2 / February 19, 2017
(4.1/5) ()
Loading...

Description

اول‌‌بار که گفتم می‌خواهم سفرنامه‌ای ازکربلاییکه رفته‌ام، بنویسم، همه دوستان و آشنایان خوش‌شان آمده بود وتشویقممی‌کردند؛ یعنی همین‌طور هندوانه بود که کامیون کامیون می‌رفتزیربغلم!

اما تا حرفم را کامل می‌کردم و می‌گفتم که این کتاب را می‌خواهمبهبیان طنز بنویسم، خیلی‌ها لب می‌گزیدند و به فکر فرو می‌رفتند،اولمی‌گفتند: "جدی؟"
بعد می‌گفتند: "آخه یه جوریه! می‌دونی..." و با گفتن این جمله تیرخلاصرا می‌زدند که: "خب، چرا جدیشو نمی‌نویسی؟".
این‌جا بود که هندوانه‌ها می‌افتادند و فَوقع ما وقع!
اما حقیقت این است که راست می‌گفتند! طنز نوشتن درمورد یک واقعهمذهبیعظیم -آن‌هم پیاده‌روی اربعین- واقعاً یک جوری است! خیلی سخت استسفریشبیه به این را به طنز بکشی درحالی که مواظبی به وادی تمسخروهتک‌حرمت‌ها نیفتی.

اما من همیشه برایم جای تأمل بود که چه احادیث و روایات قشنگیدرموردشادی و شوخی داریم در اسلام! یکی‌اش همین حدیث زیبا از امامصادق (ع)که: «اَلمُؤمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌ و َالمُنافِقٌ قَطِبٌ غَضِبٌ»؛یعنیمؤمن، شوخ و شنگ است و منافق، اخمو و عصبانی!
من خواستم همین را به تصویر بکشم. خواستم مدلی از یک زندگی پویایشادِدارای معرفت را نشان بدهم.
شادی‌ای که ناشی از شعور و فهم است، و شادی‌ای که برخاسته از توجهوبیداری است، در برابر شادیِ شکل‌گرفته از مستی و بی‌خبری، خوابوغفلت... .

هرکسی اردوی جنوب رفته باشد، می‌فهمد من چه می‌گویم. هرکسی درهیئت‌هاسینه زده باشد، می‌فهمد من چه می‌گویم. هرکسی در بین الحرمیننفسکشیده باشد، می‌فهمد افسرده کسی است که حسین (ع) را ندارد؛ اشکبرایحسین (ع)، نه افسردگی، که حیات روح است. اصلاً اشک برای امام‌حسین(ع)عزیزمان، خودش یک بسته داروی ضدافسردگی است... .

پیاده‌روی اربعین هم از همین جنس‌هاست. ترش و شیرین است، سخت ونرماست، اما زشت و زیبا نه! همه‌چیزش زیباست. «ما رأیت الا جمیلاً»!زشتندارد. گریه‌هایش زیباست، خنده‌هایش زیباست، همه‌چیزش زیباست. مارأیتالا جمیلا!

"او یافت مرا" روایت من است از پیاده‌روی اربعین سال1394 باهمراهیگروهی از فعالان فرهنگی کشور، اما به‌اضافه کمی مزاح و طنز کهشایدهرکسی با خواندن این کتاب بخندد، اما من رسماً در جریان اینکاراشک‌ام درآمد.

جای اولی که اشک‌ام درآمد، آن‌جایی بود که باید منِ دانشجوی بی‌کار،دومیلیون تومان پول نقد جور می‌کردم و به عنوان وثیقه می‌گذاشتم درحسابمحترم نظام‌وظیفه تا به من گذرنامه و مجوز خروج از کشوربدهند.

راستی! یعنی ممکن است کسی که قرار است از مملکت فرار کند، به خاطرایندو میلیونی که گذاشته در حساب نظام‌وظیفه، منصرف شود و برگردد؟اصلاًبهتر نیست یک همچین آدمی کلاً برود و برنگردد؟ نه خداییشبهترنیست؟

البته اتفاقات مختلفی در طول این مسیر، از رفتن به کربلا تا برگشتنوچاپ این کتاب از من گریه گرفتند! اما اگر از من بپرسند کدام‌یکبیشتراشک‌ات را درآورد، خواهم گفت "وثیقه!" چون تازه ماجرای من سراینوثیقه، بعد از برگشتنم به ایران بالا گرفت. همان‌جایی که تازهفهمیدمنظام محترم وظیفه، قرار نیست یکی-دوساعته یا حتی یکی-دوروزه پولبهرامو صادق را (که از آن‌ها قرض کرده بودم) پس بدهد. حالا کی جواباین دونفر را می‌داد؟ من بهشان قول داده بودم محض برگشتن، پول‌شانرابدهم!

چاره‌ای نبود جز ادا کردن قرض دوستان به وسیله قرض کردن ازدوستاندیگر!
از طرفی، خدا بیامرزد پدر کسی را که «کارت به‌کارت» را اختراع کرد!امامن در مدت 8-9 روزی که قرار بود 2 میلیون تومان به حسابم برگردد،حداقل30-40هزار تومن بابت کارمزد کارت به‌کارت کردن پول به این و آن،خرجکردم! و اینجا بود که تازه فهمیدم، آن وقتی که با خوشحالی،یکی‌یکیفرم‌ها را پر می‌کردم و امضا می‌کردم (اگر نمی‌کردم چه راهیداشتم؟)خودم اجازه شرعی و حقوقی و اخلاقی (واقعاً؟) داده‌ام که باپول من درنظام بانکی فعالیت بشود و (سودش برود در جیب... بگذریم)...ومی‌گذریم.

الان شما منتظرید من جای دومی که اشک‌ام درآمد را هم برایتان شرحبدهم؟همان یکی بس نبود؟ اینقدر بی‌رحم هستید؟
****
اما مواظب باشید که همه‌جای این کتاب، طنز نیست، شاید گاهی هملازمبوده چیزی گفته شود تا بگریاند. البته شاید... شما باز هماعتمادنکنید. حتی ممکن است وسط گریه‌ها ناگهان چیزی بخوانید که بهخندهبیفتید و برعکس! من چیزی به گردن نمی‌گیرم، از الآن گفتهباشم!
I want firstbornlogbookof Karbala'i that I have gone, I write, all my friendsandacquaintances were liked and encouraged me; the watermelon sothattrucks would my armpit!

But to me completely and I would say that this book I wanttoexpress my humor, many chose lips and went to thinking, Isaid,"Really?"
Then said, "because I look like! You know ..." and by sayingthatthey were the coup de grace: "Well, why Jdyshv notwrite?".
It was here that watermelons falling and we are expectingFvq!
But the truth is that were right! Humor Writing about amassivereligious event -Nhm walk Arbyn- really is a way! It isverydifficult to make a trip like this bring humor while carefulyou donot fall into the valley of ridicule and Htkhrmtha.

But I always thought was I wonder what the joy and fun ofourbeautiful tradition in Islam! One of the interpretations ofthisbeautiful hadith from Imam Sadiq (AS) said: "Momin Db toysandAlmnafq pole wrath", the faithful, waggish and hypocrites,moodyand angry!
I wanted to draw it. I was happy with the knowledge to show amodelof a dynamic life.
Shadia is due to the wisdom and understanding, and Shadiastemmingfrom the attention and awakening, joy formed againstdrunkennessand ignorance, and neglect sleep ....

Anyone camp is gone south, I understand what I'm saying.Everybodyon the board is folded, I realize what I'm saying.Everyone isbreathing in the shrines, depressed person whounderstands Husseindoes not have tears for Hussain (AS), notdepression, the life ofthe soul. No tears for Imam Hossein (AS)Baby, himself anantidepressant is closed.

Fortieth walk from the Jns·hast. Sweet and sour, hard and soft,butnot ugly and beautiful! Hmhchyzsh nice. "We Jamila WrightElla!"Not ugly. Gryhhaysh beautiful, beautiful Khndhhaysh,Hmhchyzshnice. We Ella Wright Jamila!

"He found me" is my version of the walking fortieth year 1394 withagroup of cultural activists, but plus a bit of humor and ironythatperhaps everyone laugh by reading this book, but I wasofficiallytears during the work.

The first place was the tears, because I am a student that had tobeunemployed, two million dollars in cash and kind, I would putascollateral in respect of accounts Nzamvzyfh to give me apassportand permission to leave the country.

Truly! This means that someone who is supposed to flee thecountrybecause of the two million who have Nzamvzyfh account,withdraw andreturn? Generally it is better not to go and not returnsuch aperson? Honestly, is not it?

Of course, various events all along, heading to Karbala to gobackand publication of the book I was crying! But if you ask mewhichis more Ashkat off, I said, "Bail!" Having just my story,bail,after my return to Iran was high. I realized where itrespected thetask, not the one-hour or even one-two-day Mars andhonest money(which they had borrowed) give. Now answer these twopeople whowould? I promised them I'd come back soon, mymoney!

There was no choice but to pay the debt by borrowing from friendstoother friends!
On the other hand, God bless the parents who "Bhkart card"invented!But I was going for a 8-9 day return 2 million USD toaccount, atleast for the Tumen 30-40Hzar Bhkart card fee money tothis andthat, I spent! And it was here that I realized it when hepleased,one by one forms filled and signed I was (if I did not doway?) Ilet the religious and legal and ethical (really?) I have mymoney inthe banking system Reduction and (profits go into thepocket ... notto mention) ... and we pass.

You are now waiting for a second I'll even explain the tearsincome?The same one not enough? You're so cruel?
****
But be careful everywhere in this book, satire, perhaps somethingtobe said sometimes it was necessary to weep. Maybe ... you stilldonot trust. It is even possible to read something to laugh thetearssuddenly fall, and vice versa! I do not blame thing, from nowsaidto be!

App Information سفرنامه طنز اربعین!

 • App Name
  سفرنامه طنز اربعین!
 • Package Name
  ir.faraketab.appbook_oo_yaft_mara
 • Updated
  February 19, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2
 • Developer
  Faraketab
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

Faraketab Show More...

احکام ویژه 1 APK
Faraketab
این محصول در تعامل مستقیم با انتشارات "علیابنابی طالب(ع)" به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و شامل600مسئله كثير الابتلاء مطابق با فتاواى حضرت آيت الله العظمىمكارمشيرازى(مدظله) است.امکان علامت گذاری، یادداشت برداری، جستجو، تغییر فونت، نمایش درشب،پرش در فهرست کتاب و .... از امکانات این نرم افزار است.يكى از دغدغه‌هاى انسان عاقل آن است كه راه و رسم زندگى وروش مواجهباموضوعات مختلف را از كارشناسان امر سوال نمايد و يا با تحقيق بهروشمطلوب دست پيدا نمايد.هدف اصلى انسان رسيدن به سعادت است و راه سعادت مانند تمامراه‌هاىديگر نيازمند راهنما است و طبيعتا راهنما بايد از منبعاطلاعاتى كاملىبرخوردار باشد. ما معتقديم كه خداوند حكيم انسان را خلقنمود و راه ورسم زندگى جاودان و سعادتمندانه را به‌وسيله فرستادگانشبراى اوروشنساخت.بشريّت هميشه مُحتاج تعاليم حَقّه الهى بوده، تابتواند به آرامشبرسد و مسير تكامل را طى نمايد و امروز پيمودن اين راهفقط در پرتوفقه شيعى ممكن است و آنان كه از پرتو فقاهت دور شدند، درظلمت دنيااسير شيطان و شيطان‌صفتان گشته، دنيا و آخرت خود را تباهشدهديدند.مجموعه حاضر نظرات فقيه عاليقدر جهان تشيّع حضرت آيت الله العظمىمكارمشيرازى (مدّ ظلّه العالى) پيرامون ششصد مسئله موردنيازاستكهبه‌دستورمعظم‌له تهيه وتنظيم گرديده است.از مهمترين دلايل گردآورى اين مجموعه دستيابى آسان شما عزيزان بهمسائلشرعى مورد نياز مى‌باشد، بدون مبالغه مى‌توان گفت با مطالعه اينكتابپاسخ بسيارى از سؤالات شرعى را كه در ذهن داريد به دست خواهيدآورد.لازم به ذكر است گلچين شدن مطالب اين كتاب از بين هزاران سؤالشرعىحاصل سال‌ها تجربه وبررسى كارشناسانه درموردنيازهاى فقهىجامعهامروزبوده است.برخی از عناین این کتاب:گناهان قبل از بلوغبرخی موارد جواز غیبتدروغ مصلحتیقهر کردناستخاره اینترنتیتجدید استخارهعمل به استخارهادعیه و زیاراتروش حلّ مشکلاتعدم استجابت دعاتکرار قسمت هایی از دعاها و زیاراتوصیّت به تساوی دختر و پسر در ارثوصیّت به عدم تقسیم ارث تا زمان خاصوارثان دیه جنینفلسفه تنصیف ارث زنانازدواج و محرمیتازدواج آسانازدواج سادات با غیر ساداتازدواج با زنان اهل سنّتازدواج با مردان اهل سنّتازدواج موقّت با زنان غیر مسلمان اهل کتابازدواج با زنان فاحشهازدواج دختر باکرهحرمت ازدواج خواهر مفعول بر فاعلاذن پدر برای دختری که دسترسی به پدر ندارداذن پدر برای ازدواج مجدّد دختر باکرهعقد صغیرهاجازه زن برای ازدواج دوباره مردحکم نکاح موقّتفلسفه ازدواج موقّتدختری که بی اذن پدر عقد موقّت بستهعقد موقّت طولانی مدّتکاهش یا افزایش مهر بعد از عقدخروج زن از منزل بی اذن زوجاشتغال زوجه در خارج از منزلاجازه شوهر در پس انداز خرجیاجازه شوهر در هزینه درآمد زنچگونگی رابطه در دوران عقدمحدوده ارتباط در دوران نامزدیراه محرم شدن دخترخواندهازدواج با صغیره به قصد محرمیتعقد موقّت دختر بچّه برای پدرِ پدر خواندهمحرمیّت زن و شوهر پس از وفاتتعدّد زوجاتفلسفه عدم جواز تعدّد شوهرتصاویر منتسب به حضرات معصومینهمسر و فرزندان امام زمان(عجل الله)ازدواج اُمّ کلثوم با خلیفه دومجزیره خضرالعن و توهین به خلفای اهل سنّتفلسفه تعدّد زوجات پیامبر (ص)حقوق کارمندان بانکوام گرفتنمصرف وام برخلاف قراردادوام گیرندگانی که ورشکست شده اندخرید و فروش امتیاز وامکارمزدجریمه دیرکردطلا برای مردانکراواتفلسفه حرمت طلا و ابریشم برای مرداندیدن فیلم و عکس نامحرمنگاه به زنان نامحرم در تلویزیونتماشای تصاویر مبتذلصله رحم با بستگان گناهکارچت کردنگفت وگو با نامحرم در محلّ کارگفت وگو ومراودات دختر و پسردوستی با نامحرمدست دادن با نامحرمآرایش و پیرایشآرایش زنانسرمه کشیدناصلاح دختراناصلاح و آرایش زنانه برای مردانریش تراشیحداقلّ محاسنتاتو کردناصلاحات اراضیاشیاءِ گمشدهتنبیه بدنی فرزندتنبیه بدنی دانش آموزانحمل علامت در عزاداریطبل و سنجموسیقی در عزانی زدنچهارشنبه سوریسیزده بدرغسل و وضوبالا و پایین بردن النگوو ساعت و مانند آن در وضوجوهر خودکارکرم برای وضوسرمه برای وضوغسل کردن و وضو گرفتن با لاکوضو با موی مصنوعیجبیره تمام عضووضو و غسل جبیره ایعوامل جنابتورود به مسجد برای حائض و جنباحتلام زنانغسل جنابت در ایّام حیضشرم از غسل کردنشک هنگام غسلغسل هایی که کفایت از وضو می کندیک غسل با چندین نیّتخشک بودن بدن قبل از غسلزمان غسل جمعهفِرق و ادیانمسائل جنسینزدیکی های حرامنزدیکی در زمان استحاضهالتذاذ زن و شوهر از یکدیگررابطه جنسی غیرمتعارفThis product is indirectinteraction with the publishing house "Ali Ibn Abi Talib(AS)" isplaced at your disposal for free and contains 600 Alabtla’Kathirissue Fatwas according to Ayatollah Makarem Shirazi (may)is.Ability to mark, taking notes, search, change font, displayatnight, jump in the book and .... The features of this app.One of the challenges of a wise man is that way of life andmethodsof dealing with different topics and ask experts orsatisfied withthe study.A primary goal of achieving human prosperity, and prosperityisneeded, as in all other ways, and naturally guide mustcompletesource said. We believe that God created man, and wise waytoeternal life, and a happy trick by messengers toAvrvshnSakht.bshryt always need divine teachings, to be able torelaxduring the course of evolution is today traveling this pathonlyShi'i jurisprudence jurisprudence ray radiation and who mayhavemoved away, Satan and evil has been trapped in the darkness ofthisworld, your world and the hereafter were lost.A distinguished jurist world now views the Shiite GrandAyatollahMakarem Shirazi (Zillah AAL) on six Mvrdnyazast issue thathas beenBhdstvrmzmlh preparation and management.You loved is due compiling the collection of easy accesstoreligious issues is needed, without exaggeration is there tosaywith the book answers many of the questions was legitimate tohavein mind to lose. Note anthology latest book entries fromthousandsof legitimate question is the result of many years ofexperienceexamining expertise Drmvrdnyaz·hay Amrvzbvdh thelegalcommunity.Some Nayn this book:Sins before maturitySome licenses absenceWhite lieHuffOnline divinationRenewal of divinationPractice divinationDuas and ZiaratSolving problemsLack of acceptance of prayerThe repetition of prayers and ziyarahsMale and female equality in inheritance willWill the lack of inheritance to specific timeDiego heirs fetusPhilosophy women's inheritance split-halfMarriage and ConfidentialityEasy marriageSadat marriage with non-SadatMarried to Sunni womenMarried to Sunni menNon-Muslims temporary marriage with People of the BookMarried to prostitutesMarried virginThe sanctity of marriage object sister on the subjectFather's permission for the girl who does not have accesstofatherVirgin girl's father's permission to marry againMinor contractAllows women to remarry manTemporary marriage rulingPhilosophy temporary marriageThe girl who marries without the permission of parentstemporarilyclosedLong-term temporary contract.Decrease or increase in October after marriageWoman out of the house without permission coupleEmployment wife outdoorsHusband's Permission maintenance savingsIn fee income allowed her husbandHow about during marriageIts scope during the engagementMuharram way of daughterMarry the minor to privacyTemporary marriage to the father of the little girl GodfatherConfidentiality couple after deathPolygamyPhilosophy of license plurality of husbandPictures attributable to InfalliblesThe wife and children of Imam (PBUH)Umm Kulthum's marriage with the second caliphKhadra IslandCursing and insulting the Sunni caliphsPhilosophy polygamy prophetBank employees' salariesget loanUnlike consumer loan contractBorrowers who are bankruptBuy and Sell rated loansWageLate feesGold for MenTiePhilosophy of prohibition of gold and silk for menSee videos and photos of strangersLooking at non-mahram women on TVViewing pornographyWith family visiting relatives guiltyto chatTalking to strangers at workDialogue Vmravdat male and femaleFriendship with aliensShaking hands with strangersMake-upwomen's make upApplying kohlModified GirlsReform and cosmetology for menShaveMinimum benefitstattooLand reformLost & FoundCorporal punishment of childrenStudents corporal punishmentTransportation symbols in mourningDrums and cymbalsMusic in mourningFifeSooriBedarBath and ablutionAlngvv hours up and down like that in ablutioninkCream for ablutions,Kohl for ablutionBath and ablution by LockeAblution with natural hairJabirah all membersJabirah of ablutionFactors janabahEntering the mosque to menstruating and nextWomen autoerotismThe ghusl in menstruatingShame washed outWhen washed doubtThe adequacy of the baptismal ablutionA bath with several goodDry body before bathBath time FridaySects and religions.Sexual issuesNear the forbiddenNear the AsthazhCouple enjoyment of each otherBohemian sex
روابط زناشویی - پرسش و پاسخ 1 APK
Faraketab
تجارت پورنوگراف ( pornograph) یکی از پولسازترین کسب و کارها در جهان است و سود آن را بعضی معادل فروش نفتمیدانند، تاجران این حرفه فقط در زمینه رابطه جنسی فعالیت می نمایندوکسب درآمد از طریق ساخت فیلم، انتشار مجلات، چاپ عکس، تهیه پروتزهاوانواع و اقسام وسایل و مواد در ارتباط با مسایل جنسی میباشد.قاچاقدختران و زنان، پلید ترین بخش این تجارت است که رابطهمستقیم با قاچاقمواد مخدر دارد، وچه غم انگیز است که اغلب مشتریان اینتجارت، جوانانکشورهای رو به توسعه می باشند.کشور ایران از نظرتوزیع سنی جمعیت، جوان می باشد که به طورطبیعیاینجوانان شور و هیجان جنسی بالایی دارند و از طرفی فرهنگ ایرانی–اسلامی مخالف روابط آزاد زن و مرد است و حتی صحبت در زمینه مسایلجنسیدر دختران و حتی زنان نیز گرفتار تحریم ها و نهی ها است،تبلیغاتپورونوگرافی از طریق ماهواره، اینترنت، موبایل و انواع نرمافزارهاییکه گاه به کوچکی بند انگشت می باشند جوانان را با قدرت و شدتمحاصرهنموده تا انرژی جوانی به جای تلاش برای توسعه کشور، فقط صرفاشتغالمدام به روابط جنسی ناسالم شود. شاهد این ادعا آمار موتور هایجستجوگر معروف نظیر گوگل و یاهو می باشدکه در سال 2008، بیشترین موضوعمورداستفاده ایرانیان از این موتورها را، روابط زن و مرداعلامنمودند.به همین دلایل کتاب پرسش و پاسخ های رایج درباره مسایل رابطه زنومردبه دور از اصطلاحات پیچیده تخصصی و به زبان ساده تالیف گردیده استتاحقایق علمی از تبلیغات مخرب پورونوگراف نفکیک شود.Tradepornographic(pornograph) is one of the most money-making businessesto some ofthe world's oil sales and its profits are, professionaltraders areactive only in the field of sex and earn money by makingmovies,magazines publishing, printing Photos, prosthesis andvarious typesof equipment and materials related to sex Bashd.qachaqgirls andwomen, the most evil part of the business that is directlyrelatedto drug trafficking, and how sad that most customers ofthebusiness, the youth of are developing countries. Iran Nzrtvzy age of the population is young, naturallytheseyoung people have a high sexual excitement and also theculture -the opposite of relationships between men and women iseven talk ofsexual issues in daughter, and even women caughtsanctions and isprohibited, advertising Pvrvnvgrafy via satellite,internet, mobileand casual types of applications that are thumbnailyouth andenergy of the youth with the strength of siege rather thantryingto develop the country, just to keep employment unhealthysexualrelations. This witness claims statistics such as Google andYahoosearch engines whose other famous in 2008, the biggest topicofIranian use of these engines, announcedmale-femalerelationships. That is why the book of questions and answers commonquestionsabout the relationship between men and women away fromthe complexterminology of specialized and written in plainlanguage is sent tothe scientific facts of malicious adsPvrvnvgraf be Nfkyk.
Faraketab E-Audio Bookstore 5.11 APK
Faraketab
فراکتاب یک فروشگاه محتوای دیجیتال ( اعم ازکتاب، کتاب صوتی، سخنرانی و .. ) می باشد که با ثبت کتابخوان دیجیتالآوابوک – نام پیشین فراکتاب – در ۲ دی ماه ۱۳۹۱ در شورای عالیانفورماتیک به طور رسمی شروع به کار نمود. این فروشگاه بر بسترهایاندروید، ویندوز و وب در دسترس بوده و آثار صدها ناشر، موسسه فرهنگی،هنری و دیجیتالی را به ده ها هزار مشترک عرضه می نمایدwww.faraketab.ir
ژست های عکاسی 1 APK
Faraketab
این محصول در تعامل مستقیم با انتشارات"پژوهشاخوت" در اختیار شما قرار می گیرد و برای مدت محدود دراختیاراست و پساز آن در صورت تمایل می توانید آن را با قیمت 2500تومان خریداریکنید.امکان علامت گذاری، یادداشت برداری، جستجو، تغییر فونت، نمایش درشب،پرش در فهرست کتاب و .... از امکانات این نرم افزار است.در این کتاب سعی بر آن شده است تا ژست های خاص و مهمی که میتواندتاثیر بسزایی در عکس گرفتن افراد داشته باشد، بصورت تصویری بیانشود.البته باید متذکر شد که در شرایط خاص مانند ژست های تبلیغاتی وغیره،هر عکس از نظر روانشناسی نیز باید مدنظر قرار گیرد تا برداشتیخلافتصورات ما به بیننده القاء نشود.در ضمن لازم است توضیح دهیم که برخی از ژست های بیان شده در اینکتاب،هم برای آقایان قابل استفاده هستند و هم برای خانم ها و فقط بهدلیلتکراری نشدن مطالب، از ذکر دوباره آن ها خودداری شده است.This product is indirectinteraction with the publishing house "research brotherhood"isplaced at your disposal for a limited time and then feelfreeAkhtyarast can buy it at a price of 2500 USD.Take Mark, take notes, search, change fonts, the display atnight,jump in the book and .... the possibilities of thissoftware.In this book, it is so special and important gesture that can haveasignificant impact on people taking pictures, be expressedvisually.It should be noted that in certain circumstances such asadvertisinggestures and so on, each photo must also be consideredin terms ofpsychology has not induce the viewer the impressionwethought.It is also necessary to explain that some of the gesturesdescribedin this book can be used both for men and for women justbecause ofrepeat entries, mentioning them again been refused.
انزال زودرس 1 APK
Faraketab
انـزال زودرس بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفتهمیشود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی، یا مدتزمانبسـیـار کـوتاهی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و بر خلاف میلفـردانـجـام گیـرد. ایـن مسئلـه مـی تـواند بـاعث نارضایتی جـنسـیومشکلات متعاقب آن شود. انـزال زود رس یکی از شایع ترین مشکلات جنسیدرمیان مردان می باشد.در این کتاب:• اجزای دستگاه تناسلی مردان و همچنین مراحل رابطه جنسی و انزالموردبحث قرار گرفته و سپس تعریف و علل انزال زودرس بیان شود.• روش های درمانی غیر دارویی شامل رفتار درمانی، شناخت درمانی،تمریناتورزشی کگل و همچنین درمان های دارویی بررسی شده است.• بخش پایانی کتاب (ضمایم) مطالبی گسترده و چالش برانگیز در حیطهمسایلجنسی و زناشویی شامل وضعیت های اصلی آمیزش جنسی، استمنا و ...را شاملمی شود.• در این مجموعه سعی شده تا مطالب به شکلی جامع و در حد امکانسادهنوشته شود.• مطالعه این کتاب را به کسانی که از این بیماری رنج می برندو زوجهایجوانی که خواهان روابط جنسی بهتری با همسرشان هستند توصیهمیشود.• پزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاورین تربیتی وسایرکارشناسان حوزه سلامت روان نیز در حیطه مخاطبین این کتابقراردارند.Premature ejaculationisuncontrolled ejaculation is said and done before thesexualrelationship, or a very short time after the stimulation withlowand unlike one's desire be done. This can lead tosexualdissatisfaction and the ensuing problems. Prematureejaculation isthe most common sexual problems among men.In this book:• parts of the male genitalia and sex and ejaculation alsodiscussedthe steps and then define and explain the causes ofprematureejaculation.• Non-pharmacological treatment includes behavior therapy,cognitivetherapy, Kegel exercises and pharmaceutical treatmentshave beeninvestigated.• The final section of the book (Appendices) wide andchallengingissues in the area of ​​sexuality and marital statusmain sexualintercourse, masturbation, etc. are included.• The collection tries to provide as comprehensive and as simpleaspossible be written content.• Reading this book to those who suffer from this disease,facingyoung couples who want better sexual relations with theirhusbandsare recommended.• Doctors, psychologists, social workers, educational counselingandother mental health experts in the field of contactsthisbook.
عواقب زنا 1 APK
Faraketab
در این جزوه مختصر آثار و عواقب گناه خانمانسوز"زنا" از منابع دینی مورد بررسی قرار گرفته و جمع آوری و دستهبندیشده است.در این اثر کوشیده ایم با زبان ساده و خودمانی در مورد قباحت وآثارسوء و ویران گر این گناه بزرگ صحبت کنیم تا چراغی باشد پیش رویجوانانمسلمان و طهارت جو.اون روز که کتاب «رهایی از خودارضایی» رو خدا توفیق داد به چاپرسوندم،بابام که حدودا 70 ساله هستند کتابو دید. پیرمرد یه نگاهی بهجلد کتابانداخت و گفت: «خودارضایی چی هست؟»البته اینو بگم که اهل مطالعه و قرآن و دعا هست و بی سواد نیست.منتهیاینجاش برام جالب بود که آدم، هفتاد سال عمر از خدا بگیره ولیاون قدرسرشبه کار خودش و بندگی خدا باشه که اصلا ندونه خودارضایی چی هست! ازاینطرف، دانش-آموز سوم راهنمایی فلان گناهو کرده، حالا زنگ زدهنگرانیشاینه که بارداری اتفاق نیفتاده باشه!! «ببین تفاوت ره از کجاستتا بهکجا؟»با این اوضاع تصور نمی کنم «گناه جنسی» نیاز به تعریف داشته باشه،امابه هر حال لازمه موضوعی که قراره پیرامونش صحبت بشه حدود وثغورشمعلوم بشه.ببین دوست خوبم! ما انسانیم.انسان، همون طور که از نظر سخت افزاری توسط خدا آفریده شده، ازلحاظنرم افزاری هم توسط همون آفریننده، برنامه نویسی شده که ازش بهغریزهو فطرت یاد می شه. و چون ممکن بود انسان از فطرتش غافل بشه،دستورات وبرنامه هایی مطابق با فطرت و ساختار وجودی او به نام «شرع»یا همون«دین» از طریق انبیا براش فرستاده شد تا در مسیری که خدا براشتعیینکرده قرار بگیره و هدف رو گم نکنه.البته کل عالم خلقت حالش همینه. انسان و همه ی عالم از خدا شروع شدهودر مسیری که خدا تعیین کرده به سمت خود خدا در حرکت وتکاپوهستش...چه فرقی می کنه آدم چه جوری بمیره؟! مثل امام خمینی)ره) از دنیا برهیامثل صدّام (لعنة الله علیه)؟! یکی از دنیا میره همه ی عالموعزادارخودش می کنه و چند نفر تو مصیبتش می میرن، و دیگری مرگش مایه یجشن وسرور و پای کوبی و باعث خنک شدن دل عده ی زیادی از مردم دنیامیشه!In this briefpamphletruinous effects of sin "adultery" from religious sourceshave beenstudied and collected and categorized.In this work tries to make a simple and familiar languageaboutadverse effects and destructive folly and talk about thisgreat sinis to light up before the Muslim youth and purity oftheatmosphere.That day the book "Freedom from Masturbation" God's grace hasdonepretty prints, books and see my dad about 70 years old. The oldmanthrew a look at the books and said, "What ismasturbating?" Of course I say that from reading the Quran and praying isnotilliterate. But it was interesting to me that people starttillthen, God was seventy years old, but he looked muchThat he knows that God is his own business and bondagemasturbatingwhat is! This way, students from third Gnahv Phelan andrustyconcern now is that pregnancy is really happening !!"Lookintercepted difference from where to where?"I do not think the situation "sexual sin" need to have adefinition,however, needed something that was going around talkingabout thelimits to be determined.Look, my good friend! We are human.Humans, like that created by God in terms of hardware, thesoftwareby the same creator, her instinct and nature programmingthat canbe learned. And because the man may be unaware of itsnature,directives and programs in accordance with the nature andstructurehe called "religious" or just "religion" was sent throughtheprophets brush to brush the path that God has set and thetargetwas set Maybe missing.Of course, he's the entire universe. Man and all theuniversestarted from God and God in a way that God has set his sidewere onthe move and prowling ...What difference does it make how people die? Like Imam)Khomeini)died lamb or like Saddam (curse be upon him)? One of theworld hehas put all his grieving Almv and Msybtsh How many peopledie, andhis death another source of gala and the cooling effect onhearttattoo and a great number of people in the world can makeit!
تعبیر خواب 2 APK
Faraketab
این محصول در تعامل مستقیم با انتشارات "جمال"دراختیار شما قرار می گیرد و برای مدت محدود در اختیاراست و پس از آندرصورت تمایل می توانید آن را خریداری کنید.تا 10 اسفند این محصول را با 20 درصد تخفیف دریافت کنید.امکان علامت گذاری، یادداشت برداری، جستجو، تغییر فونت، نمایش درشب،پرش در فهرست کتاب و .... از امکانات این نرم افزار است.در این کتاب خواهید خواند؛آداب خواب اوّلین بخش کتاب را تشکیل می دهد که به طور مفصّل بهاینموضوع پرداخته و در شانزده فصل ، آداب اسلامی خواب را توضیح دادهاست. نقل معارف اسلامی آداب خواب را با نقد دیدگاه های برخینویسندگانغربی همراه کرده و با نظمی منطقی ، راه درست خوابیدن را بهخوانندگانخود ارائه نموده است . بیش ترین توجّه نویسنده در این بخش ،بیان وتوضیح سخنان نورانی و زندگی ساز اهل بیت علیهم السلام بوده است؛ امّااین توجّه باعث نشده که از ذکر برخی تجربیّات مفید بشری درزمینه آدابخواب ، غفلت شود .بخش دوم: چیستی رؤیاوظیفه این بخش ارائه توضیحی کوتاه و مفید درباره رؤیا یا بهعبارتیروشن تر خوابی که می بینیم ، بوده است . موضوع ریشه های رؤیا ،فوایدرؤیا ، رابطه رؤیا با عوامل مختلف و پاسخ به برخی پرسش هادربارهتعبیر خواب ، چهار فصل این بخش را تشکیل می دهند .بخش سوم: تعبیر خوابامتیاز متنی که ملاحظه خواهید کرد از سایر کتاب های موجود به شرحزیراست :1 . تمام مطالب غیراخلاقی ، سست ، مخالف اعتقادات دینی و ضدّونقیضحذفشده است .2 . از آوردن موضوعاتی که مربوط به گذشته های دور بوده و مخاطبانکنونی، حتّی معنای این موضوعات را نمی دانند ، خودداری گردیده است.3 . مطالب متنوع یک موضوع که در کتاب تفلیسی پشت سرهم آمده ، درمتنحاضر شماره گذاری شده است .4 . لغات گنگ و نامأنوس و عبارات پیچیده و نامفهوم ، جای خود رابهکلمات آشنا و جملات روان و قابل فهم داده اند .5 . موضوعاتی که باید درهم ادغام می شدند ، یک جا آمده اند ، و پارهایاز موضوعات که در دل یک موضوع آورده شده بودند ، به طور جداگانهعنوانگرفته اند . مثلاً موضوع «صحرا» و «بیابان» در هم ادغام شده اندوعنوان «دوشیدن» که در «شیر» آمده بود یا «تسبیحات اربعه» و«لاحولگفتن» که در «سوره ها» آمده بودند ، جداگانه آورده شده اند.6 . اگر در موضوعی تعبیرات ضد و نقیضی گفته شده بود ، آن موردیراآورده ایم که با اصول کلّی تعبیر خواب هماهنگی بیشتر داشتهاست.7 . برخی موارد تعبیر خواب که نوعی دعوت به خیر و خوبی نیز بوده،مانند مطالبی که در ذیل عنوان «صدقه» آمده، بیشتر مورد توجّهقرارگرفته است .بخش چهارم: خواب های خواندنیاین بخش دربردارنده 110 حکایت از خواب های خواندنی و بیدارگر است.ویژگی حکایات این بخش آن است که اولاً همگی از منابع معتبری هستندکهنامشان در پاورقی ها ذکر گردیده ، و ثانیاً پیام های این حکایات ،بااصول تربیتی اهل بیت علیهم السلام ناسازگار نیست .This product is indirectinteraction with the publishing house "beauty" is placed atyourdisposal for a limited time and then feel free Akhtyarast canbuyit.To 10 th of the product to get 20% discount.Take Mark, take notes, search, change fonts, the display atnight,jump in the book and .... the possibilities of thissoftware.In this book you will read;Sleep customs forms the first part of the book, as detailed inthisissue and in sixteen chapters Islamic customs sleepingexplained.Islamic quoted criticism of some Western writersassociated withsleep practices and the rational order, the rightway to sleep ispresented to your readers. Most of the attention ofthe author inthis section, the expression and speech explaining theconstructionof light and life Ahl al-Bayt's (AS), but this shouldnot cause thehuman mention some useful experience in the field ofsleep, beignored.Part II: What dreamThe task of this section provide a short description andusefulinformation that we dream a dream, or brighter,respectively.Subject roots of the dream, vision benefits, a dreamrelationshipwith various factors and answer some questions aboutdreaminterpretation, four chapters make up this section.Part III: Dream interpretationPoints text that will see the other books available areasfollows:1. All explicit material, loose, contrary to their religiousbeliefsand inconsistent has been removed.2. Bringing matters relating to the distant past and thepresentaudience, even do not know the meaning of these things,beenrefused.3. A variety of materials that come in tandem Tbilisi, inthepresent context is numbered.4. Vague and unfamiliar words and phrases are ambiguous andvague,giving way to familiar words and sentences are fluentandunderstandable.5. The issues that have been incorporated, have come together,andsome of the issues that were brought at the heart of an issue,asthere separately. For example, the issue of "Sahara"and"wilderness" have been merged as "milk" the "milk" or the"Sojood"and "Lahvl say" in "chapters" were, are listedseparately.6. If conflicting interpretations of what was said, the issuewehave with the general principles of dream interpretation ismorecoordination.7. Some cases of sleep has also been an invitation to the good,suchas the material under the heading "charity", mostareconsidered.Section IV sleep readThis section includes 110 stage of sleep is reading andBydargr.This section features stories that are first of all fromreliablesources listed in the footnotes mentioned, and secondly,themessage of these stories, is not incompatible with theprinciplesof Ahl al-Bayt.
پاسخ به چند شبهه فاطمی 1 APK
Faraketab
ماجرای حمله به خانه فاطمه زهرا علیهاالسلام،آتش زدن خانه آن حضرت ، کتک خوردن ایشان از عمر بن خطاب ، مغیرهبنشعبة ، خالد بن ولید و قنفذ ، سقط محسن و ... علی رغم سانسورهاییکهاز سوی دشمنان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته در بسیاریازمنابع تاریخی و روایی اهل سنت نقل شده است که جهت اطلاع به بخشیازاین منابع اشاره می شود ...Fatima al-Zahra'assaulton the house, set fire to his home, beating him from theOmar binKhattab, Mughira Ben branch, Khalid bin Walid and Qnfz,abortionMohsen and ... despite censorship by the enemies of theProphet andthe Ahl al-Bayt as has been done in many historicalsources andSunni hadith has been quoted that part of the resourcesreferred tofor information ...
Loading...