1.0 / May 26, 2017
(5.0/5) (10)
Loading...

Description

พุทธวจนล้านนาเรดิโอ วิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมงBuddha's words over theradio Radio 24 hours.

App Information พุทธวจนล้านนาเรดิโอ

 • App Name
  พุทธวจนล้านนาเรดิโอ
 • Package Name
  com.thunkable.android.fanfm899.blannaradio
 • Updated
  May 26, 2017
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  TheTiD.com
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  2119 หนองค้างพลู เพชรเกษม114 หนองแขม กทม 10160 โทร 098 569 0026
 • Google Play Link

TheTiD.com Show More...

สาธุเรดิโอ 1.0 APK
TheTiD.com
สาธุเรดิโอ FM 101 MHzวัดท่าพระยาจักร (ช่องลม) ตำบล อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160Praise Radio FM 101 MHz.Wat Phra Ya church(Duct) Sub-District U Thong Suphan Buri 72160.
ธรรมมะหลวงพ่อปราโมทย์ 1.0 APK
TheTiD.com
ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ปาโมชฺโชเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ“ธรรมะจริงๆง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เองเรื่องของกายเรื่องของใจนี่เองทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิงเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาอันนั้นเข้าใจผิดการปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรมให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อยตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไงตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็คือเข้าถึงธรรมะถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้วเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มี…”Dharma for his miseryBe mindful of your body know thetruth. With mental focus and neutral. Pastor Sam Cho Spa OffersChฺ.Simple and commonly called the Dharma."Religion is really verysimple fashion I think is most common. It's near the end This isthe story of our own. The body of the mind itself. Now we go intothe seminary drawing clutter. We thought the practice was to dosomething extraordinary. Then one day something extraordinary. ThatmisunderstandingPractice really It is the study of religion itselfDharma is the body and mind A substantial body I called abstract Weprovide education, physical education, so that education. Accordingto the view that the actual body is. The reality of it is. The factthat a religion is to understand the reality of the Body of mind.Dharma is accessibleIf you already understand the Dharma That thebody and mind, not us. This so-called fair, with eyes to see. Hehas enlightened the eyes fair Is it the fact that the body andmind, not us. We do not ... "
คำศัพท์พระราชพิธีพระบรมศพ 1.0 APK
TheTiD.com
หนังสือ ''คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณีเครื่องประกอบพระราชพิธีศิลปกรรมสถาปัตยกรรมกระนั้นอาจมีประชาชนที่ไม่ทราบถึงความหมายรวมถึงรายละเอียดต่างๆของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆด้วยเหตุนี้กระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียงคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าวและเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคำศัพท์ต่างๆที่รวบรวมในครั้งนี้ได้คัดเลือกเฉพาะคำศัพท์ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของงานพระราชพิธีพระบรมศพตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กระทั่งถึงการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณพระเมรุมาศท้องสนามหลวงโดยเฉพาะคำศัพท์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากปรากฏเป็นเนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในการพระราชพิธีตามสื่อต่างๆ อยู่เสมอ เช่นการอ่านพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ละช่วงเวลาพระพิธีธรรม การประโคมยำยามนอกจากนี้ยังได้คัดเลือกคำศัพท์ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาโบราณราชประเพณีรวมถึงคติความเชื่อที่ไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบันอาทิพระเมรุทอง การทิ้งทานต้นกัลปพฤกษเป็นต้นในส่วนของการอธิบายศัพท์ได้ยึดการนิยามความหมายซึ่งเป็นที่รับรู้ในปัจจุบันเป็นสำคัญโดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งจากเอกสารชั้นต้นและงานวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพโดยได้อธิบายประวัติภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มาของรูปคำศัพท์คำอ่านและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามคำศัพท์บางคำมีการใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เช่นพระโกศและพระลองซึ่งคำอธิบายที่ได้จัดทำนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าทางด้านภาษาประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติกระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจตามสมควรและยังเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาตลอดจนธรรมเนียมราชประเพณีสืบไปกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ***แหล่งที่มา :http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7202&filename=index***ดาวน์โหลดไฟล์ PDF :http://www.m-culture.go.th/th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf***ดาวน์โหลดไฟล์ Jpeg :http://www37.online-convert.com/download-file/5bc6f896c16a3c89a4cd264006b00c26/converted-5bc6315c.jpgThebook 'terminology related to ceremonial remains'' His Majesty KingBhumibol Adulyadej's global Cummins Navy. On the ceremonialremains. His Majesty King Bhumibol Adulyadej's global Cummins Navy.The terminology related to ceremonial heritage, which reflects alot of knowledge of the language and the culture and tradition ofthe ceremonial trappings of fine arts, architecture, yet there maybe people who do not know the meaning to. details The words thatappear in the media. For this reason, the Ministry of Culture isdesignated by the Bureau of the Department of Arts, Literature andhistory research and compiled a glossary of terms related to theceremonial remains. His Majesty King Bhumibol Adulyadej global USNavy Great up. To build knowledge and understanding of the basicsof the ancient tradition, and to bring the knowledge of such useproper terms that are collected in this selection, only theterminology that shows an overview of the work. rite remains thepractice of charity, at Dusit throne Hall. Even to the sacrifice ofthe royal funeral pyre at Sanam Luang cremation particular word ina ceremony dedicated to the fire, which has a lot of details. Themain contents of the book includes a glossary of terms appearing inthe ceremony, according to various media always like to read themonogram of King USA Cummins Navy King Bhumibol Adulyadej toperform royal charity each time pastors. the ceremonial fanfarefair Imiam In addition, selected terminology that is useful in thestudy of ancient tradition and beliefs are not already present.Meru such as gold The cast Kalp the plant and so on. As part of thedescriptive terms have seized a definition which is perceived todayas key. The study compares both the initial document. And researchassociated with the remains. The biography describes the historicalbackground to the origin of a word and an operator to understandcorrectly some words are used to mean different each time as God.ossuary and the explanation which I have been prepared to guide thestudy of language. History, tradition and the cultural heritage ofnational importance. Ministry of Culture Hopefully the bookvocabulary related to ceremonial remains. His Majesty King BhumibolAdulyadej's global Cummins Navy. Will benefit students and theinterested public, as appropriate, and to glorify the King of graceand precious legacy knowledge of the language, as well as customarytradition forever. Ministry of Culture The Fine Arts Department ***Source:http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7202&filename=index*** Download PDF:http://www.m-culture.go.th/th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf*** Download Jpeg:http://www37.online-convert.com/download-file/5bc6f896c16a3c89a4cd264006b00c26/converted-5bc6315c.jpg
โรมันเรดิโอ 1.0 APK
TheTiD.com
โรมันเรดิโอ FM 107.25 Mhz ที่อยู่: หมู่ที่ 1 40/11 ซอยโรมันถนนเพชรเกษม ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110 Roman radio FM107.25 Mhz. Address: 40/11 Moo 1 Soi Phetkasem Roman parish movedslowly district, Nakhon Pathom 73110.
ราชามุ้งจีบ 1.0 APK
TheTiD.com
หจก.ราชามุ้งจีบ เราเป็นโรงงาน ที่ผลิต ติดตั้ง และให้การบริการเกี่ยวกับมุ้ง ทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ “ ราชามุ้งจีบ -มุ้งลวดมุ้งลวดแบบจีบ (มุ้งจีบ) -มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ (มุ้งม้วน) -มุ้งลวดแบบบานเลื่อน บานเปิด -ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกอลูมิเนียม บานเฟี้ยม -เหล็กดัด -หลังคา กันสาดโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ เรามีโรงงานประกอบเป็นของตัวเอง มีอะไหล่ของสินค้าจำหน่าย โดยทั่วไปรวมทั้งความชำนาญงานของทีมงาน ที่อยู่ในวงการมากว่า 10 ปีเรามีบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าของเราในทุกรายการท่านจึงสามารถวางใจในความเป็นมืออาชีพ และการใส่ใจในการบริการของเราที่อยู่ หจก.ราชามุ้งจีบ 98 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520 โทร 02 738 6550 แฟกซ์ 02 036 2758 มือถือ 083 1676655/081 172 0320 email : arm_lukin@hotmail.com Id line: 081 1720320 https://www.facebook.com/weerayuth.lukinhttps://www.facebook.com/empowerlukin/ บริหารงานโดย วีรยุทธลูกอินทร์ ราชามุ้งจีบมุ้งจีบ,มุ้งม้วน,มุ้งลวด,เจ้าเดียวในประเทศรับรางวัลมาตรฐานระดับอาเซียนและมุ้งลวดเจ้าเดียวในประเทศออกใบรับประกันให้ลูกค้า" Raja Nok PleangLP We are a factory that produces, installs and provides services.About all kinds of nets Under the brand "Raja Pleated Mosquito Net- Window screened pleated (mosquito nets) - Window screened coil(mosquito net) - Sliding door window screen - Aluminum window doorsAluminum mirror, folding door -Curved steel - Canopy roof     By using quality equipment importedfrom abroad We have assembly plants be myself There are spare partsof products sold in general, including the work team's expertise.Who are in the industry for more than 10 years      We have after sales service.For all our products You can therefore rely on professionalism. Andpay attention to our services Address Raja Nok Pleang Ltd., Part.             98Khum Klao Road, Lam Pla Thew Subdistrict, Lat Krabang District,Bangkok 10520             Call02 738 6550 Fax 02 036 2758             Mobile083 167 6655/081 172 0320 email: arm_lukin@hotmail.com              Idline: 081 172 0320  https://www.facebook.com/weerayuth.lukinhttps://www.facebook.com/empowerlukin/ Managed by Weerayut Luk InRaja mosquito nets, pleated nets, roll nets, screened, the only onein the country won the ASEAN standard And screened only in thecountry, issued a warranty certificate to the customer "
Familyradio88 1.0 APK
TheTiD.com
Familyradio88วิทยุท้องถิ่นไทย แฟมิลี่ เรดิโอFM 88.00 MHz.087 3038840Familyradio88Local Radio Thailand Family Radio.FM 88.00 MHz.087303 8840
หมอเปาแพทย์แผนไทย 1.0 APK
TheTiD.com
บริษัท ไพรพนมอินทร์ จำกัดพ.จ.ท. สันติชัย ปัญญาณิชย์(หมอเปา)แพทย์แผนไทยรับปรึกษาปัญหาสุขภาพน.ธ.เอก รปศ. รม พท.ภ. พท.ว.พท.ผ.085-228-7919089-500-4345Company Private Limited PhnomInnP.h.t. Santichaiprakran intelligence Commerce (healers).Thaitraditional medicineConsult your health problemsA. Matt. V PhDProf. MA Pt.p. Pt.w. Pt.ผ.085-228-7919089-500-4345
สถานีวิทยุวัดปากบ่อ 1.0 APK
TheTiD.com
สถานีวิทยุวัดปากบ่อFM 91.75MHzท่านสามารถรับฟังรายการต่างๆได้ผ่านทางเครื่องรับวิทยุระบบ FM91.75 MHzในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมไปถึงและผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทwww.watpakbo.comWat Pak Bo radio station FM 91.75 MHz.You canlisten to various itemsVia a radio system, FM 91.75 MHz.In areaswhere signal coverage to reach.And via the Internet.www.watpakbo.com
Loading...