1.0 / August 3, 2018
(4.7/5) (6)
Loading...

Description

A Marathi blog, edited with passion, efforts and for cause.Itmainly consists of quality write ups which pleases Marathireaderswho are interested in the subjects of Investing, Marathiliteratureand culture, science and space, philosophy, health,finance,parenting, events, stories, motivational, and lots ofstuffs.Features: Read exclusive articles. Post your story. Discussontopics. View an author's profile More to come... Marathi(मराठी)ManacheTalks (मनाचेTalks) हे वाचक आणि लेखकांसाठी संवादसाधण्याचे एकमनस्वी माध्यम आहे. यातील लेखनात आथिर्क विषयापासूनरोजच्या जीवनाशीसंबंधित विषय चर्चिले जातात. कविता असो की इतर कुठलंललित साहित्य,रचयित्याच्या लेखणीतून उतरण्याआधी मधेच कुठे तरीविस्कटलेले असते…..काचांचे विखुरलेले तुकडे एकत्रित करावे व छान कोलाजकरावा, तसे हेविस्कटलेले विचारांचे तुकडे एकत्रित करावे व शब्दांच्यामदतीने मोहकशब्दशिल्प तयार करावे. असेच सुंदर शब्दशिल्प येथे तुमच्याभेटीलायेणार आहेत. Find this app by: Manache Talks | Marathi blog |मनाचेTalks | मराठी | साहित्य | लेख Download the app and stay tunedfromtoday!

App Information मनाचेTalks - Marathi articles, news & magazine

 • App Name
  मनाचेTalks - Marathi articles, news & magazine
 • Package Name
  com.manachetalks.marathi
 • Updated
  August 3, 2018
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  मनाचेTalks (ManacheTalks)
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

मनाचेTalks (ManacheTalks) Show More...

मनाचेTalks - Marathi articles, news & magazine 1.0 APK
A Marathi blog, edited with passion, efforts and for cause.Itmainly consists of quality write ups which pleases Marathireaderswho are interested in the subjects of Investing, Marathiliteratureand culture, science and space, philosophy, health,finance,parenting, events, stories, motivational, and lots ofstuffs.Features: Read exclusive articles. Post your story. Discussontopics. View an author's profile More to come... Marathi(मराठी)ManacheTalks (मनाचेTalks) हे वाचक आणि लेखकांसाठी संवादसाधण्याचे एकमनस्वी माध्यम आहे. यातील लेखनात आथिर्क विषयापासूनरोजच्या जीवनाशीसंबंधित विषय चर्चिले जातात. कविता असो की इतर कुठलंललित साहित्य,रचयित्याच्या लेखणीतून उतरण्याआधी मधेच कुठे तरीविस्कटलेले असते…..काचांचे विखुरलेले तुकडे एकत्रित करावे व छान कोलाजकरावा, तसे हेविस्कटलेले विचारांचे तुकडे एकत्रित करावे व शब्दांच्यामदतीने मोहकशब्दशिल्प तयार करावे. असेच सुंदर शब्दशिल्प येथे तुमच्याभेटीलायेणार आहेत. Find this app by: Manache Talks | Marathi blog |मनाचेTalks | मराठी | साहित्य | लेख Download the app and stay tunedfromtoday!
Loading...