1.4.1 / August 4, 2016
(4.8/5) (701)
Loading...

Description

Научете софтуер, който желаете: от Excel, през AutoCAD доPhotoshop, докато пътувате или чакате. Гледайте 20 безплатни урокаот курсовете на Аула.Ето всички софтуери, за които има уроци набългарски език:* Microsoft Excel, Word, PowerPoint, MS Project, VBAза Excel, MS Access* Photoshop, Illustrator, InDesign CorelDraw*AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor, Solid works* Autodesk 3ds Max,Cinema 4D, V-Ray, Mental Ray, Arnold* Adobe Premiere Pro, Audition,After Effects, Fusion* HTML, CSS & Javascript* Уроци заоперационните системи: Windows 10 и Mac OS.Как работят уроците вAula.bg?- Безплатни 20 урока от всеки курс;- Изцяло онлайн, подформата на видео уроци и упражнения;- Сега вече с възможност и задостъп чрез Аула приложение;- Избирате между отделни тънкости итрикове или цели курсове;Какво е Aula.bg?- Ефективно онлайнобучение в удобно време;- Много нови съмишленици – вече над 220 000потребители;- Преподаватели от практиката;- Форум за въпроси иотговори;- Неограничени повторения на уроците;- Сами определятевашето темпо;- Обучение, проведено под формата назабавление;Удобства на обучението през Аула приложението- Достъп отвсяка точка на България или на света;- 24х7 Денонощен достъп –можете да изкарате курса по всяко време на денонощието – сутрин, наработа, докато пътувате, късно вечер, през уикенда или когато ви еудобно;- Учите докато пътувате или чакате.Полезни настройки:-Напомняне за гледане на уроци според свободното време. Настройка надни от седмицата и предпочитан час за известие;- Офлайн обучение:гледане на уроци без нужда от Интернет връзка;- Алтернативна версияс достъп от всяко мобилно устройство на http://m.aula.bgПри нуждаот помощПишете ни на kursove@aula.bg, свържете се с нас на телефон:00359 2 987 81 76 или посетете нашата страница на страница:https://aula.bgХаресвате ли Аула?Ако харесвате приложението,оставете отзив с 5 звезди, за да може повече хора да разберат занас.Learn software you want: from Excel , in AutoCAD to Photoshop ,while traveling or wait < / b>. Watch 20 free tutorialcourses of Aula. Here are all the software for which there arelessons in Bulgarian: * Microsoft Excel, Word, PowerPoint, MSProject, VBA for Excel, MS Access* Photoshop, Illustrator, InDesignCorelDraw* AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor, Solid works*Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, V-Ray, Mental Ray, Arnold* AdobePremiere Pro, Audition, After Effects, Fusion* HTML, CSS &Javascript* Lessons for operating systems: Windows 10 and Mac OS.How do the lessons in Aula.bg? - Free 20 lessons of each course;-Completely online, in the form of video tutorials and exercises;-Now with the possibility for access by Aula application;- Choosebetween different subtleties and tricks or entire courses; What isAula.bg? - Effective Online Learning at a convenient time;- Manynew followers - more than 220 000 users;- Teachers from practice;-Forum for questions and answers;- Unlimited repetition of lessons;-You decide your pace;- Training conducted in the form ofentertainment; Features of training in Aula application - Accessfrom anywhere in Bulgaria or the world;- 24x7 clock access - youcan spend the course at any time of day - morning, at work, whiletraveling, late night, weekend or whenever it is convenient;-teachers while traveling or waiting. Quick settings: - Remember tolook at the lessons to leisure. Setting the days of the week andpreferred hour notice;- Offline courses: watching lessons withoutthe need for an Internet connection;- Alternative version withaccess from any mobile device http://m.aula.bg If you need helpContact us at kursove@aula.bg, contact us by phone: 00359 2 987 8176 or visit our page: https://aula.bg Do you like Aula? If you likethe app, leave a review with 5 stars, so that more people knowabout us.

App Information Аула - видео уроци, трикове и компютърни курсове

 • App Name
  Аула - видео уроци, трикове и компютърни курсове
 • Package Name
  com.infosense.aula
 • Updated
  August 4, 2016
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4.1
 • Developer
  Infosense Bulgaria
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Sofia, 1000, Graf Ignatiev No7 vh.B et.3 ap.Tsukev
 • Google Play Link

Infosense Bulgaria Show More...

Аула - видео уроци, трикове и компютърни курсове 1.4.1 APK
Научете софтуер, който желаете: от Excel, през AutoCAD доPhotoshop, докато пътувате или чакате. Гледайте 20 безплатни урокаот курсовете на Аула.Ето всички софтуери, за които има уроци набългарски език:* Microsoft Excel, Word, PowerPoint, MS Project, VBAза Excel, MS Access* Photoshop, Illustrator, InDesign CorelDraw*AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor, Solid works* Autodesk 3ds Max,Cinema 4D, V-Ray, Mental Ray, Arnold* Adobe Premiere Pro, Audition,After Effects, Fusion* HTML, CSS & Javascript* Уроци заоперационните системи: Windows 10 и Mac OS.Как работят уроците вAula.bg?- Безплатни 20 урока от всеки курс;- Изцяло онлайн, подформата на видео уроци и упражнения;- Сега вече с възможност и задостъп чрез Аула приложение;- Избирате между отделни тънкости итрикове или цели курсове;Какво е Aula.bg?- Ефективно онлайнобучение в удобно време;- Много нови съмишленици – вече над 220 000потребители;- Преподаватели от практиката;- Форум за въпроси иотговори;- Неограничени повторения на уроците;- Сами определятевашето темпо;- Обучение, проведено под формата назабавление;Удобства на обучението през Аула приложението- Достъп отвсяка точка на България или на света;- 24х7 Денонощен достъп –можете да изкарате курса по всяко време на денонощието – сутрин, наработа, докато пътувате, късно вечер, през уикенда или когато ви еудобно;- Учите докато пътувате или чакате.Полезни настройки:-Напомняне за гледане на уроци според свободното време. Настройка надни от седмицата и предпочитан час за известие;- Офлайн обучение:гледане на уроци без нужда от Интернет връзка;- Алтернативна версияс достъп от всяко мобилно устройство на http://m.aula.bgПри нуждаот помощПишете ни на kursove@aula.bg, свържете се с нас на телефон:00359 2 987 81 76 или посетете нашата страница на страница:https://aula.bgХаресвате ли Аула?Ако харесвате приложението,оставете отзив с 5 звезди, за да може повече хора да разберат занас.Learn software you want: from Excel , in AutoCAD to Photoshop ,while traveling or wait < / b>. Watch 20 free tutorialcourses of Aula. Here are all the software for which there arelessons in Bulgarian: * Microsoft Excel, Word, PowerPoint, MSProject, VBA for Excel, MS Access* Photoshop, Illustrator, InDesignCorelDraw* AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor, Solid works*Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, V-Ray, Mental Ray, Arnold* AdobePremiere Pro, Audition, After Effects, Fusion* HTML, CSS &Javascript* Lessons for operating systems: Windows 10 and Mac OS.How do the lessons in Aula.bg? - Free 20 lessons of each course;-Completely online, in the form of video tutorials and exercises;-Now with the possibility for access by Aula application;- Choosebetween different subtleties and tricks or entire courses; What isAula.bg? - Effective Online Learning at a convenient time;- Manynew followers - more than 220 000 users;- Teachers from practice;-Forum for questions and answers;- Unlimited repetition of lessons;-You decide your pace;- Training conducted in the form ofentertainment; Features of training in Aula application - Accessfrom anywhere in Bulgaria or the world;- 24x7 clock access - youcan spend the course at any time of day - morning, at work, whiletraveling, late night, weekend or whenever it is convenient;-teachers while traveling or waiting. Quick settings: - Remember tolook at the lessons to leisure. Setting the days of the week andpreferred hour notice;- Offline courses: watching lessons withoutthe need for an Internet connection;- Alternative version withaccess from any mobile device http://m.aula.bg If you need helpContact us at kursove@aula.bg, contact us by phone: 00359 2 987 8176 or visit our page: https://aula.bg Do you like Aula? If you likethe app, leave a review with 5 stars, so that more people knowabout us.
Loading...