2.1 / October 16, 2015
(4.3/5) (12)
Loading...

Description

คำคมกวนๆ ฮาๆ เจ็บๆ โดนๆ มากมายจากเว็บไซต์ต่างๆได้ถูกรวบรวมมาไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้แล้วขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี!!!โหลดตอนนี้และแชร์คำคมกวนๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณเพียงส่งอีเมลถึงเรา เราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหมายเหตุ :คำคมหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ตQuotes stirLet You Hurt People do lots of different websites.Were collected inthe application can benefit from this.We now turn to download theapplication for free !!!Download it now and share provocativequotes. These to your friends.We are happy to listen to all yoursuggestions.Just send us an email We will improve evenfurther.Note: Quotes or text in an application is available fromthe Internet.

App Information คำคมกวนๆ

 • App Name
  คำคมกวนๆ
 • Package Name
  com.itgland.funnyquotesth
 • Updated
  October 16, 2015
 • File Size
  3.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  ITG Factory
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Bangkok, Thailand 10600
 • Google Play Link

ITG Factory Show More...

กลอนบอกรักแฟน 7.1 APK
ITG Factory
แฟนใคร ใครก็รัก... แฟนใคร ใครก็หวง เมื่อทั้งรัก ทั้่งหวงก็ต้องหมั่นบอกรักกับแฟนของเราในแอปพลิเคชั่นนี้มีกลอนบอกรักแฟนมากมาย สำหรับทุกคนที่มีแฟนและต้องการแสดงความรักกับแฟนขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!! รีบโหลดตอนนี้แล้วเอากลอนเหล่านี้ไปบอกรักแฟนของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต Fans ...fans who loved anyone who was spared. When the joyful love ofjealous love, be persistent with our fans. The application listsare so many love poems. For anyone who is a fan And to show love tothe fans. We now turn to download the application for free !!!Hurry now loaded Then this verse to tell your fans. We are willingto listen to all your suggestions. Just send us an email We willimprove even further. Note verses or messages on the Appleapplications have come from the Internet.
กลอนให้กําลังใจตัวเอง 7.1 APK
ITG Factory
ในชีวิตของคนเรา มีช่วงเวลาที่ดีและแย่ต่างกันไปและต้องมีวันที่เราต้องการกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อ แอพพลิเคชั่นกลอนให้กําลังใจตัวเอง เวอร์ชั่นใหม่ ออกแบบตามหลัก Material Designของ Google ในเวอร์ชั่นนี้เต็มไปด้วยคำกลอนให้กําลังใจตัวเองมากมายสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้ , สิ้นหวัง หรือต้องการให้กำลังใจตัวเราเองเพื่อให้ลุกขึ้นสู้, ลุกขึ้นก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!! ดาวน์โหลดตอนนี้อ่านและแบ่งปันกำลังใจดีๆ ให้กับเพื่อนๆ ของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต In man'slife There are good times and bad as well. And must have thesupport we need to live on. Applications Applications are bolted tomyself. new version Designed by Material Design by Google. The fullversion of this verse are a lot of himself. For those who arediscouraged, depressed or want to cheer ourselves. To stand up, getup, walk to the next. We now turn to download the application forfree !!! Download Now Read and share good cheer With your friendsWe are willing to listen to all your suggestions. Just send us anemail We will improve even further. Note: The text of the poem orapplication functionality is provided by the Internet.
กลอนน้อยใจ 7.1 APK
ITG Factory
อารมณ์น้อยใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกวัน และทุกสถานะบางครั้งก็น้อยใจเพื่อน และหลายๆ ครั้งก็น้อยใจแฟน แอพพลิเคชั่นกลอนน้อยใจ เวอร์ชั่นใหม่ ออกแบบตามหลัก Material Design ของ Googleเราได้รวบรวมคำคมและบทกลอนน้อยใจมากมายไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้ขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!!โหลดตอนนี้และแชร์ความรู้สึกน้อยใจออกมาเป็นบทกลอนให้เค้าได้รับรู้เรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต Emotionalupset can happen to everyone, every day and every state. Sometimesit hurt, it hurt many friends and fans. App offers secure newoffense. Designed by Material Design by Google. We've gatheredquotes and poems offense in many applications this function. We nowturn to download the application for free !!! Download now andshare your feelings hurt out a poem to get to know him. We arewilling to listen to all your suggestions. Just send us an email Wewill improve even further. Note: The text of the poem orapplication functionality is provided by the Internet.
กลอนง้อแฟน 7.1 APK
ITG Factory
เป็นแฟนกันก็เหมือนลิ้นกับฟันที่ต้องมีกระทบกระทั่งกันเรื่องทะเลาะกันคงเป็นอะไรที่หลีกหนีไม่พ้น เมื่อเราทะเลาะกับแฟนแล้วหากต้องการง้อแฟนของเราที่กำลังโกรธอยู่ในแอปพลิเคชั่นนี้มีข้อความและบทกลอนง้อแฟนมากมายขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!!โหลดตอนนี้และแชร์บทกลอนเหล่านี้เพื่อง้อแฟนของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต Fan islike a tongue and teeth that need to be wound. What about theargument that work is inevitable. When we fight with girlfriend Toreconcile our fans are angry. The application of this new text, andmany fans love poem. We now turn to download the application forfree !!! Download now to reconcile these verses and share yourboyfriend. We are willing to listen to all your suggestions. Justsend us an email We will improve even further. Note verses ormessages in Apple applications are sourced from the internet.
กลอนอกหัก 7.1 APK
ITG Factory
ชีวิตคนเราคงหนีเรื่องความรักกันไม่พ้นเมื่อวันที่เรามีความรักเราก็มีความสุขมากแค่ไหนวันที่เราอกหักเรายิ่งก็มีความทุกข์มากเป็นเท่าตัว แอพพลิเคชั่นกลอนอกหัก เวอร์ชั่นใหม่ ออกแบบตามหลัก Material Design ของ Googleในแอปพลิเคชั่นนี้มีข้อความและบทกลอนอกหักโดนๆ มากมายสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงอกหัก หรือเพิ่งโดนหักอกมาขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!!โหลดตอนนี้และแชร์บทกลอนอกหักให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่(เคย)รักคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต Life wouldlove to escape the inescapable. When we love, we also enjoyed agood joke. We are heartbroken that our great sorrow, a lot oftimes. Applications Applications verse heartbreaking version.Designed by Material Design by Google. The app offers aheartbreaking messages and poems by many. For those who are inlove. Or just get a break We now turn to download the applicationfor free !!! Download now and share a love poem to a loved one orsomeone who (ever) love you. We are willing to listen to all yoursuggestions. Just send us an email We will improve even further.Note: The text of the poem or application functionality is providedby the Internet.
กลอนคิดถึงแฟน 2.1 APK
ITG Factory
เมื่อเราต้องอยู่ห่างจากแฟนเป็นเรื่องธรรมดาที่ความคิดถึงจะเกิดขึ้นยิ่งต้องอยู่ไกลจากแฟนมากเท่าไหร่ความคิดถึงยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชั่นนี้มีบทกลอนคิดถึงแฟนมากมายขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี!!!โหลดตอนนี้และแชร์บทกลอนคิดถึงให้กับแฟนของคุณได้รับรู้เรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณเพียงส่งอีเมลถึงเรา เราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ตWhen weneed to stay away from the fans. Is commonly thought to occur.Evenmore distant from the fans very much. Doubly nostalgic evenmore.The application offers a catchphrase think many fans.We nowturn to download the application for free !!!Download now and sharemy poems with your fans get to know.We are willing to listen to allyour suggestions. Just send us an email We will improve evenfurther.Note verses or messages on the Apple applications have comefrom the Internet.
คำคมเจ็บๆ 7.1 APK
ITG Factory
"คำคมที่บาดใจ มาจากหัวใจที่บาดเจ็บ"ในแอปพลิเคชั่นนี้มีข้อความและคำคมเจ็บๆ มากมายสำหรับคนที่ต้องการตอกย้ำความเจ็บให้กับหัวใจ แอพพลิเคชั่น คำคมเจ็บๆเวอร์ชั่นใหม่ ออกแบบตามหลัก Material Design ของ Googleขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!!โหลดตอนนี้และแชร์คำคมเจ็บๆ ที่บาดใจเจ็บของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :คำคมหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต "HarrowingQuotes The injuries of the heart " The app offers a lot of painmessages and quotes. For those who want to perpetuate the hurt tothe heart. Applications Offers Quotes crazy version. Designed byMaterial Design by Google. We now turn to download the applicationfor free !!! Download now and share quotes crazy. Harrowing hurtyour We are willing to listen to all your suggestions. Just send usan email We will improve even further. Note: Quotes app or text inan application with the Internet.
คำคมความรัก 7.2 APK
ITG Factory
ในแอปพลิเคชั่นนี้มีคำคมความรักและ บทกลอนเกี่ยวกับความรักในด้านต่างๆมากมาย ทั้งสมหวังในรัก, อกหักจากรัก, คิดถึงคนที่เรารัก ฯลฯขณะนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี !!! รีบโหลดตอนนี้อาจจะเจอคำคมความรักที่ตรงกับใจของคุณเรายินดีที่จะรับฟังทุกคำแนะนำของคุณ เพียงส่งอีเมลถึงเราเราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ :บทกลอนหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นนี้มีที่มาจากอินเตอร์เน็ต In theapplication with a quip and love. Poems about love in manydifferent ways. The disappointment in love, heartbroken, love, lovethe people we love, etc. We now turn to download the applicationfor free !!! Hurry now loaded Love Quotes that might come with yourmind. We are willing to listen to all your suggestions. Just sendus an email We will improve even further. Note verses or messageson the Apple applications have come from the Internet.
Loading...