4.20.2 / May 5, 2018
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

Найближчі події у Львові

App Information Йдемо?

geekApps Show More...

Mikai 3.0.16 APK
geekApps
סוזן מנהלת את בוטיק MIKAI בירושלים ומיבאת אתהבגדים מאיטליה בעצמה. אריה בעלה מתלווה אליה ועוזר לה בכל התהליך מזה15 שנים. אחת לכמה שבועות היא טסה ובוחרת בעצמה את מיטב הבגדים מיצרניהאופנה שאותם פגשה במהלך השנים.בתהליך הבחירה של הבגדים סוזן משקיעה שעות ובוחרת כל בגד בקפידה. חשובלה שהחומרים יהיו איכותיים והמחיר יהיה אטרקטיבי ללקוחותיה. היא מביאהפריטים איכותיים וייחודיים שתוכלו למצוא רק ב MIKAIעם הרבה קסם אישי ויחס חם וקרוב, היא בנתה לעצמה קהל לקוחות שכולוחברות אישיות שלה. הלקוחות בבוטיק סומכות עליה בעיניים עצומות ולפעמיםאפילו מזמינות דברים עוד לפני הגעתה עם הבגדים לארץ. בנוסף לעבודההצמודה עם הלקוחות באתר והטיסות התכופות לאיטליה, היא מתחזקת עמודפייסבוק עם למעלה מ- 5000 עוקבים. בעזרתה של מלי, העובדת החרוצה שלה,הן עונות לכל שאלה באופן מידי בכל שעות היום. היא שמה דגש על שירותאדיב ואישי ומאמינה שהלקוח הוא העיקר מבחינתה. אתם מוזמנים להתרשםוליהנות מהאפליקציה שלנו.Susan manages theboutique MIKAI Jerusalem and imports clothes from Italy itself.Along with her husband Leo and help her in any process in 15 years.Every few weeks she flew herself and chooses the best clothesfashion manufacturers that met over the years.In the selection process of the clothes Susan investing hours andcarefully selects each garment. It is important to her that thematerial quality and the price will be attractive to customers. Shebrings a unique quality items that you can find only in MIKAIWith a lot of charm and a warm and close, it has built a customerbase is all of its personality. Boutique clients trust her with myeyes closed and sometimes even ordering things before the arrivalof clothes to Israel. In addition to working closely with customerson site and frequent flights to Italy, she maintains a Facebookpage with more than 5,000 followers. With the help of Mali, for itsdiligent work, they answer every question immediately throughoutthe day. It places emphasis on personal and courteous service andbelieves that the customer is the main thing for her. You areinvited to enjoy our app.
BGC systems 3.0.9 APK
geekApps
התקנת מצלמות, אזעקות, אינטרקום, גילוי אש,רשתות תקשורת...
IDAN BAR 4.20.4 APK
geekApps
הסניף במודיעין עוצב על פי חזונו של עידן, ובתכנונו של אדריכל הצמרתשי שואר.הסלון תוכנן ועוצב כ- open space , בעיצוב ויקטוריאני יוקרתיתוך נגיעות מודרניות מתקדמות,והריהוט יובא במיוחד מגרמניה, מבית מותגהעל olymp.הכניסה לסלון נותנת תחושה חמימה ונוחה לכל הלקוחות המגיעותלהתפנק,חווית השירות הנה אבן דרך חשובה מאוד באמנה של עידן בר,לכן כללקוחה מקבלת את מלוא תשומת הלב, ההקשבה, והאכפתיות.עידן בר מודעלחשיבות הזמן בעולם המודרני והתובעני, לכן, שיטת העבודהבסלון הנהממוחשבת, ולכל לקוחה מוקדש הזמן הפרטי שלה עם מעצב השיער,הנחת העבודהבסלון היא בראש ובראשונה העדיפות לקביעת תורים מסודרים, כך שלא נוצרמצב שלקוחה אמורה להמתין לתורה שהוזמן מראש.בסלון של עידן בר, תוכליליהנות ממגוון רחב של טיפולים, החל בתספורת המותאמת לך באופן אישי,צבעי שיער, גוונים וכימיה, תוספות שיער, החלקות שיער, תסרוקות כלהוערב, ועוד..הקו המנחה אותנו בעבודתנו והחשוב לנו יותר מכל הוא לזהותאת צרכי הלקוחה,להכיר אותה ולהעניק לה עיצוב אשר יחמיא לה, יתאיםלאורח חייה ולדרישותיה היומיומיות.Intelligence branch was designedaccording to the vision of the era, and designed by top architectgift ware.The living room was designed as open space, a luxuriousVictorian design with advanced modern touches,And furniturespecially imported from Germany, from the super brand Olymp.Theentrance to the living room gives a warm and comfortable feelingall customers that come to indulge,Here's service experience is avery important milestone for the Convention of the agebar,Therefore, each client receives the full attention, listening,and caring.Idan Bar aware of the importance of time in the modernworld and demanding, so the practiceHere's the living roomcomputer, and every client is dedicated to her private time withthe stylist,The working assumption in the living room is the firstand foremost priority for queuing arranged so that a situation acustomer had to wait Torah ordered in advance.The living room ofthe era bar, you can enjoy a wide range of treatments, ranging fromhaircuts a tailored, hair colors, shades and chemistry, hairextensions, the hair, hairstyles and bridal gowns, and more ..Theguiding principle of our work and we have more important thing isto identify the needs of the customer,Meet her and give her adesign that flattered her, will suit the lifestyle and dailydemands.
keune 2.0.3 APK
geekApps
ציוד וחומרים למספרות
RAN SHMUELI 4.20.5 APK
geekApps
המספרה ממוקמת באחד הרחובות הפסטורליים בירושלים - הקרן הקיימתלישראל" ממש מול בית הספר הגימנסיה העברית.במספרה תוכלו ליהנותמשירותים רבים וביניהם תספורות נשים, תספורות גברים, ייצור ומכירתפיאות, עיצוב פאות וכל הקשור בכך.במספרה תמצאו צוות מדהים שיקבל אתכםתמיד בסבר פנים יפות ומזמינות..Barbershop is located in one of thepastoral streets of Jerusalem - the Jewish National Fund "right infront of the school Hebrew Gymnasium.Enjoy barbershop many servicesincluding haircuts for women, men haircuts, production and sales ofwigs, wigs and everything related to design it.Barber shop you willfind an amazing team you always receive a warm welcome and invite..
com.artygeekapps.app118 5.1.0 APK
geekApps
Kamikaz A gorgeous and chic young woman! We will take care of theapp to surprise you with new models every day! We ship to all partsof the country A 40 NIS shipping charge arrives by courier up to 3business days from the date of booking. You can attach as manyitems as you want. The store is located at 69 Allenby Street, TelAviv. Kamikaz A gorgeous and chic young woman! We will take care ofthe app to surprise you with new models every day! We ship to allparts of the country A 40 NIS shipping charge arrives by courier upto 3 business days from the date of booking. You can attach as manyitems as you want. The store is located at 69 Allenby Street, TelAviv.
יזרעאלי מנעולים 5.6.3 APK
geekApps
Yizraeli locks All locksmith services for home and car in the palmof your hand 24/7: Break all types of locks, Replication of alltypes of keys for home, car, safes, elevators. Restore keys to carReplication of all types of signs Chip coding for vehicles Acertified locksmith with the approval of the Israel Police Yizraelilocks All locksmith services for home and car in the palm of yourhand 24/7: Break all types of locks, Replication of all types ofkeys for home, car, safes, elevators. Restore keys to carReplication of all types of signs Chip coding for vehicles Acertified locksmith with the approval of the Israel Police Invitesyou to download the app and enjoy our services! Yizraeli locks Alllocksmith services for home and car in the palm of your hand 24/7:Break all types of locks, Replication of all types of keys forhome, car, safes, elevators. Restore keys to car Replication of alltypes of signs Chip coding for vehicles A certified locksmith withthe approval of the Israel Police Yizraeli locks All locksmithservices for home and car in the palm of your hand 24/7: Break alltypes of locks, Replication of all types of keys for home, car,safes, elevators. Restore keys to car Replication of all types ofsigns Chip coding for vehicles A certified locksmith with theapproval of the Israel Police Invites you to download the app andenjoy our services!
BAMBOO FLOWERS By geekapps 4.20.4 APK
geekApps
Bamboo Flower Shop was born in relation with the wish to bring ahigh-quality standard of aesthetics in Israel, in your house aswell as in your office.This is why we proceed to a selection of thebest seasonal flowers !At our place, you can benefit advice andhelp to make a careful selection of the most beautiful and durableflowers, assembled in distinguished and elegant bouquets. Is yourneed in relation with events and corporate ?We will study yourproject: making a wedding unforgettable or changing an ordinarymeeting room in an awesome decorum for your business conference, wecan faceall kinds of challenges within the framework of theconditions you will signale us.Chocolate, wine and scents arecomplementary pleasures and services we propose to create asurprising scenario in a warm mood.We propose reasonable prices inorder to give each one a chance to please ours so cherished personsamong friends, family and partners.Bamboo Flower Shop was born inrelation with the wish to bring a high-quality standard ofaesthetics in Israel, in your house as well as in your office.Thisis why we proceed to a selection of the best seasonal flowers!Atour place, you can benefit advice and help to make a carefulselection of the most beautiful and durable flowers, assembled indistinguished and elegant bouquets. Is your need in relationwith events and corporate?We will study your project: making awedding unforgettable or changing an ordinary meeting room in anawesome decorum for your business conference, we can faceall kindsof challenges within the framework of the conditions you willsignale us.Chocolate, wine and scents are complementary pleasuresand services we propose to create a surprising scenario in a warmmood.We propose reasonable prices in order to give each one achance to please ours so cherished persons among friends, familyand partners.
Loading...