2.0 / February 20, 2019
(5.0/5) (11)
Loading...

Description

Илим алуу - ар бир мусулман эркекке жана аялга парз дин үйрөнүүүчүнбир саат олтуруу - алтымыш жыл нафил намаз окуган сыяктууболот.Хадистин негизинде тиркеме жасалды. Бул тиркеме аркылууилимиңиздитекшерип көрсөңүз болот. Суроолор Ханафи мазхабыныннегизинде ыйманакыйда, даарат, намаз, орозо, зекет, ажылык боюнчатүзүлдү. Тесттитүзгөндөр: Урустамов Исманали, Сайдибуркан уулуКылычбек. Тиркемениндемөөрчүлөрү: Айдаров Болот, Ажибаев Улук,Орозбаев Акылбек, АйдаровАлибай, Мукумов Манас, досторубузгаыраазычылык билдиребиз. Тиркемебоюнча суроолор жана сунуштар болсотөмөндөгү электрондук почтагакайрылыңыздар isa.kg@bk.ru Science -is a duty of every Muslim manand woman taking one hour to learnthe religion such as prayer -Sixty years optional. Created on thebasis of application of thehadith. In this application, you cancheck your invaluable.Purification questions on the basis of theHanafi school, creed,belief, formed by prayer, fasting, almsgivingand pilgrimage. Butwhat makes the test: Smart Ebola, sonSaydiburkan reported. Appendixsponsors: n Steel, Ajibaev Greater,Orozbakov Simply, AydarovAlibek, Mukumov Manas, thanks to ourfriends. Questions andsuggestions on the following e-mailattachment, please contactisa.kg@bk.ru

App Information Ислам негиздери боюнча тест

 • App Name
  Ислам негиздери боюнча тест
 • Package Name
  kg.enesaitech.islam
 • Updated
  February 20, 2019
 • File Size
  2.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  kglancer
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

kglancer Show More...

Ислам негиздери боюнча тест 2.0 APK
kglancer
Илим алуу - ар бир мусулман эркекке жана аялга парз дин үйрөнүүүчүнбир саат олтуруу - алтымыш жыл нафил намаз окуган сыяктууболот.Хадистин негизинде тиркеме жасалды. Бул тиркеме аркылууилимиңиздитекшерип көрсөңүз болот. Суроолор Ханафи мазхабыныннегизинде ыйманакыйда, даарат, намаз, орозо, зекет, ажылык боюнчатүзүлдү. Тесттитүзгөндөр: Урустамов Исманали, Сайдибуркан уулуКылычбек. Тиркемениндемөөрчүлөрү: Айдаров Болот, Ажибаев Улук,Орозбаев Акылбек, АйдаровАлибай, Мукумов Манас, досторубузгаыраазычылык билдиребиз. Тиркемебоюнча суроолор жана сунуштар болсотөмөндөгү электрондук почтагакайрылыңыздар isa.kg@bk.ru Science -is a duty of every Muslim manand woman taking one hour to learnthe religion such as prayer -Sixty years optional. Created on thebasis of application of thehadith. In this application, you cancheck your invaluable.Purification questions on the basis of theHanafi school, creed,belief, formed by prayer, fasting, almsgivingand pilgrimage. Butwhat makes the test: Smart Ebola, sonSaydiburkan reported. Appendixsponsors: n Steel, Ajibaev Greater,Orozbakov Simply, AydarovAlibek, Mukumov Manas, thanks to ourfriends. Questions andsuggestions on the following e-mailattachment, please contactisa.kg@bk.ru
Loading...