1.3.150701.th / July 2, 2015
(4.0/5) (360)
Loading...

Description

วิธีเล่น
1) แตะเพื่อเล็งไปยังเป้าหมาย
2) เก็บผลไม้เมื่อยิงไปเรียงต่อกัน3ชิ้น
3) เรียกนกแก้วได้โดยเก็บผลไม้ต่อต่อกัน

ถึงแม้การผจญภัยจะอันตรายแต่คุณก็ยังเก็บผลไม้พิเศษเพื่อเอาไปช่วยในการเก็บลูกโอ๊คได้นะ
ใช้ปืนและกระสุนผลไม้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปืนเลเซอร์ ปืนไฟระเบิดและอื่นอื่นๆอีกมากมาย มาเก็บลูกโอ๊คแสนอร่อยกัน


★★★ จุดเด่นเกมนี้★★★


·เล่นฟรี
·เล่นง่ายและสนุกสนาน
·ภาพและเสียงอลังการ
·มีด่านให้เล่นมากมาย
·ไอเทมช่วยเหลือมากมาย
·มีโบนัสทุกวัน

How to Play
1) Touch to aim at the target.
2) Keep the fruit when fired tiles 3 pieces.
3) Run the parrot by the fruit of another.

Although the adventure is dangerous. You can also collectspecialfruit. In order to help to keep the oak as well.
Firearms and ammunition fruit variety of formats such as laserguns,flamethrowers, grenades and more. To keep the oakdelicioustogether.


★★★ ★★★ Featured game


· Play
· Easy to play and fun
· Visual splendor
· There are many levels to play
· Items plenty of help
· A daily bonuses

App Information ฟรุ๊ตชูตเตอร์

 • App Name
  ฟรุ๊ตชูตเตอร์
 • Package Name
  com.moreshine.shooter.saga.apus.th
 • Updated
  July 2, 2015
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.3.150701.th
 • Developer
  Sailfish00
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Email sailfishgg00@gmail.com
  SERTUS CHAMBERS,P.O. BOX 905, QUASTISKY BUILDING ROAD TOWN,TORTOLA,VIRGIN ISLANDS, BRITISH
 • Google Play Link

Sailfish00 Show More...

وكر الاوغاد - طريق الموت 1.1.12 APK
Sailfish00
"كن حر واختار مصيرك في مدينة الاوغاد، والمكانالذي يمكن أن تصبح مليونير العالم، زعيم مافيا أو أي شيء كنت تريد أنتكون! مدينة الاوغاد لعبة مافيا جريمة متعددة على الانترنت.توحيد ونمو عائلتك إلى إمبراطورية فى الجريمة على مستوى عالمي. تصلإلى الصالة الرياضية، تنهش في الشوارع، وقهر عواصم العالم، وتسلقطريقك إلى الأعلى كملك الجريمة في نهاية المطاف. هل لديك ما يلزم؟ تركالأخلاق عند الباب، اسحب البنادق و ابدأ العملأو الذهاب وخلق الامبراطورية المالية الخاصة بك! السفر في جميعأنحاء العالم: شراء وبيع وخصائص التجارة، والتخصصات، والأسلحة والدروعوالمعدات! ابدأ العمل والعمل طريقك إلى الأعلىمزايا مدينة الاوغاد:اللعب الحر على الانترنت مع الاف من اللاعبينحارب, اسرق, و اضرب لاعبين اخرين عن طريق الانترنتاغمل ثروة عن طريق استثمار نقودك فى الممتلكات, العمل, والتجارة.انشاء عائلة مع الاصدقاء و العمل معا للحصول على الاحترامبناء العضلات وتحسين أسلحتك والدروع لهزيمة أعدائكدردشة، تكوين صداقات جديدة، وهزيمة أعدائك وتلبية الحب في حياتكتنغمس في السلوك الإجرامي لتوسيع الإمبراطورية الخاصة بكالاستمتاع بالانشطة العالمية المثيرةملاحظة:هذه لعبة على الانترنت فقط, لذلك يجب ان تكون متصلا بالانترنتللعب""Be free and chose yourdestiny in the city of villains, and where you can become amillionaire world, mafia leader or anything you want to be! City ofVillains game Mafia multiple crime on the Internet.Consolidation and growth of your family to the empire of thecrime on a global level. Hit the gym, eating away in the streets,and conquer the capitals of the world, and climb your way to thetop as the king of crime in the end. Do you have what it takes?Leave morals at the door, pull guns and start workOr go and create your own financial empire! Travel all over theworld: buy, sell and trade properties, and disciplines, weapons,armor and equipment! Start work and work your way to the topAdvantages of the city of villains:Free online play with thousands of playersHareb, steal, and smite the other players via the InternetAgml wealth by investing money in property, labor, and trade.The establishment of a family with friends and work together to getthe respectBuild muscle and improve your weapons and armor to defeat yourenemiesChat, make new friends, and defeat your enemies and meet the loveof your lifeIndulge in criminal behavior to expand your empireEnjoy the exciting world with activitiesNote:This online game only, so it must be connected to the Internet toplay. "
Mafia City 2-The Last Godfather (Mafia War Game) 1.1.34 APK
Sailfish00
Mafia City 2 is an online multiplayer (MMORPG) strategy wars game.In the city of underworld, you could be a world tycoon, agodfather, a new Scarface or anything else you want to be! Be freeand decide your destiny in the city of mafias!Game features:1.Extremely free play in an online sandbox world with thousands ofplayers;2. Make fortunes of cash by investing or gamble in thecasino;3.Create a family with friends and fight with your enemy toget respect ;4.Build muscle and improve your weapons and armor todefeat your enemies;5.Chat, make new friends, or meet the love ofyour life;6. Indulge in ruling behavior to expand your empire;7.Enjoy exciting global activities and missions updatedfrequently;Join us online:- Facebook: facebook.com/wildcitygame-Twitter: twitter.com/thewildcitygameNOTE:- This is an ONLINE ONLYgame. You must be connected to the Internet to play.
Farm Legend Mania 2.22 APK
Sailfish00
Farm Legend Mania is a hyper-addictive cute match 3 puzzle fromMushroom Studio, wins great acclaim from our girl gamers.This match 3 game is under the background of farm and zombie.All you have to do is to: Download the game, and fight against theZombie Legion to the end.Farm Legend Mania is a free match 3 puzzle, but the in-apppurchasing is also available to help you pass the higher level.-------------------------------------------------------------------------------------------------Features:★Easy to play. All you have to do is to match and collectcrops.★Get a gift box every few levels. Luck will come your way.★100+ marvelous levels are waiting for your challenge.★Connect to Facebook to compete with your friends.★Unlock new boosters during the game, you will be stronger andstronger.★The magnificent special effects: resplendent and highlyadditive.★Get seeds from zombies: You can raise your plants and buildyour own farm. You can even steal from your friend's farm.
Sweet Candy Cookie Blast HD 1.7.5 APK
Sailfish00
Sweet Candy Cookie Blast HD is the mostpopular candy pop/breaking/buster game! Another classic match-threegame. No.1 casual puzzle game on the world.Game Play for free as you match and detonate as many cookie asyou can.You will love the fun, creativity and excitement of this greatcasual game.The game is a wildly addictive candy puzzle game!Tap on two or more adjacent candy to make them burst, and try toscoring as many points as possible!The power of magic candy cookie crush is in your hands! Switchand match 3 or more candy to walk through more than 1000 levels inthis completely new candy legend puzzle adventure.candy mania is an addictive and delicious adventure filled withcolorful cookie crunching effects and well designed puzzles! Withcandy mania blast style candy to eliminate in each level, candymania free is twice the fun but familiar to play. So let's getstarted now!Game Features:- The Color-changing candy can eliminate to any other coloredcandy.- Sharp and animated visuals bring this candy legend tale tolife- Easy and fun to start but a challenge to get 3 stars in eachlevel- Classic Mode: 1000 candy cookie crush challenging levels and moreto come- Stunning graphics with a highly polished interface
Auto Battle: War of Magic 2.8.10 APK
Sailfish00
★Award-winning Android RPG Game of 2015★Auto Battle - Epic RPG is the best MMORPG experience where youbattle endless monsters, adventure through dungeons & battle inPVP arena. Use endless loot & 24/7 auto battle to top players& guilds. Choose one of three classes — Warrior, Hunter, orMage — to explore dungeons and engage in exciting Auto Battleagainst various monsters and bosses! Train your brave heroes toparticipate in team battle and guild wars for handsome rewards likeGems, Honor, and Reputation! Form or join a guild with smartmatch-making system to become the best player in the world! Usestrategy to defeat enemies and Smash your bros in PVE and PVPcombat alike!Unlike other dungeon crawlers and hack 'n' slash MMORPGs, AutoBattle offers a never-ending farming adventure in the palm of yourhand. Even when you have to stop playing, Auto Battle lets youcontinue the fight in Offline Mode. You can continue exploringdungeons while you put the hard hours in at work. You can keepearning Experience, Coins, and Equipment while you’re studying forschool. You can keep hiring heroes and summoners to wage war inyour sleep.Fulfill Your Destiny, Use Your Strategy, and Claim YourThroneOverwhelming ★★★★★ Reviews5/5 "An abundance of content: Arenas, Dungeons, PvP, andAdventures."5/5 "Good concept RPG with a lot of features to explore."5/5 "All the pleasure of mmos without the endless mindlessgrind."5/5 "It is just like a MMO level tool that lets you analyze yourcombat log, gear attributes, and character level information."Game Features:24/7 Auto Battle/Omg! EzPz!Even when you are not online, your character will keep exploringdungeons, fighting enemies, earning experience, and finding gearfor you. Conquer monster-packed PVE dungeons or wage wars inintense PVP combat. Experience the different type of battle throughthe different combinations of skills, heroes and gear.Customizable HeroesCreate a male or female hero in any of three traditional classes.Will you choose the strong and resilient Warrior, the nimble andsharpshooting Hunter, or the magnificent and spell-slinging Mage?The customization doesn’t stop there. Over time, upgrade yourcharacters and gear, equip the epic loot you discover, and designyour own combination of skills. As your power grows, spread yourreputation across the world in this action-packed adventureRPG!Unique SmeltingSmelt your common gear to get better items in return, even powerfulartifacts! What are you waiting for? Forge the ultimate weapons,gear, and artifacts so you can crush your enemies and show off yourmagnificent equipment — up close!Fiery Arena CombatProve your might by defeating other players in the Arena. Defeathigher-ranked players to take their place and claim your right todaily Gem rewards! Fight your way to the top of the leaderboardsand bask in the glory!Team CombatJoin up with other players in twice-daily Team Battles and excitingGuild Wars. Defend your Team Battle championship as long as you canfor better rewards. Work together with your guild to rake inExperience and gain Reputation.Challenge BossChallenge yourself with hundreds of achievements and instantlyboost your power and speed with enhancement, devour and transfer!Journey through the darkness, team up with your friends to conquerthe Bosses. Use tickets to challenge bosses and use Sweep to keepslaying boss monstersDazzling GraphicsDazzling graphics with HD resolutions - Visually Stunning Skills,Cool Weapons and Gear Effects. Explore various maps like NewTrials, Darkness Tower, Monk Temple, Hall of Heroes, Reborn Realm,Hall of the Dead, Gold Statue, Darkness Rebirth and manymore.Join thousands of players in the best MMO RPG experience on Androidtoday!One of the best 2015 games for freeOfficial Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/autobattle
Legend of Heroes 2.0.0.717106286 APK
Sailfish00
【GAME INTRODUCTION】If you are thinking every day of how to perform a perfectpentakill,of hero combinations, of counter picks and stuff likethis, thenthis game is right for you! Don't waste time, everyoneis alreadypicking their heroes and the battle is about to begin!Summon yourfavorite heroes, ready your gear, upgrade the abilitiesand rushinto battle!Numerous heroes are waiting for your call! Explorefascinatingplaces during your adventures! You will find hundreds ofitems andequipment, and it is up to you to decide how to make useof themfor your team! This is all for you, all for you to feelthegreatest game experience ever!【GAME FEATURES】1. MULTILINGUAL GAMEGame supports 中文(简体),中文(繁體), English,ไทย, Việt. The choiceisyours!2. BUFFSThere is always a chance to find a monster with red or bluebuffduring the journeys. Once it is killed, the team will getasignificant boost to the attributes!3. GANKSOne of the game features is the brush system. When a team is onitsjourney, it can come across some brushes, which means better tobeon guard! Maybe a ganker hides there!4. RUNES6 types of runes for 6 specializations! You can upgrade runesandincrease their attributes, therefore increasing hero'sattributes!Create the team of almighty heroes!【Contact Us】Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/league.heroesWechat: loh_gmCustomer Support: loh@9266.com
ฟรุ๊ตชูตเตอร์ 1.3.150701.th APK
Sailfish00
วิธีเล่น1) แตะเพื่อเล็งไปยังเป้าหมาย2) เก็บผลไม้เมื่อยิงไปเรียงต่อกัน3ชิ้น3) เรียกนกแก้วได้โดยเก็บผลไม้ต่อต่อกันถึงแม้การผจญภัยจะอันตรายแต่คุณก็ยังเก็บผลไม้พิเศษเพื่อเอาไปช่วยในการเก็บลูกโอ๊คได้นะใช้ปืนและกระสุนผลไม้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปืนเลเซอร์ ปืนไฟระเบิดและอื่นอื่นๆอีกมากมาย มาเก็บลูกโอ๊คแสนอร่อยกัน★★★ จุดเด่นเกมนี้★★★·เล่นฟรี·เล่นง่ายและสนุกสนาน·ภาพและเสียงอลังการ·มีด่านให้เล่นมากมาย·ไอเทมช่วยเหลือมากมาย·มีโบนัสทุกวันHow to Play1) Touch to aim at the target.2) Keep the fruit when fired tiles 3 pieces.3) Run the parrot by the fruit of another.Although the adventure is dangerous. You can also collectspecialfruit. In order to help to keep the oak as well.Firearms and ammunition fruit variety of formats such as laserguns,flamethrowers, grenades and more. To keep the oakdelicioustogether.★★★ ★★★ Featured game· Play· Easy to play and fun· Visual splendor· There are many levels to play· Items plenty of help· A daily bonuses
The Last Godfather (Mafia War Game) 1.0.5 APK
Sailfish00
The Last Godfather is an online multiplayer (MMORPG) strategy warsgame. In the city of underworld, you could be a world tycoon, agodfather, a new Scarface or anything else you want to be! Be freeand decide your destiny in the city of mafias!Game features:1.Extremely free play in an online sandbox world with thousands ofplayers;2. Make fortunes of cash by investing or gamble in thecasino;3.Create a family with friends and fight with your enemy toget respect ;4.Build muscle and improve your weapons and armor todefeat your enemies;5.Chat, make new friends, or meet the love ofyour life;6. Indulge in ruling behavior to expand your empire;7.Enjoy exciting global activities and missions updatedfrequently;Join us online:- Facebook: facebook.com/wildcitygame-Twitter: twitter.com/thewildcitygameNOTE:- This is an ONLINE ONLYgame. You must be connected to the Internet to play.
Loading...