T4.6.5-tl328 / August 23, 2018
(4.8/5) (96)
Loading...

Description

تلگرام طلایی بدون فیلتر با توجه به api رایگان و فوق العاده ایکهتلگرام به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است نسخه هایغیررسمی تلگرام که در واقع به سرورهای اصلی تلگرام متصل هستندتعدادنسبتا زیادی می باشد. با با فیلترشدن تلگرام از جمله نسخه هایغیررسمی تلگرام سر و صداهای زیادی به پا کرد تلگرام طلایی می باشد کهدرواقع دلیل این مطرح شدن امکان استفاده از این نسخه از تلگرامبدونفیلترشکن می باشد. دانلود اپدیت تلگرام طلایی را در این صفحه برایشماتدارک دیده ایم. ویژگی های و قابلیت های طلگرام : تمام پست های داغازتمام کانال ها بدون عضویت در کانال پشتیبانی کامل از زبانپارسی،تاریخ خورشیدی و قالب ۲۴ ساعته امکان قالب بندی و رنگ بندی نرمافزارو اشترک گزاری با سایر کاربران تفکیک پیامها بر اساس نوعآنها(مخاطبین، کانالها، گروه ها، رباتها) برگزیده کردن گفتگوهاوپیامها(دانلود خودکار برگزیده ها) تمایز مخاطبین دوطرفه + نمایشمدیران وسازنده گروه نمایش وضعیت آخرین بازدید مخاطب در صفحه اصلی وگروه :وضعیت آخرین بازدید مخاطب با یک آیکن رنگی نمایش داده می شودنمایشمخاطبین آنلاین + تغییرات مخاطبین کپی متن (زیرنویس) عکسها،ویدئوها وسایر فایلها که دارای متن زیرنویس هستند Non-filtered goldentelegramRegardless of the free and incredible api that thetelegraph hasmade available to the public, the unofficial versionsof Telegram,which are actually connected to the main telegramservers, arerelatively large. With the filtering of the telegram,including theunofficial versions of the telegram, there has been alot of noisein the golden telegram, which is in fact the reason whyit ispossible to use this version of a telegram with no filtercutters.You can download the golden telegram update on this page.Featuresand features of the telegram: All hot posts from allchannelswithout channel subscriptions Full support for Persianlanguage,solar history and 24-hour format Ability to format andcolor thesoftware and share with other users Separate messagesbased ontheir type (contacts, channels, groups, bots). Selectconversationsand messages (Auto-Download Favorites) Distinguish twoway contacts+ Display managers and group builders View the statusof the LastContact Visitor on the Home Page and the Group: The LastContactStatus is displayed with a Color Icons View online contacts+Contact changes Copy text (subtitles) to photos, videos, andotherfiles that contain subtitle text

App Information تلگرام طلایی بدون فیلتر

 • App Name
  تلگرام طلایی بدون فیلتر
 • Package Name
  com.farsitel.vthirteenflt
 • Updated
  August 23, 2018
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  T4.6.5-tl328
 • Developer
  Hirad Softs
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Hirad Softs Show More...

تلگرام ضد فیلتر فورگرام T4.6.5-M.G.T13.0.1 APK
Hirad Softs
تلگرام ضد فیلتر فورگرام آپدیت جدید فورگرام بدون نیاز بهفیلترشکنمتصل به پروکسی های پرسرعت توجه کنید : از لحاظ امنیت فورگرامهیچفرقی با تلگرام ندارد و به Api رسمی تلگرام وصل است و از لحاظامنیتهیچ مشکلی ندارد برخی از امکانات و ویژگی های فورگرام: قابلیتترکگروه با قابلیت بازگشت مجدد دسته بندی مخاطبین در برنامه و چتهامشاهده افرادی که شماره تماس شما را دارند نمایش کاربران آنلاینامکانمرتب کردن تب ها توانایی مشاهده اولین پیام هر چت امکان مخفیکردنتعدادی از چت ها پشتیبانی از زبان فارسی قالب ۲۴ ساعته مسدودکردنبرنامه های مزاحم و تبلیغات امکان اضافه نمودن چندین اکانت بهصورت همزمان فعال سازی تماس صوتی آیدی یاب: یافتن آیدی تلگرام بهراحتی وسریع جاروبرقی تلگرامی برای افزایش سرعت امکان انتخاب تم وپوسته هایرنگی و زیبا نمایش وضعیت افراد(آنلاین / آفلاین) رفع ریپورتعملیاتچندگانه گفتگوها قابلیت ویژه مخاطبین خاص پشتیبانی از تقویمشمسیقابلیت ویژه پروفایل ساز Forgery filter countertops New updateofthe format without the need for a proxy server connectedtohigh-speed proxies Note: For security reasons, there isnodifference with the telegram and is connected to the officialApiof the telegram, and there is no problem in terms of security.Somefeatures and features Forgarm: Ability to leave the group withtheability to revert Categorize contacts in the app and chatsFindpeople who have your phone number Show online users Ability tosorttabs Ability to view the first message of every chat Abilitytohide a number of chats Support for Persian language 24-hourformatBlock annoying apps and advertisements Ability to addmultipleaccounts simultaneously Voice call activation ID Finder:Find theID Tagline easily and quickly Vacuum cleaner for fasterspeedsAbility to choose themes and colorful and beautiful skinsViewpeople status (online / offline) Resolve the issueMultipleconversation operations Special features for specificcontactsSolar calendar support Special feature of profile maker
Zedgram T4.6.5-TMl2.0.1 APK
Hirad Softs
Zedgram adds some extra features to Telegram which isincludefollowings : Option to Add Multi Accounts Option toCategorize TabsOption to hide your personal chats Group admin isshown in groupsprofile Beautiful Themes and fonts Contacts changesProfile CheckerChange wallpaper directly from chat screen and ....
موبوگرام پارسی (بدون فیلتر) T4.6.5-M.G.T13.0.1 APK
Hirad Softs
🛑 موبوگرام ضد فیلتر 🛑 آپدیت جدید موبوگرام بدون نیاز به فیلترشکنمتصلبه پروکسی های پرسرعت💯 ✔️توجه کنید : از لحاظ امنیت موبوگرام هیچفرقیبا تلگرام ندارد و به Api رسمی تلگرام وصل است و از لحاظ امنیتهیچمشکلی ندارد✔️ ♥️برخی از امکانات و ویژگی های موبوگرام ضد فیلتر:〽️حالت روح 〽️قابلیت ترک گروه با قابلیت بازگشت مجدد 〽️دستهبندیمخاطبین در برنامه و چت ها 〽️مشاهده افرادی که شماره تماس شمارادارند 〽️نمایش کاربران آنلاین 〽️امکان مرتب کردن تب ها〽️تواناییمشاهده اولین پیام هر چت 〽️امکان مخفی کردن تعدادی از چتها〽️پشتیبانی از زبان فارسی 〽️قالب ۲۴ ساعته 〽️مسدود کردن برنامههایمزاحم و تبلیغات 〽️امکان اضافه نمودن چندین اکانت به صورت همزمان〽️فعال سازی تماس صوتی 〽️آیدی یاب: یافتن آیدی تلگرام به راحتی وسریع〽️جاروبرقی تلگرامی برای افزایش سرعت 〽️امکان انتخاب تم و پوستههایرنگی و زیبا 〽️نمایش وضعیت افراد(آنلاین / آفلاین) 〽️رفعریپورت〽️عملیات چندگانه گفتگوها 〽️قابلیت ویژه مخاطبین خاص 〽️پشتیبانیازتقویم شمسی 〽️قابلیت ویژه پروفایل ساز 🛑 Mobogram anti-filter 🛑NewMobGram update without the need for a proxy server connectedtohigh-speed proxies ✔ Note: In terms of security, Mobogram hasnodifference with the telegram and is connected to the officialApiof the telegram, and there is no problem in security. ♥ ✚Therearesome features and features Mobogram Anti-Filter:SpiritualityAbility to leave the group with the ability to return〽️Submittingcontacts in the app and chats 〽 View people who haveyour phonenumber 〽 show users online You can sort the tabs Abilityto viewthe first message of each chat You can hide a number ofchats〽️Provided in Farsi 〽️ 24-hour word 〽️Slimiting annoying appsandads You can add multiple accounts simultaneously 〽Activatevoicecalling 〽️ Finder: Find the Telegram ID easily and fast 〽✨ oratelegram to increase speed You can choose themes and colorfulandbeautiful skins 〽️Show status of people (online / offline)RupertReports Multiple conversations Special features forspecificcontacts 〽️Support your calendars 〽Mely a feature of theprofilemaker
تلگرام طلایی بدون فیلتر T4.6.5-tl328 APK
Hirad Softs
تلگرام طلایی بدون فیلتر با توجه به api رایگان و فوق العاده ایکهتلگرام به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است نسخه هایغیررسمی تلگرام که در واقع به سرورهای اصلی تلگرام متصل هستندتعدادنسبتا زیادی می باشد. با با فیلترشدن تلگرام از جمله نسخه هایغیررسمی تلگرام سر و صداهای زیادی به پا کرد تلگرام طلایی می باشد کهدرواقع دلیل این مطرح شدن امکان استفاده از این نسخه از تلگرامبدونفیلترشکن می باشد. دانلود اپدیت تلگرام طلایی را در این صفحه برایشماتدارک دیده ایم. ویژگی های و قابلیت های طلگرام : تمام پست های داغازتمام کانال ها بدون عضویت در کانال پشتیبانی کامل از زبانپارسی،تاریخ خورشیدی و قالب ۲۴ ساعته امکان قالب بندی و رنگ بندی نرمافزارو اشترک گزاری با سایر کاربران تفکیک پیامها بر اساس نوعآنها(مخاطبین، کانالها، گروه ها، رباتها) برگزیده کردن گفتگوهاوپیامها(دانلود خودکار برگزیده ها) تمایز مخاطبین دوطرفه + نمایشمدیران وسازنده گروه نمایش وضعیت آخرین بازدید مخاطب در صفحه اصلی وگروه :وضعیت آخرین بازدید مخاطب با یک آیکن رنگی نمایش داده می شودنمایشمخاطبین آنلاین + تغییرات مخاطبین کپی متن (زیرنویس) عکسها،ویدئوها وسایر فایلها که دارای متن زیرنویس هستند Non-filtered goldentelegramRegardless of the free and incredible api that thetelegraph hasmade available to the public, the unofficial versionsof Telegram,which are actually connected to the main telegramservers, arerelatively large. With the filtering of the telegram,including theunofficial versions of the telegram, there has been alot of noisein the golden telegram, which is in fact the reason whyit ispossible to use this version of a telegram with no filtercutters.You can download the golden telegram update on this page.Featuresand features of the telegram: All hot posts from allchannelswithout channel subscriptions Full support for Persianlanguage,solar history and 24-hour format Ability to format andcolor thesoftware and share with other users Separate messagesbased ontheir type (contacts, channels, groups, bots). Selectconversationsand messages (Auto-Download Favorites) Distinguish twoway contacts+ Display managers and group builders View the statusof the LastContact Visitor on the Home Page and the Group: The LastContactStatus is displayed with a Color Icons View online contacts+Contact changes Copy text (subtitles) to photos, videos, andotherfiles that contain subtitle text
Loading...