1 / October 29, 2018
(4.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

قدیمی‌ترین نسخه خطی به جا مانده از گلستان سعدی، نسخه‌ایتذهیب‌کاریشده از یاقوت مستعصمی است که به سال ۶۶۸ هجری بازمی‌گردد.در این سال،سعدی هنوز در قید حیات بوده‌است. اما از آنجا که اطلاعاتشناسنامه‌ایاین نسخه خوانا نیست، به‌عنوان یک نسخه معتبر مورد توجهمحققان قرارنگرفته‌است. گلستان سعدی دارای هشت باب می باشد که این اپمربوط بهباب دوم می باشد.

App Information گلستان سعدی ( اخلاق درویشان ) - akhlaghe darvishan

 • App Name
  گلستان سعدی ( اخلاق درویشان ) - akhlaghe darvishan
 • Package Name
  com.noandishan.akhlaghedarvishan
 • Updated
  October 29, 2018
 • File Size
  3.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1
 • Developer
  noandishan
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

noandishan Show More...

گلستان سعدی ( اخلاق درویشان ) - akhlaghe darvishan 1 APK
noandishan
قدیمی‌ترین نسخه خطی به جا مانده از گلستان سعدی، نسخه‌ایتذهیب‌کاریشده از یاقوت مستعصمی است که به سال ۶۶۸ هجری بازمی‌گردد.در این سال،سعدی هنوز در قید حیات بوده‌است. اما از آنجا که اطلاعاتشناسنامه‌ایاین نسخه خوانا نیست، به‌عنوان یک نسخه معتبر مورد توجهمحققان قرارنگرفته‌است. گلستان سعدی دارای هشت باب می باشد که این اپمربوط بهباب دوم می باشد.
داستان خاله سوسکه - khale sooskeh story 1 APK
noandishan
یکی از زیباترین و جذاب ترین قصه های دوران کودکی همه ما، قصهخالهسوسکه است که بارها شنیده ایم اما از آن خسته نشده این و همچنانمشتاقشنیدن آن هستیم. در این برنامه می توایند این قصه زیبا راهمراهکودکانتان گوش کنید از امکانات ويژه اين اپ مي توان به مواردزيراشاره کرد. * امکان پخش آنلاين قصه با هر سرعت اينترنت *حجمکماپليکيشن * منوي کاربري بسيار راحت *پخش داستان همراه با عکس.
داستان دیو و دلبر - beauty and the beast story 1 APK
noandishan
قصه دیو و دلبر روزگاری در یک سرزمین دور افتاده شاهزاده جوان وزیباییدر یک قلعه قشنگ زندگی می کرد . شاهزاده هر چه آرزو می کرد بهدست میآورد ، ولی او ظالم و خود خواه بود . در یک شب سرد پیرزن فقیریکه بهدنبال پناهگاهی می گشت به قلعه آمد ، اما شاهزاده زشتی او رامسخره کردو پیرزن را از در راند . پیرزن که در واقع جادوگر بود تصمیمگرفت درسعبرتی به شاهزاده بدهد و او را به شکل یک حیوان زشت و بدترکیب در آوردو قلعه را با تمام ساکنانش طلسم کرد . ولی دو هدیه همبرای شاهزاده بهجا گذاشت : یک آینه سحر آمیز که می توانست با آ«دنیای اطرافش را ببیندو دیگری یک غنچه رز جادویی . طلسم فقط در صورتیباطل می شد که شاهزادهیاد بگیرد چگونه دیگری را دوست داشته باشد وعشق او را به خود جلب کندوگر نه همیشه زشت می ماند . اگه میخواینبدونین چه اتفاقاتی بعد ازرفتن پیرزن از قصر افتاد حتما قصه پرماجرایمارو گوش کنید و با دیدنعکس های با کیفیت اون لذت ببرید.
گلستان سعدی باب هشتم ( آداب صحبت ) - golestan sadi 2 APK
noandishan
گلستان نوشتهٔ شاعر و نویسندهٔ پرآوازه ایرانی سعدی شیرازی است.بهباور بسیاری، گلستان تاثیرگذارترین کتابِ نثر در ادبیات فارسی‌ست.کهدر یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع (آهنگین) نوشتهشده‌است.بیشترِ نوشته‌های آن کوتاه و به شیوهٔ داستان‌ها و پندهایاخلاقی است.از امکانات ويژه اين اپ مي توان به موارد زير اشاره کرد *امکان پخشآنلاين با هر سرعت اينترنت *حجم کم اپليکيشن * منوي کاربريبسيار راحت
ترتیل قرآن کریم با صدای پرهیزگار - tartil quran 1 APK
noandishan
در این برنامه تلاوت ترتیل قران کریم با قرائت استاد شهریارپرهیزگاررا برایتان آماده کرده ایم. استاد شهریار پرهیزگار از قاریانبرجسته وبه نام کشورمان عزیزمان می باشد که در مسابقات قرانی بسیازیدرکشورهای اسلامی موفق به کسب رتبه های برتر شده است. هم اکنونمیتوانید قرائت ترتیل کل قران کریم که به صورت جز به جز برایتانآمادهشده است را به صورت آنلاین گوش کنید از امکانات ويژه اين اپ ميتوانبه موارد زير اشاره کرد * امکان پخش آنلاين با هر سرعت اينترنت*حجمکم اپليکيشن * منوي کاربري بسيار راحت
حکایت فارسی بهلول - bahlool story 1 APK
noandishan
در کتاب دائرة المعارف تشیع نقل گردیده است: ابووهیب بن عمرو(بهلول)معروف به مجنون از فقها و حکما و شعرای شیعه در قرن دوم هجریبوده استو علت دیوانگی ظاهری او این است که به وسیله‌ آن سخن حق رابدون ترسبر زبان بیاورد. در کتاب مجالس المؤمنین سفینة البحار، روضاتالجنّاتاعیان الشیعه و کتب‌های بسیار دیگر بهلول از شاگردان خاص امامصادق(ع) و از اصحاب آن حضرت و حضرت امام موسی کاظم (ع) معرفی شده استازامکانات ويژه اين اپ مي توان به موارد زير اشاره کرد * امکانپخشآنلاين قصه با هر سرعت اينترنت *حجم کم اپليکيشن * منوي کاربريبسيارراحت
داستان های شاهنامه ( 1-15 ) - shahnameh stories 2 APK
noandishan
شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، حماسه‌ای منظوم بروزن«فَعولُن فعولن فعولن فَعَلْ/ فَعولْ»، در بحرِ مُتَقارِبِمثمَّنِمحذوف و دربرگیرندهٔ نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ‌ترینوبرجسته‌ترین سروده‌های حماسیِ جهان است که سرایشش دست‌آورد دست‌کمسیسال کار پیوستهٔ این سخن‌سرای نامدار ایرانی است. موضوع اینشاهکارادبی افسانه‌ها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایراندر سدهٔهفتم میلادی است که در چهار دودمان پادشاهیِ پیشدادیان،کیانیان،اشکانیان و ساسانیان گنجانده می‌شود. از امکانات ويژه اين اپمي توانبه موارد زير اشاره کرد * امکان پخش آنلاين آهنگ با هر سرعتاينترنت*حجم کم اپليکيشن * منوي کاربري بسيار راحت
گلستان سعدی ( دیباچه ) - dibache 1 APK
noandishan
سعدی در دیباچهٔ کتاب، چراییِ نگارشِ آن و زمانِ نگارش را باگفتاریفاخر، شیرین، و روان بازگو می‌کند. او در دیباچه، کتابِ گلستانرا«گلستانی راستین» می‌شمارد که سرما و گرمایِ روزگار بر آنتأثیریندارد و چنین می‌گوید: برای نُزهَتِ ناظران و فُسحَتِ حاضران،کتابِگلستانی توانم تصنیف کردن، که بادِ خزان را بر ورقِ او دستِتَطاوُلنباشد و گردشِ زمان، عیشِ رَبیعش را به طَیشِ خَریف مبدّلنکند.
Loading...