1.4.11 / February 11, 2020
(4.3/5) (1,074)

Description

اكتشف طريقة جديدة لتعليم اطفالك كتابة الأرقام. التطبيق التعليمييعطى الأطفال الفرصة ليتعلموا كتابة الأرقام بطريقة ظريفه وممتعة.الميزة الاساسية: ارسم الأرقام في لوحة سوداء بأربعة ألوان مختلفةوتكون مكافئتك عباره عن ٣ نجوم اذا كتبت الرقم صحيحا....واذا كنتمخطىء فيمكنك ان تستخدم الممحاه. Discover a new way to teach yourkids to write numbers. Educational application gives children theopportunity to learn to write numbers in a pleasant and fun way.Key Feature: Draw the numbers in a black board with four differentcolors and your reward is 3 stars if you write the correct number.... If you are wrong you can use the salts.

App Information اكتب الأرقام: ارسم ١- أقرام ٥٠

 • App Name
  اكتب الأرقام: ارسم ١- أقرام ٥٠
 • Package Name
  al.trigonom.writenumbersAE
 • Updated
  February 11, 2020
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4.11
 • Developer
  Trigonom sh.p.k.
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Rr. Hyzri Talla III-27, 10000, Pristina, Kosovo
 • Google Play Link

اكتب الأرقام: ارسم ١- أقرام ٥٠ Version History

Select اكتب الأرقام: ارسم ١- أقرام ٥٠ Version :
 • 1.4.11 (36) - Latest Version

Trigonom sh.p.k. Show More...

Alfabeti Shqip - Abetare 1.3 APK
Zbuloni një mënyrë të re për mësimin ealfabetit në shqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktivsjell mundësinë që fëmijët të mësojnë 36 shkronjat e Alfabetit tëGjuhës Shqipe - ABC Shqip me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv.Përmes aplikacionit fëmijët nuk do ta kenë mundim mësimin ealfabetit por do të sfidohen dhe argëtohen në të njëjtën kohë, dukekaluar prej një niveli në një nivel tjetër dhe duke grumbulluar yjepër sukses më të madh në Abetare.Për të bërë çdo gjë edhe më atraktive është përdorur muzikë dheefekte e gjithashtu edhe narracion nga fëmijët, në mënyrë që fëmiutë ndihet sa më i afërt me aplikacionin.Veçoritë kryesore:- Mësimin e shkronjave me interaksion dhe narracion- Shkrimin e shkronjave në tabelë të zezë me katër ngjyra tëndryshme, ku nëse shkruan shkronjën si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale.
Write letters: Tracing ABC 1.0 APK
BEST APP FOR KIDSDiscover a new way for learning to write the English Alphabetletters for your children. The educational app brings theopportunity for kids to learn to write 26 letters of the alphabetin the amazing and fun way.Key feature:– Writing the ABC letters in the black board with four differentcolors where you are rewarded with 3 stars if you write the lettercorrectly, and in case of mistake you can use the eraser.
Numrat - Mëso, Shkruaj & Luaj 1.1.2 APK
Nga zhvilluesit e Alfabetit Shqip tash vjen edhe një aplikacionedukativ për mësimin e numrave në shqip për fëmijët tuaj.Aplikacioni edukues interaktiv sjellë mundësinë që fëmijët tëmësojnë numrat deri në 20 me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv. Veçoritë kryesore: - Mësimin e numrave me ndërveprim dhenarracion. - Shkrimin e numrave në tabelë të zezë me katër ngjyratë ndryshme, ku nëse shkruan numrin si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale, ndërsa gabimet mund të fshihen me shpuzë. Mundësitështesë për argëtim përfshijnë edhe 4 lojëra me 6 nivele, të cilëtjanë: - Vendosja e numrit të duhur në rënditjen e numrave. -Vendosja e numrave në vendin e frutave. - Gjetja e cilit nga katërnumrat është i saktë në bazë të ilustrimit në tren. - Trego safruta i kemi në tabelë.
al.trigonom.shkruajnumrat 2.2.7 APK
"Write Number: Tracing 123" is based on the concept of Learningwith Fun. Trace the number with your favorite chalk and make yourkids learn how to write numbers. This education fun learning apphelps your kids discover an amazing way of learning how to writenumbers with intuitive and colorful user interface. Kids wouldsurely find the app interesting with lovely and motivationalbackground music. Unlock next level by correctly tracing thenumbers with your favorite color of chalk in the blackboard. "WriteNumber: Tracing 123" is a perfect app for kids to help them writein a fun way. The kid is awarded with 3 stars for every correctanswer which will motivate the kid to write more. Use the eraser incase you make a mistake and write again to get the perfect number.Learning with Fun is the best way to make the kid learn newthings.! Download the educational app "Write Numbers: Tracing 123"and get started with writing numbers at home and anytime. Make bestuse of your smartphone by converting it to a educational device foryour kid. Get the app and start practicing to get the perfectnumber. The app will also improve concentration level of the kidand will have ultimate fun with colorful user interface.!************************ SAY HELLO ************************ We areconstantly working hard on making the “Write Numbers: Tracing 123”app better and more useful for your kid’s learning. We need yourconstant support to get going. Please feel free to email us for anyqueries/suggestions/problems or if you just want to say hello. Wewould love to hear from you. If you have enjoyed any feature of the“Write Numbers: Tracing 123” app, do not forget to rate us on playstore.
Lojëra për fëmijë 1.1 APK
Përmes këtij aplikacioni, fëmijët mund të argëtohen duke luajturdhe në të njejtën kohë duke mësuar për shkronjat e alfabetit tëgjuhës shqipe. Mundësitë për argëtim përfshijnë 4 lojëra me 6nivele: - Madhështori - marrja e shkronjës së madhe dhe vendosjatek shkronja e vogël. - Sfiduesi - Zbulo shkronjën e duhur ngacopëzat përkatëse. - Memoruesi - Mbaje në medn shkronjën që shehdhe zbulo ilustrimin për atë shkronjë. - Treni - Gjej cilat prejkatër shkronjave është e sakt në bazë të ilustrimit në tren. Lojrashqip
Shkruaj Shkronjat e Alfabetit 1.1 APK
Zbuloni një mënyrë të re për mësimin e shkrimit të alfabetit nëshqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktiv sjellmundësinë që fëmijët të mësojnë të shkruajnë 36 shkronjat eAlfabetit të Gjuhës Shqipe me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv.Përmes aplikacionit fëmijët nuk do ta kenë mundim mësimin për tëshkruar shkronjat e alfabetit por do të sfidohen dhe argëtohen nëtë njëjtën kohë, duke kaluar prej një niveli në një nivel tjetërdhe duke grumbulluar yje për sukses më të madh.Për të bërë çdo gjë edhe më atraktive është përdorur muzikë dheefekte e gjithashtu edhe narracion nga fëmijët, në mënyrë që fëmiutë ndihet sa më i afërt me aplikacionin.Veçoritë kryesore:- Shkrimin e shkronjave në tabelë të zezë me katër ngjyra tëndryshme, ku nëse shkruan shkronjën si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale, ndërsa nëse gabon mund të përdor shpuzën përfshirje.
Write Numbers: Tracing 123 1.6.1 APK
"Write Number: Tracing 123" is based on the concept of Learningwith Fun. Trace the number with your favorite chalk and make yourkids learn how to write numbers. This education fun learning apphelps your kids discover an amazing way of learning how to writenumbers with intuitive and colorful user interface. Kids wouldsurely find the app interesting with lovely and motivationalbackground music. Unlock next level by correctly tracing thenumbers with your favorite color of chalk in the blackboard. "WriteNumber: Tracing 123" is a perfect app for kids to help them writein a fun way. The kid is awarded with 3 stars for every correctanswer which will motivate the kid to write more. Use the eraser incase you make a mistake and write again to get the perfect number.Learning with Fun is the best way to make the kid learn newthings.! Download the educational app "Write Numbers: Tracing 123"and get started with writing numbers at home and anytime. Make bestuse of your smartphone by converting it to a educational device foryour kid. Get the app and start practicing to get the perfectnumber. The app will also improve concentration level of the kidand will have ultimate fun with colorful user interface.!************************ SAY HELLO ************************ We areconstantly working hard on making the “Write Numbers: Tracing 123”app better and more useful for your kid’s learning. We need yourconstant support to get going. Please feel free to email us for anyqueries/suggestions/problems or if you just want to say hello. Wewould love to hear from you. If you have enjoyed any feature of the“Write Numbers: Tracing 123” app, do not forget to rate us on playstore.
Write Numbers: Tracing 123 2.1.7 APK
This educational app brings the numbers to life, with the abilityto draw the numbers out by hand using the colors your children wantto use. For many kids, simply reading and writing isn’t enough tohelp them learn. They need to develop a love for learning,understanding that it can be fun, engaging, and downrightentertaining. With this new educational app, they won’t evenrealize they’re learning! They’ll just be having fun, which is whatevery kid should be doing today. Should I download Write Numbers?Here are some of our key features. – Colors: Your kids can choosefrom 4 different colors as they draw the numbers. They can use justone color, up to all 4, per singular number, helping them to findfun and engagement in learning, writing, and reading. – Eraser:Don’t worry – if your child messes up and wants to start again, ournumbers app includes an eraser! They can easily erase their messand try a second time, helping to boost their self confidence. –Engagement: For many children today, simply reading and writingisn’t compatible with their personal learning abilities. Kid’s needvisual and interactive fun, which is exactly what they will getwith this numbers app for kids. – Fun: Most importantly: kids justwant to have fun. If you can show them that learning is fun, thatis something they will take with them throughout their schooling.It will lay the groundwork for a successful educational career. FUNFOR THE WHOLE FAMILY You can sit with your kids and watch theirfaces light up with smiles as they explore every number of our app.Try new numbers and colors as your kids master the numberessentials, providing a fun and engaging family-friendly activityfor everyone at night. Sit back after a long day of work, open themobile device, and watch your children LOVE to learn. Is thereanything better than that? With over 3,000,000+ installs already,this is an app that is parent supported and kid approved. Try ittoday with your family. ************************ SAY HELLO************************ We are constantly working hard on makingthe “Write Numbers: Tracing 123” app better and more useful foryour kid’s learning. We need your constant support to get going.Please feel free to email us for any queries/suggestions/problemsor if you just want to say hello. We would love to hear from you.If you have enjoyed any feature of the “Write Numbers: Tracing 123”app, do not forget to rate us on Play Store.
Loading...