3.1.1 / August 28, 2019
(4.6/5) (22)
Loading...

Description

Саволҳои Исломӣ бозии шавқовар барои ҳар як мусалмон мебошад. БозииСаволҳои Исломӣ дорои зиёда аз 150+ саволҳо мебошад. Дар бозӣякчанд мавзӯъҳо вуҷуд доранд ба монанди: • "Қуръони Карим" • "ҲаётиПаёмбар Муҳаммад (с)" • "Вузӯ (таҳорат)" • "Гуфтаҳои ПаёмбарМуҳаммад (с)" Исламские Вопросы Исламские Вопросы является забавнойигрой для каждого мусульманина. Игра Исламские Вопросы содержитьболее чем 150+ вопросов. В игре есть несколько тем, таких как: •"Священный Коран" • "Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) •«Омовение» (очищенный) • "высказывания Пророка Мухаммеда (мир ему иблагословение) * агар ягон хатогӣ бошад моро хабардор кунед, ҳатманислоҳ мекунем. * если нашли какую ошибку сообщите нам обязательноисправим. islamic quiz, islamic questions, islam, quiz, вопросы проислам, ислам, исламские вопросы, саволҳои исломӣ, саволҳо аз ислом,бозии тоҷикӣ Savolҳoi Islomӣ bosii shavқovar baroi kar yak musalmonmeboshad. Bozii Savolҳoi Islom ӣ road of the south, az 150+ Savolҳomeboshad. The gift of the Bozk Yakchand mavkuҷo vuud dorand bamonandy: • "Yuroni Karim" • "Kayoti Paiybar Muhammad (s)" •"University" (taҳorat) " • "Guftakoi Payambar Muhammad (s)" IslamicQuestions Islamic Questions is a fun game for every Muslim. GameIslamic Questions contain more than 150+ questions. The game hasseveral themes, such as: • "Holy Quran" • "The Prophet Muhammad(blessings be upon him) • “Ablution” (purified) • "the statementsof the Prophet Mohammed (blessing be upon him) * Agar Yagon KhatogBosch Moro Habardor Kuned, ҳatman islo ҳ mekunem * If you find anyerror, let us fix it. islamic quiz, islamic issues, islam, quiz,questions about islam, islam, islamic issues

App Information Саволхои Исломи - Бозии Тоҷикӣ 2019

 • App Name
  Саволхои Исломи - Бозии Тоҷикӣ 2019
 • Package Name
  tj.bgidega.islamicquiz
 • Updated
  August 28, 2019
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.1.1
 • Developer
  BGD.TJ
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

BGD.TJ Show More...

tj.bgidega.afanditj 3.3 APK
BGD.TJ
AFANDI TJ - 2019 барнома аз хама афанди ва латифахои навтаринро дарбар мегирад. Дар барнома зиёда аз 150+ афандиву латифахои лахчавииточикии навтарин мавчуд аст.Дар рузхои наздик боз афандихои навилова хоханд шуд. Барнома бе интернет кор мекунад. Дар барномаметавонед афандихои писандомадаатонро захира кунед, матни афандиронусха кунед, ба дустонатон фиристонед. Калимаҳои калиди афанди ,латифа , афандихо , латифахо , афанди-2019, латифахо-2019,афанди-2019 , латифахо-2019 , афандии точики , афандихои точики,точики , afandi , afandi tj , afandi-tj , afandi-tj , анекдоты ,таджикие анекдоты , анекдоты на таджикском , новые анекдоты , самыесмешные, смешные таджикские , tajik anecdotes , tajik , tajikistan, anecdotes , latifa , latifaho афанди точики 2019, афандии точики2019, bgidega tj, bgidega, bgidega.tj bgidega AFANDI TJ - 2019Barnah az Hama Afandi Wa Latifahoi Navtarinho dar bar Megirad. Thegift of bari ziyod az 150+ afandive latifachi and lahchavii tochikinavtarin mavchud ast. Dar ruzhoi nazdik boz afandikhoi navi hokhandshud. Barnom Be Internet Corps Control. The gift of the barnat ofthe meta-afoned afandhoi pisandomadaatonro zahira kuned, matniafandiro nuskha kuned, ba dustonaton freestone. Kalimakoi Kalidiafandi, latifa, afandiho, latifaho, afandi-2019, latifacho-2019,afandi-2019, latifacho-2019, afandia tochiki, afandihoi sharks,anatomy, afandi, afandi tj, afandi-tj, afandi-tj, jokes, tajikijokes on Tajik, new jokes, the most funny, funny Tajik, tajikanecdotes, tajik, tajikistan, anecdotes, latifa, latifaho afanditotiki 2019, afandii totiki 2019, bgidega tj, bgidega, bgidega.tjbgidega
tj.bgidega.www.salavotbarmuhammad 3.1 APK
BGD.TJ
Салавот бар Муҳаммад (с.а.в) Чӣ хуб аст, ки инсон ҳамеша аҳлисалавот бошад, чаро ки Пайғамбар (с) доимуссалавот будааст. Бо яксалавот гуноҳони худро пок ва таваллуди дигаре барои худ ба вуҷудоваред. ОДОБИ ХОНДАНИ САЛАВОТ 1. Шарти қабулӣ ва истиҷобати дуовусалавот доштани таҳорати ҷисмиву ботинӣ мебошад. 2. Шарти иҷобатшудани дуову салавот қатъи умед аз ҳама мебошад. Ҷисму ҷонизикргӯянда бояд фақат ба умеди Худо бошад. 3. Давомашро дар китобёбед. Баракат дар ризқ. Дуруди омаду рафт дар масҷид. Наҷот аздузах. Макон дар ҷаннат. Давои ҳар дард. Ва ғайра... китоб, китобитоҷикӣ, китоби точики, китоби исломи, китоб барои мусалмонон,мусалмон, мусульман, книги для мусульман, книги Salavot barMuhammad Chu hub ast, ki inson Kamesha aҳli salavot boshad, charoki Payambara (c) doimussalavot budaast. Bo yak salavot guunҳonihudok pok wa wa tavalludi digare baroi hud ba voҷud ovared. ODDOBIHONDANI SALAVOT   1. Sharti қabulӣ istiҷobati duovu salavotdoshtani taҳorati by combining the shoes of meboshad. 2. Sharti andҷobat shudani duovu salavot қatyi umed al ҳamma meboshad. KISMUZONI ZIKRGYANDA BADAD FAJAT BA UMEDI HUDO BOSHAD. 3. Davomashro Darkitob ёbed. Barakat gift rizu. Durudi omadu raft dar masҷid. At oneof the bows. Macon Dar натannath. Davoi Har Dard. Va ғyra ...KITOBI, KITOBI TOKYK, KITOBI TOCHIKI, KITOBI ISLOMI, KITOBO BaroiMuslimmonon, Muslimon, Muslims, books for Muslims, books
tj.bgidega.www.quotestj 5.3 APK
BGD.TJ
Чакидахо аз Бузургон "Беҳтарин сарвати падар ба писар Адаб аст.""Қалбҳои дӯстонро шикастан бар муроди душман хизмат кардан аст.""Бадиро танҳо як роҳи боздоштан аст, некӣ кардан ба бадон."Чакидахо аз Бузургон Ин барнома иборат аст аз: -Суханҳои Бузургон-Пандҳои Шоирон -Суханҳои исломӣ -Ва ғайра ... Чакидахо аз БузургонChakidaho az Buzurgon "Beҳtarin Sarvati Padar b pisar Adab ast.""Қalbҳoi dӯstrono shikastan bar murody dushman hizmat kardan ast.""Badiro tanҳo yak roҳi bozdoshtan ast, some kardan ba badon."Chakidaho az Buzurgon In Barnoma Iborat Asta Az: -Suhang Buzurgon-Pandoeu Shoiron -Suhanoo Islom - To Kayra ... Chakidaho azBuzurgon
НАМОЗ — Вақтҳои намоз, Сураҳо, Омӯзиши намоз ... 1.5.2 APK
BGD.TJ
Барномаи НАМОЗ ёридихандаи хар як мусалмони точик шуда метавонад.Кобилиятхои асосии барнома: 🕐 Вактхои намоз 👨‍🏫 Омузиши намозхони 🕋Чониби дурусти Кибла 📓 Сурахо аз Қуръони Карим Барои фахмиданивактхои намоз, боркунии сураҳо ва ё чониби кибла ба интернетпайваст шудани барнома лозим аст. Хама дигар кобилиятхои барнома беинтернет кор мекунанд. * Вактхо танхо мувофики соати Ч.Т. (GMT+5)дуруст меоянд. Агар ягон хатоги бошад моро хабардор кунед📥bgidega.tj@gmail.com хатман ислох мекунем. Barnomai NAMOZyoridikhandai har yak musalmoni point shuda metavonad. Hobbies ofAsosia Barnoma: 🕐 Wakthoi namos 👨‍🏫 Omuzishi namozkhoni 🕋 Chonibidurusti Qibla 📓 Suraho az Қuroni Karim Baroi fahmidani vakthoinamoz, borkunia suraҳo wa yo chonibi qibla ba internet payvastsudani barnoma bosom ast. Hama digar kobilyati hoy Barnoma beInternet Cor Mekunand. * Waktho tanho movofiki soati C.T. (GMT + 5)durust meoyand. Agar Jagon Hatogi Horse Moro Habardor Kuned📥bgidega.tj@gmail.com Hatman Isloh Mekun.
Дини зебои ман - Ибодатро меомӯзам 1 1.0 APK
BGD.TJ
МУНДАРИҶА Ибодат чист? Чаро мо ибодат мекунем? Ибодат ба мочӣмедиҳад? Ислом ва покизагӣ. Намудҳои покизагӣ. Таҳорат.Таҳоратчист? Кадом амалҳоро бе таҳорат иҷро кардан мумкин нест? Мочӣ гунатаҳорат мекунем. Фоидаи таҳорат. Фарзҳои таҳораткадомҳоянд?Таҳорати моро чӣ мешиканад. Ғусл чист? Кадом амалро беғусл карданмумкин нест? Фарзҳои ғусл кадомҳоянд? Таяммум чист?Намоз чист?Намоз ба мо чӣ медиҳад? Намудҳои намоз. Фарзҳои намоз.Мо чӣ таврнамоз мехонем. *Намуди пурраи мундариҷа дар дохилибарнома. Мо баХудои худ шукргузорем, ки ба мо дини мубини Исломроато фармуд!Дуруд ва раҳмати Худо бар Пайғамбари мо Муҳаммад (с) вахонадонуёронаш, ки бо беҳтарин роҳ дини Исломро дар ҳаёти худ ҷорӣнамудава ба ҳамаи мардумон онро омӯзонид. Муҳаббат ба Алоҳ, инасоси динимо ба ҳисоб меравад. Аллоҳ таъоло, дилҳои моро бароимуҳаббатофаридааст. Худованд аз мо мехоҳад, ки дини худро,Пайғамбари худрова ҳамаи ононе, ки ӯ дӯсташ медошт, дӯст дорем ваба тариқинишондодаи онҳо зиндагӣ кунем. китоб, китоби дини ислом,китоббарои мусалмонон, китоби исломи, китобҳои исломи, ислом,саволҳоиисломи, таҳорат, намоз, азон, саҷда, макрӯҳ, амалҳоимакрӯҳ,амалҳои мубоҳ, суннат, фарз, хондани намоз, MUNDARA Isibodatclean? Charo mo ibodat mekunem? Ibodat ba mo chӣ mediad?Islom vapovazagӣ. Namudҳoi pozazagӣ. Tahorat. Is the mate clean?Kadomamalkoro be taҳorat iҷro gimbal mumkin nest? Mo chӣ gunataҳorat bythe Mekun. Foidai taҳorat. Farzҳoi taҳorat kadomҳoyand?Tahoratimoro ch mexicanad. Is it clean? Kadom amalro beusparkanmumkinnest? Farzҳoi Usad kadomҳoyand? Is Tayammum clean? Is thepollutionclean? Namoz ba mo chi mediad? Namudoimoz. Farmers Mo chӣtavrnamoz memonem. * Namudi purrai Mundariҷa dahili barnah gift. MobaHudoi Khud Shukrguzorem, Ki Ba Dimi Mubini Islomro AtomFarmud!Durud va ramati Khudo bar Paygambari mo Muhammad (c) vahonadonuoronash, ki bo bestarin rҳdini Islomro dar ayo hud ҷorӣnamuda babaҳami marduman onro omӯzonid. Muhabbat ba Aloҳ, insosoidini mo baҳisob meravad. Allu taoolo, dili moro baroi muababatofidaid.Khudovand az mo mekhod, ki dini hudaro, Payғambari hudro vaMaamionon, Ki ӯ dash medosht, dos dorom va tariқi nishondodi izodagӣkunem. Kitob, whalebearing, whaleb baroi musalmonon,whitobiislomi, cytobioi islomi, islom, savolioi islomi, taorat,namoz,azon, saadda, macr, amalҳoi macr, amalҳoi mubyo фарyoryedo,macadҷ, macraӯҳ, amalҳoi makrӯҳ, amalҳoi mubyo ҷyo ryedo,macho,macadӯҳ, amalиoi macr, amalҳoi mubyo фарyo ryedo, macadҷ
Саволхои Исломи - Бозии Тоҷикӣ 2019 3.1.1 APK
BGD.TJ
Саволҳои Исломӣ бозии шавқовар барои ҳар як мусалмон мебошад. БозииСаволҳои Исломӣ дорои зиёда аз 150+ саволҳо мебошад. Дар бозӣякчанд мавзӯъҳо вуҷуд доранд ба монанди: • "Қуръони Карим" • "ҲаётиПаёмбар Муҳаммад (с)" • "Вузӯ (таҳорат)" • "Гуфтаҳои ПаёмбарМуҳаммад (с)" Исламские Вопросы Исламские Вопросы является забавнойигрой для каждого мусульманина. Игра Исламские Вопросы содержитьболее чем 150+ вопросов. В игре есть несколько тем, таких как: •"Священный Коран" • "Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) •«Омовение» (очищенный) • "высказывания Пророка Мухаммеда (мир ему иблагословение) * агар ягон хатогӣ бошад моро хабардор кунед, ҳатманислоҳ мекунем. * если нашли какую ошибку сообщите нам обязательноисправим. islamic quiz, islamic questions, islam, quiz, вопросы проислам, ислам, исламские вопросы, саволҳои исломӣ, саволҳо аз ислом,бозии тоҷикӣ Savolҳoi Islomӣ bosii shavқovar baroi kar yak musalmonmeboshad. Bozii Savolҳoi Islom ӣ road of the south, az 150+ Savolҳomeboshad. The gift of the Bozk Yakchand mavkuҷo vuud dorand bamonandy: • "Yuroni Karim" • "Kayoti Paiybar Muhammad (s)" •"University" (taҳorat) " • "Guftakoi Payambar Muhammad (s)" IslamicQuestions Islamic Questions is a fun game for every Muslim. GameIslamic Questions contain more than 150+ questions. The game hasseveral themes, such as: • "Holy Quran" • "The Prophet Muhammad(blessings be upon him) • “Ablution” (purified) • "the statementsof the Prophet Mohammed (blessing be upon him) * Agar Yagon KhatogBosch Moro Habardor Kuned, ҳatman islo ҳ mekunem * If you find anyerror, let us fix it. islamic quiz, islamic issues, islam, quiz,questions about islam, islam, islamic issues
Дини зебои ман - Ибодатро меомӯзам 2 1.0 APK
BGD.TJ
Мо ба Худои худ шукргузорем, ки ба мо дини мубини Исломроатофармуд! Дуруд ва раҳмати Худо бар Пайғамбари мо Муҳаммад (с)вахонадону ёронаш, ки бо беҳтарин роҳ дини Исломро дар ҳаёти худҷорӣнамуда ва ба ҳамаи мардумон онро омӯзонид. Муҳаббат ба Алоҳ,инасоси дини мо ба ҳисоб меравад. Аллоҳ таъоло, дилҳои моробароимуҳаббат офаридааст. Худованд аз мо мехоҳад, ки динихудро,Пайғамбари худро ва ҳамаи ононе, ки ӯ дӯсташ медошт, дӯстдорем ваба тариқи нишондодаи онҳо зиндагӣ кунем. китоб, китоби диниислом,китоб барои мусалмонон, китоби исломи, китобҳои исломи,ислом,саволҳои исломи, таҳорат, намоз, азон, саҷда, макрӯҳ,амалҳоимакрӯҳ, амалҳои мубоҳ, суннат, фарз, хондани намоз, Mo baHudoiKhud Shukrguzorem, Ki Ba Dimi Mubini Islomro Atom Farmud!Durud varamati Khudo bar Paygambari mo Muhammad (c) va honadonuoronash, kibo bestarin rҳdini Islomro dar ayo hud ҷorӣ namuda babaҳamimarduman onro omӯzonid. Muhabbat ba Aloҳ, insosoi dini mo baҳisobmeravad. Allu taoolo, dili moro baroi muababat ofidaid.Khudovandaz mo mekhod, ki dini hudaro, Payғambari hudro va Maamionon, Ki ӯdash medosht, dos dorom va tariқi nishondodi i zodagӣkunem. Kitob,whalebearing, whaleb baroi musalmonon, whitobi islomi,cytobioiislomi, islom, savolioi islomi, taorat, namoz, azon,saadda, macr,amalҳoi macr, amalҳoi mubyo фарyo ryedo, macadҷ,macraӯҳ, amalҳoimakrӯҳ, amalҳoi mubyo ҷyo ryedo, macho, macadӯҳ,amalиoi macr,amalҳoi mubyo фарyo ryedo, macadҷ
Loading...