1.6 / February 19, 2019
(4.3/5) (9)
Loading...

Description

الأجمل في هذا التطبيق أنه يتوفر على مترجم كامل لجميع اللغات بدوننتالأكثر شيوعاً في اللغة الفرنسية والعربية ليساعدكم على ترجمةنصوصالأساسية اليومية ويكون لكم عوناً في دراستكم هذا القاموس مفيدجداًللطلبة الذين يقومون بدراسة اللغة الفرنسية كلغة ثانية ولكلمهتمبدراسة اللغة الفرنسية في الدراسة أو الحياة اليومية. تطبيقترجمةسريعة بدون انترنت هو تطبيق لترجمة الكلمات والجمل والعباراتلجميعاللغات يعمل بدون انترنت كما يوفر لكم التطبيق ترجمة سريعةوفورية ونطق الكلمات المترجمة الى جميع لغات العالم يسهل عليك التطبيقالحوارو التفاهم بلغات اجنبية متعددة يمكنك المترجم الفوري ترجمةمحادثاتك،وكل الكلمات الاجنبية من مميزات تطبيق ترجمة سريعة بدونانترنتالترجمة الفورية لجميع اللغات بدون نت الترجمة الفورية لجميعاللغاتبدون انترنت ترجمة فورية بدون انترنت 2018 ترجمة عربي تركيوالعكسالترجمة الفورية بجميع اللغات : هو تطبيق يمكن المستخدم العادياوالمحترف من ترجمة النصوص لجميع اللغات و بطريقة سريعة ومبسطةالترجمةالفورية لكل اللغات بدون أنترنت . الترجمة الفورية لجميعاللغات بدونانترنت . الترجمة من العربية الى الفرنسية . - ترجمة عربيفرنسي -ترجمة عربي انجليزي - الترجمة من العربية الى الفرنسية الأجملفي هذاالتطبيق أنه يتوفر على مترجم الكامل لجميع اللغات بدون نت وكذلكصيغةالترجمة الصوتية . مميزات وأسماء أخرى للتطبيق : - المترجم الفوريلكلاللغات - المترجم السريع لجميع اللغات - ترجمة تركي عربي -ترجمةفورية - ترجمة عربي تركي المترجم السريع بجميع اللغاتtranslatetraduction traduction france arabe tarjama loghattraductionfrancais arab gratuit tarjama loghat et tarjama arabeespanoltarjama english arab et tarjama france arabe translatearabic toenglish قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس فرنسيعربي و عربيفرنسي. قاموس اسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطاليعربي و عربيايطالي. قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس المانيعربي و عربيالماني. قاموس روسي عربي و عربي روسي. ترجمة سريعة بدونانترنت ترجمةالفورية لكل اللغات -ترجمة فورية مبسطة - ترجمة فوريةإحترافية -ترجمة فورية - ترجمة عربي تركي ترجمة من العربية الىالفرنسية فوريةالترجمة الفورية بدون انترنت ترجمة من عربي الى انجليزيفورية ترجمةمن فرنسي لعربي الترجمة الى الفرنسية الترجمة منالانجليزية للعربيةالترجمة الفورية بدون نت الترجمة الفورية بدونانترنيت الترجمةالفورية بدون انترنت tarjama 2018 tarjama 2019tarjama 2017 2018tarjama Translate 2018 translate translate sansinternettranslateur traduction tarjama loghat tarjama jami3loughatl3alamtarjama arabe espanol tarjama english arab tarjama francearabetarjama مترجم عربي تركي فوري مترجم عربي فرنسي فوري مترجمعربيانجليزي فوري مترجم عربي اسباني فوري مترجم عربي صيني فوري مترجمعربيهولندي فوري مترجم عربي فرنسي فوري مترجم عربي تركي فوري 2018قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس فرنسي عربي و عربي فرنسي.قاموساسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطالي عربي و عربي ايطالي.قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس الماني عربي و عربي الماني.قاموسروسي عربي و عربي روسي. الترجمة لكل اللغات بدون انترنيت الترجمةلكلاللغات بدون نت برنامج ترجمة بدون نت للموبايل برنامج ترجمة بدوننتللموبايل برنامج ترجمة بدون نت للموبايل 2018 برنامج ترجمة بدوننتللهاتف الترجمة بدون انترنت ترجمة عربي فرنسي فورية الأجمل فيهذاالتطبيق أنه يتوفر على مترجم كامل لجميع اللغات بدون نت الأكثرشيوعافي اللغة الفرنسية والعربية ليساعدكم على ترجمة نصوص الأساسيةاليوميةويكون لكم عونا في دراستكم هذا القاموس مفيد جدا للطلبة الذينيقومونبدراسة اللغة الفرنسية كلغة ثانية ولكل مهتم بدراسة اللغةالفرنسية فيالدراسة أو الحياة اليومية. تطبيق ترجمة سريعة بدون انترنتهو تطبيقلترجمة الكلمات والجمل والعبارات لجميع اللغات يعمل بدونانترنت كمايوفر لكم التطبيق ترجمة سريعة وفورية و نطق الكلمات المؤجمةالى جميعلغات العالم يسهل عليك التطبيق الحوار و التفاهم بلغات اجنبيةمتعددةيمكنك المترجم الفوري ترجمة محادثاتك, وكل الكلمات الاجنبية منمميزاتتطبيق ترجمة سريعة بدون انترنت الترجمة الفورية لجميع اللغاتبدون نتالترجمة الفورية لجميع اللغات بدون انترنت ترجمة فورية بدونانترنت2018 ترجمة عربي تركي والعكس الترجمة الفورية بجميع اللغات: هوتطبيقيمكن المستخدم العادي او المحترف من ترجمة النصوص لجميع البغضوبطريقة سريعة ومبسطة الترجمة الفورية لكل اللغات بدون أنترنت.الترجمةالفورية لجميع اللغات بدون انترنت. الترجمة من العربية الىالفرنسية.- ترجمة عربي فرنسي - ترجمة عربي انجليزي - الترجمة منالعربية الىالفرنسية الأجمل في هذا التطبيق أنه يتوفر على مترجمالكامل لجميعاللغات بدون نت وكذلك صيغة الترجمة الصوتية. مميزاتوأسماء أخرىللتطبيق: - المؤجم الفوري لكل اللغات - المترجم السريعلجميع اللغات -ترجمة تركي عربي - ترجمة فورية - ترجمة عربي تركيالمؤجم السريع بجميعاللغات translate translation Arabic translationtarjama loghat FreeArabic Arabic translation tarjama loghat andtarjama Arabic espanoltarajama english arab and tarajama arabiantranslate arabic toenglish قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. عربيو عربي فرنسي. قاموساسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطالي عربي وعربي ايطالي. قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس ماني عربي وعربي الماني. عربيروسي. ترجمة سريعة بدون انترنت ترجمة الفورية لكلاللغات -Mailingفورية مبسطة - ترجمة فورية إحترافية - ترجمة فورية -ترجمة عربي تركيترجمة من العربية الى الفرنسية فورية الترجمة الفوريةبدون انترنتترجمة من عربي الى انجليزي فورية ترجمة من فرنسي لعربيالترجمة الىالفرنسية الترجمة من الانجليزية للعربية الترجمة الفوريةبدون نتالترجمة الفورية بدون انترنيت الترجمة الفورية بدون انترنتtarjama2018 tarjama 2019 tarjama 2017 2018 tarjama Translate2018translate translate without internet translator translationtarjamaloghat tarjama jami3loughat l3alam Arabic tarjama espanoltarjamaenglish arab tarajama france arabe tarjama مترجم عربي تركيفوريمترجم عربي فرنسي فوري مترجم عربي انجليزي فوري مترجم عربياسبانيفوري مترجم عربي صيني فوري مترجم عربي هولندي فوري مترجم عربيفرنسيفوري مترجم عربي تركي فوري 2018 قاموس انجليزي عربي و عربيانجليزي.عربي و عربي فرنسي. قاموس اسباني عربي و عربي اسباني. قاموسايطاليعربي و عربي ايطالي. قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموسمانيعربي و عربي الماني. عربي روسي. الترجمة لكل اللغات بدونانترنيتالترجمة لكل اللغات بدون نت برنامج ترجمة بدون نت للموبايلبرنامجترجمة بدون نت للموبايل برنامج ترجمة بدون نت للمووبايل 2018برنامجترجمة بدون نت للهاتف الترجمة بدون انترنت ترجمة عربي فرنسيفورية

App Information مترجم النصوص2019

 • App Name
  مترجم النصوص2019
 • Package Name
  com.motarjim.mohtarif.samad
 • Updated
  February 19, 2019
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  SAMADBO310DEV
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

SAMADBO310DEV Show More...

مترجم النصوص2019 1.6 APK
SAMADBO310DEV
الأجمل في هذا التطبيق أنه يتوفر على مترجم كامل لجميع اللغات بدوننتالأكثر شيوعاً في اللغة الفرنسية والعربية ليساعدكم على ترجمةنصوصالأساسية اليومية ويكون لكم عوناً في دراستكم هذا القاموس مفيدجداًللطلبة الذين يقومون بدراسة اللغة الفرنسية كلغة ثانية ولكلمهتمبدراسة اللغة الفرنسية في الدراسة أو الحياة اليومية. تطبيقترجمةسريعة بدون انترنت هو تطبيق لترجمة الكلمات والجمل والعباراتلجميعاللغات يعمل بدون انترنت كما يوفر لكم التطبيق ترجمة سريعةوفورية ونطق الكلمات المترجمة الى جميع لغات العالم يسهل عليك التطبيقالحوارو التفاهم بلغات اجنبية متعددة يمكنك المترجم الفوري ترجمةمحادثاتك،وكل الكلمات الاجنبية من مميزات تطبيق ترجمة سريعة بدونانترنتالترجمة الفورية لجميع اللغات بدون نت الترجمة الفورية لجميعاللغاتبدون انترنت ترجمة فورية بدون انترنت 2018 ترجمة عربي تركيوالعكسالترجمة الفورية بجميع اللغات : هو تطبيق يمكن المستخدم العادياوالمحترف من ترجمة النصوص لجميع اللغات و بطريقة سريعة ومبسطةالترجمةالفورية لكل اللغات بدون أنترنت . الترجمة الفورية لجميعاللغات بدونانترنت . الترجمة من العربية الى الفرنسية . - ترجمة عربيفرنسي -ترجمة عربي انجليزي - الترجمة من العربية الى الفرنسية الأجملفي هذاالتطبيق أنه يتوفر على مترجم الكامل لجميع اللغات بدون نت وكذلكصيغةالترجمة الصوتية . مميزات وأسماء أخرى للتطبيق : - المترجم الفوريلكلاللغات - المترجم السريع لجميع اللغات - ترجمة تركي عربي -ترجمةفورية - ترجمة عربي تركي المترجم السريع بجميع اللغاتtranslatetraduction traduction france arabe tarjama loghattraductionfrancais arab gratuit tarjama loghat et tarjama arabeespanoltarjama english arab et tarjama france arabe translatearabic toenglish قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس فرنسيعربي و عربيفرنسي. قاموس اسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطاليعربي و عربيايطالي. قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس المانيعربي و عربيالماني. قاموس روسي عربي و عربي روسي. ترجمة سريعة بدونانترنت ترجمةالفورية لكل اللغات -ترجمة فورية مبسطة - ترجمة فوريةإحترافية -ترجمة فورية - ترجمة عربي تركي ترجمة من العربية الىالفرنسية فوريةالترجمة الفورية بدون انترنت ترجمة من عربي الى انجليزيفورية ترجمةمن فرنسي لعربي الترجمة الى الفرنسية الترجمة منالانجليزية للعربيةالترجمة الفورية بدون نت الترجمة الفورية بدونانترنيت الترجمةالفورية بدون انترنت tarjama 2018 tarjama 2019tarjama 2017 2018tarjama Translate 2018 translate translate sansinternettranslateur traduction tarjama loghat tarjama jami3loughatl3alamtarjama arabe espanol tarjama english arab tarjama francearabetarjama مترجم عربي تركي فوري مترجم عربي فرنسي فوري مترجمعربيانجليزي فوري مترجم عربي اسباني فوري مترجم عربي صيني فوري مترجمعربيهولندي فوري مترجم عربي فرنسي فوري مترجم عربي تركي فوري 2018قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس فرنسي عربي و عربي فرنسي.قاموساسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطالي عربي و عربي ايطالي.قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس الماني عربي و عربي الماني.قاموسروسي عربي و عربي روسي. الترجمة لكل اللغات بدون انترنيت الترجمةلكلاللغات بدون نت برنامج ترجمة بدون نت للموبايل برنامج ترجمة بدوننتللموبايل برنامج ترجمة بدون نت للموبايل 2018 برنامج ترجمة بدوننتللهاتف الترجمة بدون انترنت ترجمة عربي فرنسي فورية الأجمل فيهذاالتطبيق أنه يتوفر على مترجم كامل لجميع اللغات بدون نت الأكثرشيوعافي اللغة الفرنسية والعربية ليساعدكم على ترجمة نصوص الأساسيةاليوميةويكون لكم عونا في دراستكم هذا القاموس مفيد جدا للطلبة الذينيقومونبدراسة اللغة الفرنسية كلغة ثانية ولكل مهتم بدراسة اللغةالفرنسية فيالدراسة أو الحياة اليومية. تطبيق ترجمة سريعة بدون انترنتهو تطبيقلترجمة الكلمات والجمل والعبارات لجميع اللغات يعمل بدونانترنت كمايوفر لكم التطبيق ترجمة سريعة وفورية و نطق الكلمات المؤجمةالى جميعلغات العالم يسهل عليك التطبيق الحوار و التفاهم بلغات اجنبيةمتعددةيمكنك المترجم الفوري ترجمة محادثاتك, وكل الكلمات الاجنبية منمميزاتتطبيق ترجمة سريعة بدون انترنت الترجمة الفورية لجميع اللغاتبدون نتالترجمة الفورية لجميع اللغات بدون انترنت ترجمة فورية بدونانترنت2018 ترجمة عربي تركي والعكس الترجمة الفورية بجميع اللغات: هوتطبيقيمكن المستخدم العادي او المحترف من ترجمة النصوص لجميع البغضوبطريقة سريعة ومبسطة الترجمة الفورية لكل اللغات بدون أنترنت.الترجمةالفورية لجميع اللغات بدون انترنت. الترجمة من العربية الىالفرنسية.- ترجمة عربي فرنسي - ترجمة عربي انجليزي - الترجمة منالعربية الىالفرنسية الأجمل في هذا التطبيق أنه يتوفر على مترجمالكامل لجميعاللغات بدون نت وكذلك صيغة الترجمة الصوتية. مميزاتوأسماء أخرىللتطبيق: - المؤجم الفوري لكل اللغات - المترجم السريعلجميع اللغات -ترجمة تركي عربي - ترجمة فورية - ترجمة عربي تركيالمؤجم السريع بجميعاللغات translate translation Arabic translationtarjama loghat FreeArabic Arabic translation tarjama loghat andtarjama Arabic espanoltarajama english arab and tarajama arabiantranslate arabic toenglish قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. عربيو عربي فرنسي. قاموساسباني عربي و عربي اسباني. قاموس ايطالي عربي وعربي ايطالي. قاموسانجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموس ماني عربي وعربي الماني. عربيروسي. ترجمة سريعة بدون انترنت ترجمة الفورية لكلاللغات -Mailingفورية مبسطة - ترجمة فورية إحترافية - ترجمة فورية -ترجمة عربي تركيترجمة من العربية الى الفرنسية فورية الترجمة الفوريةبدون انترنتترجمة من عربي الى انجليزي فورية ترجمة من فرنسي لعربيالترجمة الىالفرنسية الترجمة من الانجليزية للعربية الترجمة الفوريةبدون نتالترجمة الفورية بدون انترنيت الترجمة الفورية بدون انترنتtarjama2018 tarjama 2019 tarjama 2017 2018 tarjama Translate2018translate translate without internet translator translationtarjamaloghat tarjama jami3loughat l3alam Arabic tarjama espanoltarjamaenglish arab tarajama france arabe tarjama مترجم عربي تركيفوريمترجم عربي فرنسي فوري مترجم عربي انجليزي فوري مترجم عربياسبانيفوري مترجم عربي صيني فوري مترجم عربي هولندي فوري مترجم عربيفرنسيفوري مترجم عربي تركي فوري 2018 قاموس انجليزي عربي و عربيانجليزي.عربي و عربي فرنسي. قاموس اسباني عربي و عربي اسباني. قاموسايطاليعربي و عربي ايطالي. قاموس انجليزي عربي و عربي انجليزي. قاموسمانيعربي و عربي الماني. عربي روسي. الترجمة لكل اللغات بدونانترنيتالترجمة لكل اللغات بدون نت برنامج ترجمة بدون نت للموبايلبرنامجترجمة بدون نت للموبايل برنامج ترجمة بدون نت للمووبايل 2018برنامجترجمة بدون نت للهاتف الترجمة بدون انترنت ترجمة عربي فرنسيفورية
DADOS 3D 1.0.1 APK
SAMADBO310DEV
DADOS 3D DICE FOR MONOPOLIES . PART-CHIS FREE GAME ANDROID
Camscanner2019 2.1.2 APK
SAMADBO310DEV
CamScanner helps you scan, store, sync and collaborate onvariouscontents across smartphones, iPads, tablets andcomputers.Features: *Quickly Digitize Document Just use your phonecamera toscan and digitize all kinds of paper documents: receipts,notes,invoices, whiteboard discussions, business cards,certificates,etc. *Optimize Scan Quality Smart cropping and autoenhancingensures the texts and graphics in scanned documents areclear andsharp with premium colors and resolutions. *Extract TextsfromImage feature recognizes texts in document images and extractthemfrom images for later searching, editing or sharing. (Premiumonly)*Share PDF/JPEG Files Easily share documents in PDF or JPEGformatwith friends via various ways: post on social media,sendattachment or document download link through email. *AirPrint&Fax Documents Instantly print out any documents in CamScannerwithnearby printer via AirPrint; directly select document and faxtoover 30 countries from the app. *Advanced Document EditingMakeannotations on documents with a full set of editing tools.Alsoadding customized watermarks are made available to mark yourowndocuments. *Quick Search When you have plenty of documents, youcanuse Tags to categorize and easily find them. In addition, OCRforSearch helps you find texts inside image and notes. Just enteronekeyword, you can quickly find the document you want.(Registrantsonly) *Secure Important Documents If you want toprotectconfidential contents, you can set passcode for viewingimportantdocuments; also, while sending document download link, youcan setpassword to protect others from seeing it. *Sync acrossPlatformsSign up to sync documents on the go. Just sign in toanysmartphone, tablet or computer (visit www.camscanner.com ) andyoucan view, edit and share any document. (Registrants only)PremiumSubscription Service: 1. Edit OCR results and export as txtfile 2.Batch download PDF files in web app 3. Share secureddocumentdownlink with others 4. Add extra 40 to the maximum numberofcollaborators 5. Add 10G cloud space 6. Everythingbenefitregistrants enjoys 7. Everything paid app offers CamScannerusersscan and manage * Bill, Invoice, Contract, Tax Roll, BusinessCard…* Whiteboard, Memo, Script, Letter… * Blackboard, Note, PPT,Book,Article… * Credential, Certificate, Identity Documents…
الاذان 2019 1.5 APK
SAMADBO310DEV
خصائص البرنامج: • تنبيهات لأوقات الصلوات، مع إمكانية اختيارصوتالأذان لكل صلاة على حدة • تذكير قبل موعد الأذان، مع إمكانيةاختيارموعد التذكير لكل صلاة على حدة • إمكانية التحويل للوضع الصامتبعدالأذان تلقائيا • تحديد الموقع عن طريق الجي بي إس، أو يدوياً عنطريقالبحث في قائمة بأكثر من 40000 مدينة، أو عن طريق الإنترنت. •تحديثالموقع تلقائيا في الخلفية، للحصول على مواقيت مضبوطة بدونالحاجةلتحديثه يدويا. • أحاديث نبوية مأخوذة من صحيح البخاري. •بوصلةلتحديد اتجاه القبلة. • مواقيت شهرية • إمكانية تعديل أوقاتالصلواتيدوياً. • متعدد اللغات: عربية، انجليزية وفرنسية طرق الحسابالمتوفرةفي البرنامج: 1- جامعة أم القرى 2- وزارة الأوقاف والشؤونالإسلاميةالمغربية 3- رابطة العالم الإسلامي 4- جامعة العلومالإسلامية بكراتشي5- الهيئة المصرية العامة للمساحة 6- الاتحادالإسلامى بأمريكاالشمالية 7- إتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا 8-وزارة الأوقافوالشؤون الإسلامية في الكويت 9- وزارة الشؤون الدينيةواﻷوقافالجزائرية 10- وزارة الشؤون الدينية التونسيةProgramCharacteristics: • Alerts for prayer times, with thepossibility ofchoosing the voice of the Adhan for each prayerseparately •Reminder before the date of the adhaan, with thepossibility tochoose the date of the reminder for each prayerseparately • Thepossibility of switching to the silent mode afterthe callautomatically • Locate by GPS, or manually by searching thelist inmore than 40,000 cities, or via the Internet. •Automaticallyupdate the site in the background, to get the exacttimings withouthaving to manually update it. • Prophetic traditionstaken fromSaheeh al-Bukhaari. • Compass to determine Qiblahdirection. •Monthly schedules • It is possible to modify prayertimes manually.• Multilingual: Arabic, English and French Availablecalculationmethods in the program: 1- Umm Al-Qura University 2-MoroccanMinistry of Awqaf and Islamic Affairs 3. Islamic WorldLeague 4-University of Islamic Sciences in Karachi 5- The EgyptianGeneralAuthority for Surveying 6- The Islamic Union of NorthAmerica 7.Union of Islamic Organizations in France 8. Ministry ofAwqaf andIslamic Affairs in Kuwait 9. Ministry of Religious AffairsandEndowments of Algeria 10. Tunisian Ministry of Religious Affairs
HALAWIYAT 2019 APK
SAMADBO310DEV
حلويات الأعراس و المناسبات بدون انترنت تقدم لك سيدتي مجموعة منألدوصفات الحلويات, سهلة التحضير و بسيطة : وتجدون أيضا على المتجروصفاتمثل : غريبة ,حلويات صابلي ,فقاص , فقاص مغربي, غريبة مغربية,حلوةالهلال, حلوى الوردة…. حلويات مغربية ألد وصفات الحلويات,سهلةالتحضير وصفات حلويات مغربية . حلويات مغربية وصفات حلوياتمغربيةأفضل اختيار لإمتاع أسرتك بمختلف أنواع في جميع المناسبات عيدالفطر وعيد الأضحى وكدا حلويات الأعراس. حلويات مغربية هو تطبيق مجاني(بدونانترنت) يحتوي على مجموعة كبيرة من الوصفات المجربة لكل سيدةتريد عملحلويات سهلة و مجربة وسريعة التحضير : غريبة ,حلويات صابلي,فقاص,دواز اتاي, فقاص مغربي, غريبة مغربية, حلوة الهلال, حلوىالوردة…يقدم لكم تطبيق حلويات مغربية مجموعة مختارة من الد واروعوصفاتالحلويات المغربية الجديدة العصرية وكذا الوصفات التقليديةالمعروفةالتي تعجب الكبار و الاطفال. وصفات الحلويات التي يضمهاالتطبيق سهلةالتحضير و اقتصادية ومميزة مجربة ومرفوقة بالصوروالمقادير الازمةوطريقة التحضير خطوة بخطوة, ولن تكون بحاجة إلى شراءكتب الطبخ، كل ماتحتاجه هو هذا التطبيق المجاني, يمكنك تشغيله في ايوقت واي مكان.سيفيدك تطبيق حلويات مغربية في تحضير حلوى المناسباتكعيد الفطر وعيدالاضحى و حلويات الاعراس حيث يتضمن مجموعة من الوصفاتالتي تناسب مثلهذه المناسبات. باستعمال هذا التطبيق ستصلين الى تطويرمهاراتك فيتحضير الحلويات ولن تحتاجي الى شراء كتب الطبخ أو مشاهدةبرامج الطبخفقط ثبتي التطبيق وفاجئي أسرتك وضيوفك وصديقاتك بأروعالوصفات. ان كنتمن عشاق المطبخ المغربي الاصيل نتمنى ان تقومي بتحميلالتطبيق فيتطبيق حلويات المغربية ستجدين ما يلي : حلوة هرنيس بالكوكبدون طهيغريبة اللقيطة طريقة تحضير حلوى بالكونفيتير فقاص باللوز فقاصمغربيفقاص مغربي تقليدي فقاص مغربي سهل فقاص بالشكلاط غريبة مغربيةتقليديةغريبة السميدة غريبة كاوكاو حلوة الكوك و السميدة حلوة الكوكمعلكةحلوة الكوك بالبوق حلوة الكوك و نيسلي حلويات حلويات مغربيةحلوياتمغربية سهلة حلويات مغربية بدون انترنت حلويات عيد الفطر دوازاتايحلويات دواز اتاي حلويات العيد بالصور والمقادير حلويات العيدسهلةحلويات العيد السورية حلويات عيد الفطر سهلة حلويات العيدالمغربيةبالصور انواع حلويات سهلة وبسيطة حلويات العيد المغربيةبالصوروالمقادير حلويات عيد الفطر سهلة حلويات عيد الفطر بالصورحلوياتالعيد المغربية بالصور والطريقة حلويات العيد حلويات العيدالمغربيةسهلة بالصور دواز اتاي رشيدة امهاوش دواز اتاي اقتصادي دوازأتاي ساهلواقتصادي حلويات دواز اتاي شميشة دواز اتاي بالكاوكاو دوازاتاي للعيددواز اتاي مالح دواز اتاي ساهل حلويات مغربية للعيد والافراح والمناسبات حلويات مغربية للعيد سهلة التحضير حلويات العيدالمغربيةبالصور والطريقة حلويات مغربية للعيد سهلة واقتصادية حلوياتالعيدالمغربية رشيدة امهاوش ولايجاد التطبيق بلغات وكلمات اجنبيةيمكناستعمال ما يوجد اسفله : - tahdir elhalawiyat maghribiya ldidasahlabsowr wa lma9adir - wasafat 7alawyat sahla 3id wa monasabat-7alawiat choumicha lou7 f9ass sabli kika - halaouiyat khadijamaroci9tisadya - tari9at tahdir halawiyat - 7alawiyat maghribiya2016 -7alawiyat maghribiya - 7alawiyat sahla - halawiyat maghribiya
Loading...