1.1 / July 11, 2018
(4.6/5) (18)
Loading...

Description

به بهترین بازی آنلاین خوش آمدید! در این اپلیکیشن استثنایی شمامیتوانید با استانداردهای Trivia بازی کنید ...امتیاز و سکه جمع کنیدوبدون قرعه کشی برنده جوایز بی نظیر گردید... صبر کنید! اینتمامامکانات لیموزین نیست، لیموزین یک مجله ویدیویی تمام عیار ازبهترینشبکه ها و شوهای دنیاست، از کانال نشنال جغرافی تا برنامه هایNBAshow. شما در لیموزین می توانید براحتی بهترین ستارگان را درصفحهاختصاصی خود انتخاب و فالو کنید و هر روز از صدها پست و ویدیواختصاصیکه برای شما تولید کرده اند لذت ببرید. در لیموزین فقط بهترینویدیوهارا نگاه نخواهید کرد می توانید با کارت بازی آن ویدیو،بازیکنید...امتیاز بگیرید و بدون قرعه کشی برنده جوایز ویژه شوید.Welcometo the best online game! In this exceptional app, you canplay withtrivia standards, grab points and coins and win Uniqueprizes...Wait! This is not the whole thing! LIMOOZIN is a fullvideo mag ofbest TV shows, from National Geography channel to NBAshows. InLIMOOZIN app, you can simply choose and follow best starsin yourcustomized page and enjoy hundreds of unique posts andvideos...Welcome to the best online games! In this app you can saveyourstandards ... Trivia games, collect points and coins andlotteryawards were unbeatable ... wait! This is a full-featuredLimousin,Limousin and shows a video magazine full of the bestnetworks inthe world, the National Geographic Channel programs NBAshow.Limousin you can easily make your own page and follow thestars andevery day hundreds of posts and video that have producedfor you toenjoy. In the limousine only the best videos will notlook at thatvideo can play cards, play games ... points and specialbonuses youwon the lottery. Welcome to the best online game! Inthisexceptional app, you can play with trivia standards, grabpointsand coins and win Unique prizes ... Wait! This is not thewholething! LIMOOZIN is a full video mag of best TV shows, fromNationalGeography channel to NBA shows. In LIMOOZIN app, you cansimplychoose and follow best stars in your customized page andenjoyhundreds of unique posts and videos ...

App Information لیموزین

 • App Name
  لیموزین
 • Package Name
  com.limooozin.as
 • Updated
  July 11, 2018
 • File Size
  8.3M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Ally Unit
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Ally Unit Show More...

3 Soot *724 3.1.2 APK
Ally Unit
Working with *724# is simple.Even simpler and more enjoyable is the *724# Android application.You may ask how?If you have an Android smartphone, you could install 3 Soot easilyon it and use the services, with an easy-to-use and interactiveinterface. Everything happens behind the scene without needing todial the USSD codes which are free when using Iranian mobileoperators.All you need to do is to register your bank card number once andthen easily use the services such as “Mobile Credit Purchase”,“Bill Payment” and “Balance Inquiry” while taking advantage ofother services and promotions.Transactions are instant and you will receive confirmation SMS uponcompletion.Another great advantage point of this application is notrequiring an active internet connection. Using USSD protocol, youcan make transactions anywhere with basic mobile networkcoverage.Don’t forget to check out the new features of  3 Sootin future updates.
Clipo (best short video clips) 1.3.10 APK
Ally Unit
Considering the increasing amount of video contents all around theweb, it is essential to have an innovative, easy-to-use mediaplatform to help you select and view quality videos focused on topentertainment and education contents from around the globe. Ourresearch and development have created a large database of short,interesting and informative videos popular global sources withlocal language support. These videos are carefully selected,translated and dubbed into Farsi while being checked forinappropriate contents. Therefore, using Clipo contents, you willbe assured that no inappropriate, age sensitive or advertisingmaterial will be included in the contents. Launched in March 2016,Clipo’s primary objective has been to create a convenientenvironment for the Farsi speaking community to have firsthandaccess to relevant information, choosing from 12 categories and 20channels, many of those being absolutely free of charge: • Morethan 10,000 dubbed videos • Over half a million active users(Web+App) • 100+ clips are produced and uploaded each week •Quality videos from credible sources • Video download for featurefor subscribed users • Certified and diverse content for differentage and cultural groups • Exclusive videos for events and occasions• Live coverage of special sporting events • Ability to watchvideos offline 3384537
Tanze Ashena 1.6 APK
Ally Unit
"Tanze Ashena" meaning familiar satire, is an animated applicationwhich is composed of Persian literature and universal culture. Inthis application, satirical situations and literary anecdotes arepresented with caricatures and interesting animations along withharmonic music in the form of short videos. Dr.Hossein ElahiGhomshei is the cultural consultant of this collection who hastried to create a treasury of insightful and delectable pieces ofsatirical tales from rich sources of Persian literature and worldculture. He and his son (Hossein and Shahed) are the narrators ofthis series.
Havadar 2.3.12 APK
Ally Unit
در هر لحظه در هر مکان با هوادار می توانید در دنیای ورزش باشید.ازآخرین نتایج مسابقات معتبر داخلی و بین المللی مطلع شوید علاوه بر همهاین ها اخبار و حواشی دنیای ورزش را در هوادار دنبال نمایید که مشابهان را پیدا نمی کنید. نسخه جدید هوادار علاوه بر ویژگی های منحصر بهفرد خبری جایزه های میلیاردی دارد و می توانید با تعداد مشخصی پیشبینی جوایز ارزنده ای دریافت نمایید .شما در هوادار می توانید :•اخرین نتایج مسابقات لیگ های فوتبال معتبر بین المللی و داخلی رادنبال کنید .• رویداد های دقیق مسابقات فوتبال را در هوادار مشاهدهنمایید .• پروفایل بیش از 1000 تیم را در مدال جستجو نمایید .• بهاطلاعات بیش از 20.000 بازیکن دسترسی داشته باشید• از آخرین اخبار وحواشی دنیای مسابقات مطلع شوید • به هزاران ویدئوی جذاب ورزشی مانندکارتون،طنز و ... دسترسی داشته باشید.دوستان بی صبرانه منتظر نظراتشما در مورد هوادار می باشیم .تماس با ماوب سایت : www.havadar1.comایمیل پشتیبانی : info@havadar1.comAt any moment in any place in theworld of sport fans can Bashyd.az latest results prestigiousnational and international competitions in addition to all the newsand know the margins of the world of sports fans looking to findthat you do not like it. The new version also featuresexclusive fan prizes billions news and can predict with a certainnumber of receive valuable prizes.You can fans:• Latest Resultsprestigious football leagues and international competitions willfollow.• Detailed event in fans see football matches.• Profile 1000team in search of medals.• More than 20,000 players access toinformation.• World Championships to be informed of the latest newsand margins• Attractive blonde to thousands of videos likecartoons, humor and access.Friends look forward to your feedbackabout our fans.contact usWebsite: www.havadar1.comEmail Support:info@havadar1.com
امدادگری - سیل - زلزله - آتش سوزی 1.4.5 APK
Ally Unit
اپلیکیشن امدادگری به عنوان راهنمای همیشگی افراد، در مقابله با حوادثغیرمنتظره و یک ابزار کمک آموزشی است که تلاش می کند با ارائه محتوایغنی، فاخر و کاربردی در جهت اطلاع رسانی و ارتقای دانش عموم افرادجامعه قدم برداشته و روز به روز بر کیفیت و تنوع موضوعی خود بیافزاید.دسترسی آسان، صرفه جویی در زمان، آموزش هوشمندانه و پشتیبانی قدرتمنداز ویژگی های این اپلیکیشن است. “امیدواریم در جایی بتوانیم به نجاتحتی یک نفر کمک کنیم” نکات برجسته پروژه امدادگری - امکان برقراریتماس اضطراری با مراکز درمانی و اورژانس - امکان دسترسی به مراکزامدادرسانی به تفکیک دولتی و خصوصی و بر اساس حادثه رخ داده و درمانآسیب دیدگی - ارائه ویدیو های آموزشی براساس نوع حادثه به تفکیک محبوبترین ها، جدیدترین ها و ویژه ها در دسته بندی های: زلزله، سیل، آتشسوزی، تصادف، امداد و نجات، آلوگی هوا، ایمنی و کمک های اولیه -هوشمند بودن شناسایی اخبار و پیشنهاد ویدیوهای مرتبط با اخبارپربازدید در 24 ساعت گذشته در بخش ویژه ها - ارائه اخبار حوادث و پیشبینی های مرتبط، برای جلوگیری از حوادث و یا آمادگی در برابر آنامکانات آتی این اپلیکیشن: - شناسایی مراکز امداد و نجات نزدیک کاربربا استفاده از موقعیت جغرافیایی - شناسایی موقعیت حادثه و ارائهمشاوره آنلاین به افراد - ارسال و دریافت درخواست کمک به روش هایمختلف The relief application is a permanent guide for people todeal with unexpected incidents and an educational tool that strivesto provide rich, useful, and informative content to inform andraise the public's knowledge of the community and to keepup-to-date on quality and Add a variety of topics. Easy access,time saving, smart tutorials and powerful support for the featuresof this app. "We hope we can help somebody to save even one person"Highlights of the relief project - Emergency calls to medical andemergency centers - Access to relief centers by state and private,based on the incident and treatment of injuries - Provideeducational videos based on the type of incident, broken down bymost popular, latest and special categories in the categories:earthquake, flood, fire, accident, rescue, airplane, safety andfirst aid - Being smart in identifying news and suggesting videosrelated to high-profile news in the last 24 hours in the specialsection - Provide incident news and related forecasts, to preventaccidents or to prepare for it Future features of this app: -Identify close-up rescue centers by using geographic location -Identify the incident location and provide online counseling toindividuals - Send and receive help requests in a variety of ways
بیلانو 1.0 APK
Ally Unit
با نصب اپلیکیشن تحلیلی آموزشی بیلانو میتوانید از قوانین ومقرراتمالی و اقتصادی از جمله قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات برارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی و آخرین تغییرات بخشنامه هاودستورالعمل ها با خبر شوید و مشاور اقتصادی خود باشید. *از آخرینتحولات و رویدادهای ارزی، سکه، طلا، مسکن، خودرو و اخبار مربوط بهحوزه اقتصادی کشور مطلع شوید *دسته بندی قوانین بر اساس موضوعاتکاربردی مورد نیاز کاربران *آموزش گام به گام حسابداری و قوانینمالیاتی، بیمه ای و کار در قالب ویدیو *مشاهده ویدیوهای جذاب اقتصادیخارجی دوبله شده در قالب طنز تحلیل و دانستنی *مشاهده ویدیو های جذاباقتصادی کشور مناسب برای کلیه حسابداران حسابرسان مدیران اشخاص حقیقیو حقوقی مدیران منابع انسانی و استخدامی و کلیه علاقه مندان به مباحثمالی و اقتصادی کشور . By installing Bilano's analytical app, youcan find financial and economic regulations, including law DirectTaxation, Value Added Tax Act, Labor and Social Security Act, andRecent Changes in Directives and Directives, Get Involved andBecome Your Economic Advisor. * Get acquainted with latestdevelopments and developments in currency, coins, gold, housing,automobiles and news related to the economy. * Categorization ofrules based on user requirements required by users * Step by stepaccounting and tax rules, insurance and work in the form of video *View attractive foreign economic videos dubbed in the form ofhumorous analysis and knowledge * View attractive economic videosof the country Suitable for all accountants, auditors, directors ofindividuals and legal entities of human resources and employmentmanagers, and all those interested in the financial and economicissues of the country.
لیموزین 1.1 APK
Ally Unit
به بهترین بازی آنلاین خوش آمدید! در این اپلیکیشن استثنایی شمامیتوانید با استانداردهای Trivia بازی کنید ...امتیاز و سکه جمع کنیدوبدون قرعه کشی برنده جوایز بی نظیر گردید... صبر کنید! اینتمامامکانات لیموزین نیست، لیموزین یک مجله ویدیویی تمام عیار ازبهترینشبکه ها و شوهای دنیاست، از کانال نشنال جغرافی تا برنامه هایNBAshow. شما در لیموزین می توانید براحتی بهترین ستارگان را درصفحهاختصاصی خود انتخاب و فالو کنید و هر روز از صدها پست و ویدیواختصاصیکه برای شما تولید کرده اند لذت ببرید. در لیموزین فقط بهترینویدیوهارا نگاه نخواهید کرد می توانید با کارت بازی آن ویدیو،بازیکنید...امتیاز بگیرید و بدون قرعه کشی برنده جوایز ویژه شوید.Welcometo the best online game! In this exceptional app, you canplay withtrivia standards, grab points and coins and win Uniqueprizes...Wait! This is not the whole thing! LIMOOZIN is a fullvideo mag ofbest TV shows, from National Geography channel to NBAshows. InLIMOOZIN app, you can simply choose and follow best starsin yourcustomized page and enjoy hundreds of unique posts andvideos...Welcome to the best online games! In this app you can saveyourstandards ... Trivia games, collect points and coins andlotteryawards were unbeatable ... wait! This is a full-featuredLimousin,Limousin and shows a video magazine full of the bestnetworks inthe world, the National Geographic Channel programs NBAshow.Limousin you can easily make your own page and follow thestars andevery day hundreds of posts and video that have producedfor you toenjoy. In the limousine only the best videos will notlook at thatvideo can play cards, play games ... points and specialbonuses youwon the lottery. Welcome to the best online game! Inthisexceptional app, you can play with trivia standards, grabpointsand coins and win Unique prizes ... Wait! This is not thewholething! LIMOOZIN is a full video mag of best TV shows, fromNationalGeography channel to NBA shows. In LIMOOZIN app, you cansimplychoose and follow best stars in your customized page andenjoyhundreds of unique posts and videos ...
Loading...