1.0 / November 16, 2014
(4.2/5) (4)
Loading...

Description

แอพระบบจองทัวร์ ออนไลน์เหมาะสำหรับกิจการบริษัท โรงแรมห้างร้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ท่องเที่ยวสามารถนำระบบนี้ไปใช้กับองค์กรของท่านได้อาธิ ใช้สำหรับจองตั๋วโรงแรมตั๋วเครื่องบริการรถรับส่งลูกค้าจากสนามบินมาโรงแรมทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานบริการและยกระดับความประทับใจต่อองค์กรของท่านมากยิ่งขึ้นโดยระบบจองทัวร์ออนไลน์นี้ ประกอบด้วยระบบส่วนย่อยๆดังนี้คือ
- ระบบจองทัวร์ สามารถเช็คสถานะทัวร์ ทั้งลูกค้าและเจ้าของ
- ระบบให้คะแนนความประทับใจ
- ระบบสมาชิก ลงทะเบียนและล็อกอิน
- ฟีเจอร์แสดงรายการทัวร์ แบบเรลไทม์
- ฟีเจอร์จองโรงแรม ห้องพัก สั่งอาหารจองตั๋วเครื่องบิน(ในส่วนนี้ติดต่อเจ้าของโปรแกรมเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม)
- ฟีเจอร์แสดงข้อมูลการเดินทางล่วงหน้า
Apple onlinebookingsystem for hotels, department stores company doing businesson thetour. This system can be applied to your organization ArtWorks forbooking air tickets, shuttle service from the airport tothe hotelcustomers. This is to facilitate the services. And enhancetheimpression of your organization even more. The onlinebookingsystem is equipped with a small following.
- The reservation can check the tour. Both clients and owners
- Scoring impression
- Users registration and login.
- Features real-time list of tour.
- Features Booking flights food (in this section. Contact theownerTo develop more)
- Features pre-trip information.

App Information ระบบจองทัวร์ ออนไลน์

 • App Name
  ระบบจองทัวร์ ออนไลน์
 • Package Name
  com.app.bookingtour
 • Updated
  November 16, 2014
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Hippo Limited
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Hippo Limited Show More...

บ้านจันทร์ส่องธรรม 1.3 APK
Hippo Limited
BANJAN เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมธรรมะที่ชมรมจัดขึ้นเป็นประจำ อันได้แก่วิดีโอธรรมะ เสียงธรรม สื่อหนังสือธรรมะ การถามตอบปัญหา-สนทนาธรรมและยังสามารถรับชมถ่ายทอดสด กิจกรรมธรรมะที่ทางบ้านจันทร์ส่องธรรมได้จัดขึ้น ผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้ทั้งนี้เมนูธรรมะคำสอนนอกจากฟังเสียงเทศน์ได้แล้วยังสามารถรับชมและยังขึ้นไตเติลตัวหนังสือธรรมบรรยายให้อ่านโดยอัตโนมัติแนวความคิดและความเป็นมาในการจัดทำเนื่องด้วยผู้พัฒนาเห็นว่ามีสื่อธรรมะหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรม วิดีโอธรรมะ รูปภาพกิจกรรมมีด้วยกันหลากหลายเพื่อง่ายในการเข้าถึงและญาติธรรมจะได้มีความสะดวกในการศึกษาข้อธรรมผู้จัดทำจึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้าน ไม่ได้เข้าร่วมงานได้รับชมธรรมะที่ทางบ้านจันทร์ส่องธรรมได้จัดขึ้นบ้านจันทร์ส่องธรรม เป็นสถานที่ปฎิบัติเรียนรู้ การทำสมาธิฝึกจิตใจตนให้มีความตั้งมั่น มีสติ สมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาตามวิถีแห่งการภาวนาตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมเผยแพร่ธรรมะบอกบุญเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่กัลยาณมิตรทางธรรมได้ทราบแล้วแต่ศรัทธา* ดาวน์โหลดสื่อธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ www.บ้านจันทร์ส่องธรรม.comนอกจากนี้ผู้จัดทำมีแนวความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น"บ้านจันทร์ส่องธรรม" มาจัดทำให้ครอบคลุมระบบมือถือ หลายๆระบบในเวอร์ชั่นต่างๆ เพื่อให้บทธรรมะนี้ได้เข้าถึงผู้ใช้งานให้มากที่สุดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะนี้ด้วยBANJAN is an applicationthat gathers information. Public relations Dharma activities heldregularly at clubs including video clips, audio books, media fair.The General Discussion - Discussion. And can also be viewed live athome, Karen Dharma activities fair was held. Through theapplication of this length.     The sound of the Dharma teachings andpreaching it. Also can watch and also the theme fairly descriptivetext to be read automatically.  Concept and origin of preparation. As developers seethat there are many types of media, be it audio Dharma DharmaDharma Events offers a variety of videos. And the relative ease ofaccess to justice will be more convenient to study theology. Thepreparation has been collected and prepared in an application likethis. Channel relative to the fair at home. Not attend Dharma hasbeen watching the way Karen has held fairly.Chan shines fair As a place to work, learn meditation,practicing their commitment to sober contemplation of wisdom by wayof prayer guidelines.King of the Buddha. News releases Contributions to the goodwill isDharma religious believers may know.* Download Media News more. www. Baan Chan shines fair. com.In addition, the preparation of a concept to develop anapplication. "House Karen unfair" to cover a mobile system inseveral different versions. This is a philosophy to reach as manyusers as possible. And take part in the dissemination of thisseminary.
ระบบจองทัวร์ ออนไลน์ 1.0 APK
Hippo Limited
แอพระบบจองทัวร์ ออนไลน์เหมาะสำหรับกิจการบริษัท โรงแรมห้างร้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ท่องเที่ยวสามารถนำระบบนี้ไปใช้กับองค์กรของท่านได้อาธิ ใช้สำหรับจองตั๋วโรงแรมตั๋วเครื่องบริการรถรับส่งลูกค้าจากสนามบินมาโรงแรมทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานบริการและยกระดับความประทับใจต่อองค์กรของท่านมากยิ่งขึ้นโดยระบบจองทัวร์ออนไลน์นี้ ประกอบด้วยระบบส่วนย่อยๆดังนี้คือ- ระบบจองทัวร์ สามารถเช็คสถานะทัวร์ ทั้งลูกค้าและเจ้าของ- ระบบให้คะแนนความประทับใจ- ระบบสมาชิก ลงทะเบียนและล็อกอิน- ฟีเจอร์แสดงรายการทัวร์ แบบเรลไทม์- ฟีเจอร์จองโรงแรม ห้องพัก สั่งอาหารจองตั๋วเครื่องบิน(ในส่วนนี้ติดต่อเจ้าของโปรแกรมเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม)- ฟีเจอร์แสดงข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าApple onlinebookingsystem for hotels, department stores company doing businesson thetour. This system can be applied to your organization ArtWorks forbooking air tickets, shuttle service from the airport tothe hotelcustomers. This is to facilitate the services. And enhancetheimpression of your organization even more. The onlinebookingsystem is equipped with a small following.- The reservation can check the tour. Both clients and owners- Scoring impression- Users registration and login.- Features real-time list of tour.- Features Booking flights food (in this section. Contact theownerTo develop more)- Features pre-trip information.
SUDOKU 1.0 APK
Hippo Limited
SUDOKU is a popular puzzle game . Most of thetime Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzleobjective is to fill a 9x9 grid with digits so that each column,each row, and each of the nine 3x3 sub-grids that compose it.Tables ( also called "boxes ", "blocks ", "regions ", or "sub-squares ") contains all of the digits from 1 to 9. Setter mysteryto partially completed grid, which is a puzzle posed a unique way.It is the game that you will want to enjoy every day.Tips:- The trick is to excel sudoku is trained to recognize and befamiliar with all forms of tables principles reasoning techniquesto cut the numbers so that the table can cut this figure is goingto be what the reason. It allows fasterAdvantages:- Practice model in a systematic and rational thoughtprocesses.- Skills of observation and analysis.- Practice the idea of ​​grading and sense of space.- Meditation and the development of short-term memory.SUDOKU is a popularpuzzle game. Most of the time Sudoku is a logic-based,combinatorial number-placement puzzle objective is to fill a 9x9grid with digits so that each column, each row, and each of thenine 3x3 sub-grids that compose it. Tables (also called "boxes","blocks", "regions", or "sub-squares") contains all of the digitsfrom 1 to 9. Setter mystery to partially completed grid, which is apuzzle posed a unique way.It is the game that you will want to enjoy every day.Tips:- The trick is to excel sudoku is trained to recognize and befamiliar with all forms of tables principles reasoning techniquesto cut the numbers so that the table can cut this figure is goingto be what the reason. It allows fasterAdvantages:- Practice model in a systematic and rational thoughtprocesses.- Skills of observation and analysis.- Practice the idea of ​​grading and sense of space.- Meditation and the development of short-term memory.
Hippo Fitness 1.0 APK
Hippo Limited
ฮิปโปฟิตเนสเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมความรู้ทิปเทคนิคที่เกี่ยวกับการเล่นฟิตเนสค้นหาเทรนเนอร์และฟิตเนสที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอาธิเช่นการคำนวณการเผาผลาญในร่างกาย,เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ,นาฬิกาจับเวลาขณะวิ่งและเล่นเวทโดยบันทึกค่าเป็นเซทแต่ละครั้งทั้งยังได้ทราบปริมาณแคลอรี่แต่ละกิจกรรมการออกกำลังกายโภชนาการอาหารการกินแอพพลิเคชั่นนี้จึงเหมาะสำหรับเทรนเนอร์ครูฝึกและผู้ต้องการออกกำลังกายที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกออกกำลังกายอีกทั้งยังสามารถพูดคุยสนทนาออนไลน์หรือสอบถามปัญหาการออกกำลังกายในชุมชนของคนเล่นกล้ามได้อีกด้วยHippo Fitness isanapplication that gathers knowledge about fitness tipstechniques.Find trainer and fitness across Canada. And toolsassociated withthe exercise refuse to calculate metabolism in thebody, measuringheart rate, stopwatch while running and weights. Therecording feeis set each time. They also know the amount ofcalories eachexercise activity. Nutrition Diet Applications offersan idealtrainer. Trainer and fitness needs to be used as a toolfortraining exercises. You can also chat online, or for theexerciseof the muscle in the community as well.
Loading...