0.2 / September 2, 2015
(4.5/5) ()
Loading...

Description

Що таке "віджет"

Віджет - це маленька програма, яка розташовується на робочомустолі операційної системи Android і служить для виведення певноїінформації. Наприклад, це може бути віджет погоди або годинник зістрілками.

У старих версіях Android установка віджета здійснювалася задопомогою довгого натискання на вільному місці робочого столу.Після такого натискання з'являється контекстне меню Android, вякому одним з пунктом буде "Віджет" (або "Графічні фрагменти").

У нових версіях системи натискаємо сенсорну кнопку "Меню" Вашогопристрою, перед Вами з'явиться список дій, які Ви можете виконати,у тому числі і пункт "Додати", що дозволяє управляти графічнимиелементами на робочому столі.

Крім того, для управління всіма віджетами в старших версіях ОСAndroid є окрема закладка, яку можна викликати, зайшовши в головнеменю додатків (зазвичай воно викликається натисканням кнопки поцентру внизу дисплея, хоча в прошивках окремих виробників це можебути реалізовано і по-іншому. ) Після натискання цієї кнопки випобачите дві закладки: "Додатки" і "Віджети". Заходьте в другу, і,гортаючи її, вибирайте той віджет, який відповідає Вашимпотребам.


ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ:
ВГО «Українська асоціація власників зброї» вимагає:

1. Доповнити статтю 27 Конституції України частиною четвертоютакого змісту:
«Кожен громадянин України має право на вільне володіннявогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла тавласності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав ісвобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад,суверенітет та територіальну цілісність України.
Реалізація права на вільне володіння вогнепальною зброєюрегулюється відповідним законом та може бути обмеженою лише зарішенням суду щодо окремої особи».

2. Негайно ухвалити Закон «Про цивільну зброю і боєприпаси»№1135-1.

Георгій Учайкін,
голова наглядової ради ВГО "УАВЗ"

What are "widget"

Widget - a small application that is placed on your desktopAndroid operating system and is used to display certaininformation. For example, it could be weather widget or clock witharrows.

In older versions of Android widget installation was carried outby a long press on the blank area of ​​the desktop. After a clickcontext menu appears Android, which will be a point of "widgets"(or "clip").

The new versions of the touch button press "Menu" on yourdevice, you will see a list of actions that you can perform,including the item "Add", which allows you to control the graphicson the desktop.

In order to manage all widgets in older versions of the AndroidOS has a separate tab, which is available by going to the main menuapplications (typically it is caused by pressing the middle bottomof the display, although the firmware of individual producers thiscan be realized in a different way. ) After clicking this buttonyou will see two tabs: "Applications" and "Widgets". Come to thesecond, and flipping through it, select a widget that meets yourneeds.


TEXT OF ELECTRONIC PETITIONS:
NGO "Ukrainian Association of gun owners' demands:

1. Amend article 27 of the Constitution of Ukraine part four asfollows:
"Each citizen of Ukraine has the right to free possession offirearms to protect their life and health, housing and property,life and health of others, constitutional rights and freedoms inthe case of usurpation of power, attacks on the constitutionalorder, sovereignty and territorial integrity Ukraine.
The right to free possession of firearms is governed by applicablelaw and may be limited only by the court on the individual. "

2. Immediately adopt the Law "On Civil weapons and ammunition»№1135-1.

George Uchaykin,
Chairman of the Board NGO "UAVZ"

App Information Закон про зброю

 • App Name
  Закон про зброю
 • Package Name
  ua.com.synergy.petition40
 • Updated
  September 2, 2015
 • File Size
  3.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  0.2
 • Developer
  rSen
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
  Visit website Email arsenguzhva@gmail.com
  08150, Voroshilova st. 26, Boyarka city, Kyiv reg. UKRAINE
 • Google Play Link

rSen Show More...

Закон про зброю 0.2 APK
rSen
Що таке "віджет"Віджет - це маленька програма, яка розташовується на робочомустолі операційної системи Android і служить для виведення певноїінформації. Наприклад, це може бути віджет погоди або годинник зістрілками.У старих версіях Android установка віджета здійснювалася задопомогою довгого натискання на вільному місці робочого столу.Після такого натискання з'являється контекстне меню Android, вякому одним з пунктом буде "Віджет" (або "Графічні фрагменти").У нових версіях системи натискаємо сенсорну кнопку "Меню" Вашогопристрою, перед Вами з'явиться список дій, які Ви можете виконати,у тому числі і пункт "Додати", що дозволяє управляти графічнимиелементами на робочому столі.Крім того, для управління всіма віджетами в старших версіях ОСAndroid є окрема закладка, яку можна викликати, зайшовши в головнеменю додатків (зазвичай воно викликається натисканням кнопки поцентру внизу дисплея, хоча в прошивках окремих виробників це можебути реалізовано і по-іншому. ) Після натискання цієї кнопки випобачите дві закладки: "Додатки" і "Віджети". Заходьте в другу, і,гортаючи її, вибирайте той віджет, який відповідає Вашимпотребам.ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ:ВГО «Українська асоціація власників зброї» вимагає:1. Доповнити статтю 27 Конституції України частиною четвертоютакого змісту:«Кожен громадянин України має право на вільне володіннявогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла тавласності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав ісвобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад,суверенітет та територіальну цілісність України.Реалізація права на вільне володіння вогнепальною зброєюрегулюється відповідним законом та може бути обмеженою лише зарішенням суду щодо окремої особи».2. Негайно ухвалити Закон «Про цивільну зброю і боєприпаси»№1135-1.Георгій Учайкін,голова наглядової ради ВГО "УАВЗ"What are "widget"Widget - a small application that is placed on your desktopAndroid operating system and is used to display certaininformation. For example, it could be weather widget or clock witharrows.In older versions of Android widget installation was carried outby a long press on the blank area of ​​the desktop. After a clickcontext menu appears Android, which will be a point of "widgets"(or "clip").The new versions of the touch button press "Menu" on yourdevice, you will see a list of actions that you can perform,including the item "Add", which allows you to control the graphicson the desktop.In order to manage all widgets in older versions of the AndroidOS has a separate tab, which is available by going to the main menuapplications (typically it is caused by pressing the middle bottomof the display, although the firmware of individual producers thiscan be realized in a different way. ) After clicking this buttonyou will see two tabs: "Applications" and "Widgets". Come to thesecond, and flipping through it, select a widget that meets yourneeds.TEXT OF ELECTRONIC PETITIONS:NGO "Ukrainian Association of gun owners' demands:1. Amend article 27 of the Constitution of Ukraine part four asfollows:"Each citizen of Ukraine has the right to free possession offirearms to protect their life and health, housing and property,life and health of others, constitutional rights and freedoms inthe case of usurpation of power, attacks on the constitutionalorder, sovereignty and territorial integrity Ukraine.The right to free possession of firearms is governed by applicablelaw and may be limited only by the court on the individual. "2. Immediately adopt the Law "On Civil weapons and ammunition»№1135-1.George Uchaykin,Chairman of the Board NGO "UAVZ"
Розмитнення авто 0.2 APK
rSen
СКАСУВАННЯ РОЗМИТНЕННЯ І АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НАІМПОРТ АВТОТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ:Скасуйте розмитнення і акцизний збір, скільки можна народ доїти,цього немає ні в одній цивілізованій країні.Що таке "віджет"Віджет - це маленька програма, яка розташовується на робочому століопераційної системи Android і служить для виведення певноїінформації. Наприклад, це може бути віджет погоди або годинник зістрілками.У старих версіях Android установка віджета здійснювалася задопомогою довгого натискання на вільному місці робочого столу.Після такого натискання з'являється контекстне меню Android, вякому одним з пунктом буде "Віджет" (або "Графічні фрагменти").У нових версіях системи натискаємо сенсорну кнопку "Меню" Вашогопристрою, перед Вами з'явиться список дій, які Ви можете виконати,у тому числі і пункт "Додати", що дозволяє управляти графічнимиелементами на робочому столі.Крім того, для управління всіма віджетами в старших версіях ОСAndroid є окрема закладка, яку можна викликати, зайшовши в головнеменю додатків (зазвичай воно викликається натисканням кнопки поцентру внизу дисплея, хоча в прошивках окремих виробників це можебути реалізовано і по-іншому. ) Після натискання цієї кнопки випобачите дві закладки: "Додатки" і "Віджети". Заходьте в другу, і,гортаючи її, вибирайте той віджет, який відповідає Вашимпотребам.CANCELLATION Customs andexcise taxes on imports AUTOTEXT OF ELECTRONIC PETITIONS:Cancel Customs and excise duty as people can be milked, this is notin any civilized country.What are "widget"Widget - a small application that is placed on your desktop Androidoperating system and is used to display certain information. Forexample, it could be weather widget or clock with arrows.In older versions of Android widget installation was carried outby a long press on the blank area of ​​the desktop. After a clickcontext menu appears Android, which will be a point of "widgets"(or "clip").The new versions of the touch button press "Menu" on yourdevice, you will see a list of actions that you can perform,including the item "Add", which allows you to control the graphicson the desktop.In order to manage all widgets in older versions of the AndroidOS has a separate tab, which is available by going to the main menuapplications (typically it is caused by pressing the middle bottomof the display, although the firmware of individual producers thiscan be realized in a different way. ) After clicking this buttonyou will see two tabs: "Applications" and "Widgets". Come to thesecond, and flipping through it, select a widget that meets yourneeds.
Loading...