1.0 / June 13, 2012
(4.6/5) (195)
Loading...

Description

อักษรแห่งความเย็น
พาสู่ความเห็นอันเป็นกลาง
เมื่อรู้จักว่างแล้วคิด
เรียกว่าคิดจากความว่าง

‘คิดจากความว่าง’ เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ เป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งใน‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ตลอดจนเป็นชื่อวิธีคิดแนวหนึ่ง คือว่างแล้วค่อยคิดไม่ใช่เอาแต่คิดทั้งยังว้าวุ่น
ว่างคือว่างอย่างไร? ไม่ใช่ว่างแบบอากาศธาตุ แต่เป็นว่างจากอคติว่างจากความทะยานเข้ากระทบกระทั่งตลอดจนว่างจากคลื่นรบกวนในรูปความคิดแส่ซ่าน
เมื่อเขียนด้วยความว่างข้างต้นก็น่าคาดหมายว่าอ่านแล้วจะลงเอยเป็นความว่างด้วยเช่นกันแม้หลายเรื่องอาจดูโลดโผน ชวนขบขัน หรือมีสีสันน่าแปลกใจขัดแย้งกันกับความว่าง แต่อย่างน้อยทุกบทก็มีบรรทัดแห่งความ‘ว่างจากปม’ ตบท้ายให้คลายจิตจากความเกาะเกี่ยวเสมอ
เรื่องรกสมองต้องกวาดล้างด้วยเรื่องเบาสมองและไม่มีเรื่องใดทำให้สมองเบาได้ยิ่งไปกว่าเรื่องที่คิดจากความว่างไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อความบันเทิงในอารมณ์ว่างหรือเพื่อความว่างจากอารมณ์บันเทิงก็ขอให้ได้ไปถึงที่สุดแห่งความว่างตรงปลายทางเสมอกัน

ดังตฤณ
สิงหาคม ๒๕๔๙
คิดจากความว่าง ๒

แอพพลิเคชั่น DungTrin Collection ชุดคิดจากความว่างได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณเพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้รวบรวมหนังสือได้แก่..
- คิดจากความว่าง ๑
- คิดจากความว่าง ๒
- คิดจากความว่าง ๓
- คิดจากความว่าง ๔

ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- สามารถอ่าน ซูม ย่อ ขยาย หนังสือในรูปแบบ PDF
- สามารถค้นหาหนังสือทั้งในรูปแบบชั้่นหนังสือและรายการหนังสือ
- มีที่คั่นหนังสือเพื่อให้สามารถกลับมาอ่านต่อจากที่อ่านไว้ได้
- มีฟังก์ชั่นในการจดโน้ตเพื่อเก็บข้อความที่ต้องการจากหนังสือได้
- สามารถเลือกถ้อยคำในหนังสือ เพื่อแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter

*หากอุปกรณ์ของท่านมีพื้นที่ไม่พอที่จะลงแอพพลิเคชั่นนี้สามารถลงแอพพลิเคชั่นหนังสือแบ่งเป็นชุดเล็กๆได้แก่แอพพลิเคชั่น
- คิดจากความว่าง: DungTrin Collection
- จิตจักรพรรดิ: DungTrin Collection
- กรรมพยากรณ์: DungTrin Collection
- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว: DungTrin Collection

วิธีใช้
*เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านจากหน้าชั้นหนังสือหรือหน้ารายการหนังสือ
*ท่านสามารถซูมเข้าหรือซูมออก 1 ระดับ โดยแตะสองครั้งหรือซูมหลายระดับ โดยการกดปุ่มซูม
*ท่านสามารถเลือกข้อความโดยใช้การแตะที่ข้อความ 2 วินาที
*เมื่อท่านออกจากหน้าอ่านหนังสือที่คั่นหนังสือจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อเสนอหรือติชม สามารถส่งมาได้ที่ dharmabooks.th@gmail.com

App Information คิดจากความว่าง Dungtrin

 • App Name
  คิดจากความว่าง Dungtrin
 • Package Name
  com.dungtrin.dungtrinbooks.thinkfromemptiness
 • Updated
  June 13, 2012
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  DharmaBooks
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

DharmaBooks Show More...

คิดจากความว่าง Dungtrin 1.0 APK
DharmaBooks
อักษรแห่งความเย็นพาสู่ความเห็นอันเป็นกลางเมื่อรู้จักว่างแล้วคิดเรียกว่าคิดจากความว่าง‘คิดจากความว่าง’ เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ เป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งใน‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ตลอดจนเป็นชื่อวิธีคิดแนวหนึ่ง คือว่างแล้วค่อยคิดไม่ใช่เอาแต่คิดทั้งยังว้าวุ่นว่างคือว่างอย่างไร? ไม่ใช่ว่างแบบอากาศธาตุ แต่เป็นว่างจากอคติว่างจากความทะยานเข้ากระทบกระทั่งตลอดจนว่างจากคลื่นรบกวนในรูปความคิดแส่ซ่านเมื่อเขียนด้วยความว่างข้างต้นก็น่าคาดหมายว่าอ่านแล้วจะลงเอยเป็นความว่างด้วยเช่นกันแม้หลายเรื่องอาจดูโลดโผน ชวนขบขัน หรือมีสีสันน่าแปลกใจขัดแย้งกันกับความว่าง แต่อย่างน้อยทุกบทก็มีบรรทัดแห่งความ‘ว่างจากปม’ ตบท้ายให้คลายจิตจากความเกาะเกี่ยวเสมอเรื่องรกสมองต้องกวาดล้างด้วยเรื่องเบาสมองและไม่มีเรื่องใดทำให้สมองเบาได้ยิ่งไปกว่าเรื่องที่คิดจากความว่างไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อความบันเทิงในอารมณ์ว่างหรือเพื่อความว่างจากอารมณ์บันเทิงก็ขอให้ได้ไปถึงที่สุดแห่งความว่างตรงปลายทางเสมอกันดังตฤณสิงหาคม ๒๕๔๙คิดจากความว่าง ๒แอพพลิเคชั่น DungTrin Collection ชุดคิดจากความว่างได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณเพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้รวบรวมหนังสือได้แก่..- คิดจากความว่าง ๑- คิดจากความว่าง ๒- คิดจากความว่าง ๓- คิดจากความว่าง ๔ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน- สามารถอ่าน ซูม ย่อ ขยาย หนังสือในรูปแบบ PDF- สามารถค้นหาหนังสือทั้งในรูปแบบชั้่นหนังสือและรายการหนังสือ- มีที่คั่นหนังสือเพื่อให้สามารถกลับมาอ่านต่อจากที่อ่านไว้ได้- มีฟังก์ชั่นในการจดโน้ตเพื่อเก็บข้อความที่ต้องการจากหนังสือได้- สามารถเลือกถ้อยคำในหนังสือ เพื่อแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter*หากอุปกรณ์ของท่านมีพื้นที่ไม่พอที่จะลงแอพพลิเคชั่นนี้สามารถลงแอพพลิเคชั่นหนังสือแบ่งเป็นชุดเล็กๆได้แก่แอพพลิเคชั่น- คิดจากความว่าง: DungTrin Collection- จิตจักรพรรดิ: DungTrin Collection- กรรมพยากรณ์: DungTrin Collection- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว: DungTrin Collectionวิธีใช้*เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านจากหน้าชั้นหนังสือหรือหน้ารายการหนังสือ*ท่านสามารถซูมเข้าหรือซูมออก 1 ระดับ โดยแตะสองครั้งหรือซูมหลายระดับ โดยการกดปุ่มซูม*ท่านสามารถเลือกข้อความโดยใช้การแตะที่ข้อความ 2 วินาที*เมื่อท่านออกจากหน้าอ่านหนังสือที่คั่นหนังสือจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหรือติชม สามารถส่งมาได้ที่ dharmabooks.th@gmail.com
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1.0 APK
DharmaBooks
รวมคำถามและคำตอบจากคอลัมน์ในนิตยสารบางกอกคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไร?ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน?คำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกรังสำหรับผู้ยังเดินทางไม่สิ้นสุดแอพพลิเคชั่น DungTrin Full Collectionได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณเพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้รวบรวมหนังสือได้แก่..- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ๑- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ๒- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ๓- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ๔- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ๕- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับ อยู่สบาย ไปสบาย- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับคัดสรรฟีเจอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน- สามารถอ่าน ซูม ย่อ ขยาย หนังสือในรูปแบบ PDF- สามารถค้นหาหนังสือทั้งในรูปแบบชั้่นหนังสือและรายการหนังสือ- มีที่คั่นหนังสือเพื่อให้สามารถกลับมาอ่านต่อจากที่อ่านไว้ได้- มีฟังก์ชั่นในการจดโน้ตเพื่อเก็บข้อความที่ต้องการจากหนังสือได้- สามารถเลือกถ้อยคำในหนังสือ เพื่อแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter*หากอุปกรณ์ของท่านมีพื้นที่ไม่พอที่จะลงแอพพลิเคชั่นนี้สามารถลงแอพพลิเคชั่นหนังสือแบ่งเป็นชุดเล็กๆได้แก่แอพพลิเคชั่น- คิดจากความว่าง: DungTrin Collection- จิตจักรพรรดิ: DungTrin Collection- กรรมพยากรณ์: DungTrin Collection- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว: DungTrin Collectionวิธีใช้*เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านจากหน้าชั้นหนังสือหรือหน้ารายการหนังสือ*ท่านสามารถซูมเข้าหรือซูมออก 1 ระดับ โดยแตะสองครั้งหรือซูมหลายระดับ โดยการกดปุ่มซูม*ท่านสามารถเลือกข้อความโดยใช้การแตะที่ข้อความ 2 วินาที*เมื่อท่านออกจากหน้าอ่านหนังสือที่คั่นหนังสือจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหรือติชม สามารถส่งมาได้ที่ dharmabooks.th@gmail.com
Loading...