1.0.5 / September 3, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

جور دیگر باید گشت! روزانه هزاران هزار خبر و محتوای جدید در زمینههایمختلف تولید میشه که هر کدوم از ما به برخی از اونها علاقه‌مندیم.ازاین رو هر کدوم از ما تعدادی سایت، کانال و ... را انتخاب کردیم وبهاین امید که علایق خود رو در اونها بیابیم، مدام به اونها سر میزنیم.ولی در واقع لحظات زیادی رو صرف دیدن تعداد زیادی مطلب نامربوطمی کنیمتا در لا به لای اونها چندتا مطلب مفید هم بیابیم. از طرفدیگه هزارانسایت و کانال دیگه رو از دست دادیم و از مطالب اونهامحرومیم. ما اینمشکل را حل کرده ایم. ما به جای شما همه ی اینترنت(سایتها، تلگرام،توییتر و هر جایی که فکرشو بکنید) رو می گردیم و ازبین همه ی اونهااونچه مورد پسند شماست رو می یابیم و پیشنهاد می دیم.دیباچه بر اساسعلایق شخصی شما کار می کنه و مجبور نیستید هر چیزی روببینید و بخونید.دیباچه ی هیچ دو نفری هم مثل هم نیست، هر کسی دیباچهی خودش رو داره!همچنین همه ی سایتها و کانالها رو داریم و می تونیدخیلی خیلی راحتاونها رو دنبال کنید و ببینید. شاید باورتون هم نشهولی واقعا دیباچهرایگانه! پس دیگه بیهوده در اینترنت نگردید، همینلحظه دیباچه رودانلود کنید و به جای روزی 1 ساعت مطالب نامربوطخوندن، روزی 10 دقیقهبهترین ها رو ببینید و بخونید. از همه چی و همهجا هم خبر داشته باشید.این روزها توی هر زمینه ای مطلب خوب تویاینترنت پیدا میشه، فقط جوردیگر باید گشت! برخی از ویژگی های دیباچه1- کل اینترنت رو می گرده وهیچ جایی را از قلم نمیندازه 2- کلی دروقت شما صرفه جویی می کنه، چونعلایق شما رو می دونه فقط مطالبی رونشون میده که مورد علاقه ی شماست وچون همه ی علایق شما رو نشون میدهدیگه نیازی نیست به جای دیگه سربزنید. 3- می تونید سایتها وکانالهایی رو که دوست دارید از توی دیباچهدنبال کنید و خیلی راحت وبدون فیلتر شکن اونها را ببینید. 4- اگر یهوقت مطلب جذابی را دیدیدولی وقت خوندنش رو نداشتید، می تونید اون روتوی دیباچه ذخیره کنید وسر فرصت بخونید. Other must come! Thousandsof news and new contentare being produced daily in a variety offields, each of which isof interest to some of us. Hence, each ofus chose a number ofsites, channels, and so on, and in the hopethat we will find ourinterests in them, we will constantly go overto them. But in fact,a lot of moments are spent on seeing a lot ofunrelated content sowe can find some useful things in our site. Onthe other hand,we've lost thousands of sites and channels, and aredeprived oftheir content. We have solved this problem. We find alltheinternet (sites, telegrams, twitter and wherever you think)insteadof you, and we find and recommend all that you like. Presentworksbased on your personal interests and you do not have to seeandread anything. There are no two people, neither is it, everyonehashis own account! We also have all the sites and channels andyoucan follow them very closely and see them. Maybe you did notburet,but it's really a good thing! So, it's no longer worththeInternet, download the moment and download and read the bestevery10 minutes instead of 1 hour of irrelevant issues. Be awareofeverything and everywhere. These days, in every field, thereissomething good on the Internet, just the other way should go!Somefeatures of the preview 1 - The whole Internet and no placefromthe pen 2. The overall time saves you because you knowyourinterests only shows what is your favorite and shows you allyourinterests and you do not need to go anywhere else. 3- You cantrackthe sites and channels you like from the blog and see themveryeasily and without the filter breaker. 4. If you seesomethinginteresting, but you do not have time to read it, you cansave itin the preview and see the opportunity.

App Information دیباچه

 • App Name
  دیباچه
 • Package Name
  com.dibaache.android
 • Updated
  September 3, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  Dibaache
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Dibaache Show More...

دیباچه 1.0.5 APK
Dibaache
جور دیگر باید گشت! روزانه هزاران هزار خبر و محتوای جدید در زمینههایمختلف تولید میشه که هر کدوم از ما به برخی از اونها علاقه‌مندیم.ازاین رو هر کدوم از ما تعدادی سایت، کانال و ... را انتخاب کردیم وبهاین امید که علایق خود رو در اونها بیابیم، مدام به اونها سر میزنیم.ولی در واقع لحظات زیادی رو صرف دیدن تعداد زیادی مطلب نامربوطمی کنیمتا در لا به لای اونها چندتا مطلب مفید هم بیابیم. از طرفدیگه هزارانسایت و کانال دیگه رو از دست دادیم و از مطالب اونهامحرومیم. ما اینمشکل را حل کرده ایم. ما به جای شما همه ی اینترنت(سایتها، تلگرام،توییتر و هر جایی که فکرشو بکنید) رو می گردیم و ازبین همه ی اونهااونچه مورد پسند شماست رو می یابیم و پیشنهاد می دیم.دیباچه بر اساسعلایق شخصی شما کار می کنه و مجبور نیستید هر چیزی روببینید و بخونید.دیباچه ی هیچ دو نفری هم مثل هم نیست، هر کسی دیباچهی خودش رو داره!همچنین همه ی سایتها و کانالها رو داریم و می تونیدخیلی خیلی راحتاونها رو دنبال کنید و ببینید. شاید باورتون هم نشهولی واقعا دیباچهرایگانه! پس دیگه بیهوده در اینترنت نگردید، همینلحظه دیباچه رودانلود کنید و به جای روزی 1 ساعت مطالب نامربوطخوندن، روزی 10 دقیقهبهترین ها رو ببینید و بخونید. از همه چی و همهجا هم خبر داشته باشید.این روزها توی هر زمینه ای مطلب خوب تویاینترنت پیدا میشه، فقط جوردیگر باید گشت! برخی از ویژگی های دیباچه1- کل اینترنت رو می گرده وهیچ جایی را از قلم نمیندازه 2- کلی دروقت شما صرفه جویی می کنه، چونعلایق شما رو می دونه فقط مطالبی رونشون میده که مورد علاقه ی شماست وچون همه ی علایق شما رو نشون میدهدیگه نیازی نیست به جای دیگه سربزنید. 3- می تونید سایتها وکانالهایی رو که دوست دارید از توی دیباچهدنبال کنید و خیلی راحت وبدون فیلتر شکن اونها را ببینید. 4- اگر یهوقت مطلب جذابی را دیدیدولی وقت خوندنش رو نداشتید، می تونید اون روتوی دیباچه ذخیره کنید وسر فرصت بخونید. Other must come! Thousandsof news and new contentare being produced daily in a variety offields, each of which isof interest to some of us. Hence, each ofus chose a number ofsites, channels, and so on, and in the hopethat we will find ourinterests in them, we will constantly go overto them. But in fact,a lot of moments are spent on seeing a lot ofunrelated content sowe can find some useful things in our site. Onthe other hand,we've lost thousands of sites and channels, and aredeprived oftheir content. We have solved this problem. We find alltheinternet (sites, telegrams, twitter and wherever you think)insteadof you, and we find and recommend all that you like. Presentworksbased on your personal interests and you do not have to seeandread anything. There are no two people, neither is it, everyonehashis own account! We also have all the sites and channels andyoucan follow them very closely and see them. Maybe you did notburet,but it's really a good thing! So, it's no longer worththeInternet, download the moment and download and read the bestevery10 minutes instead of 1 hour of irrelevant issues. Be awareofeverything and everywhere. These days, in every field, thereissomething good on the Internet, just the other way should go!Somefeatures of the preview 1 - The whole Internet and no placefromthe pen 2. The overall time saves you because you knowyourinterests only shows what is your favorite and shows you allyourinterests and you do not need to go anywhere else. 3- You cantrackthe sites and channels you like from the blog and see themveryeasily and without the filter breaker. 4. If you seesomethinginteresting, but you do not have time to read it, you cansave itin the preview and see the opportunity.
Loading...