1.4.1 / July 14, 2019
(4.2/5) (19)

Description

"ส่งหวย" แอพฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เพื่อความบันเทิงของคนไทยแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข่าวสารจากวงการหวยไทยบนโลกออนไลน์ทั้งข่าวหวยทั่วไทย หวยซองสำนักดัง สถิติหวยย้อนหลัง เคล็ดลับเสริมดวงดูดวงโชคลาภ ตรวจหวย ตรวจผลสลากย้อนหลัง รวมถึงเครื่องมือ "จดหวย" ,"ส่งหวย" , "หวยติดใจ" พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณตลอดเวลาอัพเดททันใจทุกงวด - อัพเดทข่าวหวยทั่วไทยก่อนใครผ่านแอพพลิเคชั่น"ส่งหวย" - แจ้งเตือนเมื่อผลหวยออก /ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง -สถิติหวยเด่นย้อนหลังรายวัน/รายเดือน -ดูดวงโชคลาภด้วยตนเองก่อนจะเสี่ยงโชค - กด "จดหวย"เพื่อจดตัวเลขที่คุณสนใจไว้ในบันทึกส่วนตัว - กด "ส่งหวย"เพื่อแชร์หรือส่งต่อเลขเด็ดไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นๆมากกว่า10แอพ - กด"ติดใจ" ข่าวหวย หรือ หวยซอง เพื่อเก็บไว้ดูย้อนหลัง - อ่าน"เคล็ดลับเสริมดวง" ผ่านแอพพลิเคชั่น "A lottery" app free of charge.For the enjoyment of Thailand. An application that gathersinformation from the online lottery Thailand. The lottery newsacross Thailand Lottery Office of the pack Statistics Lottery NewsTips added horoscope, fortune check lottery check lottery resultsback. Includes "taking lottery", "a lottery", "lottery impressed"with the facilities provided to you at all times. Instant periodicupdates - Lottery news updates throughout Thailand first. Throughthe app, the "Submit News". - Notify the lottery / Lottery checkback. - Outstanding Historical Statistics Lottery daily / monthly.- Horoscope fortune with their first chance. - Press "Writelottery" to write down the numbers you are interested in a personaljournal. - Press "Submit News" to share or forward a lucky numberto the app offers more than 10 applications. - Press "attracted"news raffle or lottery envelope to keep it looking back. - Read"Your Light" via the application.

App Information ส่งหวย LotteryForThai

 • App Name
  ส่งหวย LotteryForThai
 • Package Name
  com.theblacksmith.app.lotteryforthai
 • Updated
  July 14, 2019
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4.1
 • Developer
  TheBlacksmith
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  120/676 Moo.2, Preakasa Rd. Tambon Taibanmai, Amphur Moueng Samutprakarn, Bangkok
 • Google Play Link
TheBlacksmith Show More...
English Everywhere 2.0.3 APK
TheBlacksmith
Thank you for everyone who support my application "EnglishEverywhere"For your kindness, Download over 10,000 times and over1,000 likes on Facebook Fanpage. I decide to update all new designfor the application with new features: - Add new page "Dictionary".You can see all words that you added. - Easy to "Edit/Delete" aword. - Setting the notification. It will warn you to find a newword everyday! Thank you again for using my application for a longtime. You can tell me how you feel about the application.You cancontact me via Facebook Fanpage:https://www.facebook.com/engwordeverywhereEnjoy!*** Version 1.4***Fix general bugs.***Version 1.3****Now Speech Recognitionfeature is available. Thank to Google service on Android that makemore experience to our application.I have to say and give creditbefore me. How to memorize vocabulary that I like. Try to read eachof the web of fabric here. Here!Website : [ Share] how to practiceEnglish proficient untraditional (You can do it)[http://pantip.com/topic/31927561].I like to remember how to do it.Recognition and definition that allows us to more easily rememberwords here . Read this article first and then try the appoffline.Applications " vocabulary anywhere" resolves to rememberyour vocabulary to think that English is a nationwide thing. Ireally did not have to listen to English language . English EnglishReading English We can learn around them. The opportunity to learnand then we headed off to Thailand are not good at English and Ireally like it.Patterns, use it easily. Just a word to see anywhereelse . We had to fill in this application . To remind us every timewe forget. Or just met for the first time , we will note it . And Iwas determined that the system is designed to allow users to makeyourself the most. In order to help increase recall me.This is notan app filled with vocabulary or grammar or conversation will soundor form a sentence anything like that . It is an attitude that isyour own. Words that you complete your own self, you learn that youown, and you will be surprised at how much your vocabulary . And Iremember it very well. You may speak English better or toeic toefltest scores improved, it is not.This app looks like a tool. MobileNotebook To follow wherever you go with it . Patent terminologiesimmediately Even in the theater (but see Pg. I know I'll be annoyedShare ) wherever the English language. You can use iteverywhereApple is also not fully developed here. I have plans todevelop it further to the sense of fun to remember English and soon. I will be updating the app to make it even better . If an erroroccurred, or unavailable . Entries were deposited upon it. Thesuggestion In order to develop an even better thanks.
How to grow plant 1.0 APK
TheBlacksmith
This is a crazy game app based on growing plants. You might playfarm games but this is not like that. This farm game is a farm gamethat is very simple. You'll be a owner of incredible farm. Yourfarm has a strange land that will be able to harvest for 1 minutes.Every plants grow here are super speed growth by watering it twice.How do you can harvest on this land. Let's play this farm game!Howto play farm game:1. You just have 1 minute to go.2. Tap on landthat you want to plant and then wait for sprout grow.3. Water thesprout and wait until your product grow.4. Tap on the plants tosell them.Features1. 17 plants waiting to grow in this free farmgame.2. Share on Facebook3. To be number one on Google playLeaderboard
Hero 321 1.0 APK
TheBlacksmith
Swing with your sword and block with your shield. Hero 321 FreeGame will change an old game style "Rock, Paper, Scissors" from youknown. Try to beat monsters with Rock,Paper,Scissors game style andbecome number one in the world!!Another alien hero who is a swordmaster. He is genius about how to swing sword and shield. One day,Monsters from other planet threaten a home town of alien hero. Withhis responsibility, he has to protect his home town form monsters.He can't let them to across a bridge. He has to swing with swordand use his shield to get over this situation.How to play1. Waitfor count down form 3 to 1.2. You have a second to choose Rock,Paper or Scissors3. See who will win, you or monster. If it's draw,choose again.4. After the result, choose your right choice. Swing asword when you win, otherwise block with your shield.5. You canblock 3 times each fight.6. Keep going how far as you can.7. Shareyour score through Facebook.Features- 10 Monsters waiting for you.-Incredible game play.- Epic alien use swinging sword and shield.-Endless game.- Share through Facebook.
Sky Runner Balloons Fight 1.1.0 APK
TheBlacksmith
If you are one of a favorite retro funny games like Mario game. Youshould not miss this game: Sky Runner Balloons Fight because thisgame is a shooting game mix with runner game in retro atmospherethat you will addict with a wide variety of weapons and fun withcollecting score to be #1 of your circles or worldwide.Story:Areyou ready to join a sky war with riding a favorite balloon that caninstall guns to use in a battle such as Pistol, Shotgun, Snipergun, Machine gun and Cannon. You can improve the balloon andupgrade their army weapons and a bulletproof vest to help on youradventure to go beyond every body in your circles.This war even ison paper but you are a general that we need. Get ready to challengeyour abilities. Shoot them up. And become #1 in the world!How toPlay:- Touch the screen to shoot bullets. You may shoot all thetime because it never run out of bullets- Tilt the screen to dodgebullets and obstacles (Don't smash it) that is ready to interruptyour adventure.- Whenever you smash an obstacle, you will stun for5 sec.- Mounting war battle guns and we have either Pistol,Shotgun, Sniper gun, Machine gun and Cannon are ready to go tobattle with you.- Install a bulletproof vest to complete youradventure safer.- Try to go as you can for the opportunity to getmore medals as your score.Game Features- suitable for kids- It is arunning game + shooter game + retro game like Mario gameboy.-Download game free!!- Let's go to tournament with people in yourcircles, or around the world with Google Play Leaderboard.-Balloons can develop up to level 20. Balloon will get more poweragainst to smash obstacles.- There're shop for upgrading yourballoons- You can customize your balloon in Customize menu- Thereare 5 types of weapons to choose and they can be upgraded to level5.   1. Pistol: shots were fired by the gun.   2. Shotgun: fired several shots were distributed.   3. Sniper gun: shoots slow but powerful damageand precise.   4. Machine gun: damage less but shootcontinuously.   5. Cannon gun: heavy damage. Readyto smash obstacles.- A bulletproof vest can be upgraded to level5.- The game is designed to be many level. From the simple to thedifficult.- There are 3 items in the game.   1. PBox: Add power to the balloon.   2. N Box: Creates aprotective shield.   3. S Box: Accelerates to theballoon.   *** Beware of bomb box :)- There are arescue box which randomly send the item (or bomb).- Share scoresvia Facebook
Timber Knight War 1.0 APK
TheBlacksmith
This is a timber story. Timber Knight War game will allow you toenjoy the pleasures of the epic knight timber story. To save theprincess falls into a devil hands on its thrones. The beautifulprincess is imprisoned in the tower top. You are a fierceknight-warrior and have the power of Hercules. You can help theprincess by chopping a Devil Tower. Yes, You can chop the towerlike a woodcutter!!The Devil Tower were built with so many levels.It is create to compare with the Tower of Babel to spread God andraise devils kingdom. After princess is kidnaped from a kingdom,the timber knight, champion master knight who win timber goldprize, get power of god to destroy the devils. He unawares join toGod battles. He has to chop the tower like a tree and rescue theprincess back to the kingdom. Let's end this war!Although our epicknight have a god power, the devils prepare its tower to preventdestruction. Devil prepare many ultimate weapons to kill our timberknight. Avoid all weapons as you can.How to play You can cut alevel of tower with a simple tap left or right. Dodge various trapweapons. Chop a level of tower as fast as possible because yourenergy will decrease rapidly(Because your armor cannot save you indevil's kingdom). You must use the power of your love for theprincess. Help her out from tower.Features- Simple how to play-Funning game play- Beautiful graphic- Race against a friend with aGoogle Play Leaderboard - Share it to your friends via Facebook.
Guessing Iconic: Quiz Guru 1.0 APK
TheBlacksmith
Everyone always see and familiarize icons everyday, right? Theseicons are all around you as you may be unaware of them but they isgoing to make you feel fun. This free guessing game "GuessingIconic" gathers the icons to create many funny questions that canentertain you for hours, play with your friends or family, ask someone you like. Try to play for free and I hope you'll love it. -Help itemWe've already prepare many help items for you1. "4Choices": Change question from guessing alphabets to very useful4-choices.1.1 "50/50": If 4-choices is not enough, this item willcut off 2 choices!!2. "Only answer": Clear non-answer alphabetsfrom alphabets pad.3. "More info": This help item will help you toscope your answer.***Try to find out all answers to get "Rankachievements" that will be your title when you share on Facebook toshow off it to your friends.We hope you enjoy the game! Pleaserate!
Math Runner for Kids 1.1 APK
TheBlacksmith
Math Runner is the new running game app, that is not a difficultpuzzle in the movie Maze Runner. It just simple math questions suchas multiplication table, plus, minus. You just answer the questionscorrectly and get the most distance. This coolmath game is thegreat one for kids who want to increase their ability to memorizenumbers or math skills. Your kids will be fun with their friends.In addition, parents can play with their children. Perhaps, you maybe defeated by your kids. The game is easy to play for the wholefamily. This math game may be a addicting game for you to kill thetime.Rules You can play it easily. The character starts to run andthen you will look at the simple math question and answers thatwere coming. Choose the correct answer. Do not take too long,otherwise the character will run into a wall and game is over. Howto play You can swipe up to jump to your answer above or swipe downto select your answer below. Questions will be drawn outindefinitely. You just select the correct answer and make the mostdistance.Features - Easy to play. You just swipe up or down toplay. - Question is simple math. Everyone can play and it willboost your brain. - Keep best score on Google Play Leaderboard.-Share to your friend via Facebook.
Popcorn Maker VS Cowboy Game 1.4 APK
TheBlacksmith
Get ready for a fun shooting game. You will enjoy the unusualPopcorn Maker app that is not like other Popcorn Maker app gamesdo. This is because the game "Popcorn Maker VS Cowboy"**** UPDATEVERSION 1.1: Time Attack Mode ****Yeeehaa! Time Attack Mode justarrive. You will be fun in this rush mode. You have to shoot withgreat accuracy if you want to survive! Prepare your revolvers,ammo, cheese and chili to cook Popcorn!! See how to play new modebelow.This game app is suitable while waiting movie. You may wait atime for your movie at cinema such as Major Ciniplex and you wantto eat some popcorn but you're diet. So you can take your mobileand then play this game. It can help you for fun in that momentYouwill be a cowboy in an era of peace. Everybody have a breakfast onthe street with safety. Women can open their bakery all day as theywant. Free of any armed conflict, No any Indians, No group ofthieves. this is an end of the cowboy era certainly so they had tofind a new job. Popcorn Maker app is a nice job that the cowboy whois capable of firing a gun will be able to use his skill again.Popcorn that is made from a gun and olive oil is very good taste.There is an addition benefit of smashing popcorn. It entertainsyour customers. It will be fun for people who come to see the movietoo. But, be careful not to miss a shot for a long time becausesuch customers would not enjoy it if they have to wait long fortheir popcorns. Hey, Don't worry, We have a chili that will helpyou to cook all corn seeds. It also has a favorite cheese forcustomers. You will get double score for them.Are you ready forthis work, Cowboy? Then yes , do not hesitate to shoot popcorntoday as "Popcorn Maker Cowboy".Additional Story: More cinemas iscoming in this towns so business have to be improved. Cowgirl,bandit and other outlaw is employed to do this work. Making popcornin 60 seconds is new activity to kill other cinemas. You have morejob to do now.How to play Classic mode- Tap to shot for hitting thecorn to cook popcorn. All popcorn must fall in to popcorn bag forgetting score.- Trying to get a shot on target popcorn. You willlost if time runs out.- Shot to hit continuously. You will get somany corn seed.- Fired chili will smash all the corn into popcorn .Sounds good, right? So do not missing.- The cheese will becomeplain popcorn to season cheese and then you get 2xScore.- End ofgame, you will see a summary score, Number of bags of popcorn thatyou can made, and accuracy. You can share with your friends viaFacebook it! Do not forget to invite your friends to playexaggerated anyway .How to play Time Attack mode- Still tap toshoot corn seeds but with appropriate level.- All targets are thesame in Classic mode.- Every popcorn bag you can do means +3seconds.- This mode will make more fun and suitable to challengewith your friends.Features- This popcorn maker app game is suitablefor kids.- The game is easy to play. Just simply by tapping thecorn seeds, chili or cheese. That's all.- What is yourtargets  1. Corn seed - shooting to score and fill thebag.  2. Chili - Bomb whole corn seed at thatmoment.  3. Cheese - Game come into Cheese Time. You canget double score at this time.  4. Giant corn seed- Shootthe popcorn spread out .- Store Hi-Score for you.- Share score tofriends via Facebook .
Loading...