1_w12 / March 1, 2017
(4.6/5) ()
Loading...

Description

آگاهی ما از چگونگی رشد جنین در رحم تاهمیناواخر بسیار اندک بود و تصور می کردیم در تاریکی و سکوت زندگی میکند.تکه گوشتی کوچک در مایعی گرم آرمیده و غذا و هوا بدون درد و رنجبه آنمی رسد. آیا واقعیت چنین است و این موجود تا زمان تولد و اولینفریادیکه می کشد در آرامش و سکوت زندگی می کند و آثار زندگی کم کم درآنآشکار می شود؟! ...
برخی ویژگی های این برنامه عبارتند از:


- اطلاعات هفته به هفته بارداری
- اطلاعات مادر در طول 40 هفته به تفکیک
- وضعیت جنین در هر هفته به تفکیک
- آمار و نشانه های متداول به تفکیک هفته
- محاسبه تاریخ زایمان
- محاسبه زمان زایمان
....
Our knowledge of howthefetus develops in the womb until recently was little and thoughtwewere living in darkness and silence. A small piece of meat lyinginwarm liquids and food and it reaches the air withoutsuffering.Whether the facts available to it and this is the firstcry atbirth and that takes on a life of peace and quiet lives andworksslowly it becomes apparent? ...
 Some features of this app include:


- All week by week pregnancy
- Separation of mothers during 40 weeks
- The status of the fetus in every week separately
- Statistics and symptoms common to the separation of theweek
- Calculate the delivery date
- Calculate the time of delivery
....

App Information تقویم بارداری

 • App Name
  تقویم بارداری
 • Package Name
  com.omidi.pregnantcalender
 • Updated
  March 1, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1_w12
 • Developer
  farad group
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Email [email protected]
  United Arabic Emirates, Dubai, Sheikh Zayed highway, next to the metro station Trade Center, Saeed Tower Building 87
 • Google Play Link

farad group Show More...

تم کیبورد دخترونه 1_w12 APK
farad group
یه عالمه تم فانتزی مخصوص کیبورد کهمیتونهکیبورد گوشیتون رو از حالت تکراری و یکنواختی در بیاره :)برای فعال کردن تم دلخواهتون باید  قسمت های"فعال کردنصفحهکلید "  و "انتخاب صفحه کلید "،نام برنامه یعنی "تم کیبورد"راانتخاب کنید.و بعد  در قسمت تنظیم تم، تم و پس زمینه مورد نظر خودراانتخاب و تم را اعمال کنید.امکان انتخاب پس زمینه از سوی شما نیز تنوع کار را بالاترمیبرد.امیدوارم بپسندFantasy Theme forkeyboardthat's a lot of repetition and uniformity in the modecompatiblewith your phone keyboard post :)To activate the theme Customize have the "Enable Keyboard"and"keyboard", application name means "keyboard themes" tochoosefrom.And then set the theme and select your desired background andapplythe theme.You also have the possibility to choose from a varietyofbackgrounds take up work.I hope Bpsnd
پاسور 2.0_w12 APK
farad group
در این بازی شما باید به ترتیب از شاه تا یکرادر زیر هم قرار دهید و دقت کنید که زیر هر رنگ قرمز یک رنگ سیاهقرارمی گیردبه طور مثال اگر بی بی دل داشته باشیم باید سرباز پیک یا خاج(گشنیز)در زیرش قرار بدهیم و این کار تا عدد یک ادامه پیدا میکنددر صورتی که بخواهید دست را تغییر بدهید در قسمت پایین دست راسترویتعداد دست های باقی مانده را لمس کنید تا دست جدید برای شمااجراشود.In this game you havetoarrange the king to put in the time and make sure that everyredunder a black color areFor example, if Bibi heart, we must soldier spades orclubs(cilantro) put below it and it goes to number oneIf you want to change your hand at the bottom right-hand touch onanumber of hands remaining to new hands to take effect.
سخن بزرگان 1_w12 APK
farad group
برنامه ای کم حجم از سخنان بزرگان ایرانوجهانبهترین مجموعه ی سخنان افراد بزرگ و مشهور را در این برنامه گردآوریکرده ایم،سخنانی که می توانند بسیار پند آموز و حکیمانهباشنددر این برنامه مجموعه ای از سخنان اثرگذار او را در اختیار شماعزیزانقرار داده ایم که امید است مورد توجه واقع گردد .The compact programofIran and the world of wordsThe best collection of sayings of famous people have gathered intheprogram, student advice and wise words that can be veryThe program provides a set of words affect him in the hope thatyourloved ones have to be considered.
دانلودر برتر 2_w12 APK
farad group
دانلود بهینه و پرسرعت را با دانلودر برترتجربهکنید.دانلود منيجر ها نرم افزار هايي هستند كه باعث مي شوند شماماكزيممسرعت دانلود را داشته باشيد. معمولا بهترين دانلود منيجر ها ازنهايتسرعت سرور را با توجه به سرعت اينترنت شما استفاده ميكنند.دانلود منیجر حرفه ای یا به اختصار «IDM» نرم افزاری پیشرفتهبرایمدیریت دانلود است که با سیستم هوشمند خود مدیریت کردنفایل‌هایدانلود را آسان‌تر می‌سازد، این برنامه با تکنولوژی جدیدخودباعث سرعت بخشیدن به امر دانلود کردن فایل‌ها می‌شود.امیدوارم لذت ببریدDownload optimalandspeedy experience with top downloader.Download Manager is software that make you have maximumdownloadspeed. Usually the best download manager for maximum serverspeedaccording to the speed of your Internet use.Download Manager Pro or simply «IDM» Advanced software foryoursmart systems management download manager that makes it easiertodownload files, the program new technologyWould speed up the downloading of files.Hope you enjoy
سالنامه 1396 2_w12 APK
farad group
آپدیت ویژه برای نوروز 96یه سالنامه کم حجم با امکانات زیادبا کمک این برنامه میتوانید به کارهای خود نظم بیشتری بدهید ودیگرنیازی نیست که همیشه یک تقویم یا سررسید در کیف خودداشتهباشید.قبلیت های این برنامه:* تم های مختلف برای فصل های مختلف!* اوقات شرعی، قبله‌نما و اذان (در صورت تنظیم شهر در تنظیماتبرنامهقابل استفاده است)*رویدادهای سال جدید*تبدیل تاریخ شمسی به میلادیو...Special update forMarch96Calendar features a compact highWith its help you can give your work more discipline do not havetoalways keep a calendar or calendar in your bag.The ability of the program:* Different themes for different seasons!* Prayer times, Qibla Compass and Azan (if set in the Settingsappuses)* New Year events*Convert Shamsi date to GregorianAnd...
نوروزنامه 1_w12 APK
farad group
نوروزنامه      برنامه ی جامع نوروزشامل مجموعه اطلاعات کهن تا معاصربرخی از مطالب :تاریخچه ی نوروزآیین های مختلف نوروزنوروز در اسطوره هانوروز در دوره ی هخامنشیاننوروز در دوره ی اشکانیان و ساسانیاننوروز در دوره صفویهجهانی شدن نوروزجغرافیای نوروزآداب نوروزو...NowrooznamehComprehensive program of NowruzAll the ancient to the contemporary collectionSome of the content:History of the New YearVarious rituals of NowruzNowruz in mythsNowruz in the Achaemenid periodNowruz during the Parthian and SassanianNew Safavid periodNowruz globalizationNew geographyNew customsAnd...
پیشگویی ابجد 1_w12 APK
farad group
فال ابجد يكي از قديمي ترين نوع فال بيني استكهآن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبتميدهند.براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيدسپسذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاهبرروی صفحه کليک نماییدAbjd horoscope is oneofthe oldest form of divination it to Daniel and then to ImamJa'faral-Sadiq (AS) attribute.To get a horoscope must close your eyes and three deep breathsandthen mind your mind focused on what you want to click on thescreenand in good Knyd.ngah
تقویم بارداری 1_w12 APK
farad group
آگاهی ما از چگونگی رشد جنین در رحم تاهمیناواخر بسیار اندک بود و تصور می کردیم در تاریکی و سکوت زندگی میکند.تکه گوشتی کوچک در مایعی گرم آرمیده و غذا و هوا بدون درد و رنجبه آنمی رسد. آیا واقعیت چنین است و این موجود تا زمان تولد و اولینفریادیکه می کشد در آرامش و سکوت زندگی می کند و آثار زندگی کم کم درآنآشکار می شود؟! ...برخی ویژگی های این برنامه عبارتند از:- اطلاعات هفته به هفته بارداری- اطلاعات مادر در طول 40 هفته به تفکیک- وضعیت جنین در هر هفته به تفکیک- آمار و نشانه های متداول به تفکیک هفته- محاسبه تاریخ زایمان- محاسبه زمان زایمان....Our knowledge of howthefetus develops in the womb until recently was little and thoughtwewere living in darkness and silence. A small piece of meat lyinginwarm liquids and food and it reaches the air withoutsuffering.Whether the facts available to it and this is the firstcry atbirth and that takes on a life of peace and quiet lives andworksslowly it becomes apparent? ... Some features of this app include:- All week by week pregnancy- Separation of mothers during 40 weeks- The status of the fetus in every week separately- Statistics and symptoms common to the separation of theweek- Calculate the delivery date- Calculate the time of delivery....
Loading...