1.01 / February 3, 2015
(3.8/5) (13)
Loading...

Description

הפכו לפאוור ריינג'רס והצטרפו לקרב!
רק המובחרים ביותר יצליחו להציל את האנושות מגורל אכזר.

הורידו את האפליקציה ותוכלו:
• לבחור איזה פאוור ריינג'ר תרצו להיות
• לרוץ, לקפוץ, להסתער ולהילחם בעזרת טריקים ושילובי לחיצות
• להשמיד את האויבים, לאסוף מטבעות ולחמוק ממכשולים (היזהרוממלכודות...)

באפליקציה 24 שלבים בדרגות קושי שונות.

Become Power Rangers andjoined the battle!
Only the finest will save humanity from a cruel fate.

Download the app and you can:
• Choose what you want to be a Power Ranger
• Run, jump, charge and fight with tricks and combinationsclicks
• Destroy enemies, collect coins and evade obstacles (Look out fortraps ...)

24-step application of different levels of difficulty.

App Information פאוור ריינג'רס Power Rangers

 • App Name
  פאוור ריינג'רס Power Rangers
 • Package Name
  com.d4.powerrangers
 • Updated
  February 3, 2015
 • File Size
  47M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.01
 • Developer
  Yedioth Information Technologies
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  $1.78
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email service@e-vrit.co.il
  2 Noah Mozes st. Tel Aviv Israel
 • Google Play Link

Yedioth Information Technologies Show More...

פאוור ריינג'רס Power Rangers 1.01 APK
הפכו לפאוור ריינג'רס והצטרפו לקרב!רק המובחרים ביותר יצליחו להציל את האנושות מגורל אכזר.הורידו את האפליקציה ותוכלו:• לבחור איזה פאוור ריינג'ר תרצו להיות• לרוץ, לקפוץ, להסתער ולהילחם בעזרת טריקים ושילובי לחיצות• להשמיד את האויבים, לאסוף מטבעות ולחמוק ממכשולים (היזהרוממלכודות...)באפליקציה 24 שלבים בדרגות קושי שונות.Become Power Rangers andjoined the battle!Only the finest will save humanity from a cruel fate.Download the app and you can:• Choose what you want to be a Power Ranger• Run, jump, charge and fight with tricks and combinationsclicks• Destroy enemies, collect coins and evade obstacles (Look out fortraps ...)24-step application of different levels of difficulty.
ציפור הנפש HD - עברית לילדים 1.04 APK
"עמוק עמוק בתוך הגוף שוכנת לה הנפש. איש עוד לאראה אותה אבל כולם יודעים שהיא קיימת... בתוך הנפש, במרכזה, עומדת להעל רגל אחת ציפור. ציפור ששמה ציפור הנפש. והיא מרגישה כל מה שאנומרגישים".כך נפתח הספר "ציפור הנפש" מאת מיכל סנונית, שכבש את ליבם של ילדיםומבוגרים כאחד, תורגם לעשרות שפות והפך לרב-מכר בינלאומי.גרסת ספר המגע של "ציפור הנפש" מעניקה קסם חדש ועכשווי לטקסט הכובשבפשטותו ולאיורים המדוייקים של נעמה גולומב, שנולדו לפני יותר מ-25שנה.באפליקציה שלפניכם הציפור המיתולוגית מתעוררת לחיים, היא תצטיירמעצמה תוך כדי סיפור, תקפוץ ותצעד, תשמח ותהייה עצובה ממש ע"פ רוחהסיפור. בנוסף, תוכלו לשחק בעצמכם במשחק המגירות שבגוף הספר ובמשחקהזיכרון שמצורף לסיפור.עברית לילדים מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים שעליהם גדלנוושעליהם אנו מגדלים את ילדינו. הקפדנו להישאר נאמנים לרוח הספר ועםזאת לגרום לילדי הדור הבא ליהנות ממה שהקדמה ומסכי המגע מסוגליםלהציע.מה תמצאו באפליקציית ''ציפור הנפש'':* אנימציה אינטראקטיבית בכל עמוד.* קריינות: בזמן ההקראה הטקסט מואר, כך שהקורא יכול לעקוב אחר המיליםהמוקראות.* אפשרות להשתיק את הקריינות ומוזיקת הרקע.* משחק זיכרון עם איורים מתוך הספר, בשלוש רמות קושי.מה ניתן לעשות באפליקציה?* ללחוץ על ציפור הנפש ולגלות מה היא עושה* לפתוח את המגרות של ציפור הנפש* להטות את המכשיר ולבדוק מה קורה למפתח של המגרות* לנסות לפתוח את כל המגרות גם יחד ולקבל מפתח ועוד הרבה הפתעות משעשעותאנו מקווים שתיהנו מהספר לפחות כמו שאנחנו נהנינו מהכנתו. נשמחמאוד לקבל את תגובותיכם, הערותיכם ובקשותיכם. אנו מבטיחים להתעדכן כלהעת, ומכינים לכם הפתעות רבות נוספות."Deep down inside thebody lives the soul. Nobody has ever seen it but everyone knows itexists ... in the mind, center, stands on one leg bird. Soul bird.,And she feels everything we feel."Thus begins the book "Soul Bird" by Michal Martin, who conqueredthe hearts of children and adults alike and has been translatedinto dozens of languages ​​and became a best - sellinginternationally.Contact book version of "Soul Bird" gives a new charm andcontemporary text and illustrations occupying simplicity of Na'amaGolomb exact, born more than 25 years.Application at hand mythological bird comes to life, she herselfbe perceived as a story, jump and walk, and will be happy reallysad story according to mood. Additionally, you can play the gameyourself drawers inside the book and memory game that came with thestory.Hebrew for children offers a quality alternative and progressivebooks we grew up and which we raise our children. We were carefulto remain true to the spirit of the book and yet make the nextgeneration to enjoy what karma and touch screens are able tooffer.What you will find Soul Bird app'''':* Interactive animation on each page.* Narration: While reading the text highlighted, so that the readercan follow the words being read.* Option to mute narration and background music.* Memory Game with illustrations from the book, in three levels ofdifficulty.What to do application?* Click on the bird mind and find out what it does* Open the drawers of the Soul Bird* Tilt the device and check on the developer of drawers* Try to open all the drawers together and get the And many more surprises amusingWe hope you enjoy the book as much as we enjoyed preparing it.We would love to get your feedback, comments and requests. Wepromise to catch up all the time, and you make many moresurprises.
אבא עושה בושות - עברית לילדים 1.01 APK
*** האפליקציה תומכת בגרסאות מערכת ההפעלה עד4.4 ***רב-המכר של מאיר שלו ויוסי אבולעפיה מוגש לכם בגירסא אינטראקטיבית- המתאימה לילדי הדור הדיגיטלי.אבא של אפרים לא מפסיק להביך אותו: הוא שר בקולי קולות ברחוב, מתעקשלנשק אותו מול כל הילדים בגן, וגם כשהם כבר הולכים לקולנוע - אבא עושהבושות. ב-15 עמודי הספר אנו מתוודעים לתסכולו הגובר של הילד אפריםלנוכח התנהגותו ה"מוזרה" של אביו - עד לסוף הטוב, שבו הוא מגלה כי האביכול לשמש מקור לגאווה אמיתית.הספר - שנכלל במצעד הספרים של משרד החינוך - יעזור לילדיכם להתמודד עםהקושי החברתי שמציב לו הורה שונה ומיוחד.כמו בכל הספרים בספריית "עברית לילדים", הילד הופך לשותף פעיל בחווייתהקריאה, תוך שהוא נהנה מהאינטראקציות המשעשעות ומפעיל את הדמיון והמחעם שלל משחקים והפעלות - כמו משחק זיכרון, התאמת החלק הנכון לשלם,משחק זריזות ידיים ועוד.מה תמצאו בספר?• כפתור ''ספר משחק'' – גרסה אינטראקטיבית מלווה בקריינות, שבההדמויות מתעוררות לחיים על-ידי מגע במסך.• כפתור ''קרא כספר'' – מאפשר דפדוף וקריאה כמו בספר נייר. ניתןלהפעיל את הקריינות והדמויות המאוירות באופן עצמאי.• משחק הזיכרון - עם דמויות מתוך הספר בשלוש רמות קושי.• קריוקי - לשיפור יכולת הקריאה של ילדיכם - ניתן לעקוב אחר הקריינותבאמצעות הדגשת המילים.מה ניתן לעשות באפליקציה?• לשנות את מיקומם של הילדים בגן ובכך "לברוא" גינת משחקיםמשלכם.• לבקר באולם קולנוע ולהשתתף בקרב היריות שעל המסך (עד לסוףהטוב).• לעזור לאביו של אפרים להכניס את כל המוצרים לקערה עד לקבלתעוגה.• לקשט את העוגה בשלל קרמים ותוספות.• להחזיר כל פרוסת עוגה לתבנית המתאימה לה.• להתאמן בזריזות ידיים: לנסות להעלים את התותים שעל העוגה בו-זמנית,בשיא המהירות.• להסיע את אפרים ואביו על אופניהם בדרך לגן (באמצעות הטייתהמכשיר).*** The applicationsupports operating system versions up to 4.4 ***Bestseller of Meir Shalev and Yossi Abulafia presents Theinteractive version - suitable for children of the digitalgeneration.Ephraim's father does not stop embarrassing him: he sang loudly inthe street, insists kiss him in front of all the kids in thegarden, and when they go to the movies - Dad doing anythingembarrassing. 15 pages of the book we get to know the child'smounting frustration in light Ephraim Strange behavior "of hisfather - until the end of the good, where he discovers that thefather can be a source of real pride.School - books parade included the Ministry of Education - willhelp your child deal with social difficulties posed by himdifferent and special ordered.As with all the books in the library, "Hebrew for children", thechild becomes an active reading experience while enjoying amusinginteractions and activates the imagination and the brain with avariety of games and activities - such as a memory game, matchingthe right part pay, playing dexterity and more.What you will find in the book?• button 'book game' '- an interactive version accompanied bynarration, in which the characters come to life by touching thescreen.• Button '' read a book '' - allows browsing and reading like apaper book. You can run the narration and illustrated figuresindependently.• Memory - with characters from the book in three levels ofdifficulty.• Karaoke - improve your child's reading ability - can tracknarration by emphasizing words.What can you do in the app?• Change the location of the children in kindergarten and thus"create" your own playground.• visit a movie theater and participate in the firefight on thescreen (by the end of the good).• Ephraim help his father put all the products into the bowl untilthe cake.• Decorate the cake in a variety of creams and supplements.• Each piece of cake to return the matching pattern.• practicing sleight of hand: to try to eliminate the strawberrieson the cake at the same time, at full speed.• Drive the Ephraim and his father on their bikes way to preschool(by tilting the device).
אין אריות כאלה - עברית לילדים 1.05 APK
.אין אריות כאלה! וגם לא יכולים להיות! לאבג'ונגל ולא בגן..." כך מסתיים ספרו המצליח של הסופר והמאייר האהובאמי רובינגר".ב-14 עמודי הספר נפגוש קרוב ל-30 אריות שונים ומשונים, שמשתטים,מעופפים, מסתפרים, צוללים, שרים ובקיצור - עושים חיים משוגעים.כנהוג בספריו של רובינגר, הילד הקורא צריך להשלים בעצמו את המשפטים,לפי החרוז, ובכך הוא הופך להיות שותף פעיל בחוויית הקריאה תוך הנאהמהאינטראקציות המשעשעות והפעלת דמיון?מה תמצאו בספר.כפתור ''ספר משחק'' – גרסה אינטראקטיבית מלווה בקריינות, שבההדמויות מתעוררות לחיים על-ידי מגע במסך •.כפתור ''קרא כספר'' – מאפשר דפדוף וקריאה כמו בספר נייר. ניתן להפעילאת הקריינות והדמויות המאוירות באופן עצמאי •.משחק הזיכרון - עם דמויות מתוך הספר בשלוש רמות קושי •.קריוקי - ניתן לעקוב אחר הקריינות באמצעות הדגשת המילים, לשיפוריכולת הקריאה •?מה ניתן לעשות באפליקציה.להפעיל את האריות ולגלות מה קורה להם •.להפיל אריה למים ולשלוף אותו מהם, באמצעות הטיית המכשיר •.לשבור ביצים באמצעות טלטול המכשיר •.להתאמן בזריזות ידיים: לנסות להעלים 6 אריות ביחד, בשיא המהירות•.עברית לילדים מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים שעליהם גדלנוושעליהם אנו מגדלים את ילדינו. הקפדנו להישאר נאמנים לרוח הספר, ועםזאת לגרום לילדי הדור הבא ליהנות ממה שהקידמה ומסכי המגע מסוגליםלהציע.אנו מקווים שתיהנו מהספר לפחות כמו שאנו נהנינו מהכנתו. נשמח לקבל אתתגובותיכם, הערותיכם, ובקשותיכם – ויותר מכל: את הדירוג שלכם. אנומבטיחים להתעדכן כל העת, ומכינים לכם הפתעות רבות נוספותאהבתם את האפליקציה? חפשו "תזמורת מפלצות הקצב" - ספר מוזיקלי מאתאמי רובינגר.There Are no such lions!And can not be! Not in the jungle and garden ... "So ends thesuccessful book author and illustrator of the beloved motherRubinger"B. -14 pages, the reader will meet nearly 30 lions all kinds, foolaround, flying, cut their hair, diving, singing and short - have awonderful time.cnhug Rubinger's books, the child reader should complete thesentences himself, according to the bead, and thus it becomes anactive participant in the reading experience fun and amusinginteractions imagination runWhat you will find in the book.cftor 'Play book' '- an interactive version accompanied bynarration, in which the characters come to life by touching thescreen •.cftor '' Read a book '' - allows browsing and reading like a paperbook. You can run the narration and illustrated figuresindependently •Shoot 'em up memory - with characters from the book in three levelsof difficulty •.kriuki - Can track narration by emphasizing words, improve readingability •What can you do app.lhfail The Lions and find out what happens to them •.lhphil Lion water and pull it out of them by tilting the device•.lsbor Eggs using a shaking device •.lhtamn Sleight of hand: try to conceal 6 lions together, as fast•.abrit Children offers advanced quality alternative books wegrew up and which we raise our children. We were careful to remaintrue to the spirit of the book, and yet make the children of thenext generation to enjoy what progress and touch screens are ableto offer.We Hope you enjoy the book as much as we enjoyed preparing it. Wewelcome your comments, your comments and your requests - and mostof all: your rankings. We promise to keep up to date all the time,and you make many more surprisesDo you like the app? Look for "Monsters rhythm band" - a musicalbook from my mother Rubinger
איתמר מטייל על קירות - עברית 1.01 APK
*** האפליקציה תומכת בגרסאות מערכת ההפעלה עד4.4 ***אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות. ולא רק ללכת עלקירות, אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.ספר הילדים האהוב מוגש לכם עכשיו בגרסה אינטראקטיבית.האפליקציה "איתמר מטייל על קירות" מבוססת על הספר מאת הסופר הנודעדויד גרוסמן, בליווי איוריה החביבים של אורה איל. באמצעות מסך המגע,מפעילים הילדים את איתמר, את ידידתו רוצקי-פוצקי, את הפיות וחיותהג'ונגל ואפילו עוזרים לאיתמר לטייל על הקירות.כמו בכל ספרי "עברית לילדים", הילד הופך לשותף פעיל בחווייתהקריאה, תוך שהוא נהנה מהאינטראקציות המשעשעות ומפעיל את הדמיון והמוחעם שלל משחקים והפעלות.מה תמצאו באפליקציית "איתמר מטייל על קירות"?• כפתור ''להקשיב לסיפור'' – מאפשר הקשבה למחבר הספר המקריא אתהסיפור.• כפתור ''לקרוא לבד'' – מאפשר קריאה רגילה כמו בספר מודפס.• כפתור ''משחק הזיכרון'' - משחק זיכרון עם איורים מתוך הספר בשלושרמות קושי.מה ניתן לעשות באפליקציה?• להטות את המכשיר ולהוליך את איתמר על הקירות• לשחק מחבואים עם הפיות המתחבאות ולהשתעשע עם חיות הג'ונגל• להפעיל את תזמורת החיות• לחשוב ולדמיין יחד עם אמא-לביאה על מקומות בעולם בהם יכול הגורלהיות• להדליק ולכבות את האור בחדר של איתמר• להחליף רקעים ותחפושות לרוצקי-פוצקי ובכך ליצור בכל פעם תמונהחדשה"עברית לילדים" מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים שעליהם גדלנוושעליהם אנו מגדלים את ילדינו. הקפדנו להישאר נאמנים לרוח הספר, ועםזאת לגרום לילדי הדור הבא ליהנות ממה שהקידמה ומסכי המגע מסוגליםלהציע.אנו מקווים שתיהנו מהספר לפחות כמו שאנו נהנינו מהכנתו. נשמח לקבלאת תגובותיכם, הערותיכם, ובקשותיכם – ויותר מכל: את הדירוג שלכם. אנומבטיחים להתעדכן כל העת, ומכינים לכם הפתעות רבות נוספות.*** The applicationsupports operating system versions up to 4.4 ***No one knows, but Itamar can go on the walls. Not just go on thewalls, but also to enter images and fascinating experiences. Beloved children's book version is available to you nowinteractive.The app "Itamar Walks on Walls" based on the book by renownedauthor David Grossman, accompanied by illustrations of Ora ilfavorite. Using the touch screen, the children run Itamar, thefriend Brodsky-Fotzki, the fairies and animals in the jungle andeven helping to Itamar walk on walls.As with all books "Hebrew Children", the child becomes an activereading experience while enjoying amusing interactions andactivates the imagination and the mind with a variety of games andactivities.What you will find app "Itamar Walks on Walls"?• Button '' listen to the story '' - allows listening to the authorthe book reads the story.• Button '' read alone '' - allows regular reading as a printedbook.• Button '' Memory '' - a memory game with illustrations from thebook in three levels of difficulty.  What can you do in the app?• tilt the device and lead the Itamar on the walls• play hide and seek with fairies hiding in and have fun with theanimals in the jungle• Launch the animal orchestra• think and imagine along with mother-lioness on the places in theworld where you could live to be• turn on and off the light in the room of Itamar• replace backgrounds and costumes Brodsky-Fotzki thus creating anew image every time"Hebrew Children" offers advanced quality alternative books wegrew up and which we raise our children. We were careful to remaintrue to the spirit of the book, and yet make the children of thenext generation to enjoy what progress and touch screens are ableto offer.We hope you enjoy the book as much as we enjoyed preparing it.We welcome your comments, your comments and your requests - andmost of all: your rankings. We promise to keep up to date all thetime, and you make many more surprises.
איה! אאוץ'! אווה! - עברית 1.02 APK
*** האפליקציה תומכת בגרסאות מערכת ההפעלה עד4.4 ***במקום סודי, קרוב מאוד לכאן, גרה משפחה מיוחדת: אמא אווה וילדיהאיה, אי, אח ואאוץ'. כולם עובדים באותה עבודה: הם מרפאים פצעים.ותאמינו לי, זאת המשפחה הכי עסוקה שראיתי בחיי!ספרם האהוב של הסופרת רינת פרימו והמאייר יניב שמעוני, שהופק גם כהצגתילדים מקסימה, מגיע עכשיו לסמארטפון, ובאיכות שעוד לא היכרתם.עמליה וחבריה מתעוררים לחיים וילדיכם יוכלו לגרום להם לרוץ, ליפול,לבכות, לפזר אבקת ריפוי, ליצור תחבושות ולהפעיל את החללית המיוחדת שלהמשפחה.מלבד משחק הזיכרון, מסתתר לקראת סוף הספר משחק נוסף.קראו, שחקו ותיהנו!*** האפליקציות האינטראקטיביות של "עברית לילדים" במחירים מיוחדיםלכבוד החנוכה! במהלך החג בלבד $0.99 במקום $3.99. חג שמח ***מה תמצאו באפליקציית 'איה! אאוץ'! אווה!':כפתור "קרא כספר" – מאפשר קריאה רגילה כמו בספר נייר, אפשרות לקריאהעצמית או לקריינות.כפתור "ספר משחק" – גרסה אינטראקטיבית שבה הדמויות המאוירות מתעוררותלחיים על-ידי אינטרקציית המגע של הילד.כפתור "משחק" - משחק זיכרון עם דמויות מתוך הספר בשלוש רמותקושי.מה ניתן לעשות באפליקציה?ללחוץ על הדמויות ולגלות מה הן עושות.לגלות את כל הכפתורים, החלונות וההפתעות בחללית.לנסות להעלים את כל האחים גם יחד מאחורי גבה של אמא אווה.להטות את המכשיר ולבדוק מה קורה לדמויות.ועוד הרבה הפתעות משעשעות.עברית לילדים מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים שעליהם גדלנוושעליהם אנו מגדלים את ילדינו. הקפדנו להישאר נאמנים לרוח הספר, ועםזאת לגרום לילדי הדור הבא ליהנות ממה שהקידמה ומסכי המגע מסוגליםלהציע.אנו מקווים שתיהנו מהספר לפחות כמו שאנחנו נהנינו מהכנתו. נשמח מאודלקבל את תגובותיכם, הערותיכם, ובקשותיכם. אנו מבטיחים להתעדכן כל העת,ומכינים לכם הפתעות רבות נוספות. הקפידו לעקוב אחר העדכונים שלנו.בהמשך יעלו גרסאות נוספות שיכללו אופציה להקלטה עצמית של ההורה,משחקים נוספים ועוד. את הגרסאות הבאות תוכלו להוריד ללא תשלוםנוסף.*** The applicationsupports operating system versions up to 4.4 ***In a secret location, very close to here, special family lives:Eva and her mother Aya, island, fireplace and ouch. They all workthe same job: to cure wounds. And believe me, this family busiestI've ever seen!Their school's beloved author and illustrator Rinat Primo YanivShimoni, also produced a charming children's play, comes nowsmartphone, and quality have not you meet.Amalia and her friends come to life and your children can make themrun, to fall, to cry, to dissolve the powder curing, createbandages and run the family's special probe.Besides memory game, hiding near the end of the book anothergame.Read, play and enjoy!***'s Interactive applications "Hebrew Children" in honor ofHanukkah at special prices! During the holiday only $ 0.99 insteadof $ 3.99. Happy holiday ***What you will find app 'Aya! Ouch! Eva! ':Button "read a book" - allows regular reading like a paper book,self-reading option or voice-over.Button "play book" - an interactive version where the characterscome to life illustrated by Aintrktziit child's touch.Button "game" - a memory game with characters from the book inthree levels of difficulty. What can you do in the app?Click on the characters and find out what they do.Find out all the buttons, windows and surprises spaceship.Try to eliminate all the brothers together behind her motherEva.Tilt the device and check on the characters.And many other fun surprises.Hebrew for children offers advanced quality alternative books wegrew up and which we raise our children. We were careful to remaintrue to the spirit of the book, and yet make the children of thenext generation to enjoy what progress and touch screens are ableto offer.We hope you enjoy the book as much as we enjoyed preparing it. We'dlove to get your comments, your comments and your requests. Wepromise to keep up to date all the time, and you make many moresurprises. Be sure to keep track of our updates. Further moreversions will be included self-recording option of the parent, moregames and more. The next versions you can download free ofcharge.
חומוס עכשיו 2.3 APK
רעבים ואין לכם מושג איפה לאכול? אפליקציית"חומוס עכשיו" מוצאת לכם ניגוב בסיבוב.פשוט נכנסים ומגלים איפה נמצאת החומוסיה הכי קרובה אליכם.בתיאבון!Hungry and have no ideawhere to eat? App "chick now" finds you wipe round.Just go in and find where is best hummus near you.Enjoy!
זבלונים - עברית לילדים 1.04 APK
אפליקציה ראשונה מסוגה עם כוכבי 'הזבלונים',הדמויות הפופולאריות ביותר בישראל ובעולם כולו. קבלו פח אשפה מלאביצורים הכי מגעילים בעיר! ג'וקים, קרציות, ירקות רקובים ועוד דמויותמסריחות מהחיים בזבל.מה תמצאו באפליקציית הזבלונים?• כפתור ''משחק הזכרון'' - משחק התאמה של זוגות קלפי זיכרון ובהםדמויות הזבלונים בשלוש רמות קושי.• כפתור חזור אחרי'' – משחק חזרה על צלילים עם שלל קולות מצחיקים שלדמויות הזבלונים, נחירות, נשיפות, הקאות ועוד.• כפתור ''פאזלים'' – משחק הרכבה של חלקי פאזלים ובהם איוריהזבלונים.• כפתור ''הזבלונים שלי'' – בכל הצלחה של משחק, תקבלו דמות חדשה שלזבלון לאוסף שלכם, שילך ויגדל עם כל משחק. בלחיצה על ''הזבלונים שלי''תוכלו לראות את הדמויות שצברתם במהלך המשחקים.עברית לילדים מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים ומשחקים שעליהםגדלנו ושעליהם אנו מגדלים את ילדינו.אנו מקווים שתיהנו מהמשחק לפחות כמו שאנחנו נהנינו מהכנתו. נשמח מאודלקבל את תגובותיכם, הערותיכם, ובקשותיכם. אנו מבטיחים להתעדכן כל העת,ומכינים לכם הפתעות רבות נוספות.The first application ofits kind with the stars of 'Rogue', the most popular figures inIsrael and around the world. Get a trash can full of the mostdisgusting creatures in town! Cockroaches, ticks, rotten vegetablesand other life smelly garbage characters.What you will find Rogue app?• Button 'memory game' '- pairs matching game memory cards,including the Rogue figures in three levels of difficulty.• Back button after '' - plays back the sounds with a variety ofsounds funny characters Rogue, snoring, puffs, vomiting andmore.• Button '' puzzles '' - Game assembly of puzzles, includingillustrations of the Rogue.• button '' My Rogue '- every success in the game, will get a newcharacter to your collection of Zebulun, will increase with eachgame. By clicking 'My Rogue' 'you will see the characters youaccumulated during the Games.Hebrew for children offers advanced quality alternative books andgames which we were raised and which we raise our children.We hope you enjoy the game as much as we enjoyed preparing it. We'dlove to get your comments, your comments and your requests. Wepromise to keep up to date all the time, and you make many moresurprises.
Loading...