1.0 / October 9, 2018
(3.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

ברוכים הבאים למשחק "זיגי בהרפתקה בכדור הארץ". החללית של זיגיהחייזרנחתה בכדור הארץ, היא התפרקה לחתיכות ונחתה בכל מיני מקומות.זיגיחייב את עזרתכם שתהיו איתו! עיזרו לו למצוא את כל חמשת החלקיםובכךלחזור למשפחתו! המטרה: לאסוף את חמשת החלקים המפוזרים בחמשמדינותשונות (מצריים, פינלנד, צרפת, ג'מייקה, יוון). איך עושים זאת:אוספיםחפצים ומוסיפים אותם למחסן הפרטי של זיגי הממוקם במעלה כל מסךבצבעאפור. גוררים כל חפץ שנלקח ישירות לדמות הרלוונטית שלו במשחק עלמנתלהתקדם ולפתוח דלת/מחסום כלשהו – עד שמגיעים לחלק הנשגב. עובדותלאחשובות: * את גרסת הדמו הכין רק אדם אחד. תכנות, דיבוב, עיצוב. *ישפתרונות לכל השלבים באתר "עולם ההייטק עם טל" ברשת! היכנסו! *עלהמשחק טל עובד מלמעלה משנה! נשמח לשמוע ביקורות ושיפורים לקראתיציאתהמשחק המלא. Welcome to the game "Siggy in Adventure on Earth".Thespaceship of Siggy the alien landed on Earth, it fell apartandlanded in various places. Siggy needs your help to be withhim!Help him find all five pieces and return to his family!Objective:To collect the five parts scattered in five differentcountries(Egypt, Finland, France, Jamaica, Greece). How to do this:Collectobjects and add them to Ziggy's private storage room locatedat thetop of each gray screen. Drag any object taken directly toitsrelevant character in the game to move forward and open any door/barrier - until you reach the sublime part. Non-important facts:*The demo version was prepared by only one person.Programming,dubbing, design. * There are solutions for all stagesof the"High-Tech World with Tal" website! Come in! * About the GameTalworks from above a year! We will be happy to hear reviewsandimprovements for the full game.

App Information זיגי בהרפתקה בכדור הארץ - דמו

 • App Name
  זיגי בהרפתקה בכדור הארץ - דמו
 • Package Name
  com.skyapps.aliengame
 • Updated
  October 9, 2018
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 5.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Apps Sky
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Apps Sky Show More...

com.skyapps.vs 5 APK
Apps Sky
רעיון האפליקציה הוא משחקון של אחד נגד השני. שני חברים, היכוליםלהימצא גם במרחק של אלפי קילומטר אחד מהשני, יכולים להתחרות ראש בראשעל שאלות ידע כללי בנושאים שונים ולגלות מי החזק מבין השניים.יש חיבורלאינטרנט?מצוין. היכנס לאפליקציה, הזן את שמך והמתן לחבר השני שהתחבר.לאחר מכן ששני משתמשים בפנים, הקרב מתחיל.אין חיבור לאינטרנט?האופציההשניה של האפליקציה היא משחק באותו המכשיר זה מול זה.צפו בתמונותההדגמה, הורידו את המשחק ושחקו אחד מול השני.The app is the idea of​​the game off against each other. The two friends, who can also belocated thousands of kilometers away from each other, can competehead on general knowledge questions on various topics and find outwho is the stronger of the two.There is an internetconnection?excellent. Sign the app, enter your name and wait asecond friend that joined. Then the two users face, the battlebegins.No Internet connection?The second option of the app isplaying the same instrument facing each other.See photos demo,download the game and play against each other.
BoBi 1.2 APK
Apps Sky
Hello World!Bobi is a green sticky-jumpy alien.Help him eat thefruit and avoid the bombs.
sky.com.classes 5 APK
Apps Sky
משחק שאלות טריוויה ידע כללי לכל המשפחה.מתחילים בשאלות של כיתה א'ומגיעים עד לשאלת הבגרות.האם תצליחו לסיים את משחק הטריוויהבהצלחהולהכניס את עצמכם לספר השיאים הארצי?שיהיה בהצלחה.Playinggeneral knowledge trivia questions for the whole family.Begin withquestions of grade and come to the question of maturity.Did youcomplete the game successfully triviaAnd put yourself in thenational record books?Good luck.
sky.com.tira 2.2 APK
Apps Sky
במשחק אתם קנגי הקנגורו ועליכם לנצח את כל הרשעים בטירה דרך חשבון.יש7 שלבים ובכל שלב הרמה עולה.שלב 1 - חיבור מול הטרול.שלב 2 - חיסורמול הזומבי.שלב 3 - חיבור וחיסור מול המפלצת.שלב 4 - כפל מולמדוזה.שלב 5 - חילוק מול הציקלופ.שלב 6 - כפל וחילוק מול רוחהרפאים.שלב 7 - סדר פעולות מול דרקון הטירה.שיהיה בהצלחה, מקוויםשתהנו!הפעילו רמקול יש מוזיקת רקע בטירה.טלYou Kngi kangaroo game andyou win all the evil castle with an account.There are seven stagesand each stage level increases.Step 1 - Connecting front of thetroll.Step 2 - subtraction versus zombie.Step 3 - addition andsubtraction in front of the monster.Step 4 - double frontjellyfish.Step 5 - Divide front of the Cyclops.Step 6 -multiplication and division in front of the ghost.Step 7 - Sequencefront of the castle dragon.Good luck, hope you enjoy!Turn speakerhas background music in the castle.Dew
חמש אותיות 1.3 APK
Apps Sky
שלום לכולם וברוכים הבאים למשחק החדש - חמש אותיות.במשחק מאה שאלות עםתמונות וכתב חידה על דברים שמסתתרים מתחת לאף שלנו כל החיים ואנחנוצריכים להפעיל את התאים האפורים בשביל לגלות אותם.עליכם לענות נכונהעל כל מאה השאלות ולגלות את כל מאה המילים בעלות חמש האותיות המסתתרותולאחר מכן להירשם בטבלת השיאים הארצית!כל שלב הוא 60 שניות עם שעוןשרץ ויש לכם אפשרות לדלג על שלב תמורת מטבעות.כדי לצבור עוד מטבעותשלא במסגרת המשחק, ליחצו על המטבע המסתובב.חמש אותיות זהו עוד משחקמבית עולם ההייטק.Hello everyone and welcome to the new game - fiveletters.In a hundred questions with pictures and riddles thingshiding under our noses all life and we need to turn gray cells tofind them.You must answer correctly on all hundred questions andfind out the cost of five hundred words in letters that hide andthen register the national record-table!Each stage is 60 secondswith the clock running and you have the option to skip for coins.Togain more coins that are not part of the game, click on thespinning coin.Five letters is another game from the high-techworld.
Nights 1.5 APK
Apps Sky
Welcome To "Nights"."Nights" is a new app frm SKYAPPS .At one touchof a button, our system detects where you are (overseas country,anywhere) and check all the nightlife near you.What is the nearestbar and best?Where do I go eat now?All the good places are rankedhighest to lowest.
sky.com.where 3 APK
Apps Sky
בגרסא הראשונית יש רק שמונה שלבים.בכל שלב יש תמונת שחור לבן נחמדהומצוירת מקורי., כשחבויה בה דמות כלשהי.עליכם למצוא את הדמות המסתתרתולצבוע/לסמן אותה ולעבור שלב.**זוהי גרסא ראשונית****זוהי האפליקציההחדשה שלנו**במידה ויש תקלות,האפליקציה קורסת,מצאתם באג,אתם לאמצליחים לצבוע ולעבור שלב למרות שמצאתם את התמונה,צרו קשר עימנו בעמודהפייסבוק.מקווים שתהנו.The initial version has only eightsteps.Every stage has a black and white image of a nice andoriginal cartoon., When hidden it some character.You must find thehidden character and painting / mark it and proceed.** This is apreliminary version **** This is our new app **If there areproblems,App crashes,You find a bug,You can not paint and proceedAlthough you found the image,Contact us on our Facebook page.Hopeyou enjoy.
BackMe 1.0 APK
Apps Sky
Hello Friends,BackMe is a new application that improve yourbackupcontacts.Just click on the "Export Button" and save thefile...Sendto your email...After It,when the time comes,You haveonly toimport your file...Its Working! Faster , Safer ,VeryEasy...Creating and Copywriting: Netanel Meni.Business partnerandconsulatnt : SKY APPS.Enjoy!
Loading...