1.0 / November 6, 2016
(3.7/5) ()

Description

Създателите на BG Quiz Ви представят:БесенкаГрадове, познатата от детството бесеница, е игра втрадиционенстил, която Ви дава възможността да проверите изатвърдите знаниятаси за известни градове из целия свят,включително и България.
Желаем Ви приятни минути и ще се радваме, ако видите и другитенаширазработки.
Очаквайте скоро още интересни игри и забавни апликации отнас.
Поздрави от екипa на Бесенка Градове!

Sazdatelite na BG Quiz Vi predostaviat: BesenkaGradove,poznatata ot detstvoto besenica, e igra v tradicionen stil,koiatoVi dava vazmojnostta da proverite i zatvardite znaniata sizaizvestni gradove iz celia sviat, vkljuchitelno i Balgaria.
Jelaem Vi priatni minuti i shte se radvame, ako vidite idrugitenashi razrabotki.
Ochakvaite skoro oshte interesni igri i zabavni aplikaciiotnas.

Pozdravi ot ekipa na Besenka Gradove!

The creators of BGQuizyour present: Hangman Cities, familiar from childhood hangman,agame in traditional style, which gives you the ability to checkandreinforce your knowledge of famous cities around theworld,including Bulgaria.
We wish you pleasant minutes and will be happy if you see ourotherdevelopments.
Soon more interesting games and fun applications from us.
Greetings from ekipa of Hangman Cities!

Sazdatelite na BG Quiz Vi predostaviat: BesenkaGradove,poznatata ot detstvoto besenica, e igra v tradicionen stil,koiatoVi dava vazmojnostta da proverite i zatvardite znaniata sizaizvestni gradove iz celia sviat, vkljuchitelno i Balgaria.
Jelaem Vi priatni minuti i shte se radvame, ako vidite idrugitenashi razrabotki.
Ochakvaite skoro oshte interesni igri i zabavni aplikaciiotnas.

Pozdravi ot ekipa na Besenka Gradove!

App Information Бесенка Градове Pro

 • App Name
  Бесенка Градове Pro
 • Package Name
  de.imario.bes_gradove_pro
 • Updated
  November 6, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  3M-App-Team
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

3M-App-Team Show More...

BG Quiz 2 1.0 APK
3M-App-Team
BG Quiz 2 е игра с въпроси по различни теми(история, география, спорт и мн. др.) свързани с България. Играта еподходяща за всяка възраст. Нова функция в това приложение евъзможността да споделите с нас Вашите предложения за интереснивъпроси. След проверка и редактиране, те ще бъдат публикувани вследващата версия на играта!Пожелаваме Ви приятни минути!- 6 нови нива с нови въпроси- Опция за предложения и изпращане на въпроси- Нов дизайнBG Quiz 2 e igra s vaprosi po razlichni temi (istoria, geografiq,sport i mn. dr. ) svarzani s Bulgaria. Igrata e podhodqshta zavsqka vazrast. Nova funkciq v tova prilojenie e vazmojnostta daspodelqte s nas vashite predlojeniq za interesni vaprosi. Sledproverka i redaktirane, te shte badat poblikuvani v sledvashtataversiq na igrata!Pojelavame vi priqtni minuti!- 6 novi niva s novi vaprosi- opcii za predlojeniq i izprashtane na vaprosi- nov designBG Quiz 2 is a game withquestions on various topics (history, geography, sports and manyothers. Etc.). Related to Bulgaria. The game is suitable for allages. A new feature in this app is the ability to let us know yoursuggestions for interesting questions. After checking and editing,they will be published in the next version of the game!Have a good time!- 6 new levels with new questions- Option to send suggestions and questions- New DesignBG Quiz 2 e igra s vaprosi po razlichni temi (istoria, geografiq,sport i mn. Dr.) Svarzani s Bulgaria. Igrata e podhodqshta za vsqkavazrast. Nova funkciq v tova prilojenie e vazmojnostta da spodelqtes nas vashite predlojeniq za interesni vaprosi. Sled proverka iredaktirane, te shte badat poblikuvani v sledvashtata versiq naigrata!Pojelavame vi priqtni minuti!- 6 novi niva s novi vaprosi- Opcii za predlojeniq i izprashtane na vaprosi- Nov design
Бесенка Градове 1.0 APK
3M-App-Team
Създателите на BG Quiz Ви представят: БесенкаГрадове, познатата от детството бесеница, е игра в традиционенстил, която Ви дава възможността да проверите и затвърдите знаниятаси за известни градове из целия свят, включително и България.Желаем Ви приятни минути и ще се радваме, ако видите и другите наширазработки.Очаквайте скоро още интересни игри и забавни апликации отнас.Поздрави от екипa на Бесенка Градове!Sazdatelite na BG Quiz Vi predostaviat: Besenka Gradove, poznatataot detstvoto besenica, e igra v tradicionen stil, koiato Vi davavazmojnostta da proverite i zatvardite znaniata si za izvestnigradove iz celia sviat, vkljuchitelno i Balgaria.Jelaem Vi priatni minuti i shte se radvame, ako vidite i drugitenashi razrabotki.Ochakvaite skoro oshte interesni igri i zabavni aplikacii otnas.Pozdravi ot ekipa na Besenka Gradove!
Чужди Езици 1.1 APK
3M-App-Team
На Вашето внимание представяме еднамултифункционална апликация, чиято главна цел е да Ви даде основниречникови познания по шест от най-говорените чужди езици:английски, немски, френски, италиански, испански и португалски. Съссвоята иновативна комбинация от различни интересни вградениприложения "Чужди Езици" Ви помага бързо и лесно да обогатите Вашияречник по избран от Вас език. Докато пътувате, в обедната почивка,докато релаксирате или просто когато искате да запълните свободнотоси време с нещо полезно в насока "знания за чужди езици", тазиапликация ще Ви даде основната доза знания. С помощта на тестове иигри Вие можете да затвърждавате своите познания и да контролиратеколко добре сте научили различни чужди думички.P.S. В зависимост от Вашата ANDROID операционна система, някоиGSM-Апарати може да изискат инсталирането на Text-Тo-Speech функцияза използването на речника с възможност за изговаряне на думите.Ако не желаете да инсталирате това допълнително приложение, Виеможе да използвате нормалния речник, който също е вграден в нашатаапликация.Нашият екип Ви пожелава умни минути с Чужди Езици.Na vasheto vnimanie predstavqme edna multifunkcionalna aplikaciq,chiqto glavna cel e da vi dade osnovni rechnikovi poznaniq poshesto ot nai-govorenite chujdi ezici: angliiski, nemski, frenski,italianski, ispanski i portugalski. Sas svoqta inovativnakombinaciq ot razlichni vgradeni prilojeniq "Chujdi Ezici" vipomaga barzo i lesno da obogatite vashiq rechnik po izbran ot vasezik. Dokato patuvate, v obednata pochivka, dokato relaksirate iliprosto kogato iskate da zapalnite svobodnoto si vreme s neshtopolezno v nasoka "znaniq za chujdi ezici", tazi aplikaciq shte vidade osnovnata doza znaniq. S pomoshtta na testove i igri viemojete da zatvarjdavate svoite poznaniq i da kontrolirate kolkodobre ste nauchili razlichni chujdi dumichki.P.S. V zavisimost ot vashata ANDROID operacionna sistema, nqkoiGSM-Aparati moje da iyiskat instaliraneto na Text-To-Speech funkciqza izpolzvaneto na rechnika s vazmojnost za izgovarqne na dumite.Ako ne jelaete da instalirate tova dopalnitelno prilojenie, viemoje da izpolzvate normalniq rechnik, koito sashto e vgraden vnashata aplikaciq.Nashiqt ekip vi pojelava umni minuti s Chujdi Ezici.We present amulti-functional application, whose main aim is to give you basicvocabulary knowledge in six of the most spoken languages: English,German, French, Italian, Spanish and Portuguese. With itsinnovative combination of various interesting embedded applications"Foreign Language" helps you to quickly and easily enrich yourvocabulary in your selected language. While traveling, at lunchtimewhile relaxing or just when you want to fill your free time withsomething useful guideline 'knowledge of foreign languages ​​",this application will give you the basic knowledge dose. With testsand games you can increasing their knowledge and to control howwell you learn different foreign words.P.S. Depending on your ANDROID operating system, someGSM-devices may require the installation of policies and practicesin Text-to-Speech function using the dictionary with thepossibility of pronunciation of words. If you do not want toinstall this additional application, you can use normal dictionary,which is also integrated into our application.Our team wishes you a smart-minute foreign languages.Na vasheto vnimanie predstavqme edna multifunkcionalna aplikaciq,chiqto glavna cel e da vi dade osnovni rechnikovi poznaniq poshesto ot nai-govorenite chujdi ezici: angliiski, nemski, frenski,italianski, ispanski i portugalski. Sas svoqta inovativnakombinaciq ot razlichni vgradeni prilojeniq "Chujdi Ezici" vipomaga barzo i lesno da obogatite vashiq rechnik po izbran ot vasezik. Dokato patuvate, v obednata pochivka, dokato relaksirate iliprosto kogato iskate da zapalnite svobodnoto si vreme s neshtopolezno v nasoka "znaniq za chujdi ezici", tazi aplikaciq shte vidade osnovnata doza znaniq. S pomoshtta na testove i igri viemojete da zatvarjdavate svoite poznaniq i da kontrolirate kolkodobre ste nauchili razlichni chujdi dumichki.P.S. V zavisimost ot vashata ANDROID operacionna sistema, nqkoiGSM-Aparati moje da iyiskat instaliraneto na Text-To-Speech funkciqza izpolzvaneto na rechnika s vazmojnost za izgovarqne na dumite.Ako ne jelaete da instalirate tova dopalnitelno prilojenie, viemoje da izpolzvate normalniq rechnik, koito sashto e vgraden vnashata aplikaciq.Nashiqt ekip vi pojelava umni minuti s Chujdi Ezici.
Medizin Quiz 1.0 APK
3M-App-Team
Medizin Quiz ist ein Spiel mit multiple choice- Fragen, das Ihre bereits erworbene Medizinkenntnisse überprüft.Auch wenn Sie kein Arzt werden wollen, können Sie IhreAllgemeinbildung in Sachen Körperaufbau und seine Funktionenmithilfe dieser App erweitern. Lernen Sie verschiedene Begriffe ausder Medizin, während Sie spielen und schon wissen Sie, was der Arztmeint. Viel Spaß beim Spielen!Medicine is a quiz gamewith multiple choice - issues that checks your already acquiredmedical knowledge. Even if you want to become a doctor, you canexpand your education in terms of body structure and its functionsusing this app. Learn different terms from medicine while you areplaying and you know what the doctor says. Have fun playing!
Медицина Quiz 1.1 APK
3M-App-Team
Медицина Quiz е медицински тест във формата наигра, която едновременно проверява досегашните познания, свързани смедицината, но също така помага за обогатяване на общата култура вобластта на структурата и устройството на човешкото тяло, неговитефункции, различни термини в медицината и много други.Забавлявайте се, надяваме се да ви хареса!Medicina Quiz e medicinski test vav formata na igra, koqtoednovremenno proverqva dosegashnite poznaniq, svarzani smedicinata, no sashto taka pomaga za obogatqvane na obshtatakultura v oblastta na strukturata i ustroistvoto na choveshkototqlo, negovite funkcii, razlichni termini v medicinata i mnogodrugi.Zabavlqvaite se, nadqvame se da vi haresa!Quiz Medicine is amedical test in the form of a game that simultaneously check theexisting knowledge relating to medicine, but also helps to enrichthe overall culture in the structure and design of the human body,its functions, the different terms in medicine and manyothers.Have fun, hope you like it!Medicina Quiz e medicinski test vav formata na igra, koqtoednovremenno proverqva dosegashnite poznaniq, svarzani smedicinata, no sashto taka pomaga za obogatqvane na obshtatakultura v oblastta na strukturata i ustroistvoto na choveshkototqlo, negovite funkcii, razlichni termini v medicinata i mnogodrugi.Zabavlqvaite se, nadqvame se da vi haresa!
Autos Spiel 1.0 APK
3M-App-Team
Sie kennen bestimmt nicht alleKennzeichen-Abkürzungen deutschlandweit. Oder doch?Mögen Sie Autos? Dann sind Sie hier genau richtig.Das AUTOS Spiel ist eine Quiz-App, wo Sie KFZ-Kennzeichen undAntworten zu anderen interessanten Fragen bezüglich Auto-Marken undModelle erraten können. Prüfen Sie Ihr Wissen und erzielen Siejeden Tag ein besseres Ergebnis als den vorherigen.Sehen Sie, wie gut Sie Automobilmarken und Automobilmodelle kennen.Prüfen Sie Ihre Kenntnisse über Autos aller Arten undAutomobilhersteller mit dieser App. Spielen Sie die "AutosSpiel"-App unabhängig, ob Sie zuhause oder unterwegs bzw. onlineoder offline sind.Viel Spaß beim Spielen!Keywords: Auto, Autos, Kennzeichen, Quiz, Automobil, Fahrzeug, BMW,Audi, Ford, MINI, Mercedes, VW, Lexus, Mazda, KFZ, Kraftfahrzeug,Auto Spiel, Auto QuizYou probably know not allthe hallmarks of abbreviations Germany. Or is it?Do you like cars? Then you've come to the right place. The CARS game is a quiz app where you can guess license platenumber and answers to other interesting questions about car makesand models. Test your knowledge and achieve every day a betterresult than the previous one.See how well you know car brands and car models. Check yourknowledge about cars of all types and automobile manufacturers withthis app. Play regardless of whether you are online or offline, orthe "car game" app at home or on the road.Have fun playing!Keywords: car, cars, license plate, quizzes, automotive, car, BMW,Audi, Ford, MINI, Mercedes, VW, Lexus, Mazda, car, automobile, cargame, car quiz
Football Quiz 1.1 APK
3M-App-Team
This is not only a game.This is passion! Passion filled with big emotions,deserved victories, favorite teams and unforgettable footballplayers. Yes, this isfootball! This is the game that makes you sit in front of your TVand forget aboutthe world around you. A Game, which incites passionate debates andprompts afan’s emotions.This is the right time when our Football Quiz application shouldbecome a part ofyour football passion. This is the only place where you can proveyour footballknowledge. Football Quiz gives you the opportunity to learn andguess factsrelated with football teams, football stadiums, national andinternational footballplayers, Bundesliga, Premier League etc. The different levels inthe game havedifferent difficulty. Every time you manage to finish a levelsuccessfully – you areunlocking automatically a new one.Here are some football topics that you can find in our FootballQuiz:-Real Madrid-Manchester United-FIFA World Cup-Bundesliga-Premier League-Top scorers through the years
Спри Цигарите 1.0 APK
3M-App-Team
"Спри Цигарите" е апликация за Вашия мобилентелефон, която Ви помага да се отучите от този лош навик -пушенето. Тя съдейства на Вашето решение да спрете цигарите катоброи дните, в които Вие вече не пушите, изчислява спестените от Васпари за цигари и накратко Ви показва, как се възстановява Вашетотяло. "Спри Цигарите" стимулира Вас и Вашето начинание по пътя къмедин по-здравословен живот! Когато усетите че Вашия цигарен глад Випритеснява, бутона „Криза“ ще Ви спасява с кратки съвети. Ще серадваме тази апликация да помогне на много хора в България! За даим помогнете и Вие, моля използвайте бутона „Сподели“!Spri Cigarite e aplikaciq za vashiq mobilen telefon, koqto vipomaga da se otuchite ot tozi losh navik - pusheneto. Tq sadeistvana vasheto reshenie da sprete cigarite kato broi dnite v koito vieveche ne pushite, izchislqva spestenite ot vas pari za cigari inakratko vi pokazva kak se vazstanovqva vasheto tqlo. "SpriCigarite" stimulira vas i vasheto nachinanie po patq kam edinpo-zdravosloven jivot! Kogato usetite, che vashiq cigaren glad vipritesnqva, butona "Kriza" shte vi spasqva s kratki saveti. Shte seradvame tazi aplikaciq da pomogne na mnogo hora v Balgaria. Za daim pomognete i Vie, molq izpolzvaite butona "Spodeli".

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value