2.0 / May 18, 2018
(4.5/5) (207)
Loading...

Description

Маленькие суры из Корана.Қуръон китобидаги кичкина суралар. Намозучун суралар. Mayda suralar. Qur'on kitobi. Kichik suralar. NamozsuralariLittle verses from the Koran.Қuron kitobidagi Kichkinasuralar. Namozov Uchun suralar.Mayda suralar. Qur'on kitobi. Kichiksuralar. Namoz suralari

App Information Майда суралар

 • App Name
  Майда суралар
 • Package Name
  com.aasnsprojects.maydasuralar
 • Updated
  May 18, 2018
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  AASNS Projects
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Майда суралар Version History

Select Майда суралар Version :
 • 2.0 (2) - Latest Version
 • Майда суралар 2.0 APK File

  Publish Date: 2018 /10/21
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 2.1 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: b24f82a6e84d1f4d4692c5d6d669629eac842e34
  APK Signature: 6bbfbc9d626850b79ce824d2e203a08e77b4e8bf

AASNS Projects Show More...

Ўзбек халқ табобати 1.0 APK
Предлагаем Вашему вниманию мобильное приложение Народная медицинаУзбекистана. Инсоният, халқ табобатининг табиий дори воситаларикиёвий воситалардан афзаллигига иқрор бўлди. Унинг тавсиялариданфойдаланиш оммавий тусга эга бўлди.Ушбу илова орқали йиллардавомида изланган, синалган, текширилган ва фойдаси текканкўрсатмаларнинг жамланмасини ўқиш имконига эга бўласиз. Унинг сизгафойдаси тегишига шубҳамиз йўқ. У оилангизнинг қимматли маънавиймулки, доимий маслаҳатгўйига айланишига ишончимиз комил.We offermobile app Traditional Medicine of Uzbekistan.Inson, halқtabobatining tabiy dori vositalari cues vositalardan afzalligigaiқror bўldi. Uning tavsiyalaridan foydalanish ommavy tusga bўldiego.Ushba ylic orқali yillar davomida izlangan, sinalgan,tekshirilgan Islands foydasi tekkan kўrsatmalarning zhamlanmasiniўқish imkoniga bўlasiz ego.Uning sizga foydasi tegishiga shubҳamizyўқ. In oilangizning қimmatli Manaviyat Mulki, milkingmaslaҳatgўyiga aylanishiga ishonchimiz Komil.
Майда суралар 2.0 APK
Маленькие суры из Корана.Қуръон китобидаги кичкина суралар. Намозучун суралар. Mayda suralar. Qur'on kitobi. Kichik suralar. NamozsuralariLittle verses from the Koran.Қuron kitobidagi Kichkinasuralar. Namozov Uchun suralar.Mayda suralar. Qur'on kitobi. Kichiksuralar. Namoz suralari
Абдулла Орипов шеърлари 1.0 APK
Посвящается великому поэту. Ўзбекистон қаҳрамони, буюк шоир АбдуллаОрипов хотирасига бағишланади. Биринчи муҳаббатим, Мен нечунсеваман Ўзбекистонни? Севги, армон, одоб, тарбия, муҳаббат, инсон,ҳаёт, муножот, баҳор, bahor, sevgi, muhabbat, tarbiya. nasihat вабошқаларDedicated to the great poet. O'zbekiston қaҳramoni, BuyukShoira Abdullah Oripov hotirasiga baғishlanadi.Birinchi muҳabbatim,Maine nechun sevaman Ўzbekistonni?Sevgi, Armon, odob, Tarbesmuҳabbat, inson, ҳaёt, munozhot, baҳor, bahor, sevgi, muhabbat,tarbiya. nasihat Islands boshқalar
Севги ва муҳаббат 1.0 APK
Информация про любовь. Афоризмы, стихи, Почему женщины любят ушамиа мужчины глазами. Мужчина и женщина. Мазкур илова орқали сиз севгива муҳаббат бобида кўп нарсаларни билиб оласиз. Севги ҳақидашеърлар, афоризмлар, маълумотлар. Sevgi, muhabbat, she'rlar,qizlar, ayol va erkak munosabatlari. Information about love.Aphorisms, poems Why do women love the ears and the eyes of men.Man and woman.   Mazkur ylic orқali Sevgi Seas Island muҳabbatbobida kўp narsalarni bilib olasiz. Sevgi ҳaқida sherlar,aforizmlar, malumotlar. Sevgi, muhabbat, she'rlar, qizlar, ayol vaerkak munosabatlari.
Озиш усуллари 1.0 APK
Похудение - долгий процесс. Это требует время. Данное приложениепоможет вам в этом.Озиш - ақл талаб қиладиган жараён. Ортиқча вазнэса, ҳозирги замоннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Кўповқат еб қўйиш семизликнинг асосий сабабидир.Ушбу иловада мавжудмуаммоларга ечим топасиз.Weight Loss - a long process. Thisrequires time. This application will help you with this.Ozish - aқltalab қiladigan zharaёn. Ortiқcha vazn Esa, ҳozirgi zamonningdolzarb muammolaridan ҳisoblanadi Siberia. Kўp ovқat fucked қўyishsemizlikning UZ Main sababidir.Ushba ilovada Mavjuda muammolargaechim topasiz.
Нима овқат қилай 1.0 APK
Это программа отвечает на вопрос жены "Что приготовить наужин?"Агар сиздан аёлингиз ёки уйдагиларингиз бугун кечга нимаовқат қилай, деб сўраса ушбу дастурдан бемалол жавоболасиз.Ҳафтанинг ҳар бир кунига овқатлар рўйхати келтирилган.Палов, қозон кабоб, шашлик, табака, тўй оши, лағмон, норин, шўрвава ҳоказа таомлар рўйхати мавжуд.This program responds to thequestion of his wife, "What to cook for dinner?"Agar sizdanaёlingiz Ueki uydagilaringiz Bugun kechga neem ovқat қilay, Debsўrasa Ushba dasturdan bemalol zhavob olasiz.Ҳaftaning ҳar birkunig ovқatlar rўyhati keltirilgan. Fires, қozon kabob, shashlik,tobacco, tўy oshi, laғmon, Noreen, shўrva Islands ҳokaza taomlarrўyhati Mavjuda.
Rus tili. Birinchi bosqich 1.0 APK
Русский язык. Учебник начальный уровень. Rus tilini o'rganuvchilaruchun boshlang'ich kurs. O'quv-qo'llanmaMUNDARIJABirinchi dars. Otso‘z turkumlariIkkinchi dars. Otlarning birlik va ko‘plikshakllariUchinchi dars. Kishilik olmoshlariTo‘rtinchi dars. EgalikolmoshlariBeshinchi dars. Egalik olmoshlarining shakllariOltinchidars. Lug‘at bilan o‘qiymizYettinchi dars. Fe’llarSakkizinchi dars.Hozirgi zamon fe’lining tuslanishiTo‘qqizinchi dars. Ayrimnostandart tuslanish shakllariO‘ninchi dars. Mashqlar bilanmustahkamlaymizO‘n birinchi dars. Buyruq mayli - imperativXulosa.Keyingi bosqich haqidaRussian language. The textbook initiallevel.Rus tilini o'rganuvchilar uchun boshlang'ich kurs.O'quv-qo'llanmaMUNDARIJABirinchi dars. Ot so'z turkumlariIkkinchidars. Otlarning birlik va ko'plik shakllariUchinchi dars. KishilikolmoshlariTo'rtinchi dars. Egalik olmoshlariBeshinchi dars. Egalikolmoshlarining shakllariOltinchi dars. Lug'at bilano'qiymizYettinchi dars. Fe'llarSakkizinchi dars. Hozirgi zamonfe'lining tuslanishiTo'qqizinchi dars. Ayrim nostandart tuslanishshakllariO'ninchi dars. Mashqlar bilan mustahkamlaymizO'n birinchidars. Buyruq mayli - imperativXulosa. Keyingi bosqich haqida
Kichik suralar va duolar 2.0 APK
Короткие суры и аяты Священного Корана. Namoz o'qish uchun kichiksuralar. Kundalik hayotimiz uchun duolar.Imon kalimalari, Fotiha,Baqara, Toriq, Alamnashroh, Tin, Qadr, Zilzol, ʹOdiyot, Qori’a,Takosur, ʹAsr, Humaza, Fil, Quraysh, Mo’un, Kavsar, Kofirun, Nasr,Lahab, Ixlos, Falaq, An-Nos va Bayyinah suralari.Duoi Xatmi Qur’oniA’zam, Azon, Sano va Attahiyyat duolari.Qunut duosi va Oyatalkursi. Boshqa juda muhim duolar.Short suras and verses of the HolyQuran.Namoz o'qish uchun kichik suralar. Kundalik hayotimiz uchunduolar.Imon kalimalari, Fotiha, Baqara, Toriq, Alamnashroh, Tin,Qadr, Zilzol,'Odiyot, Qori'a, Takosur,'Asr, Humaza, Fil, Quraysh,Mo'un, Kavsar, Kofirun, Nasr, Lahab, Ixlos, Falaq, An -Nos vaBayyinah suralari.Duoi Xatmi Qur'oni A'zam, Azon, Sano vaAttahiyyat duolari.Qunut duosi va Oyatal kursi. Boshqa juda muhimduolar.
Loading...