1_w3 / June 10, 2017
(4.7/5) (3)
Loading...

Description

استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجامکارهایمباح است ، اعم از اینکه تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگیانجام آن. بنابراین در کارهای خیر که در آنها حیرت وجود ندارد،استخاره لازمنیست و همچنین استخاره برای آگاهی از آینده شخص یاعملنمی‏باشد.

روش استخاره با قرآن :

شرط اساسى استخاره با قرآن داشتن طهارت جسمى و روحى و آشنا بودنبامعنا و تفسیر قرآن و درک مناسبت آیات با موضوع مورد استخاره مىباشد.نخست نیت کرده وسپس سه بار سوره اخلاص را خوانده،  سه بارصلواتمى فرستید و این دعا را مى خوانید «اللهم تفألت بکتابک و توکّلتعلیکفارنى من کتابک ما هو مکتوم من سرّک المکنون فى غیبک» بعد قرآن رابازکرده و استخاره را از خط اول در سمت راست ملاحظه مى کنید (دراینبرنامه بر روی صفحه کلیک می نمایید ) .

روش صحیح استخاره در این نرم افزار مبتنی بر روش صحیح استخاره باقرآنمی باشد .

در این برنامه شما می توانید متن آیه ،شماره ی آیه و سورهیانتخاب شده را ببینید , هم چنین می توانید نتیجه استخاره را بهاشتراکبگذارید .
Divination to meetthesurprise and hesitation in doing what is permissible inprincipleof course is whether or how to do it. So do not wonderthat they donot exist, does not need divination, and divination toknow thefuture is not a person or action.

Method of divination by the Qur'an:

The essential condition for the purification of the physicalandspiritual divination by the Qur'an and being familiar withandunderstand the meaning and interpretation of Quran versesoccasionis the subject of divination. First the good, and thenthree timesSurah Ikhlas read three blessings you send the prayerreads: "Opeels Bktabk and Tvklt Lyk Foreign my booklet MaHo-Maktoum my roadAlmknvn per Ghybk" He opened the book, anddivination from thefirst line you can see on the right side (inthis program, youclick on the screen).

The correct method of divination in this application iscorrectmethod of divination based on the Quran.

In this app you can text verse, verse and chapter number ofselectedpictures, so you can share the result of divination.

App Information استخاره با قرآن کریم

 • App Name
  استخاره با قرآن کریم
 • Package Name
  com.parsisaz.estekhare
 • Updated
  June 10, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1_w3
 • Developer
  abaas shojaei
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

abaas shojaei Show More...

فال پیامبران الهی 1_w3 APK
abaas shojaei
« فال پیامبران الهی »در این برنامه شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیاالهیشامل  : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق،حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ،حضرتزکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرتعیسی ،حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ،حضرت یحیی، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید.برای گرفتن فال :چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید حال آنچه راکهمایلید قصد و نیت کنید آنگاه برای گرفتن فال کلیک کنید.در این برنامه شما می توانید نتیجه فال را با دیگران بهاشتراکبگذارید"Mahjong prophets"In this app you conclude your horoscope according to one ofthedivine prophets, including Adam, Abraham, Prophet Idris,ProphetIsaac, Prophet Smiley, the Prophet Elijah, the prophet Job,ProphetElias, Prophet David, the prophet Zechariah, Solomon,ShoaibProphet, Hazrat Seth, Prophet Saleh, Jesus, Muhammad, Moses,Noah,Prophet Aaron, Prophet Hud, the Prophet John, Jacob, Josephand theprophet Jonah will see.To get a horoscope:His eyes closed and with the presence of mind to read al-Fatihaiswhat you want your intention then click to the horoscope.In this app you can share with others the result Horoscope
فال گوی سحرآمیز 1_w3 APK
abaas shojaei
فال و طالع بینی برای بسیاری ازافراداهمیت ویژه ای دارد و هر فردی مشتاق است با هر روشی پی به طالعخودببرد .فال گوی نیز یکی از انواع فال و طالع بینی است که با آن می توانیدفالو طالع خود را ببینید .در این برنامه «فال گوی سحرآمیز» را برای شما دوستان آمادهشدهکه با  کلیک بر  روی گوی می توانید فالخود رامشاهده کنید.برای گرفتن فال ابتدا نیت کنید سپس بر روی گوی کلیک کنید تا فالشمانمایش داده شود .این فال قابلیت اشتراک گذاری در شبکه های مختلف اجتماعی رانیزدارد .دوستان عزیز توجه داشته باشید این فال صرفا جهت سرگرمی برای شماعزیزاناست و هیچ گونه جنبه دیگری ندارد . Horoscope andAstrologyfor most people is important and every person willing totake anyway seek to fortune.Fortune teller is also one of Horoscope & AstrologyHoroscopeand Astrology by which you can see your.The program "fortune teller magic" to you guys ready to clickthetrackball can see your horoscope.To get the first good omen, then click the trackball to displayyourhoroscope.These divination sharing on various social networks as well.Dear friends note this horoscope just for entertainment foryourloved ones and not any other aspect.
دوز بازی 1_w3 APK
abaas shojaei
جمع های دوستانه و دور همی های خانوادگی،بهانههای خوبی هستند تا در کنار خوش و بش کردن ها به انجام بازی هایسرگرمکننده بپردازیم، برای لحظاتی کوتاه از ته دلبخندیمو گرفتاری هایمان را فراموش کنیم. بازی کردن بازی هایهمگانی ازقدیم الایام در جمع ما ایرانی ها مرسوم بوده؛ بازی هایی کهاغلب رویکاغذ یا با دست خالی انجامشان می دادیم و باانجامآنها لحظات خوشی را در کنار جمع گرم و صمیمی خانواده مانمیگذراندیم. تجربه بازی های چند نفره در کنارعزیزانمانبسیار لذت بخش و شیرین خواهد بود .یکی از بهترین بازی های دو نفره ای که می توانید آن را روی یکدستگاهبازی کنید، همین بازی دوز است که با نصب آن می توانیدساعاتخوشی را در کنار اعضای خانه پای گجت خود بگذارنید.بازی دوز به صورت دو نفره انجام میشود و روش بازی به اینگونهمیباشد که به ترتیب ( یک به یک ) بازی کنندگان شروع به مهره گذاریبرروی مکان های مشخص شده میکنند و سعی بر این است که یکی ازبازیکنندگان حداقل سه مهره ی خود را در راستای هم قرار دهد و بازیرابرنده شود !امکانات این برنامه جالب :  *** دارای محیط گرافیکی جذاب و طراحی بازی بررویچوب  *** امکان تعیین بازی کنندگان (تک نفره ,دونفره)  *** بدون نیاز به هیچ برنامه ای برای اجرا و حجمکمبرنامه Hemi familyfriendlygatherings and round, a good excuse to greet the next to godo fungames, for a brief belly laugh and forget our troubles.Playinggames with us all Iranians since ancient times been used;gamesthat often we do it on paper or with bare hands and withthemmoments of joy in our family spent the warm andfriendly.Experience multiplayer games with our loved ones will be averypleasant and sweet.One of the best two-player game that you can play on onedevice,this game is installed doses it can spend hours of fun onthe sideof your device's home.Game dose for a double take and how to play this kind is inorder(one by one) players began to bead-making on specifiedlocations,and try to have one of the players at least three piecesof in linewith each other and play to win!This program features interesting:*** has an attractive graphical environment and game design onthewood* Ability to set Recent games (single, double)*** No need for any program to run and low volumeapplications
مفاتیح الجنان 2.0_w3 APK
abaas shojaei
مفاتیح الجنان مجموعه‌ای از دعاها،مناجات،زیارات، اعمال مخصوصه ایام سال و ماه و روزها است که به باورشیعیاناز طرف پیامبر اسلام و ائمه شیعیان صادر شده و توسط شیخ عباسقمیجمع‌آوری و تدوین شده‌است.اين نرم افزار شامل کليات مفاتيح الجنان (ادعيه، زيارات، سوره ها,ملحقات و حاشيه مفاتيح) است. قابليت‌ها:- متن کليات کتاب شريف مفاتيح الجنان به همراه ترجمه فارسی- متن سوره های منتخب قرآن کریم به همراه ترجمه- گرافیک بسیار زیبا با تذهیب- جستجو در متن عربی و فارسی- امکان ایجاد فهرست شخصی- امکان بزرگنمایی- ذخیره موقعیت فعلی مطالعه برای دسترسی‌های آینده- امکان اشتراک گذاری متون ادعیه و ترجمه هاJinan collectionofsupplications, prayers, Ziarat, Mkhsvsh applied during themonthand days of the Prophet and the Imams of the Shia believe thatShiaissued by Sheikh Abbas Qomi is collected and compiled.This software includes general Jinan (prayers, Ziarat,chapters,Accessories, and marginalized Miftah) is.Capabilities:- Overview of Quran text Jinan with Persian translation- The text of the chapters of the Quran with translation- Stunning graphics with gilding- Arabic and Farsi text search- Ability to create personal list- Zoom- Save current location study for future access- Ability to share prayer texts and translations
فال تاروت کبیر 3_w3 APK
abaas shojaei
در قرون گذشته افراد بسیاری واقعیت یافتنفالتاروت را در زندگی خویش به صورت کامل لمس کرده اند و فال تاروت راازخرافات و پیشگویی های دروغین جدا دانسته اند,اما به راستی رمزنهفتهدر کارتهای تاروت چیست؟چگونه توسط کارتهای تاروت حتی از ماه , هفته و روز وقوع حوادث باخبرمیشوند؟توجه: این اپلیکیشن تنها جنبه سرگرمی دارد و هرگونه استفاده بهمنظورپیشگویی و خرافیگری از این اپلیکیشن ممنوع است.In past centuriesmanypeople in his life as a full reality Tarot divination andfortunetelling tarot touch of superstitions and falsepropheciesconsidered separate, but what is the secret behind thetarotcards?How Tarot cards even month, week and day events are the news?Note: This application is purely entertainment and any useforprediction and Khrafygry of this app is prohibited.
تناسب اندام (آموزش حرفه ای) 1_w3 APK
abaas shojaei
یه برنامه عالی مخصوص کسانی که دوست دارن بهوزنایده آل برسنرسیدن به تناسب اندام ایده آل با انجام چند حرکت سادهداشتن یک شکم سیکس پک و یا شش تکه آرزوی همه استبعضی از افراد، بشدت می‌خواهند که عضلات شکمشان را پرورش دهند و شکمششتکه شان را آشکار کنند. در شرایط عادی، با نظم و انضباط و تعهدزیادیمی‌توانید به نتیجه برسید. اما برای اینکه رویای داشتن عضلات ششتکه دریک ماه به واقعیت تبدیل شود، کارهای بیشتری لازم است.در این برنامه به صورت ویدئویی میتوانید دستورالعمل ها و تمریناتلازمبرای رسیدن به رویای شکمی 6 تکه رو ملاحظه کنید .A great app for thosewholove to reach the ideal weightAchieve ideal fitness by doing a few simple movementsSix pack abs or a six pack is everyone's dreamSome people strongly demand that his stomach muscles grow andrevealtheir six pack abs. Under normal conditions, with a lotofdiscipline and commitment just to get a result. But to makethedream of owning a piece of muscle six months to become areality,more work is needed.In this video you can program guidelines and training necessarytoachieve the dream of see the abdominal 6 pieces.
طالع بینی ابجد 1_w3 APK
abaas shojaei
«طالع ابجد»فال ابجد يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبيوسپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت ميدهند.براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيدسپسذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاهبرروی صفحه کليک نمایید."Astrology Abjd"Abjd horoscope is one of the oldest form of divination it toDanieland then to Imam Ja'far al-Sadiq (AS) attribute.To get a horoscope must close your eyes and take a deep breath,thenthe mind and your mind on what Tuesday that wish to centralizeandKnyd.ngah good on the page.
زنگ های سنتی ایرانی 1_w3 APK
abaas shojaei
همیشه زنگ های موبایل آرام بیشتر موردعلاقهمخاطبین میباشد , این بار مجومعه ای از چندین آهنگ ملایم و سنتیایرانیرا با کیفیت بالا برای شما در نظر گرفته ام .خیلی ها به آهنگ های سنتی علاقه مند هستند و شاید بدشان نیاید کهزنگگوشیشان یک آهنگ سنتی ایرانی باشد .در این برنامه مجموعه ای از بهترین آهنگ های سنتی ایرانوجوددارد که مطمئنا همه بخصوص علاقه مندان به آهنگ های سنتی راراضیمی کند .امیدوارم از دانلود این برنامه و انتخاب آهنگ های آن بعنوانزنگگوشیتان لذت ببرید :)Mobile ringtones isalwaysmore slowly favorite contacts, this time Mjvmh of severallightmusic and traditional high quality you've considered.Many traditional songs are interested in and maybe not thatbadGvshyshan bell is a traditional song.In this program the best collection of traditional songs thatsurelyeveryone is happy, especially fans of traditionalsongs.I downloaded the program and selected songs as a phoneringtoneEnjoy :)
Loading...