1.8 / July 4, 2017
(5.0/5) (7)
Loading...

Description

*** लोकनायक ***“आपली, आपल्या पक्षाची, आपल्या गटाची, आपल्या मंडळाची,संस्थेची अथवा कार्यालयाची उपयुक्तता व लोकप्रियता आता घराघरातपोहोचणार !!!”** अॅप चे उद्दिष्ट व उपयुक्तता : प्रत्येकलोकप्रतिनिधी, संघटक, सामाजिक कार्यकर्ता, विविध संस्था, कार्यालयेआपल्या क्षेत्रात रोज नवनवीन कामे करत असतात किंवा उपक्रम राबवतअसतात, जनतेच्या समस्यांचे निवारण करत असतात. परंतु पारंपारिकव्यवस्थापनामुळे या सर्वांची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही किंबहुनाकेलेली कामे ऐनवेळी सांगता येत नाही अथवा लोकांपर्यंत पोहोचविता येतनाहीत. त्या सर्व कामाचे व्यवस्थित रेकोर्ड रहावे, आवश्यकता असेलत्यावेळी काही क्षणात ती माहिती उपलब्ध व्हावी, वापरकर्त्या जनतेलात्यांच्या समस्या सूचना / तक्रारी मांडता याव्यात, अशा जनतेकडूनआलेल्या सूचना / तक्रारी यावर योग्य ती कार्यवाही करता यावी व त्याझालेल्या कार्यवाहीची माहिती पुन्हा जनतेला मिळावी, तसेच आपण केलेल्याविविध कामांची जनतेला माहिती मिळून त्याचा जास्तीत जास्त प्रसार होवूनतळागाळापर्यंत पोहोचावे, त्याची जाहिरात व्हावी यासाठी या अॅपचा वापरअत्यंत प्रभावीपणे व कुशलरीत्या करता येतो. शिवाय सदर अॅप हे अत्यंतआधुनिक असून, सहज उपलब्ध असणाऱ्या मोबाईलवरून दोन्ही (वापरकर्ता जनता) घरबसल्या कुठेही हाताळू शकतात. डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत सर्वचबाबी डिजिटल होत आहेत मग आपण या कामी मागे राहून चालणार नाही.** अॅपकोणासाठी आहे –** वैयक्तिक पातळीवर : लोकप्रतिनिधी, सामाजिककार्यकर्ता, संघटक, पदाधिकारी / अधिकारी, एखाद्या संस्था / मंडळाचासदस्य, एखाद्या कार्यालयाचा कर्मचारी / अधिकारी इ.** गट पातळीवर :राजकीय पक्ष, राजकीय अथवा सामाजिक गट, विविध संघटना, विविध मंडळे,विविध प्रकारच्या सहकारी / खाजगी तसेच सरकारी संस्था, विविध प्रकारचीकार्यालये, इ.** उदाहरण – १) लोकप्रतिनिधी - ग्राम पंचायत सदस्य,पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार इ.२) संघटना -सामाजिक कार्यकर्ते - सामाजिक, राजकीय, धर्म - जात विषयक, व्यवसायविषयक संघटना अशा विविध संघटनांचे अध्यक्ष, सदस्य ४) सर्व प्रकारचीखाजगी, सहकारी, सरकारी कार्यालये.५) ग्रामपंचायती - ग्रामपंचायतआपल्या गावासाठी नुसते डिजिटलच नव्हे तर एक पाऊल पुढे जाऊन मोबाईलग्रामपंचायत म्हणून याचा वापर करू शकते.६) अशा सर्व व्यक्ती , संघटनाकिंवा गट ज्यांना काही काळानंतर निवडणुकीस सामोरे जायचे आहे असे संघटन/ मंडळ.७) वैयक्तिक जाहिरात करण्यासाठी सर्वांना उपयुक्त ** अॅप मधीलविशेष सुविधा -1) हे अॅप तुमच्या स्वतःच्या / गटाच्या / संघटनेच्या /कार्यालयाच्या नावाने असेल.2) हे संबंधित वापरकर्त्या लोकांना सहज वमोफत मिळावे म्हणून Google Play Store वर उपलब्ध केले जाईल.३)हाताळण्यासाठी अत्यंत सुलभ , मराठी / हिंदी / इंग्रजी सारख्या विविधभाषेतून उपलब्ध.४) तुम्हाला यातील सुविधा सहज वापरता याव्यात, त्याततुमच्याच पातळीवर आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी बदल करता यावा. म्हणूनमोबाईल तसेच कॉम्प्युटरवरील विशेष अॅडमीन अधिकार / सुविधा देण्यातआलेली आहे.५) हे अॅप ऑनलाइन असल्याने आपण केलेले बदल, जनतेच्यासमस्या, त्या वरील कार्यवाही वापरकर्त्याला लगेच दिसणार आहेत.६)अॅपमधील सर्व बाबी (उदा. केलेली कामे, लोकांच्या समस्यांचे निवारण,बातम्या, व्हिडीओ, संदेश इ.) तुम्हाला स्वतःला भरता येतील, बदलतायेतील.७) आपण केलेल्या विकास कामाचा, समस्या निवारणाचा, उपक्रमांचाविभागानुसार / विषयानुसार रिपोर्ट काढता येईल. जेणेकरून आपण जेव्हाएखाद्या सभेला / मिटींगला जाल तेव्हा त्या विभागात तुम्ही कोणकोणतीकामे केली आहेत याची सविस्तर माहिती तुमच्या हातात असेल. ही माहितीतुम्हाला विभागावर, विषयावर व तारखेसह मिळू शकेल. ८) अॅप सोबत तुमच्यासहा अक्षरी शॉर्ट नावाने (Sender Id) १००० SMS मोफत देत आहोत. ९)ऑनलाईन सपोर्ट १०) वार्षिक करार पद्धतीत - डेटा बॅकअप, 100%रिप्लेसमेंट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, SMS अलर्ट उपलब्ध** अॅपची ओळख –अंतर्भूत घटक व त्यांचा उपयोग => परिचय -=> संदेश => सूचना /विनंती=> तक्रारी => सूचना व विनंती / तक्रार शोध => फोटोगॅलरी => व्हिडिओ गॅलरी => वार्तापत्र => मतदार यादी =>महत्वाचे फोन => विकास कामे => संपर्क*** *** Tribune"Are you,your party, your group, your reach is now in every household of theBoard, or Office of the Organization for utility and popularity!!!"** The app aims and value:Each of representatives, organizers,social workers, various institutions, offices are new works everyday in your area, or are implementing activities, are the people'sproblems. But the fact that the traditional management of the worksshe does not care for all people, not playing or completeness cannot be pohocavita.They should all work properly record, need to beat the moment it might be information available, the userpopulation might Facilitates their problem / complaint, such asseeking the right people back execution information in the orderand that action on the suggestions / complaints from the public,and one the very effort amongst the various public worksinformation Over the grass to reach the essence, it is highlyeffective and kusalaritya Use this app to be promoted. The appis also very modern, both of which are easily available in mobile(public user) can easily handle anywhere. India venture all thingsdigital are becoming digital, you can not afford to stay behind anddie in this.** The app is for anyone -** personal level:representatives, social activist, organizer, office-bearers /officer, an organization / association members, an office employee/ officer e.** The group level: a political party, political, orsocial groups, different organizations, different circles, brother/ private as well as government agencies in a variety of differenttypes of offices, etc.** Example -1) representatives - members ofthe Gram Panchayat, Panchayat Samiti members, District Councilmembers, legislators, MPs etc.2) organizations - social workers -social, political, religious - are related, occupationalorganizations such as the Association President, Members4) allkinds of private, cooperative, state offices.5) Panchayat -Panchayat can use this as a step forward in the digital mobilepanchayat not just your city.6) all the individuals, organizations,or after a period of organization / company that has to deal withelection to those groups.7) suitable to all personal ad** specialfeature in the app -1) This app will be your personal / group /organization / office name.2) related to the user will be availableon the Google Play Store and get free as easily.3) Extremely easyto handle, available in various languages ​​like Marathi / Hindi /English.4) You can use these facilities might happen, it might benecessary to change from time to time for your own level. As wellas the mobile has been given special aedamina kompyutaravarilarights / facilities.5) Since this is the app for online changes,people's problems, they will be seen immediately on the useraction.6) All items within the app (eg. The works of the problems,news, video, messages, etc.) Will fill you with ourselves, can bechanged.7) the development of the work, troubleshooting issue, willdraw activities by region / topic reports. The section will be inyour hand so that you have a detailed knowledge of what works whenyou go to a meeting / meeting. The information you section, can befound on the topic and date.8) Id app company (Sender of yourletter six short name) of the 1000 SMS are free.9) SupportOnline10) the annual contract system - data backup, 100%replacement, password protection, SMS alerts available** App'sidentity - incorporating elements of their service=>Introduction -=> Message=> Information / Request=>Complaints=> Information and application / complaint Search=>Photo Gallery=> Video Gallery=> Newsletter=> VoterList=> Important Phone=> Development works=> Contact

App Information लोकनायक - Loknayak

 • App Name
  लोकनायक - Loknayak
 • Package Name
  com.loknayak.ourphoneapp.loknayak
 • Updated
  July 4, 2017
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Bharati Computer World
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
  Shivalay, Poona Road, Mhasoba Mandir Parisar, Sangamner Khurd, Sangamner. Dist - Ahmednagar (Maharashtra) Call : 9545300303
 • Google Play Link

Bharati Computer World Show More...

चित्रावरून गोष्ट - Picture Story 9 APK
इयत्तानिहाय पाठ्यपुस्तकांचे अॅपच्या लोकप्रियतेनंतर मुलांच्याअभिव्यक्तीला वाव मिळावा यासाठी चित्रावरून गोष्ट तयार करण्याचा सरावमुलांचा व्हावा यासाठी काही निवडक चित्रांवर आम्ही गोष्ट बनवून देतआहोत.मराठीशाळा समूहातील काही उपक्रमशील शिक्षकांनी या गोष्टीशब्दांकित केल्या आहेत. ह्या गोष्टी एक उदाहरण म्हणून आहेत. मुलांचाकल्पनाविस्तार वाढवा हाच यामागील हेतू आहे.सर्वच चित्रावरून आज तरीगोष्टी तयार नाहीत परंतु लवकरच आम्ही सर्व चित्रांसाठी उदाहरण गोष्टउपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे.तोपर्यंत आपण चित्र दाखवूनमुलांचा लेखन सराव घेऊ शकतो.Iyattanihaya textbook app for thepopular children's room should reflect andA few pics for practiceto create a picture that we are making the safest thing tobe.Marathisala have penned these words, some teachers upakramasilagroup. These things are an example. This aims to increase childrenkalpanavistara.But soon this will not create a picture of all thethings we have on our psyche to provide an example that all thepictures.Unless you can show pictures of children practice writing.
सिन्नर तालुका श्री दशनाम गोसावी समाज Sinner Gosavi 1 APK
सिन्नर तालुका श्री दशनाम गोसावी समाज विकास मंडळता.सिन्नर, जिल्हा -नाशिकSinnar taluka Mr. Vice dasanama Social DevelopmentBoardTasinnara District - Nashik
इयत्ता चौथी पाठ्यपुस्तके - Maharashtra Textbook 4 1.0 APK
नमस्कार.प्रिय शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजतंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याचीच प्रचीती आपल्याला शाळाशाळांतूनही येतेआहे. आता सर्वच शाळा डीजीटल होत आहेत. पालकही स्मार्ट फोन वापरत आहेत.याच फोनचा अध्ययन - अध्यापनात वापर व्हावा यासाठी आम्ही इयत्तानिहायपाठ्यपुस्तकांचे अॅप बनविले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पाठ्यपुस्तकमंडळाने (बालभारतीने) सर्व इयत्तांच्यापाठयपुस्तकांचेhttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxया लिंकवर Pdf version यापूर्वीच उपलब्ध करून दिलेले आहे. शिक्षकांना पाठटाचण काढण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, मूल्यमापनासाठी, प्रशिक्षण काळातअभ्यास करण्यासाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरीस्वाध्याय सोडविण्यासाठी तसेच शाळेत टॅब असतील तर तिथे अभ्यासासाठीयाचा खूप उपयोग होणार आहे. मुलांना आता सगळी पुस्तके रोज रोज पाठीवरूनघरी आणण्याची गरज नाही. पुस्तके शाळेतच ठेवली तरी चालतील. घरी आपल्यापालकांच्या स्मार्टफोन वरून मुले या अॅपच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकसहज पाहू शकतील. यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होईल यात शंकाच नाही.पालकांना अभ्यास घेताना या अॅपचा मोठ्याप्रमाणात उपयोग होणार आहे.तसेच विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवक-युवतींना तर हे अॅप म्हणजेमाहितीचा खजिनाच असणार आहे.मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमीकरण्यासाठी सोप्या पद्धतीने, सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने हे अॅपतयार केले आहे.Goodbye.Dear teachers, parents and students,friends,   Today is the era of technology. You cansalasalantunahi helped him. Now all schools are becoming digital.Parents are using smart phones. We have made this app iyattanihayatextbooks for the study of the phone - to be used inteaching.   Maharashtra Textbook Board(balabharatine) all Classes ofpathayapustakancehttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxPdfversion on this link is made availablealready.    Specification text to removeteachers, teaching, assessment, is going to be so used to study thetraining period.    If students are in schooland at home to combat the tab there will be a lot of self-studyusing the study.    Now children do not need tobring all the books home every day earth. Those left school books.Children from their parents at home can easily see the text throughthe smartphone app. There is no doubt children will reduce theburden daptarace.    When parents study is theuse of a large app.    If that test a varietyof youth-girls compete this app is going to be totallyinformation.Daptarace simple way to reduce the burden on thechildren's face, is easily prepared in such a way that the app willbe handled.
Marathishala काना एक मात्रा 1.0.0 APK
शब्द स्क्रीनवर आल्यावर त्याचा उच्चार लगेचच ऐकू येईल. त्यानंतरमुलांनी या शब्दाचा उच्चार करावा अशी अपेक्षा आहे.याच शब्दाचा उच्चारपुन्हा ऐकण्यासाठी शब्दाखाली आलेल्या त्रिकोणाच्या चिन्हावर क्लिककरावी. पुढील शब्द सराव घेण्यासाठी पुढे या बटणवर क्लिककरावी.मराठीशाळेच्या आणखी अॅपसाठी क्लिककरा.https://play.google.com/store/apps/dev?id=6102668335549035427Willhear the words of his speech were immediately on the screen. Thenit is expected that they should pronounce the word.Click on theicon corresponding to the term of the triangle to listen to thespeech of the signing under the word again.Click on the button toproceed to the next word to practice.Click again to marathisale theapp.https://play.google.com/store/apps/dev?id=6102668335549035427
इयत्ता सहावी पाठ्यपुस्तके - Maharashtra Textbook 6 1.0 APK
नमस्कार.प्रिय शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजतंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याचीच प्रचीती आपल्याला शाळाशाळांतूनही येतेआहे. आता सर्वच शाळा डीजीटल होत आहेत. पालकही स्मार्ट फोन वापरत आहेत.याच फोनचा अध्ययन - अध्यापनात वापर व्हावा यासाठी आम्ही इयत्तानिहायपाठ्यपुस्तकांचे अॅप बनविले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पाठ्यपुस्तकमंडळाने (बालभारतीने) सर्व इयत्तांच्यापाठयपुस्तकांचेhttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxया लिंकवर Pdf version यापूर्वीच उपलब्ध करून दिलेले आहे. शिक्षकांना पाठटाचण काढण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, मूल्यमापनासाठी, प्रशिक्षण काळातअभ्यास करण्यासाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरीस्वाध्याय सोडविण्यासाठी तसेच शाळेत टॅब असतील तर तिथे अभ्यासासाठीयाचा खूप उपयोग होणार आहे. मुलांना आता सगळी पुस्तके रोज रोज पाठीवरूनघरी आणण्याची गरज नाही. पुस्तके शाळेतच ठेवली तरी चालतील. घरी आपल्यापालकांच्या स्मार्टफोन वरून मुले या अॅपच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकसहज पाहू शकतील. यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होईल यात शंकाच नाही.पालकांना अभ्यास घेताना या अॅपचा मोठ्याप्रमाणात उपयोग होणार आहे.तसेच विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवक-युवतींना तर हे अॅप म्हणजेमाहितीचा खजिनाच असणार आहे.मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमीकरण्यासाठी सोप्या पद्धतीने, सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने हे अॅपतयार केले आहे.Goodbye.Dear teachers, parents and students,friends,   Today is the era of technology. You cansalasalantunahi helped him. Now all schools are becoming digital.Parents are using smart phones. We have made this app iyattanihayatextbooks for the study of the phone - to be used inteaching.   Maharashtra Textbook Board(balabharatine) all Classes ofpathayapustakancehttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxPdfversion on this link is made availablealready.    Specification text to removeteachers, teaching, assessment, is going to be so used to study thetraining period.    If students are in schooland at home to combat the tab there will be a lot of self-studyusing the study.    Now children do not need tobring all the books home every day earth. Those left school books.Children from their parents at home can easily see the text throughthe smartphone app. There is no doubt children will reduce theburden daptarace.    When parents study is theuse of a large app.    If that test a varietyof youth-girls compete this app is going to be totallyinformation.Daptarace simple way to reduce the burden on thechildren's face, is easily prepared in such a way that the app willbe handled.
इयत्ता पहिली पाठ्यपुस्तके - Maharashtra Textbook 1 2.0 APK
नमस्कार.प्रिय शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजतंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याचीच प्रचीती आपल्याला शाळाशाळांतूनही येतेआहे. आता सर्वच शाळा डीजीटल होत आहेत. पालकही स्मार्ट फोन वापरत आहेत.याच फोनचा अध्ययन - अध्यापनात वापर व्हावा यासाठी आम्ही इयत्तानिहायपाठ्यपुस्तकांचे अॅप बनविले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पाठ्यपुस्तकमंडळाने (बालभारतीने) सर्व इयत्तांच्यापाठयपुस्तकांचेhttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxया लिंकवर Pdf version यापूर्वीच उपलब्ध करून दिलेले आहे. शिक्षकांना पाठटाचण काढण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, मूल्यमापनासाठी, प्रशिक्षण काळातअभ्यास करण्यासाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरीस्वाध्याय सोडविण्यासाठी तसेच शाळेत टॅब असतील तर तिथे अभ्यासासाठीयाचा खूप उपयोग होणार आहे. मुलांना आता सगळी पुस्तके रोज रोज पाठीवरूनघरी आणण्याची गरज नाही. पुस्तके शाळेतच ठेवली तरी चालतील. घरी आपल्यापालकांच्या स्मार्टफोन वरून मुले या अॅपच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकसहज पाहू शकतील. यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होईल यात शंकाच नाही.पालकांना अभ्यास घेताना या अॅपचा मोठ्याप्रमाणात उपयोग होणार आहे.तसेच विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवक-युवतींना तर हे अॅप म्हणजेमाहितीचा खजिनाच असणार आहे.मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमीकरण्यासाठी सोप्या पद्धतीने, सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने हे अॅपतयार केले आहे.Goodbye.Dear teachers, parents and students,friends,   Today is the era of technology. You cansalasalantunahi helped him. Now all schools are becoming digital.Parents are using smart phones. We have made this app iyattanihayatextbooks for the study of the phone - to be used inteaching.   Maharashtra Textbook Board(balabharatine) all Classes ofpathayapustakancehttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxPdfversion on this link is made availablealready.    Specification text to removeteachers, teaching, assessment, is going to be so used to study thetraining period.    If students are in schooland at home to combat the tab there will be a lot of self-studyusing the study.    Now children do not need tobring all the books home every day earth. Those left school books.Children from their parents at home can easily see the text throughthe smartphone app. There is no doubt children will reduce theburden daptarace.    When parents study is theuse of a large app.    If that test a varietyof youth-girls compete this app is going to be totallyinformation.Daptarace simple way to reduce the burden on thechildren's face, is easily prepared in such a way that the app willbe handled.
इयत्ता पाचवी पाठ्यपुस्तके - Maharashtra Textbook 5 1.0 APK
नमस्कार.प्रिय शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजतंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याचीच प्रचीती आपल्याला शाळाशाळांतूनही येतेआहे. आता सर्वच शाळा डीजीटल होत आहेत. पालकही स्मार्ट फोन वापरत आहेत.याच फोनचा अध्ययन - अध्यापनात वापर व्हावा यासाठी आम्ही इयत्तानिहायपाठ्यपुस्तकांचे अॅप बनविले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पाठ्यपुस्तकमंडळाने (बालभारतीने) सर्व इयत्तांच्यापाठयपुस्तकांचेhttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxया लिंकवर Pdf version यापूर्वीच उपलब्ध करून दिलेले आहे. शिक्षकांना पाठटाचण काढण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, मूल्यमापनासाठी, प्रशिक्षण काळातअभ्यास करण्यासाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरीस्वाध्याय सोडविण्यासाठी तसेच शाळेत टॅब असतील तर तिथे अभ्यासासाठीयाचा खूप उपयोग होणार आहे. मुलांना आता सगळी पुस्तके रोज रोज पाठीवरूनघरी आणण्याची गरज नाही. पुस्तके शाळेतच ठेवली तरी चालतील. घरी आपल्यापालकांच्या स्मार्टफोन वरून मुले या अॅपच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकसहज पाहू शकतील. यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होईल यात शंकाच नाही.पालकांना अभ्यास घेताना या अॅपचा मोठ्याप्रमाणात उपयोग होणार आहे.तसेच विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवक-युवतींना तर हे अॅप म्हणजेमाहितीचा खजिनाच असणार आहे.मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमीकरण्यासाठी सोप्या पद्धतीने, सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने हे अॅपतयार केले आहे.Goodbye.Dear teachers, parents and students,friends,   Today is the era of technology. You cansalasalantunahi helped him. Now all schools are becoming digital.Parents are using smart phones. We have made this app iyattanihayatextbooks for the study of the phone - to be used inteaching.   Maharashtra Textbook Board(balabharatine) all Classes ofpathayapustakancehttp://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxPdfversion on this link is made availablealready.    Specification text to removeteachers, teaching, assessment, is going to be so used to study thetraining period.    If students are in schooland at home to combat the tab there will be a lot of self-studyusing the study.    Now children do not need tobring all the books home every day earth. Those left school books.Children from their parents at home can easily see the text throughthe smartphone app. There is no doubt children will reduce theburden daptarace.    When parents study is theuse of a large app.    If that test a varietyof youth-girls compete this app is going to be totallyinformation.Daptarace simple way to reduce the burden on thechildren's face, is easily prepared in such a way that the app willbe handled.
दशनाम गोसावी - Dashnam Gosavi 10 APK
|| ओम नमो नारायण ||प्रिय दशनामी बंधू भगिनींनो , आपण सर्वांनीसामाजिक पातळीवर एकत्र येण्यासाठी आम्ही हे अॅप तयार केले आहे. सर्वराज्यातील दशनाम गोसावी समाज बांधवाना विनंती करण्यात येते की ,या अॅपमधील सदस्य नोंदणी मध्ये जाऊन आपली माहिती नोंदवावी. जेणेकरूनतालुक्यातील इतर गावातील लोकांना आपल्याशी संपर्क करणे सोपे होईल.यातून सर्व गोसावी समाजाची वेब डिरेक्टरी तयार होत आहे. तरी आपल्यातालुक्यातील आपल्या नातेवाईकांची माहिती भरावी. यामुळे तालुक्यातीलगोसावी समाज एका ठिकाणी एकवटला जाणार आहे. शुभ - अशुभ प्रसंगीआपल्याला आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क करण्यासाठी या डिरेक्टरीचा उपयोगहोणार आहे. यात आपण मोफत वधू - वर नोंदणी साठी सुविधा केलेली आहेत्यात आपण नोंदणी करावी. आपल्या काही तक्रारी अथवा सूचना असतील तर आपणत्या अॅप मधून आम्हाला पाठवू शकता त्यांचे आम्ही स्वागत करू आणि आपणासमार्गदर्शन अथवा मदत करण्याचा प्रयत्न करू. आपण सर्वांनी यासमाजबांधणीच्या कामाला आपण हातभार लावावा ही विनंती.|| Om NamoNarayan ||Dear brothers and sistersdasanami,     We have created this app foryou to come together on a sociallevel.     All are requested to statedasanama Goasvi people of Israel,Go to the registration of membersin the app registers the information. So that all the people in thevillages will be easier to contact you. This is all Goasvicommunity Web Directory. When your relatives to pay your districtinformation. This will be a lump in the district Vice society. Good- Bad occasions you will use this directory to contact yourfamily.      This feature is for youto register - it is free for the bride, you have toregister.     If there are any complaintsor notifications from the app, you can send us the and we willwelcome you and will try to help orguidance.     The space we request thatyou contribute to the work of all the samajabandhani.
Loading...