2.0.4 / February 23, 2017
(3.8/5) (80)
Loading...

Description

המכללה האקדמית אשקלון,הנה המכללה האקדמיתהראשונה בארץ .
המכללה הוכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בשנת תשס"ז כמוסד להשכלהגבוהה.
אישור זה מהווה ציון דרך משמעותי בחייה של המכללה שהחלה את דרכהכשלוחה של אוניברסיטת "בר אילן" בשנת 1965 .

עד כה העמידה המכללה למעלה מ-8700 בוגרים בתחומים שוניםומגוונים.
כיום מפעילה המכללה תארים ראשונים בשני מסלולים :
BA רב תחומי של אוניברסיטת בר אילן
BA התמחותי של המכללה האקדמית אשקלון

קמפוס המכללה האקדמית אשקלון
קמפוס המכללה החדש פתח את שעריו לציבור הסטודנטים מכל הארץ משנת1998.

הקמפוס ממוקם בקריית החינוך שבמרכז העיר, בסמוך לתחנה המרכזית ובקרבהלחוף הים ,למרינה ולמקומות הבילוי .
הוא משתרע על שטח בהיקף של 70 דונמים, המכיל קומפלקס מבנים גדולומפואר הכולל אולמות לימוד מדורגים, מעבדות מחשבים ואלקטרוניקה,ספרייה, גלריה לאומנות, משרדי סגל והנהלה, קפיטריה, מועדון סטודנטים,חדר כושר, בית כנסת ומעונות לסטודנטים, שמקום מגוריהם רחוקמהעיר.

לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.
צפייה במידע אקדמי:
- לצפות בהודעות המחלקה.
- לצפות בציונים.
- לצפות במבחנים.
-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).
- לקבל ממוצע משוקלל.
- גישה להוראה מתוקשבת.
- בקשות סטודנט.
- מילוי משובים.
- גישה ישירה ל Drop Box.
- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.
Ashkelon AcademicCollege, here is the first College in the country.
The College has been recognized by the Council for Higher Educationin Tss"z higher education.
This approval represents a significant milestone in the life of theCollege which began as a branch of the University "Bar Ilan" in1965.

So far provided more than -8700 college graduates in variousfields.
Currently operates college degrees in two tracks:
Multidisciplinary BA Bar Ilan University
BA Specialization Ashkelon Academic College
 
Ashkelon Academic College Campus
The new college campus opened its doors for the students all overthe country since 1998.

The campus is located in the Education Center in the city center,near the central station and close to the beach, marina and placesof entertainment.
It covers an area totaling 70 hectares, contains a complex of agrand total study halls rated, labs computers and electronics,library, art gallery, office staff and management, Cafeteria,Student Club, a gym, a synagogue and dormitories for students wholive far from the city.

Reinette - apps designed for students studying in higher educationinstitutions.
View Academic information:
- Viewing messages Department.
- Watch the scores.
- Watch the tests.
- Observe lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).
- Get a weighted average.
- Access to teaching ICT.
- Student requests.
- Fill feedback.
- Direct access to the Drop Box.
- Access to Facebook and YouTube of the institution.

App Information לרנט אשקלון

LearnNet Show More...

לרנט חולון 2.0.4 APK
LearnNet
מכון טכנולוגי חולון נוסד ב- 1969 והפך ב- 1999למוסד אקדמי עצמאי להשכלה גבוהה, המוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה(מל"ג).המכון מתמקד בהוראת מדעים, הנדסה וטכנולוגיה, ניהול טכנולוגיה ועיצוב,ועוסק במחקר עיוני ויישומי, מתוך ראייה רחבה ורב-תחומית של הטכנולוגיההמתקדמת – מהיבטיה המדעיים המקצועיים, הכלכליים והתרבותיים.המכון מכשיר אנשי מדע, מהנדסים, מנהלים ומעצבים בעלי יכולות גבוהות,המשתלבים בתום לימודיהם בעמדות מפתח בתעשיות הידע, ומצעידים קדימה אתהתעשייה ואת הכלכלהב- H.I.T מכון טכנולוגי חולון לומדים כ-3,600 סטודנטים לתואר ראשוןולתואר שני, בתוכניות הלימודים הבאות:הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר ראשון .B.Sc (מסלולי התמחות בהנדסתתקשורת, אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, מיקרו-אלקטרוניקה,ביו-אלקטרוניקה, בקרה, אנרגיה ומערכות הספק)הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר שני .M.Sc(ללא תיזה)ניהול טכנולוגיה: תואר ראשון .B.Scניהול טכנולוגיה: תואר שני .M.Sc (ללא תיזה)מתמטיקה שימושית: תואר ראשון .B.Scמדעי המחשב: תואר ראשון .B.Scעיצוב תעשייתי: תואר ראשון B.Designעיצוב פנים: תואר ראשון B.Designעיצוב תקשורת חזותית: תואר ראשון B.Designעיצוב משולב: תואר שני M.Design (ללא תיזה)לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.Holon Institute ofTechnology was established on 1969 and became in 1999 - anindependent academic institution of higher education authorized bythe Council for Higher Education (CHE).The focus is on teaching the sciences, engineering and technology,management, technology and design, and discusses theoretical andapplied research, from a broad perspective and multi - disciplinaryof advanced technology - scientific aspects of the professional,economic and cultural.Institute instrument scientists, engineers, managers, and designershave strong, integrated after graduation in key industriesknowledge, and march forward the industry and the economyAt HIT Holon Institute of Technology, attended by about 3,600students in undergraduate and graduate curricula of thefollowing:Electrical Engineering: Bachelor's degree. B.Sc (EngineeringSpecialization communications, electronics, electro - optics, micro- electronics, bio - Electronics, Control, Energy and PowerSystems)Electrical Engineering: Master's degree. M.Sc (withoutthesis)Technology Management: BA. B.ScTechnology Management: Master's degree. M.Sc (without thesis)Applied Mathematics: BA. B.ScComputer Science: BA. B.ScIndustrial Design: Bachelor B.DesignInterior: BA B.DesignVisual Communication Design: BA B.DesignIntegrated Design: Master's degree M.Design (without thesis)Reinette - apps designed for students studying in higher educationinstitutions.View Academic information:- Viewing messages Department.- Watch the scores.- Watch the tests.- Observe lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).- Get a weighted average.- Access to teaching ICT.- Student requests.- Fill feedback.- Direct access to the Drop Box.- Access to Facebook and YouTube of the institution.
לרנט אשקלון 2.0.4 APK
LearnNet
המכללה האקדמית אשקלון,הנה המכללה האקדמיתהראשונה בארץ .המכללה הוכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בשנת תשס"ז כמוסד להשכלהגבוהה.אישור זה מהווה ציון דרך משמעותי בחייה של המכללה שהחלה את דרכהכשלוחה של אוניברסיטת "בר אילן" בשנת 1965 .עד כה העמידה המכללה למעלה מ-8700 בוגרים בתחומים שוניםומגוונים.כיום מפעילה המכללה תארים ראשונים בשני מסלולים :BA רב תחומי של אוניברסיטת בר אילןBA התמחותי של המכללה האקדמית אשקלוןקמפוס המכללה האקדמית אשקלוןקמפוס המכללה החדש פתח את שעריו לציבור הסטודנטים מכל הארץ משנת1998.הקמפוס ממוקם בקריית החינוך שבמרכז העיר, בסמוך לתחנה המרכזית ובקרבהלחוף הים ,למרינה ולמקומות הבילוי .הוא משתרע על שטח בהיקף של 70 דונמים, המכיל קומפלקס מבנים גדולומפואר הכולל אולמות לימוד מדורגים, מעבדות מחשבים ואלקטרוניקה,ספרייה, גלריה לאומנות, משרדי סגל והנהלה, קפיטריה, מועדון סטודנטים,חדר כושר, בית כנסת ומעונות לסטודנטים, שמקום מגוריהם רחוקמהעיר.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.Ashkelon AcademicCollege, here is the first College in the country.The College has been recognized by the Council for Higher Educationin Tss"z higher education.This approval represents a significant milestone in the life of theCollege which began as a branch of the University "Bar Ilan" in1965.So far provided more than -8700 college graduates in variousfields.Currently operates college degrees in two tracks:Multidisciplinary BA Bar Ilan UniversityBA Specialization Ashkelon Academic College Ashkelon Academic College CampusThe new college campus opened its doors for the students all overthe country since 1998.The campus is located in the Education Center in the city center,near the central station and close to the beach, marina and placesof entertainment.It covers an area totaling 70 hectares, contains a complex of agrand total study halls rated, labs computers and electronics,library, art gallery, office staff and management, Cafeteria,Student Club, a gym, a synagogue and dormitories for students wholive far from the city.Reinette - apps designed for students studying in higher educationinstitutions.View Academic information:- Viewing messages Department.- Watch the scores.- Watch the tests.- Observe lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).- Get a weighted average.- Access to teaching ICT.- Student requests.- Fill feedback.- Direct access to the Drop Box.- Access to Facebook and YouTube of the institution.
לרנט צפת 1.1.2 APK
LearnNet
המכללה האקדמית צפת פתחה את שעריה כמכללה עצמאיתב-2007 ומקיימת כבר תשע תוכניות לימוד לתואר ראשוןבמכללה לומדים כיום כ- 2,500 סטודנטים ולמעלה מ-300 תלמידי מכינותקדם-אקדמיות. הסטודנטים במכללה מייצגים את כל גווני הקשת של החברההישראלית והם מהווים גוף סטודנטיאלי תוסס, ומעורבים בפעילות חברתית.למעלה ממאתים אנשי סגל איכותיים ומסורים מלמדים במכללה.אפליקציית לרנט צפת מכילה את המאפיינים הבאים:- צפייה בציונים.- צפייה במבחנים.-צפייה בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- גישה להוראה מתוקשבת.- גישה ישירה ל Drop Box.Safed College opened itsdoors autonomous college in 2007 and has been nine undergraduatecurriculaCollege student population about 2,500 students and more than300 students from non - tertiary education. College studentsrepresent the entire spectrum of Israeli society and form a vibrantstudent body, and socially involved. Over two hundred high-qualityfaculty and dedicated teaching college.Safed Reinette app contains the following features:- View grades.- View tests.- View lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).- Access to teaching ICT.- Direct access to the Drop Box.
לרנט רופין 2.0.4 APK
LearnNet
המרכז האקדמי רופיןבעשור האחרון תופס המרכז האקדמי רופין מקום מרכזי בנוף המכללותבישראל, עם שיעור צמיחה מרשים ועם קהל בוגרים איכותי שמשולב בתפקידימפתח במשק הישראלי. הרחק מהמולת העיר, בקמפוסים פסטורליים, רוחשתפעילות לימודית ומחקרית ענפה, בצד חיי חברה תוססים שמעניקים ללומדיםחוויה סטודנטיאלית מהמעלה הראשונה. המרכז האקדמי רופין הוא מוסד שמחבקומטפח את תלמידיו ובוגריו ונבחר דרך קבע לאחד מהמקומות הראשוניםבמבחני שביעות רצון שנערכים בקרב כלל ציבור הסטודנטים בישראל.מאז הקמתו התפתחו במרכז האקדמי רופין תארים ניהוליים, מדעיים, הנדסייםומקצועיים רבים ומגוונים. במרכז לומדים כ- 4,300 סטודנטים ב- 15מסלולים אקדמיים לקראת תוארי בוגר ומוסמך במסגרת ארבעה בתי ספר: ביתהספר לכלכלה ומנהל עסקים, בית הספר למדעי החברה והקהילה, בית הספרלהנדסה ובית הספר למדעי הים.
המרכז האקדמי רופין אינו מסתפק בהכשרה אקדמית שגרתית ושם לעצמו למטרהלהעמיד דור חדש של מנהלים, כלכלנים, רואי-חשבון, מהנדסים, פסיכולוגיםוחוקרים בעלי ראייה חברתית-ערכית ומודעות סביבתית. בתוך כך מניף המרכזשני דגלים מרכזיים: הראשון, לימוד ומחקר של הים התיכון כמקור רב עוצמהלפיתוח כלכלי בצד שמירה על הערכים הסביבתיים הגלומים בו, והשני, חקרההגירה והשילוב החברתי כמענה לאחד האתגרים החברתיים הגדולים ביותרבעידן הגלובאלי שעמם מתמודדת כיום מדינת ישראל העולם כולו. 

בצד הלימודים בבתי הספר מעודד המרכז האקדמי רופין מגוון פעילויותאקדמיות אחרות: הוקמה רשות מחקר לטובת העצמתו וקידומו של הסגל האקדמי,נוסד מכון לחקר הגירה ושילוב חברתי , ולאורך כך השנה נערכים ימי עיון,כנסים, הרצאות, טקסים ואירועים הפתוחים לקהל הרחב, המנחילים את ערכיהמרכז האקדמי רופין לקהילה ולחברה במישור האזורי והלאומי.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.Ruppin AcademicCenterIn the last decade, Ruppin Academic Center occupies a central placein the landscape colleges in Israel, with an impressive growth rateand adult audiences integrated quality in key positions in Israel.Away from the bustle of the city, pastoral campuses, teeming withlearning activities and research activities, on a lively sociallife that give students a first-rate student experience. RuppinAcademic Center is an institution that embraces and nurtures itsstudents and alumni and is set high on the satisfaction surveyscarried out among the general student population.Since its inception evolved Ruppin Academic Center Degreesmanagerial, scientific, engineering, and many professional fields.Learning center about 4,300 students at 15 academic tracks towardsa BA and MA as part four schools: the School of Economics andBusiness Administration, School of Social Sciences and thecommunity, the School of Engineering and the School of MarineSciences.Ruppin Academic Center is not satisfied with academic trainingroutine where aims to provide a new generation of managers,economists, auditors - accountants, engineers, psychologists andresearchers with a social perspective - ethical and environmentalawareness. Meanwhile, the Center has raised two key pillars: first,the research and study of the Mediterranean as a source of powerfuleconomic development on maintaining environmental values ​​inherentin it, and second, the study of migration and social integration inresponse to one of the social challenges of the biggest global erawith whom he is currently dealing with the State of Israel and thewhole world. On the school curriculum encourages Ruppin AcademicCenter range of academic activities other established researchauthority in favor of the empowerment and advancement of faculty,founded The Institute for Immigration and Social Integration, andthroughout that year seminars, conferences, lectures, ceremoniesand events open to the public, Hmnhilim values Ruppin AcademicCenter community and society at the regional and national.Reinette - apps designed for students studying in higher educationinstitutions.View Academic information:- Viewing messages Department.- Watch the scores.- Watch the tests.- Observe lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).- Get a weighted average.- Access to teaching ICT.- Student requests.- Fill feedback.- Direct access to the Drop Box.- Access to Facebook and YouTube of the institution.
מכללת הרצוג 2.0.4 APK
LearnNet
המכללה האקדמית הרצוג שותפה מזה למעלה מארבעיםשנה למהלך החיבור שבין עולם האקדמיה והפדגוגיה לעולם התורני שלהציונות הדתית בארץ ובעולם.מגמה זו ניכרת בתכניות הלימודים לתואר ראשון של המכללה, המציבות רףגבוה של מצוינות אקדמית וחותרות לחשוף את הלומדים בהן להישגי המדעבתחומן ולדרכי המחקר האקדמי. בצד השאיפה למצוינות האקדמית מבטאותתכניות הלימודים לתואר ראשון מחויבות לערכי תורת ישראל, לאהבת עםישראל ומולדתו ולאהבת האדם באשר הוא.כמכללה המכשירה מורים לחינוך להוראה רואה המכללה בשליחות החינוכיתובשאיפה להפיץ אהבת תורה ודעת ערכים מרכזיים המנחים אותה בדרכההאקדמית.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.- לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.
לרנט אחוה 2.0.4 APK
LearnNet
אודות המכללה האקדמית אחוהבתי הספר שלנוהמכללה האקדמית אחוה ממוקמת על קו התפר בין הנגב למרכז הארץ.במכללה פועלים שלושה בתי ספר:בית ספר לחינוךמכשיר לתואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה במסלולים שונים, החל משכבת הגילהרך ועד לשכבת בית הספר העל יסודי, בהתמחויות מגוונות: חינוך מיוחד,מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית, היסטוריה, לשון, ספרות ועוד.כמו כן מתקיימות בו תכניות לימודים המכשירות אקדמאים להוראה ומעניקותתעודת הוראה.בית הספר לתארים מתקדמיםמקיים תכניות לימודים לעובדי הוראה לתואר שני M.Ed. "מוסמך בחינוךובהוראה" בארבעה תחומים:מנהל מערכות חינוךתרבות עם ישראל והוראתהחינוך מיוחד*חינוך מתמטי לביה"ס היסודי*בית הספר למדעיםמלמד לתואר ראשון B.Sc. במדעי החיים, תואר ראשון B.Sc. במדעי הסביבהותואר ראשון B.A. בפסיכולוגיה. כמו כן מלמד לתואר ראשון באחריותאקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בתחומים: כלכלה, מדעי ההתנהגות, מדעיהמחשב, ניהול, B.A. רב תחומי ומדעי הרוח.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.
לרנט תל-חי 2.4.7 APK
LearnNet
המכללה האקדמית תל-חי היא מוסד אקדמי וותיקשהוקם לפני 55 שנים באצבע הגליל, צפונית לקריית שמונה. מאז הקמתהפועלת המכללה לקידום המדע, הסביבה והחברה באזור הגליל ובישראלבכלל.במכללה לומדים כיום, קרוב ל 4,500 סטודנטים מהם 3,100 לתואר אקדמיבשתי פקולטות מובילות: מדעים וטכנולוגיה, ומדעי החברה והרוח המציעותמגוון רחב של תוכניות לימוד. יתר הסטודנטים לומדים במכון לאומנויות,במכינות האקדמיות ובמכללה הטכנולוגית. כמו כן, המכללה האקדמית תל-חימפעילה חטיבה ללימודי המשך ולימודי חוץ.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.Academic College of Tel -Live is a senior academic institution established 55 years ago inthe Galilee panhandle, north of Kiryat Shmona. Since its inceptionthe college operates the Advancement of Science, the environmentand society in Galilee and Israel in general.College student population, nearly 4,500 students of which 3,100academic degree two leading faculties: science and technology, andsocial sciences and humanities that offer a variety of programs ofstudy. Other students studying at the Institute of Arts, academicand college preparatory courses in technology. Also, the AcademicCollege of Tel - Hai operates Division of Continuing Education andExternal Studies.Reinette - apps designed for students studying in highereducation institutions.View Academic information:- Viewing messages Department.- Watch the scores.- Watch the tests.- Observe lessons and schedules (classes, professors, hours,etc.).- Get a weighted average.- Access to teaching ICT.- Student requests.- Fill feedback.- Direct access to the Drop Box.- Access to Facebook and YouTube of the institution.
לרנט חמדת הדרום 2.0.4 APK
LearnNet
מכללת חמדת הדרום משלבת לימודים אקדמייםותורנייםברמה גבוהה ובמסלולים שונים, והכול תוך פיתוח רגישות חברתיתגבוההלקהילה, ללומדים ולצורכי האזור, לפיתוח מנהיגות חינוכית ההופכתאתהמצוינות החברתית התורנית לערך ראשון במעלה.לרנט - אפליקצייה המיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדותלהשכלהגבוהה.צפייה במידע אקדמי:- לצפות בהודעות המחלקה.- לצפות בציונים.- לצפות במבחנים.-לצפות בשעורים ולוחות זמנים (כיתות,מרצים,שעות וכדומה).- לקבל ממוצע משוקלל.- גישה להוראה מתוקשבת.- בקשות סטודנט.- מילוי משובים.- גישה ישירה ל Drop Box.- גישה לפייסבוק ויוטיוב של המוסד.Beloved SouthernCollegecombines academic and religious studies at a high level andindifferent courses, all while developing high social sensitivitytothe community, learners and the needs of the region, developmentofeducational leadership makes rotating about socialexcellencesecond to none.Reinette - apps designed for students studying in highereducationinstitutions.View Academic information:- Viewing messages Department.- Watch the scores.- Watch the tests.- Observe lessons and schedules (classes, professors,hours,etc.).- Get a weighted average.- Access to teaching ICT.- Student requests.- Fill feedback.- Direct access to the Drop Box.- Access to Facebook and YouTube of the institution.
Loading...