1.1 / March 6, 2016
(4.8/5) (11)

Description

Класичната игра на хартија позната како икснула отсега на Македонски јазик.

Карактеристики:

- Еден играч
- Два играчи на истиот уред

Правила:

- Двајца играчи играат наизменично, означувајќи по една празнаќелија
- Целта е бројот на означувања да биде три во линија (хоризонталноили вертикално или дијагонално)

App Information ИКС НУЛА - IKS NULA

BalkanApps Show More...

ЛОГО КВИЗ - LOGO KVIZ 1.3.0 APK
BalkanApps
Колку добро ги познаваш македонскитебрендови?Тестирај го своето знаење на над 350 логоа, вклучувајќи и неколкулогоа на брендови од балканот и пошироко.Погодувај ги македонските брендови со единствената игра ЛОГОКВИЗ.ЛОГО КВИЗ е бесплатна игра полна со забава која се состои одпогодување на имињата на стотици логоа од најразлични македонскибрендови.Секој ден и насекаде гледаме логоа.Гледајќи телевизија, одејќи по улица, читајќи списанија...едноставно насекаде !Колку од тие логоа можеш да погодиш ?Повеќе од 350 логоа се достапни за погодување, распределени во 12нивоа.КАРАКТЕРИСТИКИ :★ Повеќе од 350 логоа, а мала големина на играта !★ 12 интересни и предизвикувачки нивоа !----------Најди не на фејсбук и биди во тек !https://www.facebook.com/logokvizmkKolku dobro gi poznavash makedonskite brendovi ?Testiraј go svoeto znaenje na nad 350 logoa, vkluchuvaјkji inekolku logoa na brendovi od balkanot i poshiroko.Pogoduvaј gi makedonskite brendovi so edinstvenata igra LOGOKVIZ.LOGO KVIZ e besplatna igra polna so zabava koјa se sostoi odpogoduvanje na iminjata na stotici logoa od naјrazlichni makedonskibrendovi.Sekoј den i nasekade gledame logoa.Gledaјkji televiziјa, odeјkji po ulica, chitaјkji spisaniјa...ednostavno nasekade !Kolku od tie logoa mozesh da pogodish ?Povekje od 350 logoa se dostapni za pogoduvanje, raspredeleni vo 12nivoa.KARAKTERISTIKI :★ Povekje od 350 logoa, a mala golemina na igrata !★ 12 interesni i predizvikuvachki nivoa !----------Naјdi ne na feјsbuk i bidi vo tek !https://www.facebook.com/logokvizmk
CPU Info : System & Hardware v1.0.1 APK
BalkanApps
System and Hardware utility forAndroiddevices.Become the Master of your own device with the ultimatesystemmonitoring app for your Android.Key Features:★ CPU: Processor, Architecture, Core, Clock speed.★ DEVICE: Model, Brand, Board, Screen resolution, RAM,Networktype.★ SYSTEM: Android version, API level, Kernel, Build ID,Rootaccess.★ BATTERY: Level, Technology, Health, Voltage,Temperature,Capacity.★ SENSOR: Accelerometer, Barometer, Compass, Magneticfield,Pressure.
ИКС НУЛА - IKS NULA 1.1 APK
BalkanApps
Класичната игра на хартија позната како икснула отсега на Македонски јазик.Карактеристики:- Еден играч- Два играчи на истиот уредПравила:- Двајца играчи играат наизменично, означувајќи по една празнаќелија- Целта е бројот на означувања да биде три во линија (хоризонталноили вертикално или дијагонално)
КОЈА БОЈА - KOJA BOJA 1.5 APK
BalkanApps
Која е бојата на буквите ?Размислувај брзо и одговори дали зборот одговара на бојата набуквите.Овој феномен е познат како Stroop Effect.----Koja e bojata na bukvite ?Razmisluvaj brzo i odgovori dali zborot odgovara na bojata nabukvite.Ovoj fenomen e poznat kako Stroop Effect.
МЕМОРИЈА - MEMORIJA 1.3 APK
BalkanApps
Класичната игра „Меморија“ отсега и наМакедонски јазик.Оваа игра е наменета за деца и возрасни.🔥 Карактеристики:✔️ Едноставен и интуитивен интерфејс кој е лесен за употреба,специјално дизајниран за деца.✔️ Играта е оптимизирана за таблети.✔️ Оваа бесплатна игра ќе ги забавува вашите деца во автомобил,ресторан или било каде.✔️ Играта содржи убави HD слики дизајнирани за деца✔️ Играта ги развива концентрацијата и моторните способности надетето🔥 6 нивоа на тежина:✔️ Почетник✔️ Лесно✔️ Средно✔️ Тешко✔️ Најтешко✔️ Мајстор🔥 Категории:😀 Емотикони🍏 Овошја🍅 Зеленчуци🐸 Животни🐙 Чудовишта✔️ Кирилица✔️ Латиница
БЕСИЛКА - BESILKA 1.2 APK
BalkanApps
🔥 БЕСИЛКА - BESILKA е базирана напопуларнатаигра на хартија „Бесилка“.🔥 Играта содржи над 1200 рачно избрани поими.🔥 Играчот ги погодува буквите со цел да го откриескриениотзбор.🔥 Играчот треба да биде внимателен затоа што има неколку обидипредда биде обесен карактерот.🔥 Карактеристики:✔️ Над 1200 рачно избрани поими✔️ 3 карактери кои можат да бидат обесени✔️ Над 15 категории✔️ Наменета за деца и возрасни🔥 Забавувајте се со над 15 категории:💉 Наука👠 Брендови🚘 Автомобили🍔 Храна🎺 Инструменти⛵️ Предмети🐙 Животни🍉 Овошјa🍆 Зеленчуци👮 Професии🚴 Спортови🌎 Држави🌃 Градови💣 Цртани филмови🔥 BESILKA - BESILKA e bazirana na popularnata igra nahartija"Besilka".Igrata sodrzi nad 1200 racno izbrani poimi.Igracot gi pogoduva bukvite so cel da go otkrieskrieniotzbor.Igracot treba da bide vnimatelen zatoa sto ima nekolku obidi preddabide obesen karakterot.🔥 Karakteristiki:✔️ Nad 1200 racno izbrani poimi✔️ 3 karakteri koi mozat da bidat obeseni✔️ Nad 15 kategorii✔️ Nameneta za deca i vozrasni🔥 Zabavuvajte se so nad 15 kategorii:💉 Nauka👠 Brendovi🚘 Avtomobili🍔 Hrana🎺 Instrumenti⛵️ Predmeti🐙 Zivotni🍉 Ovosja🍆 Zelencuci👮 Profesii🚴 Sportovi🌎 Drzavi🌃 Gradovi💣 Crtani filmovi

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value