1_w3 / October 8, 2017
(4.5/5) ()
Loading...

Description

برای داشتن بدنی زیبا و خوش اندام چه بایدکرد؟؟!!!!
حتما شما هم دوست دارید اندام زیبا و خوش فرم داشته باشید اما وقتکافیبرای رفتن به باشگاه ندارید.
این برنامه خیلی میتونه کمکتون کنه.
به شرطی که به طور جدی تمرین کنید تا به اندام ایده آل برسید.
فقط با همین چند حرکت ساده
بعضی از افراد، بشدت می‌خواهند که عضلات شکمشان را پرورش دهند و شکمششتکه شان را آشکار کنند. در شرایط عادی، با نظم و انضباط و تعهدزیادیمی‌توانید به نتیجه برسید.
در این برنامه به صورت ویدئویی میتوانید دستورالعمل ها و تمریناتلازمبرای رسیدن به رویای شکمی 6 تکه رو ملاحظه کنید
To have a beautifulbodyshape and what to do ?? !!!!
Be sure you have a form you like beautiful body but do nothaveenough time to go to the gym.
This program can help you get it.
Provided that seriously practice to get the ideal body.
With just a few simple moves
Some people strongly demand that his stomach muscles grow andrevealtheir six pack abs. Under normal conditions, with a lotofdiscipline and commitment just to get a result.
In this video you can program guidelines and training necessarytoachieve the dream of the abdominal 6 pieces See

App Information راهنمای فیتنس

 • App Name
  راهنمای فیتنس
 • Package Name
  com.hooman.fitness
 • Updated
  October 8, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1_w3
 • Developer
  danialkory
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

danialkory Show More...

جدول همراه 1_w3 APK
danialkory
کسانی که علاقه وافری به حل جدول دارندمعمولاحمل این جداول و ابزار نوشتاری مشکل اصلی آنهاست.دیگر نیاز نیستچیزیبه جز موبایل خود همراه داشته باشید. کافیست نرم افزار "جدولهمراه"را بر روی تلفنن همراهتان نصب کنید .در اپلیکیشن "جدول همراه" ، یک جدول 5در5، 6در6 ...12در12(اندزاه جدول را خودتان می توانید انتخاب کنید) نمایش دادهمی شودکه شما باید با توجه به شرح کلمات جدول، پاسخ ها راوارد میکنید.از ویژگی های اصلی نرم افزار می توان به مواردی چون:* عدم نیاز به تایپ کلمات* سادگی رو راحتی کار با برنامه* ظاهر زیبا و کاربرپسند بودن برنامهThose who have apassionfor solving the main problem is usually carry the tables andtexttools Nhast.dygr not need anything except your mobile phonewithyou. Just Software "table" on your Tlfnn install.The application "table", a table 5 on 5, 6, 6 ... 12, 12(Andzahtable, you can choose from) is that you should be given aswordstable, answers you enter.The main features of the software include things like:* No need to type words* Simplicity comfortably work with the program* Elegant appearance and user-friendly program
اخبار هواشناسی 3_w3 APK
danialkory
برنامه ای که در اختیار شما قرار گرفتهدارایقابلیت دریافت وضعیت هم اکنون آب و هوا شهرهای ایران راداردرابط کاربری این اپلیکیشن به صورت فارسی است و کاملا ساده استآدرس و مکان شما را به سرعت جستجو می‌کند و آب و هوای آن منطقه رابرایشما در همان روز و روزهای آینده نمایش می دهد.قابلیت ها:- پیش بینی روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش تم های مختلف و متنوع-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای ایران و جهانA program thatprovidesyou with the ability to receive weather situation nowinIran'sThe interface of the app is quite simple in PersianAddress and your location to quickly search and local weatherforthe coming days will show you on the same day.Capabilities:- Daily Forecast Weather- View detailed weather- View various themes-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all the cities of the world
شطرنج من 2.0_w12 APK
danialkory
***شطرنج بازها از این میتونید به راحتی همهجاشطرنجتون رو با خودتون ببرید و با دوستانتون بازی کنید وبرندهشوید***دوستانتون رو کیش و مات کنید و رکورد بزنید :)شطرنج یک بازی فکری بر روی صفحه شطرنج و با استفاده ازمهره هایشطرنج(شاه،وزیر،رخ،فیل، اسبوسرباز) انجاممی‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادربهزدن مهره‌های حریف نیز هستند. هدف اینبازی مات کردنِ حریف است؛ یعنی ایجاد وضعیتی که شاه حریف هیچ راهیبرایفرار نداشته باشد.*** chessplayerseverywhere this can easily take Shtrnjtvn with yourself andwithfriends to play and win***FRIENDS and record the check checkmate :)Chess is an intellectual game on a chess board with chess nut(Shah,Secretary, rook, bishop, Asbvsrbaz) doA. Each special move chess pieces to form the central spinearecapable of handling. The purpose of thisThe game is to checkmate the opponent, the opponent's king createdasituation where there is no way to escape.
سودوکو جدید 1_w12 APK
danialkory
در این اپلیکیشن شما می توانید در سه سطح راحتومتوسط و سخت سودوکو بازی کنید.و یا بازی را نگه دارید و ان را ذخیره کرده و سر فرصت دوباره بهحلجدول سودوکو بپردازید.این بازی دارای زمان است و امتیازات شما ثبت خواهد شد.قانون بازی: در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقیاعدادرا با رعایت سه قانون زیر یافت: قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرارقرارگیرد. قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرارگیرد.قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرارقرارگیرد.در این برنامه من این بازی معمایی و فکری را برای شما دوستانگرامیقرار دادم که در آن می توانید خودتان درجه سختی بازی را تعیینکنید.امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد .In this app you canplaySudoku on three levels: easy, medium and hard.Or keep playing and save it as a new opportunity to solvesudokupay.The game has a time and your scores will be recorded.The game Rule:In this table the default number expounded that the numbers mustbein compliance with the following three rules:First Law: the numbers 1 to 9 without repeating anyrowplaced.Act II: In each column the numbers 1 to 9 withoutrepeatingplaced.Act III: The numbers 1 to 9 without repeating any area is3x3table.In this puzzle game and thought I would put to you, dearfriends,where you can specify your game difficulty.I hope you liked this game scoreboard.
هواشناسی به روز 1_w12 APK
danialkory
این برنامه به دریافت وضعیت ارائهمناسبتریننتیجه جهت پیشبینی وضعیت هوا می پردازد.با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی آب و هوای شهرهایمختلفکشورمون رو چک کنید و اطلاعات مربوط به انها رو داشتهباشید- استفاده از بهترین منابع پیش بینی وضعیت آب و هوا برای نمایشدقیقترین اطلاعات- استفاده ی فوق العاده کم از حجم اینترنت شما برای بروز رسانیاطلاعاتبرنامه (کمتر از دیگر اپلیکیشن های هواشناسی)- پیش بینی روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش رطوبت و فشار-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای کشورThis program willprovidethe best results to predict the weather's status.With this program you can easily weather the Czech cities ofourcountry and have had their details- use of the best resources for the most accurate weatherforecastinformation.- Use the Internet to update the information super lowvolumeapplication (less than other weather apps)- Daily Forecast Weather- View detailed weather- Show humidity and pressure-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all cities
موزیک های آرامش بخش 1_w12 APK
danialkory
دیدن تصاویر زیبا به انسان آرامش میده ...حالا وقتی این تصاویر با موزیکی دلنشین همراه بشه , اینلذتو آرامش چند برابر میشه !دوستان عزیز در این برنامه شما مجموعه ای از تصاویر فوق العاده زیبابههمراه موزیک هایی دلنشین را دانلود می کنید که امیدوارم از دیدنوشنیدنآنها لذت ببرید :)Man was comforting toseebeautiful pictures ...Now when these images are accompanied by pleasant musicloudlyseveral times after the fun and relaxation!Dear friends, this app you incredibly beautiful collection ofimageswith some pleasant music download Vshnydn them that I hopeyou enjoy:)
راهنمای جامع حسابداری 1_w3 APK
danialkory
با برنامه ي راهنماي جامع حسابداري به راحتيبهمسائل حسابداري و خريد و فروش و مالي مشرف شويددر اين برنامه با استفاده از صوت تلاش شده تا مسائل و اطلاعات مختلفوجامعي در اختيار شما قرار بگيرداميدواري اين برنامه مورد پسند شما واقع شودWith comprehensiveguideAccounting program is easy to buy and sell financial andaccountingissues facing youThe program uses sound and comprehensive information on theissuesand trying to put youHope this will be your favorite program
زنگ های آرام پیانو 1_w12 APK
danialkory
پیانو یکی از مشهورترین ساز های صفحهکلیددار می باشد که به عنوان مادر ساز ها نیز شناخته می شود و علتآنتولید محدوده بسیار گسترده ای از اصوات است.در این برنامه من برای شما سروران گرامی مجموعه ای زیبا ازگزیدهآهنگ های منتخب موسیقی های نواخته شده با پیانو را آماده کردهام.♪♪ مجموعه ای بسیار زیبا و اختصاصی از زنگ های موبایل که باپیانونواخته شده است و میتوانید با استفاده از این رینگتون های ملایمبا هربار زنگ خوردن موبایل خود احساس آرامش کنید... ♪♪فرمت تمامی این رینگتون ها MP3 است و از کیفیت فوق العادهایبرخوردار میباشند و شما به راحتی میتوانید آنها را روی زنگ گوشیخودقرار دهید. هم چنین می توانید از این رینگتونها برای آلارمبیدار باش موبایل خود نیز استفادهکنید.One of themostsignificant instrument piano keyboard, which is also known asthemother of construction and is due to produce a very wide rangeofsounds.In this program I have for you dear beautiful collection ofexcerptsof music played on the piano songs have prepared.♪♪ very beautiful and special collection of mobile ringtonesthatplay the piano gentle, and you can use these ringtones everytimeyour mobile rings feel relaxed ... ♪♪These ringtones are MP3 format and quality are paramount and youcaneasily put them on your ringtones. You can also use thewake-upalarm ringtones for mobile use.
Loading...