1_w3 / October 8, 2017
(4.5/5) ()

Description

برای داشتن بدنی زیبا و خوش اندام چه بایدکرد؟؟!!!!
حتما شما هم دوست دارید اندام زیبا و خوش فرم داشته باشید اما وقتکافیبرای رفتن به باشگاه ندارید.
این برنامه خیلی میتونه کمکتون کنه.
به شرطی که به طور جدی تمرین کنید تا به اندام ایده آل برسید.
فقط با همین چند حرکت ساده
بعضی از افراد، بشدت می‌خواهند که عضلات شکمشان را پرورش دهند و شکمششتکه شان را آشکار کنند. در شرایط عادی، با نظم و انضباط و تعهدزیادیمی‌توانید به نتیجه برسید.
در این برنامه به صورت ویدئویی میتوانید دستورالعمل ها و تمریناتلازمبرای رسیدن به رویای شکمی 6 تکه رو ملاحظه کنید
To have a beautifulbodyshape and what to do ?? !!!!
Be sure you have a form you like beautiful body but do nothaveenough time to go to the gym.
This program can help you get it.
Provided that seriously practice to get the ideal body.
With just a few simple moves
Some people strongly demand that his stomach muscles grow andrevealtheir six pack abs. Under normal conditions, with a lotofdiscipline and commitment just to get a result.
In this video you can program guidelines and training necessarytoachieve the dream of the abdominal 6 pieces See

App Information راهنمای فیتنس

 • App Name
  راهنمای فیتنس
 • Package Name
  com.hooman.fitness
 • Updated
  October 8, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1_w3
 • Developer
  danialkory
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

danialkory Show More...

راهنمای جامع حسابداری 1_w3 APK
danialkory
با برنامه ي راهنماي جامع حسابداري به راحتيبهمسائل حسابداري و خريد و فروش و مالي مشرف شويددر اين برنامه با استفاده از صوت تلاش شده تا مسائل و اطلاعات مختلفوجامعي در اختيار شما قرار بگيرداميدواري اين برنامه مورد پسند شما واقع شودWith comprehensiveguideAccounting program is easy to buy and sell financial andaccountingissues facing youThe program uses sound and comprehensive information on theissuesand trying to put youHope this will be your favorite program
جدول همراه 1_w3 APK
danialkory
کسانی که علاقه وافری به حل جدول دارندمعمولاحمل این جداول و ابزار نوشتاری مشکل اصلی آنهاست.دیگر نیاز نیستچیزیبه جز موبایل خود همراه داشته باشید. کافیست نرم افزار "جدولهمراه"را بر روی تلفنن همراهتان نصب کنید .در اپلیکیشن "جدول همراه" ، یک جدول 5در5، 6در6 ...12در12(اندزاه جدول را خودتان می توانید انتخاب کنید) نمایش دادهمی شودکه شما باید با توجه به شرح کلمات جدول، پاسخ ها راوارد میکنید.از ویژگی های اصلی نرم افزار می توان به مواردی چون:* عدم نیاز به تایپ کلمات* سادگی رو راحتی کار با برنامه* ظاهر زیبا و کاربرپسند بودن برنامهThose who have apassionfor solving the main problem is usually carry the tables andtexttools Nhast.dygr not need anything except your mobile phonewithyou. Just Software "table" on your Tlfnn install.The application "table", a table 5 on 5, 6, 6 ... 12, 12(Andzahtable, you can choose from) is that you should be given aswordstable, answers you enter.The main features of the software include things like:* No need to type words* Simplicity comfortably work with the program* Elegant appearance and user-friendly program
اخبار هواشناسی 3_w3 APK
danialkory
برنامه ای که در اختیار شما قرار گرفتهدارایقابلیت دریافت وضعیت هم اکنون آب و هوا شهرهای ایران راداردرابط کاربری این اپلیکیشن به صورت فارسی است و کاملا ساده استآدرس و مکان شما را به سرعت جستجو می‌کند و آب و هوای آن منطقه رابرایشما در همان روز و روزهای آینده نمایش می دهد.قابلیت ها:- پیش بینی روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش تم های مختلف و متنوع-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای ایران و جهانA program thatprovidesyou with the ability to receive weather situation nowinIran'sThe interface of the app is quite simple in PersianAddress and your location to quickly search and local weatherforthe coming days will show you on the same day.Capabilities:- Daily Forecast Weather- View detailed weather- View various themes-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all the cities of the world
شطرنج من 2.0_w12 APK
danialkory
***شطرنج بازها از این میتونید به راحتی همهجاشطرنجتون رو با خودتون ببرید و با دوستانتون بازی کنید وبرندهشوید***دوستانتون رو کیش و مات کنید و رکورد بزنید :)شطرنج یک بازی فکری بر روی صفحه شطرنج و با استفاده ازمهره هایشطرنج(شاه،وزیر،رخ،فیل، اسبوسرباز) انجاممی‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادربهزدن مهره‌های حریف نیز هستند. هدف اینبازی مات کردنِ حریف است؛ یعنی ایجاد وضعیتی که شاه حریف هیچ راهیبرایفرار نداشته باشد.*** chessplayerseverywhere this can easily take Shtrnjtvn with yourself andwithfriends to play and win***FRIENDS and record the check checkmate :)Chess is an intellectual game on a chess board with chess nut(Shah,Secretary, rook, bishop, Asbvsrbaz) doA. Each special move chess pieces to form the central spinearecapable of handling. The purpose of thisThe game is to checkmate the opponent, the opponent's king createdasituation where there is no way to escape.
سودوکو جدید 1_w12 APK
danialkory
در این اپلیکیشن شما می توانید در سه سطح راحتومتوسط و سخت سودوکو بازی کنید.و یا بازی را نگه دارید و ان را ذخیره کرده و سر فرصت دوباره بهحلجدول سودوکو بپردازید.این بازی دارای زمان است و امتیازات شما ثبت خواهد شد.قانون بازی: در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقیاعدادرا با رعایت سه قانون زیر یافت: قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرارقرارگیرد. قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرارگیرد.قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرارقرارگیرد.در این برنامه من این بازی معمایی و فکری را برای شما دوستانگرامیقرار دادم که در آن می توانید خودتان درجه سختی بازی را تعیینکنید.امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد .In this app you canplaySudoku on three levels: easy, medium and hard.Or keep playing and save it as a new opportunity to solvesudokupay.The game has a time and your scores will be recorded.The game Rule:In this table the default number expounded that the numbers mustbein compliance with the following three rules:First Law: the numbers 1 to 9 without repeating anyrowplaced.Act II: In each column the numbers 1 to 9 withoutrepeatingplaced.Act III: The numbers 1 to 9 without repeating any area is3x3table.In this puzzle game and thought I would put to you, dearfriends,where you can specify your game difficulty.I hope you liked this game scoreboard.
گالری تلگرام 96 1_w3 APK
danialkory
تلگرا.م محبوب ترين شبکه اجتماعي کشور عزيزمونميباشدما براتون برنامه اي تهيه کرده ايم تا بتوانيد بدون دردسر و بهراحتيبه گالري تلگرامتون دسترسي پيدا کنيد و عکس ها و فيلم هاي خودتونروبه راحتي ببينيداين برنامه رو دانلود کنيد و با ما همراه باشيدTlgra.m country'smostpopular social network is ZyzmvnWe have a program for you so that you can safely and easilyaccessTlgramtvn galleries and photos and videos easilyseeyourself.The program download and accompany us
موزیک های آرامش بخش 1_w12 APK
danialkory
دیدن تصاویر زیبا به انسان آرامش میده ...حالا وقتی این تصاویر با موزیکی دلنشین همراه بشه , اینلذتو آرامش چند برابر میشه !دوستان عزیز در این برنامه شما مجموعه ای از تصاویر فوق العاده زیبابههمراه موزیک هایی دلنشین را دانلود می کنید که امیدوارم از دیدنوشنیدنآنها لذت ببرید :)Man was comforting toseebeautiful pictures ...Now when these images are accompanied by pleasant musicloudlyseveral times after the fun and relaxation!Dear friends, this app you incredibly beautiful collection ofimageswith some pleasant music download Vshnydn them that I hopeyou enjoy:)
هواشناسی به روز 1_w12 APK
danialkory
این برنامه به دریافت وضعیت ارائهمناسبتریننتیجه جهت پیشبینی وضعیت هوا می پردازد.با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی آب و هوای شهرهایمختلفکشورمون رو چک کنید و اطلاعات مربوط به انها رو داشتهباشید- استفاده از بهترین منابع پیش بینی وضعیت آب و هوا برای نمایشدقیقترین اطلاعات- استفاده ی فوق العاده کم از حجم اینترنت شما برای بروز رسانیاطلاعاتبرنامه (کمتر از دیگر اپلیکیشن های هواشناسی)- پیش بینی روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش رطوبت و فشار-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای کشورThis program willprovidethe best results to predict the weather's status.With this program you can easily weather the Czech cities ofourcountry and have had their details- use of the best resources for the most accurate weatherforecastinformation.- Use the Internet to update the information super lowvolumeapplication (less than other weather apps)- Daily Forecast Weather- View detailed weather- Show humidity and pressure-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all cities

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavourite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered