1.0 / September 29, 2016
(5.0/5) (1)

Description

Хүүхдүүд ээ

“Аргун трейд” ХХК-ийн ах эгч нар нь үлгэр, домгийндалайгаасдээжлэн авч, AR технологиор баяжуулсан ухаалаг картболгонхөгжүүлж, хүүхэд багачуудынхаа өмнө дэлгэн барьж байна.Хүнийамьдралд сургамж, дурсамж болон үлддэг гайхамшигтүлгэрүүдээсбидэнд сурах, санах зүйл их бий.

Үлгэр өөрөө гайхамшигтайн дээр ухаалаг карт маань хүүхдэдтанинмэдэх, даган суралцах их хүслийг төрүүлэх увьдастай.

Карт нь үлгэр сонсох, хүүхэлдэйн кино үзэх, ойлгосонзүйлээбататган АХА тоглоом тоглох, үлгэрийн баатруудад тохиолдсонадалявдалд оролцон тоглоом тоглох, тэдний дүрийг эвлүүлэхзэргээрхүүхдийн сонсох, ярих, сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэхчадваруудыгхөгжүүлэх боломжийг олгох болно.

Children,

 "Argun trade" brothers and sisters, for example,alegendary sea enriched sample was then developed into a smartcardAR technology, holding forth before the adolescents. us greatformof human remains, and to learn lessons and memories of lifeandremember a lot of things.

Fairy itself uvidastai born children will recognize oursmartcard and learn to follow on gaikhamshigtain.

Card will allow you to listen to a fairy tale and cartoonmovies,play games participate in events adventure happened AXAgames, fairytale heroes reinforcing what you learned, listening tochildrenthrough realign their role, talking, thinking anddevelopproblem-solving skills.

App Information Хөхөө Намжил

 • App Name
  Хөхөө Намжил
 • Package Name
  com.ArgunTrade.nmarcard
 • Updated
  September 29, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  AR Mongolia
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email arguntrade@gmail.com
  Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Худалдааны гудамж, Хар Хорум - 402
 • Google Play Link

AR Mongolia Show More...

4D Үлэг гүрвэл 1.9 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэж байна.Энэхүү “Үлэг гүрвэлийн ертөнцөөр аялцгаая” ухаалаг карт нь бодитоорхарах боломжгүй эртний үлэг гүрвэлүүдийг 3 хэмжээст хөдөлгөөнтдүрслэлээр харуулж ид шидийн мэт ертөнцөөр аялуулахаас гадна мэдлэгшалгах АХА тоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэх эвлүүлдэг тоглоом зэргийгбагтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com"Argun Trade Co., Ltd" isto develop the ability of future owners of a child to learnindependently adolescents, as the works of modern advanced ARtechnology to enrich attractive and the mentality of the ageappropriate cognitive knowledge and a series of smart cards to givethem.This "includes the dinosaur world of Pictures" smart card showsancient dinosaurs 3-dimensional moving images can not see the realmagical world like testing the destinations outside AXA games andmental development puzzle.e-mail: arguntrade@gmail.com
4D Амьтад 2.2 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэж байна. Энэхүү“Амьтадын Ертөнцөөр аялцгаая” ухаалаг карт нь бодитоор харахболомжгүй амьтдыг 3 хэмжээст хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулж идшидийн мэт ертөнцөөр аялуулахаас гадна мэдлэг шалгах АХА тоглоом,сэтгэхүй хөгжүүлэх эвлүүлдэг тоглоом зэргийг багтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com"Argun Trade Co., Ltd" isto develop the ability of future owners of a child to learnindependently adolescents, as the works of modern advanced ARtechnology to enrich attractive and the mentality of the ageappropriate cognitive knowledge and a series of smart cards to givethem. This "animal world Pictures" smart card that includes a showrealistic possibility of 3-dimensional moving images to see animalseat outside world, handling such magical knowledge test AXA gamesand mental development puzzle.e-mail: arguntrade@gmail.com
4D Гэр 2 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэж байна.Энэхүү “Өв соёлоороо аялцгаая” ухаалаг карт нь хүүхдүүдэд 3хэмжээст хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулж ид шидийн мэт ертөнцөөраялуулахаас гадна мэдлэг шалгах АХА тоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэхэвлүүлдэг тоглоом зэргийг багтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com
4D Гараг 2 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэж байна.Энэхүү “Нарны аймгаар аялцгаая” ухаалаг карт нь хүүхдүүд бодитоорхарах боломжгүй нарны аймгийн гарагуудыг 3 хэмжээст хөдөлгөөнтдүрслэлээр харуулж ид шидийн мэт ертөнцөөр аялуулахаас гадна мэдлэгшалгах АХА тоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэх эвлүүлдэг тоглоом зэргийгбагтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com"Argun Trade Co., Ltd" isto develop the ability of future owners of a child to learnindependently adolescents, as the works of modern advanced ARtechnology to enrich attractive and the mentality of the ageappropriate cognitive knowledge and a series of smart cards to givethem.This "solar Pictures" smart cards, including the outside world,handling such magical show kids the solar system planets,3-dimensional moving images can not see the real knowledge test AXAgames and mental development puzzle.e-mail: arguntrade@gmail.com
4D Шавьж 1.6 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэдболсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн,мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиорбаяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйнмэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэжбайна.Энэхүү “Шавьжийн ертөнцөөр аялцгаая” ухаалаг карт нь машбяцханшавьжуудыг алган дээр байгаа мэт 3 хэмжээст хөдөлгөөнтдүрслэлээрхаруулж ид шидийн мэт ертөнцөөр аялуулахаас гадна мэдлэгшалгах АХАтоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэх эвлүүлдэг тоглоомзэргийгбагтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com"Argun Trade Co., Ltd"isto develop the ability of future owners of a child tolearnindependently adolescents, as the works of modern advancedARtechnology to enrich attractive and the mentality of theageappropriate cognitive knowledge and a series of smart cards togivethem.This "includes Insect universe Pictures" smart card is a verygoodsmall 3-dimensional moving images like a spell check onshavijuudygpalm of knowledge outside world, handling such magicalAXA gamesand mental development puzzle.e-mail: arguntrade@gmail.com
4D Шавьж 2 APK
AR Mongolia
“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсонхүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэголгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулансонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэголгох цуврал Ухаалаг картуудыг бүтээл болгон хүргэж байна.Энэхүү “Шавьжийн ертөнцөөр аялцгаая” ухаалаг карт нь маш бяцханшавьжуудыг алган дээр байгаа мэт 3 хэмжээст хөдөлгөөнт дүрслэлээрхаруулж ид шидийн мэт ертөнцөөр аялуулахаас гадна мэдлэг шалгах АХАтоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэх эвлүүлдэг тоглоом зэргийгбагтаасан.цахим шуудан: arguntrade@gmail.com
Болдоггүй Бор Өвгөн 1.3 APK
AR Mongolia
Хүүхдүүд ээ“Аргун трейд” ХХК-ийн ах эгч нар нь үлгэр, домгийн далайгаасдээжлэн авч, AR технологиор баяжуулсан ухаалаг карт болгонхөгжүүлж, хүүхэд багачуудынхаа өмнө дэлгэн барьж байна. Хүнийамьдралд сургамж, дурсамж болон үлддэг гайхамшигт үлгэрүүдээсбидэнд сурах, санах зүйл их бий.Үлгэр өөрөө гайхамшигтайн дээр ухаалаг карт маань хүүхдэд танинмэдэх, даган суралцах их хүслийг төрүүлэх увьдастай.Карт нь үлгэр сонсох, хүүхэлдэйн кино үзэх, ойлгосон зүйлээбататган АХА тоглоом тоглох, үлгэрийн баатруудад тохиолдсон адалявдалд оролцон тоглоом тоглох, тэдний дүрийг эвлүүлэх зэргээрхүүхдийн сонсох, ярих, сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэх чадваруудыгхөгжүүлэх боломжийг олгох болно.Children, "Argun trade" brothers and sisters, for example, a legendarysea enriched sample was then developed into a smart card ARtechnology, holding forth before the adolescents. us great form ofhuman remains, and to learn lessons and memories of life andremember a lot of things.Fairy itself uvidastai born children will recognize our smart cardand learn to follow on gaikhamshigtain.Card will allow you to listen to a fairy tale and cartoon movies,play games participate in events adventure happened AXA games,fairy tale heroes reinforcing what you learned, listening tochildren through realign their role, talking, thinking and developproblem-solving skills.
Хөхөө Намжил 1.0 APK
AR Mongolia
Хүүхдүүд ээ“Аргун трейд” ХХК-ийн ах эгч нар нь үлгэр, домгийндалайгаасдээжлэн авч, AR технологиор баяжуулсан ухаалаг картболгонхөгжүүлж, хүүхэд багачуудынхаа өмнө дэлгэн барьж байна.Хүнийамьдралд сургамж, дурсамж болон үлддэг гайхамшигтүлгэрүүдээсбидэнд сурах, санах зүйл их бий.Үлгэр өөрөө гайхамшигтайн дээр ухаалаг карт маань хүүхдэдтанинмэдэх, даган суралцах их хүслийг төрүүлэх увьдастай.Карт нь үлгэр сонсох, хүүхэлдэйн кино үзэх, ойлгосонзүйлээбататган АХА тоглоом тоглох, үлгэрийн баатруудад тохиолдсонадалявдалд оролцон тоглоом тоглох, тэдний дүрийг эвлүүлэхзэргээрхүүхдийн сонсох, ярих, сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэхчадваруудыгхөгжүүлэх боломжийг олгох болно.Children, "Argun trade" brothers and sisters, for example,alegendary sea enriched sample was then developed into a smartcardAR technology, holding forth before the adolescents. us greatformof human remains, and to learn lessons and memories of lifeandremember a lot of things.Fairy itself uvidastai born children will recognize oursmartcard and learn to follow on gaikhamshigtain.Card will allow you to listen to a fairy tale and cartoonmovies,play games participate in events adventure happened AXAgames, fairytale heroes reinforcing what you learned, listening tochildrenthrough realign their role, talking, thinking anddevelopproblem-solving skills.

Top Apps Show More...

Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value