1 / August 15, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

برنامه رقص نور دیسکو در زمان دلخواه و بر اساس مو سیقی دلخواهدستگاهخود را تبدیل به یک منبع نوری جالب کنید. 🚨برنامه رقص نور(dancinglight) یک نرم افزار هیجان انگیز برای استفاده در مهمانی هامیباشد.این نرم افزار اندرویدی با ایجاد نور فلش های رنگی (flashlight)،مانند یک دستگاه رقص نور عمل میکند و به مهمانی ها شادی وهیجانمیبخشد. ویژگی های نرم افزار رقص نور : – ایجاد نور فلش های رنگیبرایمهمانی ها – دارای عملکرد مانند دستگاه رقص نور – تغییر حالت نوردر 6حالت آروم، متوسط، تند، ثابت، سه تایی و دوتایی – دارای حالتهایمختلف نور نرم افزار رقص نور برنامه ای کاربردی و جالب برایخلقلحظاتی خاطره انگیز. Disco Light Dance Make your deviceaninteresting light source at the desired time and on the basisofyour favorite hair. ▶ Dancing Light is an exciting applicationforparty use. This Android application works with flash light, likealight dance device, and gives joy and excitement toparties.Features of Light Dance Software: - Create colored flashlights forparties - Has a performance like a dance light - Changethe mode oflight in 6 modes, moderate, fast, constant, triple anddual -Various light modes The Light Dance Software is aninterestingapplication for creating memorable moments.

App Information برنامه رقص نور دیسکو

 • App Name
  برنامه رقص نور دیسکو
 • Package Name
  com.imanloo.discolight
 • Updated
  August 15, 2018
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Mohammad Imanlou
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Mohammad Imanlou Show More...

کتاب قانون جزا افغانستان 1 APK
کتاب قانون جزا افغانستان کتابی جامع شامل تمام قوانین جزاکشورافغانستان قانون اجرات جزائی در هر کشوری را می‌توان چنین تعریفکرد.'اصول محاکمات جزائی مجموعه قواعد، مقررات و روشهای قبول شده ایکه درمراحل کشف جرم، تحقیق، تعقیب، محاکمه، تطبیق احکام محاکم وتضمینحقوقی متهمین و محکومین را در روند اجرای عدالت جزائی پیشبینیمی‌کند.' در این برنامه شما میتوانید در فصل بندی های مشخصتمامقوانین جزا کشور افغانستان را بطور جامع مطالعه کنید. 📎سر فصلهایکتاب قانون جزا افغانستان (law): *احکام مقدماتی قانون جزاافغانستان*جرایم قانون جزا افغانستان *مجرم قانون جزا افغانستان *جزاءقانونجزا افغانستان *سقوط جرایم و جزاها قانون جزا افغانستان * جنایاتوجنح ضد منفعت عامه قانون جزا افغانستان *جنایات و جنح ضدافرادقانونجزا افغانستان *قباحات قانون جزا افغانستان Afghan CriminalLaw BookA Comprehensive Book Includes All Afghan Criminal Laws TheCode ofCriminal Procedure in any country can be defined as such.ThePrinciples of Criminal Proceedings envisages a set ofrules,regulations and procedures that are in place in the processofcriminal justice in the stages of crime detection,investigation,prosecution, trial, enforcement of court sentences,and the legalguarantee of defendants and convicts. " In thisprogram, you canread the detailed rules of the Afghan NationalCriminal Code indetail in the chapters. The Laws of Afghanistan'sLaw Book: *Provisions of the Afghan Penal Code * Afghan CriminalCodePenalties Afghan offender * Penal Code of Afghanistan *TheCriminal Code of Afghanistan * Public Prosecutor's CrimesandCriminal Code * Crimes against human rights defendersinAfghanistan * Afghanistan Criminal Code
فال حافظ با تفسیر کامل 1 APK
فال حافظ با تفسیر کامل ** فال حافظ به همراه غزل، تعبیر و تفسیر آنبهطور کامل مردم ایران اقبال بسیار زیادی به دیوان اشعار حافظ نشاندادهاند، چرا که حافظ را «لسان الغیب» و حافظ کل قرآن، و از سویی ایندفترشعر را برگرفته از اسرار قرآن و وی را واقف بر گنجهای پنهان الهیمیدانند. برای مشاهده فال خود، ابتدا نیت کرده سپس بر روی صفحه ینمایشفال کلیک نمایید. غزل و تعبیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت،در اینبرنامه شما دوستان در روز فقط یکبار میتوانید فال بگیرید، شیوهیانتخاب غزل و فال خوانی نیز دارای آداب و شرایطی است؛ گرفتن بیش ازسهفال برای یک نفر نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود وهمچنان هرروز میتوانید فال روزانه خود را از درون برنامه مشاهدهکنید. قابلیتهای برنامه: • نمایش کامل غزل حافظ به همراه ترجمه وتفسیر فال حافظ •نمایش فال روزانه درون برنامه فال حافظ • امکاناشتراک گذاری فال حافظدر شبکه های اجتماعی Hafez's Savior withComplete Interpretation **Hafez's funeral with ghazal,interpreting and interpreting itcompletely The people of Iran haveshown a great deal in the poetryof Hafez's poems, because theyregard Hafiz as "Lassan al-Ghab" andprotect the whole of theQur'an, and on the other hand, this book ofpoetry is taken fromthe secrets of the Qur'an and he is aware ofthe hidden treasure ofdivine. To view your horoscope, first, thenclick on the horoscope.You will have a ghazale and aninterpretation, in this program youwill be able to marry yourfriends only once, the way of choosingghazal and horoscope is alsoin accordance with the rules; takingover three horoscope for oneperson is a sign of disrespect forHafiz, and you can still viewdaily horoscope from within theprogram every day. App features: •Full view of Hafez's sonnetsalong with the translation andinterpretation of Hafez's horoscope• View daily horoscope withinthe Hafez Horoscope app • Ability toshare Hafez's fun on socialnetworks
آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن 1 APK
آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن 🎸 برنامه شامل مجموعه ی بی نظیریاززنگ ها و آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن میباشد 🎻 🎼 برنامه آهنگهایبی کلام گیتار و ویولن شامل مجموعه ی بی نظیری از زنگ ها و آهنگهایبی کلام گیتار ویولن می باشد برای شما عزیزان می باشد. *تمامی صوتهایبرنامه با فرمت mp3 و با بهترین کیفیت ممکن آماده شده است. *برخیازآهنگ های بی کلام گیتار و ویولن شامل: پاپ، غمگین، آرام،عاشقانه،کلاسیک و... ------------------------------------- ویژگی هایبرنامهآهنگ های بی کلام گیتار و ویولن: ✔امکان اشتراک گذاری در شبکههایاجتماعی ✔امکان پخش خودکار و پشت سرهم آهنگ ها ✔امکان پخش،تکراروتوقف آهنگ ها ✔کاملا آفلاین و بدون نیاز به اینترنت. ✔قابل نصب واجرادر تمامی گوشی های اندروید ✔محیط کاربری بسیار ساده وروانInstrumental Guitar and Violin 🎸 The program includes auniquecollection of ringtones and melodious guitars and violins. 🎻🎼 Theinaudible guitar and violin program includes a uniquecollection ofringtones and plain guitar tunes for your loved ones.* All audioformats are available in mp3 format and in the bestqualitypossible. * Some indomitable guitar and violin songsinclude: Fun,Sad, Quiet, Romantic, Classical and...------------------------------------ Features of theInstrumentalGuitar and Violin: ✔ Sharing opportunities on socialnetworks ✔Auto-playback and back up playback ✔ Ability to play,repeat andstop songs ✔ Completely Offline and No Internet Required.✔ Can beinstalled and running on all Android phones ✔ Very simpleand fluiduser environment
دعاهای شیعه (صوتی) 1 APK
دعاهای شیعه (صوتی) دعاهای صوتی شیعیان در برنامه ای جامع و کاملبههمراه صوتی دلنشین در اهمیت دعا همین بس که روح و مغز عبادت است ویکیاز سودمندترین و با فضیلت‌ترین عبادت‌ها است. دعا، کلید رحمتالهی،مایه تقرب به خدا، موجب رسیدن به خواسته‌ها، سلامتی از گزندشیطان ومایه زندگی جان است. مجموعه ی پیشروی شما، منتخبی از برترینوپرکاربردترین سوره های قرآن کریم و ادعیه و زیارات با صوت هوشمندودلنشین می باشد. منتخب دعا های صونی برگزیده شیعه: *دعای عهد *دعایآلیاسین *دعای امین الله *دعای آیت الکرسی *دعای استغاثه *دعایفرج*دعای امام زمان *دعای کسا *دعای مقاتل *دعای ندبه *دعای توسل*دعاییستشیر *دعای زیارت حضرت زهرا *دعای زیارت حضرت زینب این نرمافزاردارای گرافیک بسیار جذاب و چشم نواز است که لذت معنوی دعا را باشکوههنرهای قدسی در هم آمیخته است. Shia prayers (audio) Shiitevoiceprayers in a comprehensive and complete program with nicesound Theimportance of prayer is that the spirit of the worship isone ofthe most beneficent and most worshipful. Prayer is the keytodivine mercy, to approach God, to fulfill the demands, tothehealth of Satan and to the life of life. Your progresscollectionis a selection of the best and most used surahs of theHoly Qur'anand the claims and pilgrimages with smart and pleasantsound.Selected Shi'a Shona prayers: *Ahd prayer * Al Yasin's Prayer*Prayer Aminollah * Ayat Al-Kerisai's Prayer * Prayer *Farajprayer* Prayer of the Imam of Time * Casa prayer * Prayer * PrayerPrayer*Tavasol prayer * Yoshhir prayer * Prayer of the pilgrimageofHazrat Zahra * Prayer of Zaynab's pilgrimage This softwarefeaturesawesome and eye-catching graphics that blend the spiritualpleasureof prayer with the magnificent sacred arts.
کتاب آموزش هنر آشپزی(کامل) 1 APK
کتاب آموزش هنر آشپزی(کامل) کتاب آموزش هنر آشپزی آشپزی پاسخ همهیپرسش ها و نیاز های شما برای پخت غذاهای متنوع و گوناگون برنامهآشپزیمرجع آشپزی با انواع و اقسام دستورهای غذایی یکی،از کاملترینمراجعآموزش آشپزی (دارای انواع مختلف غذاهای ایرانی وخارجی،دسر،نوشیدنی وانواع ترشی جات)در سیستم عامل اندروید می باشد .این برنامه با دارابودن انواع دستور غذاهایی متنوع و لذیذ در 13دستهبندی مختلف تمامینیاز های شما را برای یک آشپزی راحت و بی دردسر امابسیار دلپذیربرآورده میکند. دسته بندی های برنامه آموزش آشپزی بطورکامل و جامع:فصل1: آموزش انواع آش ها به همراه دستورپخت کامل فصل2:آموزش غذاهایسنتی به همراه دستورپخت کامل فصل3:آموزش انواع پلوها بههمراهدستورپخت کامل فصل4: آموزش انواع کباب ها به همراه دستورپختکاملفصل5: آموزش انواع خورشت ها به همراه دستورپخت کامل فصل6: آموزشانواعکوکو به همراه دستورپخت کامل فصل7: آموزش انواع ماکارونی ها بههمراهدستورپخت کامل فصل8: آموزش انواع پیتزا ها به همراه دستورپختکاملفصل9: آموزش انواع غذاهای گوشتی به همراه دستورپخت کامل فصل10:آموزشغذاهای قارچی به همراه دستورپخت کامل فصل11: آموزش انواع سالادهابههمراه دستورپخت کامل فصل12: آموزش نوشیدنی های سرد به همراهدستورپختکامل فصل13:ا آموزش نواع ترشیجات به همراه دستورپخت کامل ✴امکاناتبرنامه هنرآموزش آشپزی: *امکان اشتراک گذاری دستور و نحوه پختغذاهایمورد علاقه (share) *امکان ایجاد لیست علاقمندی ها برای سهواتدرخواندن فصل ها و غذاهای مورد علاقه (bookmark) *دارای فصل بندیمناسببرای مطالعه کتاب آشپزی(Chapters)
کتاب آموزش روش صحیح درس خواندن و مطالعه 1 APK
کتاب آموزش روش صحیح درس خواندن و مطالعه آموزش روش صحیح درس خواندنومطالعه امور درسی مدرسه و دانشگاه در یک برنامه جامع از آنجاکهمطالعه برای خیلی ها کاری پر استرس است ممکن است دانش آموزان بهآنعلاقه ای نداشته باشند. هر کسی برای مطالعه روش خاص خودش رادارد.بعضیها موقع مطالعه به موسیقی گوش می دهند، بعضی ها به خوردنچیزی مشغولمی شوند و خیلی ها در محیطی بسیار آرام و ساکت بهتر میتوانند مطالعهکنند. در این برنامه آموزشی میتوانید به راحتی شیوه هایدرس خواندنخود را بهبود ببخشید وبا بکار گیری شیوه های بیان شده هیچمطلبی ازکتاب های درسی را فراموش نکنید. سرفصل های کتاب: *آموزش آدابدرسخواندن * آموزش تقویت حافظه * آموزش روش‌های مطالعه صحیح *آموزشنحوهبرنامه ریزی درسی * بهبود یادگیری درسی * آموزش تندخوانی *نحوهمطالعه دروس تجربی امکانات گذاشته شده درآموزشی نحوه صحیح درسخواندنو مطالعه: *امکان اشتراک گذاری مطالب مورد علاقه (share) *امکانایجادلیست علاقمندی ها برای سهوات در خواندن (bookmark) *دارای فصلبندیمناسب برای مطالعه کتاب (Chapters) * دارای عکس ها زیبا و باکیفیتThe book teaches the correct way of studying and studyingLearningthe right way to study and study school and universitytextbooks ina comprehensive program Because studying for many is astressfultask, students may not be interested in it. Everyone hasto studyhis own way. Some listen to music while studying, some arebusyeating, and many can study in a quiet, quiet environment. Inthistutorial, you can easily improve your reading practices and donotforget to use any of the textbooks to use it. Book headlines:*Tutorial reading habits * Memory reinforcement training *Learningthe correct study methods * Teaching how to plan a course*Improved learning lessons * Rampage Training * How tostudyexperiential lessons Features Installed on the Mood How toStudyand Study Correctly: * Share your favorite content. *Createwishlists for bookmarking. * Has the right chapters forstudyingbooks (chapters) * Has beautiful pictures of quality
ترانه های کودکانه محرم(امام حسین) 2 APK
ترانه های کودکانه محرم(اربعین) اشعار و ترانه های زیبای ایاممحرمبرای کودکان مجموعه‌ ای زیبا از اشعار کودکانه محرم (به مناسیتاربعینحسینی)؛ شعر محرم کودکانه در برنامه ای جامع و زیبا، بهترینشعرهایعاشورای حسینی برای کودکان را با این برنامه برای کودکان درخانه یامهدکودک، پیش دبستانی یا دبستان بگذارید تا با آن ها هم خوانیکنند.از ویژگی های نرم افزارترانه های محرم مخصوص کودکان: - عدم نیازبهاتصال به اینترنت و کاملا آفلاین - برخوردار بودن از سرعتبالا-گرافیک بالا و زیبا - برخورداری از پلیری قدرتمند - حجم نسبتامناسب-قابلیت اشتراک گذاری Children's songs of Muharram(Arbaeen)Beautiful lyrics and songs for children of Moharram Abeautifulcollection of children's poems of Muharram (to MangasitArbaeenHosseini); Children's Muharram poetry in a comprehensiveandbeautiful program; Put the best poems of Ashura Hosseiniforchildren with this program for children at home orkindergarten,preschool or primary school; Come together. Featuresof theProprietary Mysteries for Children: - No need forinternetconnection and completely offline - Having high speed -Goodandbeautiful - Having a powerful player - Suitable volume -ShareCapability
دانلود فیلم و عکس از اینستاگرام 2 APK
دانلود فیلم و عکس از اینستاگرام 📷 برنامه دانلود عکس و فیلمازاینستاگرام📷 حتما برای شما ام پیش اومده که بخواین ازاینستاگرام،برنامه ی محبوب این روزها، فیلم یا عکسی را دانلود کنید کهخوشتوناومده و برای خودتون نگهش دارین یا با دوستان دیگتون بهاشتراکبگذارید اما راهکارش رو بلد نبودید و ابزار مناسب برای این کاررا نمیشناختید. بخاطر همین بیخیالش شدین، با برنامه دانلودعکس و فیلمازاینستاگرام (download instagram) دانلود راحت و بی دردسر و بهصورتخودکار از اینستا رو بدون هیچ دردسری تجریه کنید. با این برنامهشمابه راحتی می تونید تصاویر و فیلم های مورد علاقه خودتون رو فقط باکپیآدرس فیلم یا عکس مورد نظرتون URLاز اینستاگرام توی یه چشم برهمزدندانلود کنید. درون برنامه توضیحات کامل و جامع برای نحوه یچگونگیاستفاده از برنامه به شما آموزش داده میشه. این برنامه سبک وکم‌حجمبرای دانلود تصاویر و فیلم‌ها با کیفیت اصلی تهیه شده است.Downloadvideos and photos from Instagram  📷 App fordownloading photosand videos from Instagram I have come to you withthe instagramthat you want to download from the Instagram, apopular program ofthese days, a movie or a photo that you downloadand keep it foryourself, or share it with your friends, but you donot have thesolution and do not have the right tool for it. You didnot knowBecause of this, you can easily download and download theInstagrameasily from the download instagram download program anddownload itto you without any hassle. With this program, you caneasilydownload your favorite images and videos just by copying theURL ofthe movie or photo you want to download from the Instagram inadistraction.  Inside the program, you will be trained inacomprehensive and comprehensive description of how to usetheprogram. This is a lightweight app for downloading originalqualityimages and videos.
Loading...