1.0 / June 8, 2017
(5.0/5) (14)
Loading...

Description

Жамбыл Жабаевтың барлық шығармаларыСүйінбай Аронұлына айтқаншығармаларымен біргеӨлеңдерАтаның әлдиіБалаларғаБалама хатБесікжырыЖастық жырыЖаңа жылЖаңа жыл сәлеміЖеңіс жырын сайраңдарЖүзжасаған жүректенЛенинЛенинградтық өренімШәкірт балаларғаОктябрьтолғауыСәлем саған комсомолСыйлықТуысқан елЧапайХалықтуысқандығыӨнердің өсуі есік жырыАйтыстарЖамбыл мен АйкүмісЖамбылмен ҚұлманбетЖамбыл мен ШашубайЖамбыл менДосмағанбетДастандарӨтеген батырСұраншы батырКөрұғлыБақ, дәулет,ақылZhambyl Zhabaevtyң barlyқ shyғarmalarySүyіnbay Aronұlyna aytқanshyғarmalarymen bіrgeӨleңderAtanyң әldiіBalalarғaBalam hutsBesikzhyryZhastyқ zhyryZhana zhylZhana zhyl sәlemіZheңіs zhyrynsayraңdarZhүz zhasaғan zhүrektenLeninLeningradtyқ өrenіmShәkіrtbalalarғaOctober tolғauySәlem saғan KomsomolSyylyқTuysқaneatingChapayHalyk tuysқandyғyӨnerdің өsuі esіk zhyryAytystarZhambilchanged AykүmіsZhambil changed ҚұlmanbetZhambil changedShashubaiZhambil changed DosmaғanbetDastandarӨtegen batyrSұranshybatyrKөrұғlyBaқ, dәulet, aқyl

App Information Жамбыл Жабаев

 • App Name
  Жамбыл Жабаев
 • Package Name
  com.alash.zhambyl_zhabayev
 • Updated
  June 8, 2017
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Janbolat Mamenov & Gulmira Karimova
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Janbolat Mamenov & Gulmira Karimova Show More...

Мұхтар Шаханов 1.0 APK
Мұхтар Шахановтың Барлық өлеңдер тізімі:Айбергенов шыңыАлғашқымахаббатқа хатАлтын, күміс және қалайыАлғыс айтып өтем сағанАралқасіретіАрманӘйелдерӘмір - Темірдің соңғы өсиетіБақытгеометриясыБарселона әуежайындағы сұңқарларБесінші еркекБіз,қазақтың екі ақыны, біргемізГималай жолбарыстары немесе малдық санатуралы мұңҒайшаҒұмырДара талғам қасіретіДинозаврлар менегеуқұйрықтарЕл тілегінің күшіЕркектерге көзқарас немесе әйелгесирек жолығатын бақЕркектер жырыЖайықпенжүздескендеЖалынЖанеркеЖароков көшесіндегі кездесуЖаңа қазақтарнемесе рухани байлықсыз да мемлекет құруға болады деп ойлайтын жасбизнесменге хатЖелтоқсан алаңыЖелтоқсан тағлымыЖетіншітүйсікЖұбайлар бар әңгімесі таусылғанЖігерлендіру немесе өзінбақытсызбын деп есептеген жігітке жауапЖігерлендіруЖігіттің екісипатыДостық өлкесінің заңыДостық пен махаббатКета балықтыңерлігіҚазақтың бас бұлшық етіҚазақ дастарқаныҚалдаяқовөзеніҚұдашаҚұлпытас кепиеті немесе кері тебу заңыҚымыз бенпіспекҚыран тағдырыЛа Валетта маңындағы түн немесе қасиетмұнарасыMалдық сана туралы мұңМахаббаттың жазылмаған заңыМахаббаттықорғауМәңгүрттенбеу марсельезасыМен қыз үшін ұялдымМерейдің сақтарханына айтқаныМұрын жайлы әзілНаурыз парасатыОралуОрмандағыоқиғаОтырар қаһармандығы немесе жеңiлген жеңiмпаз туралыдастанОтырар кітапханасыӨзендер"Өркениеттің адасуы" атты романнанКомпьютербасты жарты адамдарРух мектебіндегі мұңРух пен тілСаматтыңжұбайы Айжанармен жекпе-жекСұлулықты сезіну немесе ҒабиденМұстафинмен қарттық жайлы әңгімеТанакөзТарысы бараймақтыңТамырсыздану қаупінің тұжырымдамасыТЖ - ларТөрт анаТуғанкүн кешіндеТүркістан аңызыТүркістандағы тауТүсінісутеоремасыУақытша жеңістерҰшақ үстіндегі ойҮнсіздік12 -3=?ЦементШекарасыз жомарттық немесе Қалекеш Қарақұловты іздеуШыңбасындағы оқиғаЭверестке шығуВсе произведения Великого Казахскогоакына Мухтара Шаханова в одном приложенийMұhtar Shahanovtyң Barlyқөleңder tіzіmі:Aybergenov shyңyAlғashқy mahabbatқa hutsAltyn, Kumiszhane қalayyAlғys aytyp өtem saғanAral қasіretіArmanӘyelderӘmіr -Temіrdің soңғy өsietіBaқyt geometriyasyBarcelona әuezhayyndaғysұңқarlarBesіnshі erkekBіz, қazaқtyң ekі aқyny, bіrgemіzHimalayanzholbarystary Nemes maldyқ dignity turaly mұңҒayshaҒұmyrGift talғamқasіretіDinozavrlar changed egeuқұyryқtarEl tіlegіnіңkүshіErkekterge kөzқaras Nemes әyelge sirek zholyғatyn baқErkekterzhyryZhayyқpen zhүzdeskendeZhalynZhanerkeZharok kөshesіndegіKezdesuZhana қazaқtar Nemes ruhani baylyқsyz yes memleket құruғaBolado depots oylaytyn zhas biznesmenge hutsZheltoқsanalaңyZheltoқsan taғlymyZhetіnshі tүysіkZhұbaylar bar әңgіmesіtausylғanZhіgerlendіru Nemes өzіn baқytsyzbyn depots eseptegenzhіgіtke zhauapZhіgerlendіruZhіgіttің ekі SipatovDostyk өlkesіnіңzaңyDostyk foams MahabbatKeta balyқtyң erlіgіҚazaқtyң bass bұlshyқetіKazakh dastarқanyҚaldayaқov өzenіҚұdashaҚұlpytas kepietі Nemeskerі tebu zaңyҚymyz bin pіspekKyran taғdyryLa Valletta maңyndaғytүn Nemes қasiet mұnarasyMaldyқ dignity turaly mұңMahabbattyңzhazylmaғan zaңyMahabbatty қorғauMәңgүrttenbeu marselezasyMen kyzushin ұyaldymMereydің saқtar hanyna aytқanyMұryn zhayly әzіlNauryzPARASATOralOrmandaғy oқiғaOtyrar қaһarmandyғy Nemes zheңilgenzheңimpaz turaly dastanOtyrar KitapkhanasyӨzender"Өrkeniettіңadasuy" atta romannan Kompyuterbasty zharty adamdarRuh mektebіndegіmұңRukh Pen TilSamattyң zhұbayy Ayzhanarmen Zhekpe-zhekSұlulyқtysezіnu Nemes Ғabiden Mұstafinmen қarttyқ zhayly әңgіmeTanakөzTarysybar aymaқtyңTamyrsyzdanu қaupіnің tұzhyrymdamasyTJ - LaranaTөrtTugan kun keshіndeTurkistan aңyzyTүrkіstandaғy tauTүsіnіsuteoremasyUaқytsha zheңіsterҰshaқ үstіndegі thҮnsіzdіk12 - 3=?CementShekarasyz zhomarttyқ Nemes Қalekesh Қaraқұlovty іzdeuShyңbasyndaғy oқiғaEverestke shyғuAll the works of the great Kazakhakin Mukhtar Shakhanov in one application
Махамбет Өтемісұлы 1.0 APK
Махамбет ӨтемісұлыБарлық шығармалары мен өмірбаянының жинағыИсатайТайманұлы бастаған шаруалар кетерілісінің жалынды жыршысыУтемисов,Махамбет Одним из видных представителей казахской поэзии первойполовины XIX века является Махамбет Утемисов, друг и соратникИсатая ТаймановаMahambet ӨtemіsұlyBarlyқ shyғarmalary changedөmіrbayanynyң zhinaғyIsatai Taymanұly bastaғan sharualarketerіlіsіnің zhalyndy zhyrshysyUtemisov, Mahambet One of theprominent representatives of the first half of the XIX centuryKazakh poetry is Mahambet Utemisov, a friend and colleague IsataiTaimanov
Қазақ Басшылары 2.0 APK
Қазақ хандығы құрылғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі Ел басқарғантұлғалардың өмір баянымен тізімі. 1.Керей хан 2. Жәнібек хан3.Бұрындық хан4. Қасым хан5. Мамаш хан6. Тайыр хан7. Ахмет хан 8.Тоғым хан9. Бұйдаш хан10. Хақназар(Ақназар )11. Шығай хан12.Тәуекел Мұхаммед бахадұр хан13. Есім хан14. Жәнібек ханЕсімұлы15.Салқам Жәңгір хан16. Батыр хан17. Тәуке хан18. Қайыпхан19. Болат хан20. Әбілмәмбет хан21. Әбілқайыр хан(кіші жүзханы)22. Абылай хан23. Кенесары хан Кеңес дәуірі1. Мұхамед-ХафизМырзағалиев2. Жұмабай Шаяхметов3. Дінмұхамед Ахметұлы ҚонаевДинмухамед Ахмедович КунаевҚазақстан Республикасы1. НұрсұлтанӘбішұлы НазарбаевТұңғыш президентKazakh handyғy құrylғannan bastapbүgіngі kүnge deyіngі El basқarғan tұlғalardyң Omir bayanymentіzіmі.1.Kerey Khan2. Zhәnіbek Khan3. Bұryndyқ Khan4. Қasym Khan5.Mamash Khan6. Taiyr Khan7. Ahmed Khan8. Toғym Khan9. BұydashKhan10. Haқnazar (Aқnazar)11. Khan Shyғay12. Tәuekel Mұhammedbahadұr Khan13. Esіm Khan14. Zhәnіbek Khan Esіmұly15.Salқam ZhәңgіrKhan16. Batyr Khan17. Tәuke Khan18. Khan Қayyp19. Bolat Khan20.Әbіlmәmbet Khan21. Әbіlқayyr Khan (kіshі zhүz khans)22. AbylaiKhan23. Kenesary KhanKeңes dәuіrі1. Mұhamed Hafiz Myrzaғaliev2.Zhұmabay Shayahmetov3. Dіnmұhamed Ahmetұly ҚonaevDinmuhamedAhmedovich KunaevKazakhstan Respublikasy1. Nұrsұltan ӘbіshұlyNazarbayevTұңғysh President
Жамбыл Жабаев 1.0 APK
Жамбыл Жабаевтың барлық шығармаларыСүйінбай Аронұлына айтқаншығармаларымен біргеӨлеңдерАтаның әлдиіБалаларғаБалама хатБесікжырыЖастық жырыЖаңа жылЖаңа жыл сәлеміЖеңіс жырын сайраңдарЖүзжасаған жүректенЛенинЛенинградтық өренімШәкірт балаларғаОктябрьтолғауыСәлем саған комсомолСыйлықТуысқан елЧапайХалықтуысқандығыӨнердің өсуі есік жырыАйтыстарЖамбыл мен АйкүмісЖамбылмен ҚұлманбетЖамбыл мен ШашубайЖамбыл менДосмағанбетДастандарӨтеген батырСұраншы батырКөрұғлыБақ, дәулет,ақылZhambyl Zhabaevtyң barlyқ shyғarmalarySүyіnbay Aronұlyna aytқanshyғarmalarymen bіrgeӨleңderAtanyң әldiіBalalarғaBalam hutsBesikzhyryZhastyқ zhyryZhana zhylZhana zhyl sәlemіZheңіs zhyrynsayraңdarZhүz zhasaғan zhүrektenLeninLeningradtyқ өrenіmShәkіrtbalalarғaOctober tolғauySәlem saғan KomsomolSyylyқTuysқaneatingChapayHalyk tuysқandyғyӨnerdің өsuі esіk zhyryAytystarZhambilchanged AykүmіsZhambil changed ҚұlmanbetZhambil changedShashubaiZhambil changed DosmaғanbetDastandarӨtegen batyrSұranshybatyrKөrұғlyBaқ, dәulet, aқyl
Олжас Сүлейменов 2.0 APK
В этом приложений собранный Все произведения Великого Акына,Дипломата Олжаса Сулейменова. Книга " Аз и Я " и все егостихотворения.In this application to collect all the works of thegreat Akin, DiplomatOlzhas Suleimenov. The book "Az and I" and allhis poems.
Loading...