1.0 / July 12, 2013
(4.2/5) (218)
Loading...

Description

Книга-игра: Нокти срещу огън
автор: Любомир Николов/Колин Уолъмбъри/
художник на илюстрациите: Ивайло Иванчев
корица и оформление на поредицата: Петър Станимиров
оригинално издание: Мега, 1996

Една страна завладяна от кръвожадни чудовища. Единзагадъчендворец от който лъха мразовит вихър. Трима безумно смелимъже,решили да заложат главите си в схватката на нокти срещуогън.Тайната на древната трагедия крие и надежда за победата начовешкиярод.

Книгата е продължение на "Книга-игра: Реката", която същоможетеда откриете в Google Play

Книгата е на български език!

Gamebook: Nailsonfire
Author: Lyubomir Nikolov / Colin Uolambari /
artist illustrations Ivaylo Ivanchev
Cover and layout of the series: Peter Stanimirov
Original edition: Mega, 1996

A country invaded by bloodthirsty monsters. A mysteriouscastlefrom which emanates frosty whirlwind. Three insanely bravemendecided to stake their heads in the scrum nail against fire.Thesecret of ancient tragedy lies and hope for the victory ofthehuman race.

The book is a sequel to "The Book game: The River", whichalsocan be found on Google Play

The book is in Bulgarian!

App Information Книга-игра: Нокти срещу огън

 • App Name
  Книга-игра: Нокти срещу огън
 • Package Name
  xsmind.android.rekata2
 • Updated
  July 12, 2013
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  xsmind
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Bulgaria, Sofia, 1111, Geo Milev 266A-A-1
 • Google Play Link

xsmind Show More...

Книга-игра: Камите на дракона 1.02 APK
xsmind
Разказ-игра на български език от Николай Николов.Участник в Конкурс2 на сайта knigi-igri.netСгнарк Намръщения е твоят герой вприключението.Той е бивш наемник, умел с меча, жените и виното,брутален, но и разсъдлив тип. Преди време той се запознава с отецБретон. Монахът е член на Ордена на пророците – древни мъдреци ифилософи. Бретон е странна птица – хитър и умен в живота, нонепотребен в бой. Той често изнервя приятеля си с нескончаемицитати на пророци.Сгнарк се осланя винаги на верния си меч,предпочита да върши сам работата си и намръщи ли се, враговете гиочакват само неприятности. А да – и виното много му допада.Време еда се заемаш с приключението на Сгнарк.Narrative game in BulgarianNikolay Nikolov.Contestant 2 Site knigi-igri.netSgnark frown isyour hero adventure.He is a former mercenary skilled with thesword, women and wine brutal but thoughtful type. Some time ago hemet Father Breton. The monk is a member of the Order of theprophets - ancient sages and philosophers. Breton is a strange bird- clever and smart in life, but useless in a fight. He oftennervous friend with endless quotes of prophets.Sgnark always relyon her trusty sword, preferring to do the work yourself and youfrowned enemies await them nothing but trouble. Oh yeah - and thewine suits them.Time to take up adventure Sgnark.
Dating a Witch Gamebook 1.02 APK
xsmind
Have you ever wanted to date a beautiful contemporary witch? Inthis text adventure, you play the role of William the demonologistduring his first night out with Lauren. Beware! A demon from yourpast may show up and spoil your fun... or add to your excitement.Author: Ivaylo Daskalov
Книга-игра: Карибски вълни 1.01 APK
xsmind
Дебютната книга-игра на Недялко Петров ни вкарва в кожата на младморяк, който започва да плава на каперски кораб. Книгата е само 32страници, но на тях ви очаква дневник, система за игра и повечеприключения, отколкото бихте предположили - спечелването на мястона кораба, нападение на селище и дори морска битка! Ако си падатепо динамичните приключения, то ще прекарате приятни мигове с"Карибски вълни". Автор: Недялко Петров Издател: Книги-игри.НЕТСтраници: 32 Епизоди: 70 Издадена: 2012г. Debut book-game NedialkoPetrov us into the skin of a young sailor who started sailing on aprivateering vessel. The book is only 32 pages, but they expect youdiary, game system and more adventures than you would think -winning a place on the ship, attack village and even naval battle!If you like the dynamic adventures, it will spend pleasant momentswith "waves of the Caribbean." Author: Petrov Nedialko Publisher:Books-igri.NET Pages: 32 Episodes: 70 Issued: 2012.
Книга-игра: Нокти срещу огън 1.0 APK
xsmind
Книга-игра: Нокти срещу огънавтор: Любомир Николов/Колин Уолъмбъри/художник на илюстрациите: Ивайло Иванчевкорица и оформление на поредицата: Петър Станимироворигинално издание: Мега, 1996Една страна завладяна от кръвожадни чудовища. Единзагадъчендворец от който лъха мразовит вихър. Трима безумно смелимъже,решили да заложат главите си в схватката на нокти срещуогън.Тайната на древната трагедия крие и надежда за победата начовешкиярод.Книгата е продължение на "Книга-игра: Реката", която същоможетеда откриете в Google PlayКнигата е на български език!Gamebook: NailsonfireAuthor: Lyubomir Nikolov / Colin Uolambari /artist illustrations Ivaylo IvanchevCover and layout of the series: Peter StanimirovOriginal edition: Mega, 1996A country invaded by bloodthirsty monsters. A mysteriouscastlefrom which emanates frosty whirlwind. Three insanely bravemendecided to stake their heads in the scrum nail against fire.Thesecret of ancient tragedy lies and hope for the victory ofthehuman race.The book is a sequel to "The Book game: The River", whichalsocan be found on Google PlayThe book is in Bulgarian!
Книга-игра:Спасението на Аврея 1.0 APK
xsmind
Kотаракът и Спасението на Аврея пренася читателя години назад вживота на младия авантюрист във времената, в които той странствасъс своя чичо Гобин, безпогрешния изпълнител на "Тъмното братство".На една от своите мисии Гобин и неговите съмишленици, сред които иАврея, са предадени и попадат в капан, от който само той сеизмъква. Принуден да потули нещата и да намери предателите, предибедата да стане още по-голяма, той осъзнава, че този път не може дасе справи сам със ситуацията. книга-игра на български език автор:Ал Торо официален уебсайт: http://www.legacyofkreya.com/ Kotarakatand Salvation Avren transports the reader back years in the life ofthe young adventurer in the times in which he travels with hisuncle Gobi impeccable performer of "Dark Brotherhood". On one ofhis missions Gobi and his associates, including Aurelia,transmitted and fall into a trap from which he only escaped. Forcedto hush things up and find traitors before the trouble to becomeeven more, he realizes that this time can not handle the situationalone. gamebook in Bulgarian Author: Al Toro official website:http://www.legacyofkreya.com/
Книга-игра: Лудостта на бика 1.03 APK
xsmind
Gamebook: The Bull Author: Hristo Filipov You are detective RichardThompson. Are you going to uncover the motives of the mad bomber,who threatens to blow up the city? Interactive gamebook where yourchoices define the ending. This book is in Bulgarian language!
Loading...