1.0.18 / March 1, 2018
(3.9/5) (40)
Loading...

Description

چار سه سه یک مسابقه آنلاین فوتبالی دو نفره س که در اون میتونیدمیزان اطلاعات فوتبالی خودتون رو در موضوعات تخصصی مختلف با بیش از۱۰۰ هزار سوال مهیج محک بزنید و جایزه ببرید. “چار سه سه” چهویژگی‌هایی دارد؟+رقابت آنلاین :شما میتوانید در موضوعات مورد علاقهخود(مثلا رئال مادرید ، بارسلونا ، منچستر یونایتد ، یوونتوس ،پرسپولیس ، استقلال ، و...) با دوست خود و یا یک نفر دیگر کهنمیشناسید رقابت کنید!+جام :یکی از بزرگترین ویژگیهای این مسابقهبرگزاری جام در موضوعات مختلف میباشد، در صورت برنده شدن در جاموقهرمانی در آن، سکه و جایزه های مختلفی رادریافت کنید.+امکان چت بادوستان و رقبا :می توانید قبل و بعد مسابقه با دوستان و رقباتون کل کلکنید و اونارو به رقابت دعوت کنید. و اطلاعات فوتبالی خودتون رو به رخهمه بکشید+مدال :با کسب امتیاز و بردن رقبا مدال های متنوع و جذاببگیرید و به عنوان لقب خود نام مدال کسب شده رو بادوستانتان به اشتراکبگذارید.برای دیدن اطلاعات بیشتر و ویدیوهای آموزشی به وبسایت ما بهآدرس CharSeSe.com مراجعه کنید.همینطور برای دیدن آخرین اخبار درکانال تلگرام “چار سه سه” در کانال تلگرام https://t.me/CharSeSe عضوشوید.Four three match online Football Double R in the footballinformation that you can find yourself in specialized subjects withmore than 100 thousand questions agitating the test and take theprize."Four threes" What are the characteristics?+ Competeonline:You can on your favorite topics (such as Real Madrid,Barcelona, ​​Manchester United, Juventus, Persepolis, independence,etc.) with your friends or other people you do not know yourcompetition!+ Cup:One of the biggest features is the variety oftopics Cup race, win the cup andChampionship where, coins andvarious awards Radryaft not.+ Allows you to chat with friends andcompetitors:You can race against friends and Rqbatvn before andafter the total and invite 'em to compete. And to place all drawyour own football information+ Awards:Competitors earn points andwin medals by diverse and intriguing as its title the name medalswithFriends to share.For more information and instructional videosvisit our website at CharSeSe.com address.As well as to see thelatest news cable channel "four threes" on cable channelhttps://t.me/CharSeSe become a member.

App Information com.espars.app433

SWPars Co Show More...

com.espars.AppQ 2.3.23 APK
SWPars Co
“کیو” چه ویژگی‌هایی دارد؟+رقابت آنلاین :شما میتوانید در موضوعاتمورد علاقه خود(مثلا دهه شصتیا، لوگو،ماشین باز،آیین نامه،آشپژی،استقلال،پرسپولیس، آییننامه، اطلاعات عمومی، جغرافیا،خندوانه و...) با دوست خود و یا یک نفر دیگر که نمیشناسید رقابت کنید!+جام :یکیاز بزرگترین ویژگیهای این مسابقه برگزاری جام در موضوعات مختلفمیباشد، در صورت برنده شدن در جام وقهرمانی در آن، سکه و جایزههایمختلفی رادریافت کنید.+امکان چت با دوستان و رقبا :می توانید قبل وبعد مسابقه با دوستان و رقباتون کل کل کنید و اونارو به رقابت دعوتکنید.+مدال :با کسب امتیاز و بردن رقبا مدال های متنوع و جذاب بگیریدو به عنوان لقب خود نام مدال کسب شده رو بادوستانتان به اشتراکبگذارید.برای دیدن اطلاعات بیشتر و ویدیوهای آموزشی به وبسایت ما بهآدرس appq.ir مراجعه کنید.همینطور برای دیدن آخرین اخبار در کانالتلگرام “کیو” به آدرس https://t.me/Q_application عضو شوید.
com.espars.smartiz 1.0.12 APK
SWPars Co
تا حالا شده نگران فعالیت های فرزندانتون در فضای مجازی باشید؟ روشهای نوین آموزش به بچه ها رو بلدید؟ میدونستید یادگیری در بستر سرگرمیو بازی، برای کودکانتان جذاب تر و لذت بخش تر هستش و بازده بالاتریداره؟اپلیکیشن اسمارتیز پاسخ همه ی این سوالارو داره. اسمارتیز یکاپلیکیشن تخصصی آموزش به کودکان و نوجوانان در قالب رقابت آنلاینهستش. میتونید با فرزندانتون در موضوعات مختلفی مانند جغرافیا، پرچمکشورها، بدن انسان، رنگ ها، هری پاتر، شخصیت کارتونی و ... مسابقهبدید و کلی نکات آموزنده بهشون یاد بدید.برای کسب اطلاعات بیشتر ودیدن ویدیو های آموزشی به وبسایت ما به آدرس Smartizapp.com مراجعهکنید.همینطور برای دیدن آخرین اخبار در کانال تلگرام “اسمارتیز” درکانال تلگرام https://t.me/smartizapp عضو شوید.Have you ever worriedabout your activities in cyberspace Frzndantvn? New methods toteach my children Bldyd? Mydvnstyd learning in the context ofentertainment and games for kids more interesting and moreenjoyable and more efficient were there?Smart call all theseSvalarv's application. Smart is a specialized application trainingto children in the online competition were. You can with Frzndantvnon various topics such as geography, flags of countries, the humanbody, paint, Harry Potter, cartoon characters and the overallpoints race me and teach them informative.To learn more and see thevideo tutorials please visit our website at Smartizapp.comaddress.As well as to see the latest news cable channel "Smart"cable channel https://t.me/smartizapp become a member.
com.espars.app433 1.0.18 APK
SWPars Co
چار سه سه یک مسابقه آنلاین فوتبالی دو نفره س که در اون میتونیدمیزان اطلاعات فوتبالی خودتون رو در موضوعات تخصصی مختلف با بیش از۱۰۰ هزار سوال مهیج محک بزنید و جایزه ببرید. “چار سه سه” چهویژگی‌هایی دارد؟+رقابت آنلاین :شما میتوانید در موضوعات مورد علاقهخود(مثلا رئال مادرید ، بارسلونا ، منچستر یونایتد ، یوونتوس ،پرسپولیس ، استقلال ، و...) با دوست خود و یا یک نفر دیگر کهنمیشناسید رقابت کنید!+جام :یکی از بزرگترین ویژگیهای این مسابقهبرگزاری جام در موضوعات مختلف میباشد، در صورت برنده شدن در جاموقهرمانی در آن، سکه و جایزه های مختلفی رادریافت کنید.+امکان چت بادوستان و رقبا :می توانید قبل و بعد مسابقه با دوستان و رقباتون کل کلکنید و اونارو به رقابت دعوت کنید. و اطلاعات فوتبالی خودتون رو به رخهمه بکشید+مدال :با کسب امتیاز و بردن رقبا مدال های متنوع و جذاببگیرید و به عنوان لقب خود نام مدال کسب شده رو بادوستانتان به اشتراکبگذارید.برای دیدن اطلاعات بیشتر و ویدیوهای آموزشی به وبسایت ما بهآدرس CharSeSe.com مراجعه کنید.همینطور برای دیدن آخرین اخبار درکانال تلگرام “چار سه سه” در کانال تلگرام https://t.me/CharSeSe عضوشوید.Four three match online Football Double R in the footballinformation that you can find yourself in specialized subjects withmore than 100 thousand questions agitating the test and take theprize."Four threes" What are the characteristics?+ Competeonline:You can on your favorite topics (such as Real Madrid,Barcelona, ​​Manchester United, Juventus, Persepolis, independence,etc.) with your friends or other people you do not know yourcompetition!+ Cup:One of the biggest features is the variety oftopics Cup race, win the cup andChampionship where, coins andvarious awards Radryaft not.+ Allows you to chat with friends andcompetitors:You can race against friends and Rqbatvn before andafter the total and invite 'em to compete. And to place all drawyour own football information+ Awards:Competitors earn points andwin medals by diverse and intriguing as its title the name medalswithFriends to share.For more information and instructional videosvisit our website at CharSeSe.com address.As well as to see thelatest news cable channel "four threes" on cable channelhttps://t.me/CharSeSe become a member.
Loading...