2 / November 12, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

ترانه های کودکانه محرم(اربعین) اشعار و ترانه های زیبای ایاممحرمبرای کودکان مجموعه‌ ای زیبا از اشعار کودکانه محرم (به مناسیتاربعینحسینی)؛ شعر محرم کودکانه در برنامه ای جامع و زیبا، بهترینشعرهایعاشورای حسینی برای کودکان را با این برنامه برای کودکان درخانه یامهدکودک، پیش دبستانی یا دبستان بگذارید تا با آن ها هم خوانیکنند.از ویژگی های نرم افزارترانه های محرم مخصوص کودکان: - عدم نیازبهاتصال به اینترنت و کاملا آفلاین - برخوردار بودن از سرعتبالا-گرافیک بالا و زیبا - برخورداری از پلیری قدرتمند - حجم نسبتامناسب-قابلیت اشتراک گذاری Children's songs of Muharram(Arbaeen)Beautiful lyrics and songs for children of Moharram Abeautifulcollection of children's poems of Muharram (to MangasitArbaeenHosseini); Children's Muharram poetry in a comprehensiveandbeautiful program; Put the best poems of Ashura Hosseiniforchildren with this program for children at home orkindergarten,preschool or primary school; Come together. Featuresof theProprietary Mysteries for Children: - No need forinternetconnection and completely offline - Having high speed -Goodandbeautiful - Having a powerful player - Suitable volume -ShareCapability

App Information ترانه های کودکانه محرم(امام حسین)

 • App Name
  ترانه های کودکانه محرم(امام حسین)
 • Package Name
  com.imanloo.moharammedia
 • Updated
  November 12, 2018
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2
 • Developer
  Mohammad Imanlou
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

Mohammad Imanlou Show More...

کتاب قانون جزا افغانستان 1 APK
کتاب قانون جزا افغانستان کتابی جامع شامل تمام قوانین جزاکشورافغانستان قانون اجرات جزائی در هر کشوری را می‌توان چنین تعریفکرد.'اصول محاکمات جزائی مجموعه قواعد، مقررات و روشهای قبول شده ایکه درمراحل کشف جرم، تحقیق، تعقیب، محاکمه، تطبیق احکام محاکم وتضمینحقوقی متهمین و محکومین را در روند اجرای عدالت جزائی پیشبینیمی‌کند.' در این برنامه شما میتوانید در فصل بندی های مشخصتمامقوانین جزا کشور افغانستان را بطور جامع مطالعه کنید. 📎سر فصلهایکتاب قانون جزا افغانستان (law): *احکام مقدماتی قانون جزاافغانستان*جرایم قانون جزا افغانستان *مجرم قانون جزا افغانستان *جزاءقانونجزا افغانستان *سقوط جرایم و جزاها قانون جزا افغانستان * جنایاتوجنح ضد منفعت عامه قانون جزا افغانستان *جنایات و جنح ضدافرادقانونجزا افغانستان *قباحات قانون جزا افغانستان Afghan CriminalLaw BookA Comprehensive Book Includes All Afghan Criminal Laws TheCode ofCriminal Procedure in any country can be defined as such.ThePrinciples of Criminal Proceedings envisages a set ofrules,regulations and procedures that are in place in the processofcriminal justice in the stages of crime detection,investigation,prosecution, trial, enforcement of court sentences,and the legalguarantee of defendants and convicts. " In thisprogram, you canread the detailed rules of the Afghan NationalCriminal Code indetail in the chapters. The Laws of Afghanistan'sLaw Book: *Provisions of the Afghan Penal Code * Afghan CriminalCodePenalties Afghan offender * Penal Code of Afghanistan *TheCriminal Code of Afghanistan * Public Prosecutor's CrimesandCriminal Code * Crimes against human rights defendersinAfghanistan * Afghanistan Criminal Code
فال حافظ با تفسیر کامل(روزانه) 2 APK
فال حافظ با تفسیر کامل ** فال حافظ به همراه غزل، تعبیر و تفسیر آنبه طور کامل مردم ایران اقبال بسیار زیادی به دیوان اشعار حافظ نشانداده اند، چرا که حافظ را «لسان الغیب» و حافظ کل قرآن، و از سویی ایندفتر شعر را برگرفته از اسرار قرآن و وی را واقف بر گنجهای پنهان الهیمی دانند. برای مشاهده فال خود، ابتدا نیت کرده سپس بر روی صفحه ینمایش فال کلیک نمایید. غزل و تعبیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت،در این برنامه شما دوستان در روز فقط یکبار میتوانید فال بگیرید، شیوهی انتخاب غزل و فال خوانی نیز دارای آداب و شرایطی است؛ گرفتن بیش ازسه فال برای یک نفر نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود وهمچنان هر روز میتوانید فال روزانه خود را از درون برنامه مشاهدهکنید. قابلیت های برنامه: • نمایش کامل غزل حافظ به همراه ترجمه وتفسیر فال حافظ • نمایش فال روزانه درون برنامه فال حافظ • امکاناشتراک گذاری فال حافظ در شبکه های اجتماعی Hafez's Savior withComplete Interpretation ** Hafez's funeral with ghazal,interpreting and interpreting it completely The people of Iran haveshown a great deal in the poetry of Hafez's poems, because theyregard Hafiz as "Lassan al-Ghab" and protect the whole of theQur'an, and on the other hand, this book of poetry is taken fromthe secrets of the Qur'an and he is aware of the hidden treasure ofdivine. To view your horoscope, first, then click on the horoscope.You will have a ghazale and an interpretation, in this program youwill be able to marry your friends only once, the way of choosingghazal and horoscope is also in accordance with the rules; takingover three horoscope for one person is a sign of disrespect forHafiz, and you can still view daily horoscope from within theprogram every day. App features: • Full view of Hafez's sonnetsalong with the translation and interpretation of Hafez's horoscope• View daily horoscope within the Hafez Horoscope app • Ability toshare Hafez's fun on social networks
ترانه های کودکانه محرم(امام حسین) 2 APK
ترانه های کودکانه محرم(اربعین) اشعار و ترانه های زیبای ایاممحرمبرای کودکان مجموعه‌ ای زیبا از اشعار کودکانه محرم (به مناسیتاربعینحسینی)؛ شعر محرم کودکانه در برنامه ای جامع و زیبا، بهترینشعرهایعاشورای حسینی برای کودکان را با این برنامه برای کودکان درخانه یامهدکودک، پیش دبستانی یا دبستان بگذارید تا با آن ها هم خوانیکنند.از ویژگی های نرم افزارترانه های محرم مخصوص کودکان: - عدم نیازبهاتصال به اینترنت و کاملا آفلاین - برخوردار بودن از سرعتبالا-گرافیک بالا و زیبا - برخورداری از پلیری قدرتمند - حجم نسبتامناسب-قابلیت اشتراک گذاری Children's songs of Muharram(Arbaeen)Beautiful lyrics and songs for children of Moharram Abeautifulcollection of children's poems of Muharram (to MangasitArbaeenHosseini); Children's Muharram poetry in a comprehensiveandbeautiful program; Put the best poems of Ashura Hosseiniforchildren with this program for children at home orkindergarten,preschool or primary school; Come together. Featuresof theProprietary Mysteries for Children: - No need forinternetconnection and completely offline - Having high speed -Goodandbeautiful - Having a powerful player - Suitable volume -ShareCapability
آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن 1 APK
آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن 🎸 برنامه شامل مجموعه ی بی نظیریاززنگ ها و آهنگ های بی کلام گیتار و ویولن میباشد 🎻 🎼 برنامه آهنگهایبی کلام گیتار و ویولن شامل مجموعه ی بی نظیری از زنگ ها و آهنگهایبی کلام گیتار ویولن می باشد برای شما عزیزان می باشد. *تمامی صوتهایبرنامه با فرمت mp3 و با بهترین کیفیت ممکن آماده شده است. *برخیازآهنگ های بی کلام گیتار و ویولن شامل: پاپ، غمگین، آرام،عاشقانه،کلاسیک و... ------------------------------------- ویژگی هایبرنامهآهنگ های بی کلام گیتار و ویولن: ✔امکان اشتراک گذاری در شبکههایاجتماعی ✔امکان پخش خودکار و پشت سرهم آهنگ ها ✔امکان پخش،تکراروتوقف آهنگ ها ✔کاملا آفلاین و بدون نیاز به اینترنت. ✔قابل نصب واجرادر تمامی گوشی های اندروید ✔محیط کاربری بسیار ساده وروانInstrumental Guitar and Violin 🎸 The program includes auniquecollection of ringtones and melodious guitars and violins. 🎻🎼 Theinaudible guitar and violin program includes a uniquecollection ofringtones and plain guitar tunes for your loved ones.* All audioformats are available in mp3 format and in the bestqualitypossible. * Some indomitable guitar and violin songsinclude: Fun,Sad, Quiet, Romantic, Classical and...------------------------------------ Features of theInstrumentalGuitar and Violin: ✔ Sharing opportunities on socialnetworks ✔Auto-playback and back up playback ✔ Ability to play,repeat andstop songs ✔ Completely Offline and No Internet Required.✔ Can beinstalled and running on all Android phones ✔ Very simpleand fluiduser environment
کتاب آموزش هنر آشپزی(کامل) 1 APK
کتاب آموزش هنر آشپزی(کامل) کتاب آموزش هنر آشپزی آشپزی پاسخ همهیپرسش ها و نیاز های شما برای پخت غذاهای متنوع و گوناگون برنامهآشپزیمرجع آشپزی با انواع و اقسام دستورهای غذایی یکی،از کاملترینمراجعآموزش آشپزی (دارای انواع مختلف غذاهای ایرانی وخارجی،دسر،نوشیدنی وانواع ترشی جات)در سیستم عامل اندروید می باشد .این برنامه با دارابودن انواع دستور غذاهایی متنوع و لذیذ در 13دستهبندی مختلف تمامینیاز های شما را برای یک آشپزی راحت و بی دردسر امابسیار دلپذیربرآورده میکند. دسته بندی های برنامه آموزش آشپزی بطورکامل و جامع:فصل1: آموزش انواع آش ها به همراه دستورپخت کامل فصل2:آموزش غذاهایسنتی به همراه دستورپخت کامل فصل3:آموزش انواع پلوها بههمراهدستورپخت کامل فصل4: آموزش انواع کباب ها به همراه دستورپختکاملفصل5: آموزش انواع خورشت ها به همراه دستورپخت کامل فصل6: آموزشانواعکوکو به همراه دستورپخت کامل فصل7: آموزش انواع ماکارونی ها بههمراهدستورپخت کامل فصل8: آموزش انواع پیتزا ها به همراه دستورپختکاملفصل9: آموزش انواع غذاهای گوشتی به همراه دستورپخت کامل فصل10:آموزشغذاهای قارچی به همراه دستورپخت کامل فصل11: آموزش انواع سالادهابههمراه دستورپخت کامل فصل12: آموزش نوشیدنی های سرد به همراهدستورپختکامل فصل13:ا آموزش نواع ترشیجات به همراه دستورپخت کامل ✴امکاناتبرنامه هنرآموزش آشپزی: *امکان اشتراک گذاری دستور و نحوه پختغذاهایمورد علاقه (share) *امکان ایجاد لیست علاقمندی ها برای سهواتدرخواندن فصل ها و غذاهای مورد علاقه (bookmark) *دارای فصل بندیمناسببرای مطالعه کتاب آشپزی(Chapters)
دعاهای شیعه (صوتی) 1 APK
دعاهای شیعه (صوتی) دعاهای صوتی شیعیان در برنامه ای جامع و کاملبههمراه صوتی دلنشین در اهمیت دعا همین بس که روح و مغز عبادت است ویکیاز سودمندترین و با فضیلت‌ترین عبادت‌ها است. دعا، کلید رحمتالهی،مایه تقرب به خدا، موجب رسیدن به خواسته‌ها، سلامتی از گزندشیطان ومایه زندگی جان است. مجموعه ی پیشروی شما، منتخبی از برترینوپرکاربردترین سوره های قرآن کریم و ادعیه و زیارات با صوت هوشمندودلنشین می باشد. منتخب دعا های صونی برگزیده شیعه: *دعای عهد *دعایآلیاسین *دعای امین الله *دعای آیت الکرسی *دعای استغاثه *دعایفرج*دعای امام زمان *دعای کسا *دعای مقاتل *دعای ندبه *دعای توسل*دعاییستشیر *دعای زیارت حضرت زهرا *دعای زیارت حضرت زینب این نرمافزاردارای گرافیک بسیار جذاب و چشم نواز است که لذت معنوی دعا را باشکوههنرهای قدسی در هم آمیخته است. Shia prayers (audio) Shiitevoiceprayers in a comprehensive and complete program with nicesound Theimportance of prayer is that the spirit of the worship isone ofthe most beneficent and most worshipful. Prayer is the keytodivine mercy, to approach God, to fulfill the demands, tothehealth of Satan and to the life of life. Your progresscollectionis a selection of the best and most used surahs of theHoly Qur'anand the claims and pilgrimages with smart and pleasantsound.Selected Shi'a Shona prayers: *Ahd prayer * Al Yasin's Prayer*Prayer Aminollah * Ayat Al-Kerisai's Prayer * Prayer *Farajprayer* Prayer of the Imam of Time * Casa prayer * Prayer * PrayerPrayer*Tavasol prayer * Yoshhir prayer * Prayer of the pilgrimageofHazrat Zahra * Prayer of Zaynab's pilgrimage This softwarefeaturesawesome and eye-catching graphics that blend the spiritualpleasureof prayer with the magnificent sacred arts.
قاب عکس محرم (کربلا) 1 APK
�قاب عکس محرم (کربلا) 📷با چند کلیک ساده قاب عکس های زیبا با مکانهایمذهبی بسازید. با برنامه قاب عکس محرم خیلی راحت در مکان هایدیدنیکربلا (بارگاه ملکوتی امام حسین (ع)) و نجف عکس بندازید. شمامی‌تونیدتصاویر خودتون رو در برنامه قاب عکس قرار بدید و از تصویریکه درستکردید به عنوان والپیپر هم استفاده کنید و یا با دوستانتون بهاشتراکبگذارید . ویژگی های برنامه قاب عکس محرم(کربلا)، (pictureframe):1-عکس های باکیفیت از مکان های مذهبی مانند کربلا، نجف، مشهد2- قابهای متفاوت با کیفیت عالی 3-کاربری آسان 4-قابلیت اشترک گذاریتصاویر(share picture) 5-ذخیره تصاویر با کیفیت بالا(save togallery)Moharam Photo Gallery (Karbala) With a few simple clicks,createbeautiful picture frame with religious places. Take a photoof theMoharram Photo Frame program in the spectacular places ofKarbala(Imam Hussein (AS) courtyard) and Najaf. You can take yourownpictures into the frame and use the image you created asawallpaper, or share it with your friends. Features of thephotoframe of Muharram (Karbala), (picture frame): 1-Quality photosfromreligious places like Karbala, Najaf, Mashhad 2. Frames ofvaryingquality 3. User-friendly 4-Share pictures (share picture) 5.Savehigh quality images (save to gallery).
کتاب قانون اساسی ایران 2 APK
کتاب قانون اساسی ایران ⚖ نرم افزار کتاب قوانین اساسی جهوری اسلامیایران در پرتو 15 فصل بطور کامل کتاب قانون اساسی ایران(,law(Constitution of the Islamic Republic of Iran قانون اساسي جمهورياسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعهايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امتاسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند ‎ مبارزه مردممسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهايمردم تبلورمي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اينپيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد. ويژگي بنيادياين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلاميبودن آن است، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطهو نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علتاساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است.گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصليو اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضعاصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركورد كشانده شد. از اينجا وجدانبيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امامخميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بارروحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده ونويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغازنهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابربا هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد). ‎‎‎‎‎ ☝️در این کتاب15 فصل قانون اساسی کشور ایران بطور جامع و کامل قرار داده شده است:✴مقدمه کتاب قانون اساسی ✴️ اصول کلّی ✴️زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمیکشورایران ✴️حقوق ملت ایران ✴️اقتصاد و امور اقتصادی ایران ✴️حقحاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن ✴️مجلس شورای اسلامی ایران✴️اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ایران ✴️شوراها ✴️رهبر یاشورای رهبری ایران ✴️ ریاست جمهوری و وزرا ایران ✴️ارتش و سپاهپاسداران انقلاب ایران ✴️سیاست خارجی کشور ایران ✴️قوّهٔ قضائیّهایران ✴️صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی ایران ✴️ بازنگری درقانوناساسی ایران Iranian Constitution Book ⚖ The Book of Software TheBasic Laws of Islamic Republic of Iran in the light of 15 seasonsin full The book of the Constitution of Iran The constitution ofthe Islamic Republic of Iran identifies the cultural, social,political and economic institutions of Iranian society based onIslamic principles and criteria that reflect the will of theIslamic Ummah. The nature of the great Islamic Revolution in Iranand the process of the struggle of the Muslim people from thebeginning to the victory in the decisive slogans of all the peopleof the people have crystallized this fundamental demand, and now itis in the wake of this great victory of our nation with all itsdesires. The fundamental feature of this revolution is the Islamicand Islamic school of Iran in the last century. After thetransition from the anti-tyrannical constitutional movement to theanti-colonial movement of nationalization of oil, Iran's Muslimnation achieved this profound experience, which is a fundamentaland specific cause of failure. These movements have not been theschool of struggle. Although in recent movements the mainstream wasthe Islamic intellectual line and the leadership of the clergy, butbecause of the fact that the struggles went from genuine Islamicpositions, movements were quickly caught up in the record. Fromthis, the awakened conscience of the nation, led by the highauthority of imam Khomeini's Grand Ayatollah, received thenecessity of following the course of the genuine Islamic andIslamic movement, and this time the fighting clergy of the country,which were always at the forefront of popular movements, andcommitted writers and intellectuals with their leadership, a newmovement Found (The beginning of the recent movement of the Iraniannation in the year 1353 and 1359 is one thousand three hundred andforty one Hijri Shamsi). ☝ In this book, the 15th chapter of theconstitution of Iran is comprehensively and completely: ✴Introduction to the Constitutional Book ✴️ General Principles ✴Touch, line, date and official flag of Iran  ✴ Peoples of Iran ✴✪Economic Affairs and Economic Affairs of Iran ✴️HāqGovernance of the Iranian nation and its forces ✴️Members of theIslamic Council of Iran  ✴ Demands and Qualifications of theParliament of the Islamic Republic of Iran  ✴️ Shoorah ✴◄Iranor Iran's Leadership Council  ✴️ Iranian President andMinisters  ✴ His party and Revolutionary Guard Corps of Iran ✴ Foreign Foreign Policy of Iran  ✴ The Jurisdiction ofIran ✴️Seda and Sima, Supreme National Security Council of Iran ✴️Review of Iran's Basic Law
Loading...