1.1 / April 20, 2016
(4.4/5) (1)

Description

+++ สนุกไปกับเพลงพร้อม Animation น่ารักๆและเรียนรู้คำศัพท์อีกมากมาย +++ฝึกอ่าน ฝึกท่อง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ26 ตัว พร้อมคำศัพท์ให้แม่นยำ เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่แข็งแรง- สื่อสร้างสรรค์เพื่อเติมเต็มความสุข ให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อย-ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพลูกน้อยจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น-กระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจทำให้ลูกน้อยสนุกและไม่รุ้สึกเบื่อหน่าย-ทำให้ลูกน้อยเกิดความประทับใจในการเรียนรู็สามารถจดจำพร้อมเสริมสร้างสมาธิของลูกน้อยให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่***มาใช้บทเพลงแสนสนุกเปิดโลกการเรียนรู้ใบใหม่ให้ลูกน้อยกันเถอะ***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.misbook.com/ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่http://www.misbook.com/appFacebook Fan Page :http://www.facebook.com/MISAppStore+++ Enjoy music with AnimationCute and learn vocabulary much more +++.Reading practice recitingthe English alphabet with 26 words accurately. Enhance intellectualdevelopment The strong foundation of English.- Creative Media Tofulfill For all the learning activities of the baby.- Help themlearn effectively. Baby will understand easily and faster.-Stimulate learning and appeals. Make it less fun and not feeltired.- The baby was impressed to learn Oh. Able to recognize andstrengthen the child to concentrate on things that do exist.***Used music and fun learning new horizons for your children well.***Learn more http://www.misbook.com/Follow the news on the Apphttp://www.misbook.com/app.Facebook Fan Page:http://www.facebook.com/MISAppStore

App Information ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC

 • App Name
  ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC
 • Package Name
  air.com.misbook.kidssongabc
 • Updated
  April 20, 2016
 • File Size
  41M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  MIS Publishing Co., Ltd.
 • Installs
  5+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  เลขที่ 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • Google Play Link
MIS Publishing Co., Ltd. Show More...
แบบฝึกอ่านภาษาไทย ประสมตัวสะกด 1.0 APK
+ Learning final consonants in the word-endingprotocols: -ng (แม่กง, mae gong); -n (แม่กน, mae gon); -m (แม่กม,mae gom); -y (แม่เกย, mae geuy); -w (แม่เกอว, mae geuw); -k (แม่กก,mae gok); -t (แม่กด, mae got); and -p (แม่กบ, mae gop)+ Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade+ Listening to the pronunciation of each word by tapping on thewordThis application is ideal for preschool children to start topractice reading Thai and also for kindergarten throughfourth-grade students. The content is about combination of finalconsonants in the word-ending protocols which are -ng, -n, -m, -y,-w, -k, -t and -p sounds. Young learners can practice reading wordsand sentences, and importantly, they can also listen to the word’spronunciation. In addition, there are illustrations for kids tolearn the things around them as well as considering the meaning ofwords where a combination of final consonant is made. These willhelp children read Thai fluently and have a strong foundation inlearning Thai in the future.Table of Contents===========+ Combination of final consonants+ The ‘ng’ ending sound (mae gong)+ The ‘n’ ending sound (mae gon)+ The ‘m’ ending sound (mae gom)+ The ‘y’ ending sound (mae geuy)+ The ‘w’ ending sound (mae geuw)+ The ‘k’ ending sound (mae gok)+ The ‘t’ ending sound (mae got)+ The ‘p’ ending sound (mae gop)
พยัญชนะไทยสำหรับเด็ก+ 1.3 APK
Special Product for MISBOOK Subscribe onlyบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสใช้ร่วมกับหนังสือ "แบบฝึกอ่าน ก ไก่ (พร้อม App for Android)" ISBN978-616-527-624-5 เงื่อนไขการใช้งาน Application 1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ***(เฉพาะหนังสือที่มี App) *** 2. ต้องกรอก Serial Numberที่ให้มาพร้อมกับหนังสือ 3. Serial Number 1 ชุดสามารถใช้ลงทะเบียนได้ 15 ครั้ง 4. กรุณาเก็บ Serial Number ไว้กรณีลบ Application ทิ้ง ต้องลงทะเบียนใหม่ 5. Appนี้สำหรับมือถือ/แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Ver.2.3.3ขึ้นไป 6. ขนาดหน้าจอที่แนะนำ มือถือขนาด 4 นิ้วขึ้นไป/แท็บเล็ตขนาด 7นิ้วขึ้นไป วิธีการลงทะเบียนใช้งาน 1.ในการลงทะเบียนจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet 2. เปิด Applicationของหนังสือที่ Download มา จะพบกับหน้าจอสำหรับลงทะเบียน 3. กรอกSerial Number ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือลงในช่อง “Serial Number”และกดปุ่ม “Submit” 4. เมื่อกรอก Serial Number ถูกต้องท่านจึงจะสามารถใช้งาน Application ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email :misstudio@hotmail.com Facebook : MISAppStore Special Product forMISBOOK Subscribe only Special service for customers who purchasethe book from the publisher EMI Rs. Conjunction with the book "Thepractice reading Chicken (with App for Android)". ISBN978-616-527-624-5 Terms of Use Application One. Customers whobought this book from the publisher MiB S *** (only books with App)***. Two. Required to complete Serial Number that was included withthe book. 3. Serial Number 1 kit can be used up to 15 times. 4th.,Please keep up the deleted Application Serial Number to registerthe new left. 5. App for mobile / tablet. Operating system AndroidVer.2.3.3 up. 6th. Larger screen at 4 inches or more mobile /tablet with 7-inch and above. How to register the One. Duringregistration required to connect to Internet. . 2 DownloadApplication of books to find a screen for registering. Three. Enterthe Serial Number into the box comes with a "Serial Number" andpress "Submit". . 4 Enter Serial Number is correct, you can use theApplication. For more information Email: misstudio@hotmail.comFacebook: MISAppStore
แบบฝึกอ่านภาษาไทย ผันวรรณยุกต์ 1.0 APK
+ Learning the tone change of high-, mid- andlow-class consonants; clusters with leading ‘ho’ (ห นำ, ho nam);and consonant blends+ Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade+ Listening to the pronunciation of each word by tapping on thewordThis application is ideal for preschool children to start topractice reading Thai and also for kindergarten throughfourth-grade students. The content is about the tone change dividedinto three class consonants: High, Mid and Low. The clusters withleading ‘ho’ and consonant blends are also included. Children canpractice reading words and sentences, and importantly, they canalso listen to the word’s pronunciation. In addition, there areillustrations for children to learn the things around them as wellas considering the meaning of words in different tones. These willhelp children read Thai fluently and have a strong foundation inlearning Thai in the future.Table of Contents===========+ Three classes of consonants+ Tones+ Mid-class consonants with tone change+ High-class consonants with tone change+ Low-class consonants with tone change+ Clusters with leading ‘ho’+ Consonant blends
พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ 1.5 APK
พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษของคุณให้เริดเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสดีๆ ในชีวิตทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานและเรื่องเงิน! - เผยวิธีออกเสียงแบบง้ายง่าย สไตล์ "อาจารย์อดัม"ที่คุณก็ทำได้! - ฝึกพูดแบบเจ้าของภาษา ด้วยสำนวน สแลงและศัพท์ฮิตในชีวิตประจำวัน -ตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษที่คนไทยอยากรู้มากที่สุด!ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.MISbook.comสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส MIS Publishing Co., Ltd. พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์Speak English Precisely Are you ready to transform your English toprimetime. To open doors of opportunity Learn about the life, workand money! - Reveals how to pronounce a simple style anyway, "hesaid Adam," you can do it! - Learn to speak like a native speakerof English idioms and slang hits everyday. - Plagiarism English inThailand, most curious! More information is available athttp://www.MISbook.com Publisher M. Atlas. MIS Publishing Co., Ltd.English cry me a river Speak English Precisely
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา+ 1.3 APK
Special Product for MISBOOK Subscribe onlyบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสใช้ร่วมกับหนังสือ "นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอนสระพาสนุก (พร้อม App for Android)" ISBN 978-616-527-623-8เงื่อนไขการใช้งาน Application 1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ***(เฉพาะหนังสือที่มี App) *** 2. ต้องกรอก Serial Numberที่ให้มาพร้อมกับหนังสือ 3. Serial Number 1 ชุดสามารถใช้ลงทะเบียนได้ 15 ครั้ง 4. กรุณาเก็บ Serial Number ไว้กรณีลบ Application ทิ้ง ต้องลงทะเบียนใหม่ 5. Appนี้สำหรับมือถือ/แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Ver.2.3.3ขึ้นไป 6. ขนาดหน้าจอที่แนะนำ มือถือขนาด 4 นิ้วขึ้นไป/แท็บเล็ตขนาด 7นิ้วขึ้นไป วิธีการลงทะเบียนใช้งาน 1.ในการลงทะเบียนจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet 2. เปิด Applicationของหนังสือที่ Download มา จะพบกับหน้าจอสำหรับลงทะเบียน 3. กรอกSerial Number ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือลงในช่อง “Serial Number”และกดปุ่ม “Submit” 4. เมื่อกรอก Serial Number ถูกต้องท่านจึงจะสามารถใช้งาน Application ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email :misstudio@hotmail.com Facebook : MISAppStore
ร้อง เล่น เรียนรู้ สระไทย 1.1 APK
+++ สนุกไปกับเพลงพร้อม Animation น่ารักๆและเรียนรู้คำศัพท์อีกมากมาย +++เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปีรู้จักสระไทย 32เสียง ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกประสมคำได้อย่างถูกต้องต่อยอดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีสื่อสร้างสรรค์เพื่อเติมเต็มความสุข ให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อย-ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพลูกน้อยจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น-กระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจทำให้ลูกน้อยสนุกและไม่รุ้สึกเบื่อหน่าย-ทำให้ลูกน้อยเกิดความประทับใจในการเรียนรู้สามารถจดจำคำศัพท์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง-พัฒนาความจำพร้อมเสริมสร้างสมาธิของลูกน้อยให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่***มาใช้บทเพลงแสนสนุกเปิดโลกการเรียนรู้ใบใหม่ให้ลูกน้อยกันเถอะ ***+++Enjoy music with Animation Cute and learn vocabulary much more+++.Suitable for ages 0-5 yearsThailand is an 32-voice readingaloud and training compound word correctly. Thailand to expandlearning in higher levels as well.Creative Media To fulfill For allthe learning activities of the baby.- Help them learn effectively.Baby will understand easily and faster.- Stimulate learning andappeals. Make it less fun and not feel tired.- The baby wasimpressed to learn. Vocabulary and can be used properly.- Improvememory and enhance the child to concentrate on things that doexist.*** Used music and fun learning new horizons for yourchildren well. ***
ภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล 1.4 APK
หวัดดีทุกคนที่มีความใฝ่ฝันว่า "ชาตินี้ฉันต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้"หรือสนทนากับชาวต่างชาติได้โดยที่เขาไม่งงกับภาษาอังกฤษแบบสเนคๆ ฟิชๆของเรา ผมคือด็อกเตอร์โอภาสพร้อมด้วยครอบครัวสุดฮาของผมพวกเราจะยกโขยงมาช่วยฝึกภาษาอังกฤษให้กับคุณๆผมและครอบครัวเตรียมทั้งมุกฮาและสาระเพื่อให้คุณฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆแม้จะอ่านไปขำไปก็ทำให้เราเก่งภาษาได้นะครับ เวิ่นเว้อไปไม่ได้การรีบไปพลิกอ่านและพบกับพวกเราในเล่มได้เลยครับ...สั่งซื้อหนังสือได้ที่http://www.MISbook.comFacebookhttp://www.Facebook.com/MISAppStoreสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสWell, anyonewho has a dream. "I have to say this in English," or conversationswith foreigners, he did it with a little English Snake Fish Ourhair is shed along with the family doctor's hilarious. We willflock to help practice English with you. My family and I both PearlHarbor and other arrangements for you to learn English easily.Despite readers to make us laugh, it's good in it. Mauriceimpossible. Read rushed over and found the book to be here with us...Buy the book at http://www.MISbook.comFacebookhttp://www.Facebook.com/MISAppStorePublisher M. Atlas.
Thai Alphabet for Kids 1.4 APK
It is designed for kids to learn and enjoy Thai Alphabets. Inviteyour child to learn Thai consonants (ก-ฮ, ko kai - ho nok huk) tostrengthen and develop his/her learning, brain and imagination withthe most beautiful vivid color of illustrations and animations thatall the kids love. + Colorful illustrations and hearing the soundsby tapping on the pictures + Tapping on the picture to viewanimated image + Ideal for children 1 year old upwards How to use:+ Use a finger to tap left or right arrow to change a consonant +If you want to hear the sound, just tap on the picture or the textto listen to the corresponding sound. + Use a set of menu/buttonsto view a table of contents and instructionhttp://www.misbook.com/app Facebook Fan Page :http://www.facebook.com/MISAppStore
Loading...