1_w3 / July 3, 2017
(4.0/5) (4)

Description

بدون شک قطب نما و قبله نما یکی از مهم ترینوضروری ترین ابزارهایی است که هر فرد علاقه مند به گشت و گذار درطبیعتبهآن احتیاج دارد و شما هرگز نمی توانید حدس بزنید که ایننرمافزار در چه مواقعی به کارتان خواهد آمد!

 برنامه ی " قبله‌ نما " یک نرم فزار اندرویدیاستکه با استفاده از سنسور های موجود در گوشی شما و با توجه به شهریکه درآن حضور دارید ، قبله را نشان می دهد.

مزيت هاي اين نرم افزار: 

-حجم بسيار پائين

-قابل نصب بر روي اکثر گوشي هاي تلفن همراه

-در ضمن هيچ احتياجي به GPS ندارد

چند نکته مهم :

* برای پیدا کردن قبله با کمترین میزان اشتباه سعی کنیددستگاهخود را در محیطی فاقد وسایل مغناطیسی مانند آهنربا قراردهید

* قبل از استفاده گوشی خود را به صورت افقی قراردهیدتا برنامه نتواند بدرستی جهت قبله را نشان دهد

* هم چنین می توانید برای پیدا کردن قبله (بطور دقیق تر) ازقسمتتنظیمات گزینه استفاده از جی پی اس را زده و قبله را پیدا کنید (قبلاز آن حتما از روشن بودن جی پی اس دستگاه مطمئن شوید)
Compass andcompasswithout a doubt one of the most important and most essentialtoolsthat any person interested in exploring the nature on thoseneeds,and you can never guess what this app will come inhandysometimes!

Program "compass" Android Software that uses a sensor in yourphoneand given to the city in're Qibla show.

The advantage of this software:

Low -Hjm

-Qabl installed on most mobile phones

In the meantime there is no need for GPS

A few notes:

* To find Qibla with the least amount of mistakes try your deviceinan environment without magnetic devices such as magnetsput

* Before using your phone horizontally or until the program failstocorrectly indicate the direction of Mecca

* You can also find Qibla (more precisely) the settings optionofusing GPS to find hit and prayer (before you turned on theGPSdevice not know)

App Information قبله‌ نما

paul vieran Show More...

دماسنج تابستانی 1_w3 APK
paul vieran
برنامه ای که در هر زمان و هر مکانی که باشید،دمای هوا رو نمایش میده .این نرم افزار با استفاده از سنسور حرارت سنج حرارت دستگاه را دریافتوبه شما اطلاع می دهدتوجه داشته باشید که حرارت گوشی شما به عواملیازقبیل حرارت دست شما بستگی دارد . جهت اندازه گیری دقیق حرارت گوشیآنرا به مدت 1 دقیقه در محیط خارج از دستان خود قرار دهید .برای این که بتوانید بهترین استفاده را از برق و آب کنید و همچنینهزینه های انرژی خود را مدیریت کنید می توانید یک دماسنج خانگیهمیشهبه همراه داشته باشید تا دمای محیط را با توجه به معیارهای خودهمیشهدر یک دمای معین نگه دارید.این برنامه با محیط کاربری ساده می تواند در این امر به شما کمککند.امیدوارم مورد استفاده و رضایتتون قرار بگیره .Program at any timeandany place you go, the air temperature was displayed.This application uses the sensor temperature thermometer devicetoreceive and Dhdtvjh to inform you that your phone will dependonfactors such as the temperature. In order to accuratelymeasureheat it for 1 minute phone outside of your hands.To be able to make the most of the electricity and water as wellasmanage your energy costs can always bring home a thermometertotake the temperature according to your criteria always keepacertain temperature.The program interface is simple can it help you.I hope it was used and Rzayttvn.
فیتنس و بدنسازی 2_w3 APK
paul vieran
برای داشتن بدنی زیبا و خوش اندام چه بایدکرد؟؟!!!!حتما شما هم دوست دارید اندام زیبا و خوش فرم داشته باشید اما وقتکافیبرای رفتن به باشگاه ندارید.این برنامه خیلی میتونه کمکتون کنه.به شرطی که به طور جدی تمرین کنید تا به اندام ایده آل برسید.فقط با همین چند حرکت سادهبعضی از افراد، بشدت می‌خواهند که عضلات شکمشان را پرورش دهند و شکمششتکه شان را آشکار کنند. در شرایط عادی، با نظم و انضباط و تعهدزیادیمی‌توانید به نتیجه برسید.در این برنامه به صورت ویدئویی میتوانید دستورالعمل ها و تمریناتلازمبرای رسیدن به رویای شکمی 6 تکه رو ملاحظه کنیدTo have a beautifulbodyshape and what to do ?? !!!!Be sure you have a form you like beautiful body but do nothaveenough time to go to the gym.This program can help you get it.Provided that seriously practice to get the ideal body.With just a few simple movesSome people strongly demand that his stomach muscles grow andrevealtheir six pack abs. Under normal conditions, with a lotofdiscipline and commitment just to get a result.In this video you can program guidelines and training necessarytoachieve the dream of the abdominal 6 pieces See
هواشناسی پیشرفته 3_w3 APK
paul vieran
این برنامه به دریافت وضعیت ارائهمناسبتریننتیجه جهت پیشبینی وضعیت هوا می پردازد.با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی آب و هوای شهرهایمختلفکشورمون رو چک کنید و اطلاعات مربوط به انها رو داشتهباشید- استفاده از بهترین منابع پیش بینی وضعیت آب و هوا برای نمایشدقیقترین اطلاعات- استفاده ی فوق العاده کم از حجم اینترنت شما برای بروز رسانیاطلاعاتبرنامه (کمتر از دیگر اپلیکیشن های هواشناسی)- پیش بینی روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش رطوبت و فشار-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای کشورThis program willprovidethe best results to predict the weather's status.With this program you can easily weather the Czech cities ofourcountry and have had their details- use of the best resources for the most accurate weatherforecastinformation.- Use the Internet to update the information super lowvolumeapplication (less than other weather apps)- Daily Forecast Weather- View detailed weather- Show humidity and pressure-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all cities
علم ابجد 1_w3 APK
paul vieran
ابجد کاربردای زیادی داره؛ مثل :الف)صفحه‌های مقدمهٔ بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شمارهگذاریمی‌کنند.ب)تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یکعبارتیا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آنکلمه یاعبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.ج)در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجداستفادهشده‌است. برای نمونه نغنه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارتبوده‌انداز: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ج‍ ط ج‍ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو،رکرن،می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.د)گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آنها راباحروف ابجد مشخص می‌کنند. ه)حل برخی جداول و سرگرمی هاو)استفاده در نوشتن برخی دعا هادر این برنامه فقط کافی ایت که حرف یا جمله مورد نظر را در کادرواردنمایید انوقت عدد ابجد برای شما نمایان می شودKarbrday Abjd a lot,suchas:A) The pages of the book with an introduction to some of thenumbersare numbered.B) the date of important events by combining Abjad for a word oraphrase or a sentence or poem in their meaningful to memorizeitword or phrase or sentence or verse, the date of theaccount.C) The Music of Islam, the record sounds and Dsatyn of Abjadused.For example Nghnhhay Shur with Abjad words were the"explanationsis a combination of h e c t", and spaces anddimensions "i i c c ic c" in today's music as the notes oftuberculosis, Lakrn, B-flattwo, Rkrn, Mybml, F and G form.D) sometimes in writing, to separate the different content fromeachother, with Abjad define them. E) solve some tablesandentertainmentAnd) in writing some prayersJust a word or sentence in the app pool to enter the box thenthenumber appears Abjd for you
راهنمای جواب آزمایش 1_w3 APK
paul vieran
ازاین به بعد دیگه میتونید جواب آزمایشاروخودتونبخونید!!!توضیحات کامل در مورد انواع آزمایشات و حروف اختصاری آنها :- آزمایش خون- آزمایش ادرار و مدفوع- آزمایش تیروئید- آزمایش بارداری- آزمایش دیابتش- آزمایش پاپ اسمیر==============================***امکانات برنامه :رابط کاربری زیبا ساده و روان (Material Design)قابلیت جستجوقابلیت به اشتراک گذاری مطالب و ارسال آن هاقابلیت افزودن مطالب مورد علاقه به لیست نشان شده هاقابلیت تنظیم اندازه نوشتار از کوچک تا بسیار بزرگقابلیت ارسال برنامه به دیگرانI can answeryourZmaysharv read this then?A full description of the types of tests andtheirabbreviations:- blood test- Analysis of urine and feces- thyroid tests- pregnancy test- diabetes testing- Pap test==============================*** Features:Simple and elegant user interface (Material Design)Search featureThe ability to share content and send it toAbility to add favorite content additions to the listAdjustable text size from small to very largeAbility to write program to another
حدیث کسا (صوتی) 1_w3 APK
paul vieran
به نقل از رسول خدا( صلی الله علیه و آلهوسلم )در بـخـش نهایى حدیث شریف كساء كه راوى آن حضرت فاطمهزهرا(سلام الله علیها) هستند؛ آمده است كه حضرت على(علیه السلام)، ازرسولخدا( صلی الله علیه و آله ) پرسیدند: چه اثر و فضیلتى براى اینواقعهاز جانب خداوند قرار داده شده است؟ رسول خدا( صلی الله علیه وآله )در پاسخ فرمودند: «قسم به آن‌كه به حق، مرا به پیامبرى مبعوثكرد، اینحدیث در مجلسى از مجالس اهل زمین كه جمعى از دوستان و شیعیانما در آنباشند، نقل نمى‌شود، مگر این‌كه از جانب پروردگار عالم برآن‌ها رحمتنازل مى‌شود و ملائكه بر آن جمع احاطه نموده و براى آن‌هاطلب مغفرتمى‌كنند و اگر در بین آن‌ها انـدوهـناك و غمگینى باشد، اندوهو غمشبرطرف مى‌شود».در این اپلیکیشن حدیث کسا را با صدای استاد فرهمند برای شماآمادهنموده ایمما را از دعای خود بی نصیب نفرمایید.قابلیت برنامه:- قطع پخش صوت دعا در هنگام زنگ خوردن گوشی-با نگه داشتن انگشت بر روی متن دعا صوت دعا از آن قسمت شروع به پخشمیکند.-بزرگ و کوچک کردن فونت-قابلیت انتخاب شش فونت مختلف : ساده ، قران من، عصمان طه، نسخ،القلمبا نگه داشتن انگشت بر روی دکمه پخش-پیمایش همزمان صوت و متن-نمایش و عدم نمایش ترجمه دعا-اطلاعات متن دعاAccording to theMessengerof Allah (peace be upon him and his progeny) in the finalpart ofnoble hadith Kisa the narrator of Fatima (PBUH) are theImam Ali(PBUH), the Messenger of Allah (PBUH and his progeny) wasasked:What effect and virtue for this event have been placed byGod? TheMessenger of Allah (peace be upon him) replied: "I swearto thetruth, my prophet, this tradition in the House of boardsfrom Earth,a group of friends and Shiites in it, quotes unless youthe Lord ofthe universe descends upon them, mercy and the angelssurroundingthe collection and forgiveness for them, and if theyare painful andsad, sorrow and grief goes away. "In this application tradition with a professor charismaticpeoplewho have prepared for youDo not deprive us of our prayer.The program:- cut off the sound of prayer when ringing phoneWith keep a finger on the text of the prayer prayed soundstartplaying.-Large and small fonts• Ability to choose six different fonts: plain, my Qur'an,SmanTaha, manuscripts, writing to hold the play buttonVoice and text at the same -Pymaysh-Show and hide PrayerText, information prayer
وضعیت آب و هوا 2_w3 APK
paul vieran
برنامه ای که در اختیار شما قرار گرفتهدارایقابلیت دریافت وضعیت هم اکنون آب و هوا شهرهای ایران راداردرابط کاربری این اپلیکیشن به صورت فارسی است و کاملا ساده استآدرس و مکان شما را به سرعت جستجو می‌کند و آب و هوای آن منطقه رابرایشما در همان روز و روزهای آینده نمایش می دهد.قابلیت ها:- پیش بینی  روزانه وضعیت آب و هوا- نمایش وضعیت آب و هوا با جزئیات- نمایش تم های مختلف و متنوع-نمایش سرعت و دمای هوا- محیط کاربری زیبا و ساده- قابلیت نمایش آب و هوای تمام شهرهای ایران و  جهانA program thatprovidesyou with the ability to receive weather situation nowinIran'sThe interface of the app is quite simple in PersianAddress and your location to quickly search and local weatherforthe coming days will show you on the same day.Capabilities:- Daily Forecast Weather- View detailed weather- View various themes-Show speed and air temperature- User interface is nice and simple- Ability to display weather all the cities of the world
تاپ ترین زنگ های 2017 1_w3 APK
paul vieran
در این برنامه تعداد زیادی از  آهنگهایدوستداشتنی رو با قابلیت تعیین شدن به عنوان رینگتون گوشی یا هشدارپیامهادر اختیار شما عزیزان گذاشته ایم که شاید با قراردادن به عنوانزنگگوشی  لحظه ها و خاطرات شیرینی رو برایتان ایجاد کند .امکانات-رابط کاربري زيبا و دلنشين-لیست علاقه مندی هاانتخاب آهنگ به عنوان زنگ هشدار-انتخاب آهنگ به عنوان زنگ اعلان-انتخاب آهنگ به عنوان رینگتون مخاطب-حدف رینگتون (در این حالت رینگتون اصلی گوشی جایگزین می شود)-کیفیت خوب صدای زنگ ها-رینگتون های متنوعIn this program alargenumber of lovely songs with the ability to set the phoneasringtones or message alert loved ones we have at yourdisposal,perhaps by putting as ringtones moment and the memoriesyoumake.FacilitiesUser Interface aesthetically pleasing-Sign favoritesChoose a song as alarmChoosing songs as alarm notificationChoosing songs as ringtones audience-Hdf ringtones (in this case, the phone will bereplacedringtones)Well -Kyfyt bells-Ryngtvn diverse

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.