1.1 / September 6, 2019
(4.9/5) (24)

Description

Отбасы – қоғамның құрауышы, еркек пен әйелдің ұрпақтар жалғастығынжүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойы қалыптасқанформасы. Отбасындағы бала тәрбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Осы орайда елімізге белгіліисламтанушы, дінтанушы, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз. Otbasy - қоғамның құрауышы, еркек пен әеелдің ұрпақтаржалғастығын жүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойықалыптасқан формасы. Отбасындағы бала търбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Balans halytyқ pedagogy negizіnde tәrbileleu ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Osas oraid ılımіzge belgіlіIslamatushy, dіnanushy, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз.

App Information Бала тәрбиесі бесіктен басталады (Қазақша кітап)

  • App Name
    Бала тәрбиесі бесіктен басталады (Қазақша кітап)
  • Package Name
    kz.ertai.bala1
  • Updated
    September 6, 2019
  • File Size
    9.5M
  • Requires Android
    Android 5.0 and up
  • Version
    1.1
  • Developer
    Ертай Қуанышов
  • Installs
    10,000+
  • Price
    Free
  • Category
    Books & Reference
  • Developer
    Қазақстан Республикасы. Маңғыстау облысы. Бейнеу ауданы
  • Google Play Link

Ертай Қуанышов Show More...

Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірбаяны 3.1.3 APK
Қосымшадан, мұсылмандар үшін Алладан кейін тұрған, адамзаттың асылтәжі, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с) өмірбаянымен толық танысааласыз. Яғни дүниеге келгенінен бастап, қайтыс болғанға дейінгіуақыттар. Қosymshadan, mұsylmandar ushin Alladan keyіn tұrғan,adamzattyң asyl tәzhі, payғambarymyz Mұhammed (s.ғ.s) өmіrbayanymentolyқ tanysa alasyz. Yaғni dүniege kelgenіnen bastap, қaytysbolғanғa deyіngі uaқyttar.
Исламдағы таңдаулы 100 сұрақ 1.0 APK
Кітапта таңдаулы деген 100 сұрақ және соған жауап бар. Кітапдінибасқарманың тексеруінен өткен.Kіtapta taңdauly Degen 100sұraқzhane soғan zhauap bar. Kitap dіni basқarmanyң tekseruіnenөtken.
Намаз оқып үйренейік 1.1 APK
Кітапта намаз оқудың үлгісі мен сүрелері көрсетілген. Бөлімдер: -Дәрет алу - Мәсіх - Ғұсыл туралы - Азан - Бес уақыт намаздың оқылуүлгісі - Жамағатпен намаз оқу - Намазда оқылатын қысқа сүрелер -Намазда оқылатын дұғалар - Қамат Кітапта намаз оқудың үлгісі менсүрелері көрсетілген. Бөлімдер: - Daret alu - Мәсіх - read tours -Azan - Bes on hanging on the back of an olyglu - Jamaatap namaz ohu- Намазда оқылатын қысқа сүрелер - Namazda oyylatyn dalar - Kamat
Құран оқып - үйренейік! 1.0 APK
Кітапта араб әліппесіне сауат ашумен қатар, қасиетті ҚұранКәрімдіөз мәнері мен нақышына сай дұрыс оқып-үйренудің қағидаларытолықтайқамтылған. Сондай-ақ, арабшадағы тіл дыбыстарыныңерекшеліктерінегізге алынып, грамматикалық заңдылықтарға бағынукөзделген. Бұғанқоса, Құранның қысқа сүрелері мен дұғаларының дамағыналарыайшықталған.Kіtapta Arab әlіppesіne Sauat Ashumov қatar,қasiettіҚұran Kәrіmdі өz mәnerі changed naқyshyna sai dұrysoқyp-үyrenudіңқaғidalary tolyқtay қamtylғan. Sogndal-ak,arabshadaғy tildybystarynyң erekshelіkterі negіzge alynyp,grammatikalyқzaңdylyқtarғa baғynu kөzdelgen. Bұғan қosa, Құrannyңқysқa sүrelerіchanged dұғalarynyң yes maғynalary ayshyқtalғan.
Бала тәрбиесі бесіктен басталады (Қазақша кітап) 1.1 APK
Отбасы – қоғамның құрауышы, еркек пен әйелдің ұрпақтар жалғастығынжүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойы қалыптасқанформасы. Отбасындағы бала тәрбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Осы орайда елімізге белгіліисламтанушы, дінтанушы, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз. Otbasy - қоғамның құрауышы, еркек пен әеелдің ұрпақтаржалғастығын жүзеге асыру мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойықалыптасқан формасы. Отбасындағы бала търбиесі ата-ана үшін үлкенжауапкершілік. Balans halytyқ pedagogy negizіnde tәrbileleu ұлтболашағының кепілі екені даусыз. Osas oraid ılımіzge belgіlіIslamatushy, dіnanushy, ғалым ұстаздардан тақырып аясындағы ойларынұсынамыз.
Үміт сәулесі 1.0 APK
Белгілі қоғам жанашыры Қайрат Базарбайұлы Махметовтыңқолдауыменжарық көрген бұл еңбекте оқырманға ой саларлық руханиастарлыбірқатар мазмұнды, өнегелі тақырыптартоптастырылған.Аят-хадистердің астар-лы мәні түсіндіріліп,күнделікті өміргеқажетті ақыл-кеңестер мен мұсылмандық ізгіқасиеттер туралы сөзболады. Кітап барша оқырман қауымға арналған.Belgilі қоғам жнашырыҚайрат Базарбайұлы Махметовтың қолдауыменжарық көрген бұл еңбектеоқырманға ой саларлық рухани астарлыбірқатар мазмұнды, өнегелітақырыптар топтастырылған.Аят-хадистердің астар -лы мәнітүсіндіріліп, күнделікті өміргеқажетті ақыл-кіестер менмұсылмандық ізгі қасеттер tours сөз болады.Kitap barsha oyyrmanқауымға арналған.
Мәңгі мұғжиза 1.0 APK
Оқырман талқысына ұсынылып отырған бұл кітап – теолог ғалымМұхитдинИсаұлының бірден-бір шоқтығы биік, мұсылмандығымыз бенрухтазалығына қосары мол сүбелі еңбегі. Еңбекте Құранақиқаттарыәсерлі де көркем нақышпен баяндалған. Автор қасиеттіҚұранның ҰлыЖаратушының кітабы екендігін бұлтартпас айғақтармендәлелдеген.Мазмұны сал-мақты, тілі оқылуға жеңіл еңбек оқырманжүрегіне жолтабар деген сенімдеміз. Oқyrman Talhysyna ұsynylpypotryғan bұlkіtap - theologian Halym Mukhitdin Isaylynyң birden-bіrshoқtyғybіik, mұsylmandyғymyz ben rukh tazalyғyna қosary molesүbelііеңбегі. Yekbekte Құranққққтарытарытарыәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә.Author қасиеттіҚұранның Ұлы Жаратушының кітабы екендігін бълтартпасайғақтармендәлелдеген. Mazmuny sal-maty, tilia oyyluya zhelezilebek oyyrmanzhoregine zhol tabar degen senimdemiz.
Хадис – ғұрпымыз, сүннет – салтымыз 1.0 APK
Қолдарыңыздағы кітап хадис пен сүннеттің дініміздегі орны менқазақхалқының дүниетанымындағы, тұрмыс-тіршілігіндегі,руханиқұндылықтары мен көркем мәтіндеріндегі мән-маңызын саралайды.Бұлкітап ұлт тағдыры, ділі мен мәдениетінің жанашырларына жәнебаршаоқырман қауымға арналған. Қoldaryңyzdaғy Kitap hadithfoamssүnnettің dіnіmіzdegі Ornan changed kazakhalқynyңdүnietanymyndaғy, tұrmys-tіrshіlіgіndegі, ruhaniқұndylyқtarychanged kөrkem mәtіnderіndegі mәn-maңyzyn saralaydy.Бұл кітап ұлттағдыры, ділі мен мәдениетінің жанашырларына жәнебарша оқырманқауымға арналған.
Loading...