3.7.3 / February 15, 2020
(4.5/5) (63)

Description

ابوالمعالی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی (بعد از ۵۵۵ (قمری) -پیش از ۵۸۳ (قمری) ) نصرالله ملقب به ابوالمعالی یکی از نویسندگان ومنشیان دربار غزنوی در سدهٔ ۶ هجری بوده‌است. اصل وی به روایت هفتاقلیم از شیراز و به روایت دیگر از غزنین است. - این مجموعه آثاری ازنصرالله منشی است که شامل لیست زیر می باشد • کلیله و دمنه امکاناتنرم افزار: - امکان به اشتراک گذاری شعر ها - امکان جستجو در کلمجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه»ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف -قابلیت تنظیم قلم - قابلیت اندازه قلم - قابلیت بزرگنمایی - قابلیتپخش و تنظیم موزیک متن - سازگاری با انواع موبایل و تبلت AbvalmalyNasrullah ibn Muhammad ibn Abdul secretary (after 555 (lunar) -Before 583 (lunar)) Nasrallah called Abvalmaly one of the authorsof Ghazni in the 6th century AD, was the court secretary. Henarrated the story of a seven-climate Shiraz and the other is fromGhazni.  - The collection, which includes works from thefollowing list is Hassan Nasrallah, secretary  • Kalila waDimna Software features:  - Ability to share poetry  -Ability to search the entire collection  - His favorite poemscan be found in Section "Lyrics like" register  - Ability tocopy poetry for use in various applications  - Adjustable font - Ability font size  - The ability to zoom  -Playback and adjust soundtrack  - Compatible with all mobilephones and tablets

App Information منشی

 • App Name
  منشی
 • Package Name
  air.com.arsnetworks.poems.monshi
 • Updated
  February 15, 2020
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.7.3
 • Developer
  ARS NETWORK (M) SDN BHD
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Level 15, Dpulze, Lingkaran Cyber Point Timur, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
 • Google Play Link

ARS NETWORK (M) SDN BHD Show More...

اقبال لاهوری 3.7.3 APK
محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال (۱۸ آبان ۱۲۵۶ سیالکوت تا ۱اردیبهشت ۱۳۱۷ لاهور) شاعر، فیلسوف، سیاست‌مدار و متفکر مسلمانپاکستانی بود، که اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سروده‌است.اقبال نخستین کسی بود که ایدهٔ یک کشور مستقل را برای مسلمانان هندمطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در اینکشور به طور رسمی «شاعر ملی» خوانده می‌شود. - این مجموعه آثاری ازاقبال لاهوری است که شامل لیست زیر می باشد • اسرار خودی • رموزبیخودی • پیام مشرق • زبور عجم • جاوید نامه • پس چه باید کرد؟امکانات نرم افزار: - امکان به اشتراک گذاری شعر ها - امکان جستجو درکل مجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعاردلخواه» ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهایمختلف - قابلیت تنظیم قلم - قابلیت اندازه قلم - قابلیت بزرگنمایی -قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن - سازگاری با انواع موبایل و تبلتMuhammad Iqbal Lahori or Allama Iqbal (18 Persian date Ordibehesht1317 Persian date Aban 1256 Sialkot to Lahore 1), poet,philosopher, politician and thinker Pakistani Muslim, who speaksFarsi and Urdu Srvdhast lot of poems. Iqbal was the first personwho raised the idea of ​​an independent state for the Muslims ofIndia that eventually led to the creation of Pakistan. Fortunate inthis country to officially "national poet" is read.  - Thecollection, which includes works from the following list isMuhammad Iqbal  • Insider Secrets  • secrets trance • Messages east  • Psalm Ajam  • immortalize a • So what to do? Software features:  - Ability to sharepoetry  - Ability to search the entire collection  - Hisfavorite poems can be found in Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetry for use in various applications - Adjustable font  - Ability font size  - Theability to zoom  - Playback and adjust soundtrack  -Compatible with all mobile phones and tablets
مولانا - مولوی، رومی 3.7 APK
جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانا و رومی۶ ربیع‌الاول ۶۰۴بلخ یا وخش، ۵ جمادی‌ الثانی ۶۷۲ هجری قمری قونیه، ۱۵ مهر ۵۸۶، ۴ دی۶۵۲ هجری شمسی، از مشهورترین شاعران ایرانی‌ تبار پارسی‌گوی است نامکامل وی «محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی» بوده و دردوران حیات به القاب «جلال‌الدین»، «خداوندگار» و «مولانا خداوندگار»نامیده می‌شده‌است. در قرن‌های بعد (ظاهراً از قرن ۹) القاب «مولوی»،«مولانا»، «مولوی رومی» و «ملای رومی» برای وی به کار رفته‌است و ازبرخی از اشعارش تخلص او را «خاموش» و «خَموش» و «خامُش» دانسته‌اند.زبان مادری وی پارسی بوده است. این مجموعه آثاری از مولوی است که شامللیست زیر می باشد: • غزلیات دیوان شمس • مستدرکات • ترجیعات • رباعیات• دفتر اول تا ششم مثنوی امکانات نرم افزار: - امکان به اشتراک گذاریشعر ها - امکان جستجو در کل مجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خود رامیتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهتاستفاده در نرم افزارهای مختلف - قابلیت تنظیم قلم - قابلیت اندازهقلم - قابلیت بزرگنمایی - قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن - سازگاری باانواع موبایل و تبلت Jalal al-Din Mohammad Balkhi known as Rumi andRumi and Romans 6 Rabi 'I 604 Balkh or Vakhsh, 5 Jumada II 672 AHKonya, Persian date Mehr 15 586, 4 December 652 AD, the most famouspoets of Iranian origin Parsygvy the full name "Muhammad IbnMuhammad Ibn Hussein Bakri Hussein Khatibi Balkhi "and during thelifetime of the tag of" Jalaluddin "," lord "and" God Rumi "laidcalled. In the following centuries (apparently from the 9thcentury) tag of "Rumi", "Rumi", "Rumi" and "Roman Mullah" for hispen name he used to and some of his poems as "silent" and "quiet"and "Khamsh »considered. His native language is English. Thefollowing list is a collection that includes works of Rumi: •Sessions Court Shams • Mustadrakat • Trjyat • The Rubaiyat • officefirst to sixth Masnavi Software features: - Ability to share poetry- Ability to search the entire collection - His favorite poems canbe found in Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetryfor use in various applications - Adjustable font - Ability fontsize - The ability to zoom - Playback and adjust soundtrack -Compatible with all mobile phones and tablets
سعدی 3.7 APK
ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین(۵۸۵ یا ۶۰۶ – ۶۹۱ هجری قمری، برابر با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ - ۶۷۱ هجری شمسی)شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانی است. این مجموعه آثاری از سعدیشیرازی است که شامل لیست زیر می باشد • دیوان اشعار • بوستان • مواعظ• گلستان امکانات نرم افزار: - امکان به اشتراک گذاری شعر ها - امکانجستجو در کل مجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت«اشعار دلخواه» ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرمافزارهای مختلف - قابلیت تنظیم قلم - قابلیت اندازه قلم - قابلیتبزرگنمایی - قابلیت پخش و تنظیم موزیک Din Saadi Shirazi, overlookingthe famous Abu Muhammad bin Abdullah Mslhaldyn (585 or 606-691 AH,equal to: 568 or 588-671 Hijri) Persian poet and writer Parsygvy.  It works by Saadi in Shiraz that includes the following list • poetry  • Park  • sermons.  • Golestan   Software features: - Ability to share poetry - Abilityto search the entire collection - His favorite poems can be foundin Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetry for usein various applications - Adjustable font - Ability font size - Theability to zoom - Playback and set to music
air.com.arsnetworks.poems.hafez 3.7 APK
- دیوان حافظ به همراه فال حافظ - این مجموعه آثاری از حافظ است کهشامل لیست زیر می باشد • غزلیات • قطعات • رباعیات • قصیده ها • اشعارمنتسب - طراحی ساده، کارامد و زیبا - امکان جستجو در کل مجموعه -شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف - تاریخچهزندگی - فال حافظ به همراه معنی آن - قابلیت مستقیم به اشتراک گذاشتنشعرها - قابلیت تنظیم قلم و اندازه قلم - قابلیت پخش موسیقی همزمان -سازگاری کامل با اکثریت دستگاهها - Hafez court with Hafez'shoroscope - This collection of works by Hafez includes thefollowing list • poems • parts • Rubaiyat • The idols • Relevantlyrics - Simple, efficient and beautiful design - Ability to searchthe entire collection - Your favorite poems can be found under"Favorite lyrics." - Ability to copy lyrics for use in varioussoftware - biography - Hafez's funeral along with its meaning -Direct sharing of poems - Ability to set pen and pen size -Simultaneous playback capability - Full compatibility with mostdevices
air.com.arsnetworks.poems.khayam 3.7 APK
عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بنابراهیم خَیّام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور- درگذشتهٔ ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور) که خیامی و خیام نیشابوریو خیامی النّیسابوری هم نامیده شده‌است، فیلسوف، ریاضی‌دان،ستاره‌شناس و رباعی‌سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. - این مجموعهآثاری از عمر خیام نیشابوری است که شامل لیست زیر می باشد • رباعیات •ترانه های خیام - صادق هدایت - طراحی ساده، کارامد و زیبا - امکانجستجو در کل مجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت«اشعار دلخواه» ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرمافزارهای مختلف - تاریخچه زندگی امکانات نرم افزار: - امکان به اشتراکگذاری شعر ها - امکان جستجو در کل مجموعه - شعرهای مورد علاقه ی خودرا میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید - قابلیت کپی اشعار جهتاستفاده در نرم افزارهای مختلف - قابلیت تنظیم قلم - قابلیت اندازهقلم - قابلیت بزرگنمایی - قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن - سازگاری باانواع موبایل و تبلت Omar Khayyam (full name: Ghyasaldyn Abu Omaribn Ibrahim Khayyam) (born 28 May in Nishapur 427 Solar - Solar 510died in Nishapur Persian date Azar 12) which is also calledAlnysabvry Khayyam Khayyam, and Khayyam, philosopher,mathematician, astronomer and Iranian Rbaysray Seljuk periods. - The collection, which includes works of Omar Khayyam listedbelow  • The Rubaiyat  • Songs of Khayyam - SadeghHedayat  - The design is simple, efficient and beautiful - Ability to search the entire collection  - Hisfavorite poems can be found in Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetry for use in various applications - biography Software features:  - Ability to sharepoetry  - Ability to search the entire collection  - Hisfavorite poems can be found in Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetry for use in various applications - Adjustable font  - Ability font size  - Theability to zoom  - Playback and adjust soundtrack  -Compatible with all mobile phones and tablets
com.cdcenterco.darsha.sheshomFarsiKhandari 2.2 APK
کتاب به صورت یک مجموعه کامل همراه با امکانات ورق زدن و جستجوی دروسبه صورت کاملا رایگان جهت استفاده در مدارس و مراکز آموزشی میباشد.همچنین می توانید در هر صفحه یک ترسیم شخصی متنوع و زیبا بوسیلهقلم و یا لمس صفحه با رنگ آمیزی و درج متن ایجاد و آن را ذخیره کرده وبا دوستان خود به اشتراک بگذارید و یا چاپکنید.فارسی_____فارسیستایش_____به نام آنکه جان را فکرت آموختفصلاول_______آفرینشدرس اول: معرفت آفریدگارحکایت:محبتدرس دوم: پنجره هایشناختبخوان و حفظ کن :ای مادر عزیزبخوان و بیندیش:هد هدفصلدوم_______دانایی و هوشیاریدرس سوم: هوشیاریبخوان و حفظ کن: سخندرسچهارم: داستان من و شماحکایت:علم و عملدرس پنجم: هفت خان رستمبخوان وبیندیش:دوستان همدلفصل سوم_______ایران مندرس ششم:ای وطنحکایت:انواعمردمدرس هفتم: درس آزاد (فرهنگ بومی۱)بخوان و حفظ کن:همه از خاک پاکایرانیمدرس هشتم:دریا قلیبخوان و بیندیش: تندگویانفصلچهارم_________نام آوراندرس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرسبخوان وحفظ کن:باراندرس دهم:عطار و جلال الدین محمدحکایت:درخت علمدرسیازدهم:شهدا خورشیدندبخوان و بیندیش: بوعلی و بهمنیارفصلپنجم________راه زندگیدرس دوازدهم:دوستی/مشاورهبخوان و حفظکن:شیرخدادرس سیزدهم:درس آزاد(فرهنگ بومی۲)حکایت:عمر گرانمایهدرسچهاردهم:راز زندگیبخوان و بیندیش:پیاده و سوارفصل ششم_______علم وعملدرس پانزدهم:میوه ی هنرحکایت:افلاطون و مرد جاهلدرس شانزدهم:آدابمطالعهبخوان و حفظ کن:به گیتی،به از راستی،پیشه نیستدرس هفدهم:ستاره یروشنبخوان و بیندیش: آوای گنجشگاننیایش:خدایا،جهان پادشاهی توراستواژه نامهBook for a complete set with turning and searchfacilities for courses in schools and training centers arecompletely free to use.You can also personalize each page a diverseand beautiful drawing by pen or touch the screen with paint andinsert text and save it and share with your friends orprint.Farsi_____FarsiPraise_____John's mind as he taughtChapterOne_______CreationThe first lesson: knowledge of the CreatorThestory of loveLesson Two: Windows knowledgeRead and keep:Mother'sSing and Think: head headsecond chapter_______Knowledge andawarenessLesson Three: alertRead and keep: heLesson Four: The Storyof Me and YouFable: The Science and PracticeLesson Five: sevenRustam KhanSing and Think: sympathetic friendsChapter III_______myIranSixth lesson: a homeFable: all kinds of peopleLesson Seven:free lessons (culture 1)Sing and keep all the dirt IranianLessonEight: Darya QoliSing and Think: TondgooyanFourthSeason_________WarriorsLesson Nine: I drew suffering not askSingand keep rainLesson Ten: Attar and Jalaluddin MohammadFable: treeof knowledgeLesson Eleven: Martyrs Sun.Sing and Think: Bu Ali andBahmanyarChapter V________way of livingTwelfth Lesson: Friendship /ConsultingRead and keep: ShyrkhdaThirteenth Lesson: free lessons(culture 2)Fable: precious lifeFourteenth Lesson: The SecretLifeSing and Think: overhaulingChapter VI_______Science andpracticeLesson XV: Fruits of ArtThe story of Plato and a foolLessonXVI: Services studySing and keep to the world, to the truth, notbusinessLesson Seventeen: Star BrightSing and Think: VoiceSparrowPrayer: Lord, thy kingdom the world rightGlossary
فریدون مشیری 3.7.3 APK
فریدون مشیری در سی ام شهریور ۱۳۰۵ در تهران به دنیا آمد. جد پدری اوبه دلیل مأموریت اداری به همدان منتقل شده بود، و پدرش ابراهیم مشیریافشار در سال ۱۲۷۵ خورشیدی در همدان متولد شد، و در روزهای جوانی بهتهران آمد و از سال ۱۲۹۸ در وزارت پست مشغول خدمت گردید. - این مجموعهآثاری از فریدون مشیری است که شامل لیست زیر می باشد • تشنه طوفان •گناه دریا • ابر و کوچه • بهار را باورکن • از خاموشی • ریشه در خاک •مروارید مهر • آه، باران • از دیار آتشی • با پنج سخن سرا امکانات نرمافزار: - امکان به اشتراک گذاری شعر ها - امکان جستجو در کل مجموعه -شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف - قابلیت تنظیمقلم - قابلیت اندازه قلم - قابلیت بزرگنمایی - قابلیت پخش و تنظیمموزیک متن - سازگاری با انواع موبایل و تبلت Fereydoun Moshiri wasborn in the thirtieth Persian date Shahrivar 1305 in Tehran. Hispaternal grandfather had moved to Hamadan due to administrativemission, and his father, Abraham, was born in Hamadan Moshiri solarAfshar in 1275, and in the days to come to Tehran and since 1298has been serving in the Ministry of Posts.  - The collection,which includes works by Fereydoun Moshiri listed below  •thirsty storm  • guilt sea  • Cloud and alley  •Spring Bavrkn  • Blackout  • rooted in the soil  •Pearl Seals  • Oh, rain  • The land of fire  • Fivespoke with Sara Software features:  - Ability to share poetry - Ability to search the entire collection  - Hisfavorite poems can be found in Section "Lyrics like" register - Ability to copy poetry for use in various applications - Adjustable font  - Ability font size  - Theability to zoom  - Playback and adjust soundtrack  -Compatible with all mobile phones and tablets
شهریار 3.7 APK
سید محمدحسین بهجت تبریزی (زاده ۱۲۸۵ - درگذشته ۱۳۶۷) متخلص به شهریار(پیش از آن بهجت) شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبان‌های ترکیآذربایجانی و فارسی شعر سروده است. وی در تبریز به‌دنیا آمد و بنا بهوصیتش در مقبرةالشعرای همین شهر به خاک سپرده شد. ۲۷ شهریور را «روزشعر و ادب فارسی» نام‌گذاری کرده‌اند. وجه تسمیه این نام گذاری سالروزدرگذشت شهریار شاعر شهیر کشورمان است. - این مجموعه آثاری از شهریاراست که شامل لیست زیر می باشد • غزلیات • اشعار ترکی امکانات نرمافزار: - امکان به اشتراک گذاری شعر ها - امکان جستجو در کل مجموعه -شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف - قابلیت تنظیمقلم - قابلیت اندازه قلم - قابلیت بزرگنمایی - قابلیت پخش و تنظیمموزیک متن - سازگاری با انواع موبایل و تبلت Seyed Mohammad Bahjat,Tabrizi (born 1285 - died 1367) known as Prince (earlier Bahjat)was a Persian poet from Azerbaijan to the Turkish, Azerbaijani andPersian poetry is written. He was born in Tabriz and was buriedaccording to his will making the Maqbaratoshoara this city.September 27 the "Day of Persian literature and poetry" has beentermed. The appellation the name of the poet's death anniversary iscelebrated in our country.  - It's a collection that includesworks from the list below.  • poems  • lyrics TurkishSoftware features:  - Ability to share poetry  - Abilityto search the entire collection  - His favorite poems can befound in Section "Lyrics like" register  - Ability to copypoetry for use in various applications  - Adjustable font - Ability font size  - The ability to zoom  -Playback and adjust soundtrack  - Compatible with all mobilephones and tablets
Loading...