1.0.1 / July 21, 2016
(5.0/5) (21)
Loading...

Description

สองแถวโคราช แอพพลิเคชัน แสดงแผนที่เส้นทาง สายรถสองแถวในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาที่มาและความสําคัญการให้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมานั้นมีการเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางเข้าท่องเที่ยวแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างอำเภอยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถโดยสารประจำทางจุดรอรถโดยสาร สีของรถโดยสารสายของรถโดยสาร ปลายทางของรถโดยสารทำนักท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่สามารถใช้บริการโดยสารได้ด้วยตนเองดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดของการใช้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา คือ การนำ Application on mobileมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้บริการรถโดยสารของคนที่ไม่ทราบข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องของการใช้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาประโยชน์ที่ได้รับ -ทำให้ทราบตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน -ทำให้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถโดยสาร -สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลรถโดยสาร -ทำให้ทราบเส้นทาง สถานที่ของป้ายจอดสายรถโดยสารที่ต้องการใช้งานคณะผู้จัดทำ - นายนฤเบศร์ แจ่มใส -นายเฉลิมชัย คะพิมพ์ - น.ส.กัญญา สร้อยสุวรรณ - นายมงคลคิมทองอาจารย์ที่ปรึกษา - อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุลแอพพลิเคชันสองแถวโคราชหรือ ระบบค้นหาสายรถโดยสารบนสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยระดับปริญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา**หมายเหตุข้อมูลเส้นทางเดินรถได้จากการรวบรวมจากคณะผู้จัดทำ หากมีข้อมูลผิดพลาดแจ้งมาได้ที่ [email protected] row Korat applicationdisplays a map of the route minibus in the city of NakhonRatchasima.The origin andsignificance.      The bus servicesin the city of Nakhon Ratchasima. It has opened up every year. Somany people getting into the tour. But the tourists who come fromother districts. Do not know about the bus waiting for the bus. Thecolor of the bus Lines of buses The destination of the bus Visitorsto the foregoing, you can not use the bus service bythemselves.      Thus, theresearchers have conducted studies in order to fix the mostappropriate use of the bus service. In Muang district, NakhonRatchasima Application on mobile is to be used in solving theproblems of people who use the bus service does not know the buslane in the city of Nakhon Ratchasima. To speed The validity of theuse of the bus service. In Muang district, NakhonRatchasimaBenefits    - To know the currentlocation of the user.    - To know the detailsof the bus.    - Ease of travel for those whodo not know the bus.    - Know paths Place yourstop Line bus use.Staff     - The king'sClear     - Mr Chalerm printit     - Miss.. Kanya goldnecklace.     - Mr. Kim auspiciousgoldAdvisors     - The. Danesh BoonyalugSethakul.Application to Korat minibus or bus line system for thesmart phone. As part of the research program of theBachelor.Department of Information Systems Faculty of BusinessAdministration Rajamangala University of Technology Isan Nakhoncenter.** The information gathered from the route of the report. Ifan error has been informed that [email protected]

App Information สองแถวโคราช

 • App Name
  สองแถวโคราช
 • Package Name
  com.rmuti.infomation.system.buskorat
 • Updated
  July 21, 2016
 • File Size
  5.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  iDevDee
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

iDevDee Show More...

สองแถวโคราช 1.0.1 APK
iDevDee
สองแถวโคราช แอพพลิเคชัน แสดงแผนที่เส้นทาง สายรถสองแถวในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาที่มาและความสําคัญการให้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมานั้นมีการเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางเข้าท่องเที่ยวแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างอำเภอยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถโดยสารประจำทางจุดรอรถโดยสาร สีของรถโดยสารสายของรถโดยสาร ปลายทางของรถโดยสารทำนักท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่สามารถใช้บริการโดยสารได้ด้วยตนเองดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดของการใช้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา คือ การนำ Application on mobileมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้บริการรถโดยสารของคนที่ไม่ทราบข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องของการใช้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาประโยชน์ที่ได้รับ -ทำให้ทราบตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน -ทำให้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถโดยสาร -สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลรถโดยสาร -ทำให้ทราบเส้นทาง สถานที่ของป้ายจอดสายรถโดยสารที่ต้องการใช้งานคณะผู้จัดทำ - นายนฤเบศร์ แจ่มใส -นายเฉลิมชัย คะพิมพ์ - น.ส.กัญญา สร้อยสุวรรณ - นายมงคลคิมทองอาจารย์ที่ปรึกษา - อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุลแอพพลิเคชันสองแถวโคราชหรือ ระบบค้นหาสายรถโดยสารบนสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยระดับปริญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา**หมายเหตุข้อมูลเส้นทางเดินรถได้จากการรวบรวมจากคณะผู้จัดทำ หากมีข้อมูลผิดพลาดแจ้งมาได้ที่ [email protected] row Korat applicationdisplays a map of the route minibus in the city of NakhonRatchasima.The origin andsignificance.      The bus servicesin the city of Nakhon Ratchasima. It has opened up every year. Somany people getting into the tour. But the tourists who come fromother districts. Do not know about the bus waiting for the bus. Thecolor of the bus Lines of buses The destination of the bus Visitorsto the foregoing, you can not use the bus service bythemselves.      Thus, theresearchers have conducted studies in order to fix the mostappropriate use of the bus service. In Muang district, NakhonRatchasima Application on mobile is to be used in solving theproblems of people who use the bus service does not know the buslane in the city of Nakhon Ratchasima. To speed The validity of theuse of the bus service. In Muang district, NakhonRatchasimaBenefits    - To know the currentlocation of the user.    - To know the detailsof the bus.    - Ease of travel for those whodo not know the bus.    - Know paths Place yourstop Line bus use.Staff     - The king'sClear     - Mr Chalerm printit     - Miss.. Kanya goldnecklace.     - Mr. Kim auspiciousgoldAdvisors     - The. Danesh BoonyalugSethakul.Application to Korat minibus or bus line system for thesmart phone. As part of the research program of theBachelor.Department of Information Systems Faculty of BusinessAdministration Rajamangala University of Technology Isan Nakhoncenter.** The information gathered from the route of the report. Ifan error has been informed that [email protected]
Loading...