1.0.3 / January 9, 2017
(4.8/5) (169)

Description

Дар мавзӯи никоҳ ё худ бинои заношавҳарӣ дар хазонаи фарҳангӣ вақонунгузории ислом, ба маҷмӯаи муқаррарот ва раҳнамоиҳоебармехӯрем, ки пойдевори бинои ҳаёти заношавҳариро аз нахустинлаҳзаҳои шаклгирӣ, интихоби куфв (ҳамто)-и муносиб ва ҷуфти шоиста,то марҳалаҳои ниҳоӣ ва сояафкан гардидани гунбади хонавода бар саризану шавҳар, зери пӯшиш қарор додааст. Аз ҳамон қадамҳои аввалбарои ҳарчи муваффақтар сурат гирифтани интихоби ҳамрадиф ваҳамроҳи ҳаёти хонаводагӣ ба як силсила меъёрҳое дучор меоем, киинсон бо риояи онҳо метавонад худро аз пешомадҳои пешгӯиношудае дарамон нигоҳ дорад. Дар барпо намудан ва ё бастани ақд низмушаххасот, шартҳо ва бастабандиҳое гузошта шудаанд, ки бе риояионҳо ақд баста намегардад, ҳамчун сурати доду қабул, ҳузури душоҳид ва дар гӯшраси онҳо баргузор гардидани маросими доду қабул(ақд). Ҳар сурати заношавҳарӣ ва робитаҳои пайванддиҳандае, киберун аз ин муқаррарот анҷом бигирад, фосид ва бепоя мебошад.Giftmavzӯi nikoҳ e Bino thin zanoshavҳarӣ gift hazonai farҳangӣқonunguzorii Islom va, va ba maҷmӯai muқarrarot raҳnamoiҳoebarmehӯrem, ki poydevori Bino ҳaёti zanoshavҳariro al nahustinlaҳzaҳoi shaklgirӣ, intihobi kufv (ҳamto) wa s munosib ҷuftiShoista then marҳalaҳoi niҳoӣ Islands soyaafkan gardidani Gunbadhonavoda bar sari ZANU shavҳar, Zeri pӯshish қarordodaast.   Az ҳamon қadamҳoi Awwal Baro ҳarchimuvaffaқtar surat giriftani intihobi ҳamradif Islands ҳamroҳi ҳaёtihonavodagӣ ba yak silsila meёrҳoe duchor meoem, ki bo inson rioyaionҳo metavonad al Khudri peshomadҳoi peshgӯinoshudae gift Amonnigoҳ Dorada.   Gift Barpo namudan wa e bastani aқdbottom mushahhasot, shartҳo Islands bastabandiҳoe guzoshtashudaand, ki baa rioyai onҳo aқd basta namegardad, ҳamchun suratiDodu қabul, ҳuzuri do shoҳid wa gift gӯshrasi onҳo barguzorgardidani Maros Dodu қabul (aқd). Ҳar surati zanoshavҳarӣ Islandsrobitaҳoi payvanddiҳandae, ki az Berun John muқarrarot anҷombigirad, fosid Islands bepoya meboshad.

App Information Китоби Никоҳ

 • App Name
  Китоби Никоҳ
 • Package Name
  com.fiqhi_islomi_nikoh.tj.AOWAWDNTKGFBHPCHNK
 • Updated
  January 9, 2017
 • File Size
  6.7M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Book-tj
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Book-tj Show More...

40 ДУОИ ЗАРУРӢ 1.2.0 APK
Book-tj
Дуо мағзи ибодат аст ва роҳе расидан ба Худо ва ризои Ӯро ба дастовардан мебошад. Худованди меҳрубон мефармояд:« Ва Парвардигоратонгуфт: «Ба Ман дуо кунед, то дуои шуморо қабул кунам; ҳамоно онон,ки аз ибодати Ман такаббур мекунанд, хор гардида, ба дӯзах дохилхоҳанд шуд».(Сураи «Ғофир», 60.)Duo maғzi Ibodat ast va roҳerasidan Khudo ba ba wa Rizo Ӯro give ovardan meboshad. Hudovandimeҳrubon mefarmoyad: "Va Parvardigoraton guft:" Man Ba ​​duo kunedthen duoi shumoro қabul coon; ҳamono Onon ds Ki Mun Ibodat takabburmekunand, gardida chorus ba dӯzah dohil hoҳand shud. "(SURA" Ғofir"60.)
Китоби Намоз 1.0.9 APK
Book-tj
Қисми дуюм "Китоби НАМОЗ"Китобе, ки инак рӯи даст доред, аҳком вамасоили шаръӣ дар он мувофиқи фиқҳи ҳанафӣ баён гардида, боистифода аз китобҳои мӯътабари ин мактаби фиқҳӣ навишта шудааст вадар он ҳаддалимкон кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки аҳком ва масоилигуногуни шаръӣ бо забони содаву равон барои навомӯзон баён шаванд,то ҳама битавонанд аз он баҳраманд гарданд. Агар таклифу пешниҳод ёин ки хатогие мушоҳида намудед, дарҳол онро ба мо хабар диҳед, азпаси ислоҳи он хоҳем шуд.ХУДОВАНД НИГАҲБОНИ МОВУ ШУМО БОШАД!Қismiduyum "whaling Namozov"Whaler, ki INAC rӯi will dored, aҳkomIslands ISSA sharӣ gift he muvofiқi fiқҳi ҳanafӣ baёn gardida, moreistifoda al kitobҳoi mӯtabari John Maktab fiқҳӣ navishta shudaastIslands gift he ҳaddalimkon kӯshish ba harҷ Doda shudaast, ki aҳkomIslands ISSA gunoguni sharӣ bo zaboni sodavu Ravon Baro navomӯzonbaёn shavand then ҳama bitavonand al he baҳramandgardand. Agar taklif peshniҳod e Ying ki hatogie mushoҳidanamuded, darҳol onro ba mo swag diҳed, az Feed isloҳi he hoҳemshud.HUDOVAND NIGAҲBONI MOV noise BOSHAD!
Омӯзиши Намоз 4.1.2 APK
Book-tj
Пайғамбари маҳбуби мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, тавассутиҳадис моро огоҳ мекунад: «Намоз нагузоридан маънои дар ҳолати байнинобоварӣ ва бисёрхудоӣ буданро дорад. Яъне, рад кардани намоз инроҳ ба сӯи нобоварӣ аст. Тавассути намоз нагузоридан роҳ ба сӯинобоварӣ (куфр) ниҳон аст». Дар Ислом ҳолати пурра аз намозгузорӣозод будан вуҷуд надорад. Одамони бемор ва заиф низ намозмегузоранд. Ҳатто дар вақти амалиёти ҳарбӣ намозро тарк карданиҷозат дода намешавад. Ҳам барои намоз нагузоридан уқубат муайяншудааст ва ҳам барои касоне, ки тартиби гузоридани намозро риоянамекунанд, уқубат пешбинӣ шудааст. Онҳо касонеанд, ки чизеро азнамоз медузданд: бар имом пешдастӣ мекунанд, рукӯъ ва саҷдаро пурраадо намекунанд ва ғ.Payғambari maҳbubi Mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wasallam, tavassuti ҳadis Moro ogoҳmekunad:   "Namozov naguzoridan manoi gift ҳolatiBiney nobovarӣ Islands bisёrhudoӣ budanro Dorada. Yane glad cardanNamozov John roҳ ba sӯi nobovarӣ ast. Tavassuti Namozov naguzoridanroҳ ba sӯi nobovarӣ (kufr) niҳon ast ".   Gift Islomҳolati Pourrat al namozguzorӣ ozod Budan vuҷud nadorad. Odamonibemor Islands Zaeef bottom Namozov meguzorand. Ҳatto gift vaқtiamaliёti ҳarbӣ namozro Tark cardan iҷozat Doda nameshavad. Ҳam BaroNamozov naguzoridan uқubat muayyan shudaast Islands ҳam Baro Cason,ki tartibi guzoridani namozro rioya namekunand, uқubat peshbinӣshudaast. Onҳo kasoneand, ki az chizero Namozov meduzdand bar Imampeshdastӣ mekunand, rukӯ Islands saҷdaro Pourrat ADO namekunand ғIslands.
Дасти дуои Модар 1.0.6 APK
Book-tj
Зани кӯҳистон, модари тоҷик. Барояш ҳазор модарнома нависанд, камаст.Чӣ вуҷуди ҷафокашу дили пурмеҳр, ки сахтиҳои кӯҳистон ормонҳоизебояшро набурдаанд. Ҷонсупори хонавода, ҷонсупори фарзандонираҳдур… Аз ӯ танҳо ёдҳо мемонанд, ёдҳо… Хонандаи бисёр дардошноиман! Бароят «Модарнома»-и Устод Лоиқро дар намуди пурра пешкашмекунам.Zani kӯҳiston, Modari toҷik. Baroyash ҳazor modarnomanavisand, Cams ast.Chӣ vuҷudi ҷafokashu Dili purmeҳr, ki sahtiҳoikӯҳiston ormonҳoi zeboyashro naburdaand. Ҷonsupori honavoda,ҷonsupori farzandoni raҳdur ... Az ӯ tanҳo ёdҳo memonand, ёdҳo... Honandai bisёr dardoshnoi Mans! Baro "Modarnoma 's UstodLoiқro gift namudi Pourrat peshkash mekunam.
Китоби Таҳорат 1.0.8 APK
Book-tj
Қисми аввал "Китоби ТАҲОРАТ"Китобе, ки инак рӯи даст доред, аҳкомва масоили шаръӣ дар он мувофиқи фиқҳи ҳанафӣ баён гардида, боистифода аз китобҳои мӯътабари ин мактаби фиқҳӣ навишта шудааст вадар он ҳаддалимкон кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки аҳком ва масоилигуногуни шаръӣ бо забони содаву равон барои навомӯзон баён шаванд,то ҳама битавонанд аз он баҳраманд гарданд. Агар таклифу пешниҳод ёин ки хатогие мушоҳида намудед, дарҳол онро ба мо хабар диҳед, азпаси ислоҳи он хоҳем шуд. ХУДОВАНД НИГАҲБОНИ МОВУ ШУМО БОШАД!ҚismiAwwal "whaling TAҲORAT"Whaler, ki INAC rӯi will dored, aҳkomIslands ISSA sharӣ gift he muvofiқi fiқҳi ҳanafӣ baёn gardida, moreistifoda al kitobҳoi mӯtabari John Maktab fiқҳӣ navishta shudaastIslands gift he ҳaddalimkon kӯshish ba harҷ Doda shudaast, ki aҳkomIslands ISSA gunoguni sharӣ bo zaboni sodavu Ravon Baro navomӯzonbaёn shavand then ҳama bitavonand al he baҳramandgardand. Agar taklif peshniҳod e Ying ki hatogie mushoҳidanamuded, darҳol onro ba mo swag diҳed, az Feed isloҳi he shudhoҳem. HUDOVAND NIGAҲBONI MOV noise BOSHAD!
Китоби Рӯза 1.0.6 APK
Book-tj
Яке дигар аз фароиз ва барномаҳои солонаи ислом барои худсозииинсонҳо «рӯза» аст ва рӯза он аст, ки ҳар мусалмони болиғ ва оқилҳатман бояд аз дамидани субҳи содиқ то ғуруби офтоб бо нияти итоатифармони Худованд аз бархе корҳо, ки шарҳашон хоҳад омад, худдорӣнамояд.Паёмбари акрам (с) фармудаанд, ки: «Ҳар кас рӯзаи моҳиРамазонро хос барои хушнудӣ ва ризои Парвардигор ва бо мақсади бадаст овардани аҷру савоб бигирад, тамоми гуноҳони гузаштааш бахшидамешаванд».(1) Ҳамчунин фармудаанд, ки: «Бӯи даҳони рӯзадор дарпешгоҳи Парвардигор дар рӯзи қиёмат аз бӯи мушку анбар маҳбубтараст».(2) Аз баъзе аҳли салаф омадааст, ки: «Дар рӯзи қиёмат бароирӯзадорон суфрае (хоне) густарда мешавад ва эшон аз он тановулмефармоянд, яъне мехӯранду менӯшанд, дар ҳоле ки дигарон даринтизори ҳисобу китоби худ ҳастанд. Онҳо мепурсанд, ки ин тоифакиёнанд, ки аз суфраи ҷаннат тановул мефармоянд ва мо ҳанӯз даринтизор ба сар мебарем? Нидо мерасад, ки инҳо рӯзадорони барои Худоҳастанд, дар сурате ки шуморӯзаро мехӯрдед»Jake Digard al faroizIslands barnomaҳoi solonai Islom Baro hudsozii insonҳo "rӯza" astva rӯza he ast, ki ҳar musalmoni boliғ Islands oқil ҳatman boyad aldamidani subҳi sodiқ the ғurubi Oftob bo Niyati itoati FarmonovHudovand al Barh korҳo, ki sharҳashon hoҳad Omad, huddorӣnamoyad.Paёmbari acres (with) farmudaand, ki: "Ҳar kas rӯzai moҳiRamazonro Hawes Baro hushnudӣ Islands Rizo Parvardigor wa bomaқsadi ba give ovardani aҷru savob bigirad, Tam gunoҳoniguzashtaash bahshida meshavand" (1) Ҳamchunin farmudaand, ki:. "Bӯidaҳoni rӯzador gift peshgoҳi Parvardigor gift rӯzi қiёmat al Anbarbӯi fly maҳbubtar ast. "(2) Az baze aҳli Salaf omadaast, ki:"The Gift of rӯzi қiёmat Baro rӯzadoron sufrae (Hone) gustardameshavad wa al Eshon he tanovul mefarmoyand, yane mehӯrandumenӯshand, gift ҳole ki digaron gift intizori ҳisobu whaler thinҳastand. Onҳo mepursand, ki John toifa kiёnand, ki az sufrai ҷannattanovul mefarmoyand wa mo ba ҳanӯz gift intizor Mebara sar? Nidomerasad, ki inҳo rӯzadoroni Baro's bad ҳastand, gift Surat kishumorӯzaro mehӯrded "
Китоби ҳадисҳо 2.5.4 APK
Book-tj
Ҳадисҳо дар мавзӯҳои:- Руза- Намоз- Закот- Ҳаҷ- Тавҳид-АқидаИнчунин БӮСТОНИ ҲАДИС иборат аз ҳадисҳо дар мавзуҳоигуногун.Агар таклифу пешниҳод ё ин ки хатогие мушоҳида намудеддарҳол онро ба мо хабар диҳед аз паси ислоҳи он хоҳем шуд. ХудоҲофиз!Ҳadisҳo gift mavzӯҳoi:- Ruza- Namozov- Zakot- Ҳaҷ- Tavҳid-AқidaInchunin BӮSTONI ҲADIS iborat al ҳadisҳo gift mavzuҳoigunogun.Agar taklif peshniҳod e Ying ki hatogie mushoҳida namudeddarҳol onro ba mo swag diҳed al Feed isloҳi he shud hoҳem. Ҳofizbad!
Саҳеҳи Бухорӣ 1.1.6 APK
Book-tj
Ба иттифоқи тамоми уммати Ислом саҳеҳтарину мӯътамадтарин китоббаъди Қуръони карим “Саҳеҳ”-и имоми муҳаддисин Абӯабдуллоҳ Муҳаммадибни Исмоъил ибни Иброҳим ибни Муғира ибни Бардизбеҳи Бухорӣмебошад. У аз хурдсолӣ ба омӯхтану азёдкунии аҳодиси Расули акрам(с) пардохта буд ва ҳофизаи қавие, ки Худованд ба вай бахшида буд,ӯро дар ҳифзу азбаркунии даҳҳо ҳазор ҳадис кӯмаку ёрӣ мекард.Рафиқону ҳамасронаш ба ин фазилату бузургиаш эътироф намудамегӯянд, ки “ӯ дар ҳифзи дуруст ва устувори аҳодис шӯҳраи офоқгардида буд, ҳатто мардуми ҳадиснавис аз пушти ӯ давида, хоҳишмекарданд, ки каме биншинад ва барояшон ҳадис бигӯяд.” Дар замониБухорӣ китобҳои ҳадис, ки дорои аҳодиси саҳеҳ ва заъиф буданд,таълиф мегардид ва устодаш бисёр вақтҳо орзу мекард, ки кош шахсебарои ҷамъоварии аҳодиси саҳеҳ ҳиммат мегузошт ва онҳоро азҳадисҳои заъиф ҷудо намуда, тадвину таълиф мекард. Вай орзуи устодва хоҳиши дӯстонашро иҷобат намуда, ба ин амали бузург пардохт вадар муддати шонздаҳ сол ва аз миёни шашсад ҳазор (600,000) ҳадискитоби "Саҳеҳ”-и худро интихоб ва таълиф намуд. Китоби ”СаҳеҳиБухорӣ” бо ҳадисҳои мукаррараш дорои 7397 ҳадиси саҳеҳ мебошад.BaTam ittifoқi ummati Islom saҳeҳtarinu mӯtamadtarin Kitob badiҚuroni Karim "Saҳeҳ 's Imomi muҳaddisin Abӯabdulloҳ Muҳammad Ismoilibn ibn Ibroҳim Muғira ibn ibn Bardizbeҳi Buhorӣmeboshad.   In al hurdsolӣ ba omӯhtanu azёdkuniiaҳodisi Rasuli acres (with) pardohta bud wa ҳofizai қavie, Hudovandki ba wai bahshida bud, ӯro gift ҳifzu azbarkunii daҳҳo ҳazor ҳadiskӯmaku ёrӣ mekard. Rafiқonu ҳamasronash ba John Fazilat buzurgiashetirof namuda megӯyand, ki "u with macron gift ҳifzi durust Islandsustuvori aҳodis shӯҳrai ofoқ gardida bud, ҳatto Mardum ҳadisnavisal Pushti u with macron David hoҳish mekardand, ki binshinad Kamewa baroyashon ҳadis bigӯyad."   Gift Zamon Buhorӣkitobҳoi ҳadis, ki Doro aҳodisi saҳeҳ zaif budand wa, wa talifmegardid ustodash bisёr vaқtҳo Orzu mekard, ki kosh Shakhs Baroҷamovarii aҳodisi saҳeҳ ҳimmat meguzosht wa al onҳoro ҳadisҳoi zaifҷudo namuda, tadvinu talif mekard.   Wai ORZU ustodIslands hoҳishi dӯstonashro iҷobat namuda, ba John Amalie Buzurgpardoht wa gift muddati shonzdaҳ hydrochloric wa al Miyona shashsadҳazor (600,000) ҳadis whaler "Saҳeҳ 's Khudri intihob Islands talifnamud. Whaler" Saҳeҳi Buhorӣ "bo ҳadisҳoi mukarrarash Doro 7397ҳadisi saҳeҳ meboshad.
Loading...