1.0 / March 25, 2016
(4.8/5) ()
Loading...

Description

Мавод дорои маълумот оид ба бемори сил.Боназар бехдошти масълумоти чомеа барои рушди саломати башаклиэлектрони гардонида шудааст. Бе хадафи тичорати вафуруш.
Mavod Doro malumot IAObabemori forces. Bo Nazar behdoshti maslumoti Choma BarorushdiSalomat ba Shaklee e-gardonida shudaast. Be KhadafitichoratiFurush Islands.

App Information Сил табобатшаванда аст

AndroidTJ2 Show More...

БАСКЕТБОЛ ШОТО 0.9 APK
AndroidTJ2
Барномаи бози вертуалӣ бо мақсади ташфиқ вамаъмул намудани варзиши баскетбол байни наврасон ва ҷавонон таҳиягардидааст. Барномаи мазкур ба мураббиёни тарбияи ҷисмонӣ ваҷавонон ҳавасманд ба намуди варзиши баскетбол тавсия додамешавад.Баскетбол яке аз бозиҳои маъруф байни ҷомеаи ҷаҳонӣ бо истифодаитӯб мебошад. Қоидаи асосии ин бозӣ ҳаракат бо тӯб, ба сабади ҳарифтӯбро партофтан ва бо ҳамин тарз роҳ надодан ба дастаи ҳариф, китўбро ба сабади дастаи шумо партояд.Соли 1936 баскетбол ба барномаи Олимпӣ шомил карда шуд. Хеле дертармусобиқаҳои ҷаҳонӣ барои дарёфти қаҳрамони ҷаҳон байни мардон вазанон ба таври мунтазам оғоз карда шуд. Он барои мардон аз соли1950 ва барои занон аз соли 1953 шурӯъ ёфт.Чемпионати Аврупо оид ба Баскетбол аз соли 1935 инҷониб ба тавридоимӣ баргузор мегардад. Дар Аврупо мусобиқаҳои байналмиллалиибаскетбол байни дастаҳои маҳфилӣ бештар баргузор мегарданд:ҶомиАврупо, Ҷоми даъватӣ, Евролига, Лигаи ягонаи муттаҳидичемпионҳо.Мусобиқаҳои бонуфузтарин ва маъмултарин дар ин намуди варзиш дарИёлоти Муттаҳидаи Амрико барои дарёфти қаҳрамони ҷаҳон – қаҳрамониАссотсиатсияи Миллии Баскетбол (НБА) баргузор мешаванд.ТАЪРИХИ БАСКЕТБОЛТаърихи Баскетбол аз фасли зимистони соли 1891, штати Массачусетс,шаҳри Спрингфилд, Коллеҷи Ассотсиатсияи масеҳи ҷавонон оғоз меёбад.Донишҷуёни коллеҷ дар фасли сармо дар синфхонаҳо аз машқҳои якрангигимнастикӣ зиқ гардида буданд. Дарон давраҳо ин ягона роҳ бароитарбияи ҷисмонии ҷавонон ҳисобида мешуд. Лозим буд, ки ба таврифаврӣ ба ин якрангӣ хотима бахшида шавад, то ба қобилияти рақобатимусобиқавии ҷавонони қавӣ ва солим ҷавобгӯ бошад.Роҳи ин масъаларо муаллими хоксори коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ ҶеймсНейсмит, ки имрӯзҳо асосгузори баскетбол шинохта мешавад, пайдокард. Дар дарси тарбияи ҷисмонӣ санаи 1 декабри соли 1891 ӯ қарордод, ки ду сабади шафтолуро дар ду тарафи деворҳои толори варзишӣчаспонад. Баъд ҳаждаҳ нафар дониҷуёнро ба ду даста тақсим намуд. Баонҳо ин бозии навро пешниҳод намуд ва қоидаҳои бозиро ба онҳотартиб дод, то дастаҳо дар муддати вақти муайяне ба сабадҳои дастаиҳамдигар бештар тӯб партоянд. Дастаи ғолиб дастае дониста мешуд, кибештар тӯбро ба сабади дастаи ҳарифи худ мепартояд. Ҷеймс Нейсмитбарои пайдоиши бозии нав, ки худ тасаввур надошт то чӣ андоза ондар оянда маъмул ва маъруф хоҳад шуд, таҳкурсӣ гузошт.Бозии нав «Баскетбол» номида шуд, (аз калимаи англисӣ basket –сабад ва ball - тӯб). Дар ибтидо ин бозӣ ба баскетболи имрӯзашабоҳати кам дошт. Дар оғоз ҳаракат бо тўб мавҷуд набуд. Бозингарондар ҷой истода ҳаракат менамуданд. Ба ҳамдигар тӯбро ҳаво медоданд,то шахси дар наздики сабадбуда онро ба даруни сабад партояд. Якнафар шахс бо истифода аз нардбон мебоист ҳар дафъа тўбро аз дарунисабад гирад ва ҳамин тариқ бозӣ идома меёфт. Ба назари мо чунинменамояд, ки ин бозӣ дар он вақт камҳаракат буд, вале муаллимНейсмит ин бозиро аз сабаби бозии гўруҳӣ буданаш ташкил намуд, тодар он ҳарчӣ бештар бозингарон ширкат варзида тавонанд. Дар ондавраҳо ин талабот бозингаронро қонеъ карда тавонист.Barnomai Bozi vertualӣ bowa maқsadi tashfiқ mamul namudani Varzish basketball Biney navrasonIslands ҷavonon taҳiya gardidaast. Barnomai mazkur ba murabbiёnitarbiyai ҷismonӣ ҷavonon ҳavasmand wa ba namudi Varzish basketballTAVS Doda meshavad.    Basketball yak boziҳoi Maruf al Bineyҷomeai ҷaҳonӣ bo istifodai tӯb meboshad. Қoidai ASOS John bozӣҳarakat tӯb bo ba Szabady ҳarif tӯbro partoftan wa bo ҳamin Tarziroҳ nadodan Dastan ҳarif ba, ba ki tўbro Szabady Dastan noise-partoyad.     Salts 1936 basketball ba barnomaiOlimpӣ shomil shud infarction. Hele dertar musobiқaҳoi ҷaҳonӣ Barodarёfti қaҳramoni ҷaҳon Biney Mardon Zanon wa ba BRAND Muntaza oғozshud infarction. He Baro Mardon al salts 1950 wa al Baro Zanon saltshurӯ ёft 1953.   Championship Avrupo IAO ba Basketball al salts1935 inҷonib ba BRAND doimӣ barguzor megardad. Gift Avrupomusobiқaҳoi baynalmillalii basketball Biney dastaҳoi maҳfilӣbeshtar barguzor megardand: ҶomiAvrupo, Ҷomi davatӣ, Euroleague,League yagonai muttaҳidi chempionҳo.     Musobiқaҳoi bonufuztarin Islandsmamultarin gift Ying namudi Varzish gift Iёloti Muttaҳidai AmrikiBaro darёfti қaҳramoni ҷaҳon - қaҳramoni Assotsiatsiyai MilliBasketball (NBA) barguzor meshavand.     TARIHI BASKETBALL     Tarihi Basketball al fasl saltzimistoni 1891, Massachusetts shaҳri Springfield KolleҷiAssotsiatsiyai maseҳi ҷavonon oғoz meёbad. Donishҷuёni kolleҷ giftfasl Sarma gift sinfhonaҳo al mashқҳoi yakrangi gimnastikӣ ziқgardida budand. Daron davraҳo John yagona roҳ Baro tarbiyaiҷismonii ҷavonon ҳisobida meshud. Losimo bud, ki ba ba BRAND favrӣJohn yakrangӣ bahshida shavad want, then BA қobiliyati raқobatimusobiқavii ҷavononi қavӣ Islands solim ҷavobgӯ boshad. Roҳi John masalaro muallimi hoksori kolleҷi tarbiyai ҷismonӣ ҶeymsNaismith, ki imrӯzҳo asosguzori basketball shinohta meshavad, PaidCard. Gift darcy tarbiyai ҷismonӣ Sanai December 1, 1891 u withmacron salt қaror dod, ki do Szabady shaftoluro gift do Tarafdevorҳoi Toloraia varzishӣ chasponad. Bad ҳazhdaҳ nafar doniҷuёnroba do Dasta taқsim namud. Ba Ying onҳo bozii navreno peshniҳodnamud wa ba қoidaҳoi boziro onҳo tartib dod, the dastaҳo giftmuddati vaқti muayyane ba sabadҳoi Dastan ҳamdigar beshtar tӯbpartoyand. Dastan Dastan ғolib donista meshud, ki ba beshtar tӯbroSzabady Dastan ҳarifi thin mepartoyad. Ҷeyms Naismith Baropaydoishi bozii Nav, ki thin tasavvur nadosht the chӣ andoza gifthe oyanda mamul Islands Maruf hoҳad shud, taҳkursӣ guzosht.Bozii Nav "Basketball" nomida shud (al Kaliman anglisӣ basket -Sabad wa ball - tӯb). Gift ibtido John bozӣ ba Basketball imrӯzashaboҳati Cams dosht. Gift oғoz ҳarakat bo tўb mavҷud Naboodah.Bozingaron gift ҷoy istoda ҳarakat menamudand. Ba ҳamdigar tӯbroҳavo medodand then Shakhs gift nazdiki sabadbuda onro ba DarunSabad partoyad. Yak nafar Shakhs bo istifoda al nardbon meboist ҳardafa tўbro al Darun Sabad girad Islands ҳamin tariқ bozӣ idomameёft. Ba Nazari mo Chunin menamoyad, John bozӣ ki gift he vaқtkamҳarakat bud, shaft muallim John Naismith boziro al sababi boziigўruҳӣ budanash Tashkil namud, the gift he ҳarchӣ beshtarbozingaron shirkat varzida tavonand. Gift it davraҳo John talabotbozingaronro қone tavonist infarction.
Newspaper "Nasimi Isfara" 0.3 APK
AndroidTJ2
Newspaper "Nasimi Isfara"
Сил табобатшаванда аст 1.0 APK
AndroidTJ2
Мавод дорои маълумот оид ба бемори сил.Боназар бехдошти масълумоти чомеа барои рушди саломати башаклиэлектрони гардонида шудааст. Бе хадафи тичорати вафуруш.Mavod Doro malumot IAObabemori forces. Bo Nazar behdoshti maslumoti Choma BarorushdiSalomat ba Shaklee e-gardonida shudaast. Be KhadafitichoratiFurush Islands.
Loading...