1.1.10 / February 17, 2019
(4.1/5) (16)
Loading...

Description

הכתבה הינה יישומון לתרגול כתיבת מילים ללא שגיאות בזמן פתיחת הישומוןקיבצי הקול יועברו למכשיר ותתאפשר הפעלת הישומון היישומון מצריך חיבורלרשת האינטרנט על מנת להוריד את המילים אל המכשיר עצמו רצוי וניתןליצור הכתבות ציבוריות באתר http://www.dictation.co.il הכתבות אילויהיו זמינות גם בישומון הנל כמו כן ניתן להכין הכתבה עבור ילדכם עלידי הקלטת המילים עבורם ושמירתם בהכתבות פרטיות. ניתן גם להקליט מיליםולהעלותן אל האתר ולהשתמש בהן שם בהכתבות שתיצרו שם. שימו לב הגרסהמאפשרת: 1. שימוש בעד 50 מילים בהכתבות הפרטיות (סה"כ) 2. הפעלה שלהכתבות ציבוריות עד 30 פעמים מעבר לכמות זאת צריך לרכוש שידרוג בעלותשל כ-9 ש"ח

App Information הכתבה - תרגול כתיבה בעִבְרִית

 • App Name
  הכתבה - תרגול כתיבה בעִבְרִית
 • Package Name
  com.wedding_soft.hachtava
 • Updated
  February 17, 2019
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1.10
 • Developer
  Maayan Hope
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Maayan Hope Show More...

הכתבה - תרגול כתיבה בעִבְרִית 1.1.10 APK
Maayan Hope
הכתבה הינה יישומון לתרגול כתיבת מילים ללא שגיאות בזמן פתיחת הישומוןקיבצי הקול יועברו למכשיר ותתאפשר הפעלת הישומון היישומון מצריך חיבורלרשת האינטרנט על מנת להוריד את המילים אל המכשיר עצמו רצוי וניתןליצור הכתבות ציבוריות באתר http://www.dictation.co.il הכתבות אילויהיו זמינות גם בישומון הנל כמו כן ניתן להכין הכתבה עבור ילדכם עלידי הקלטת המילים עבורם ושמירתם בהכתבות פרטיות. ניתן גם להקליט מיליםולהעלותן אל האתר ולהשתמש בהן שם בהכתבות שתיצרו שם. שימו לב הגרסהמאפשרת: 1. שימוש בעד 50 מילים בהכתבות הפרטיות (סה"כ) 2. הפעלה שלהכתבות ציבוריות עד 30 פעמים מעבר לכמות זאת צריך לרכוש שידרוג בעלותשל כ-9 ש"ח
צ'ק ליסט - אישורי הגעה וארגון חתונה 1.1.17 APK
Maayan Hope
הניסיון והמיומנות שלנו אשר נרכשו לאורך שנים, יפשטו באופן משמעותיאתארגון החתונה עבורכם, זאת לצד תכנון מוקפד אשר ימנע מכם בזבוזכספיםמיותר ופתיחת שולחנות רזרבה ללא סיבה או צורך ממשי. בתוךהאפליקציהיוזנו כל הפרטים של המוזמנים לאירוע שלכם, כך שנוכל לשלוחלהם הודעתאישור הגעה עם פרטי האירוע, בשלב השני אנחנו נפנה באופןטלפוני לכל מישטרם השיב להודעה, תוך הקפדה על אדיבות ומקצועיות. לאחרשהמוזמניםמאשרים הגעתם אתם יכולים להתחיל ולהושיב אותם בשולחנותהשונים בפעולהאחת פשוטה. אנחנו ב-Checklists מתמחים בביצוע אישוריהגעה הושבהוניהול אירועים כבר למעלה מ-8 שנים. אנחנו עובדים בפריסהארצית רחבהובכל סוגי האירועים, פרטיים ומקצועיים כאחד. אנחנו זמיניםבכל זמןולכל שאלה. הצוות המקצועי שלנו ילווה אתכם לאורך כל הדרךבסבלנותובאדיבות, מתוך אמונה וידיעה ברורה שכאשר הלקוחות שלנו מאושרים– גםאנחנו מאושרים.
Loading...