1.0.0 / August 6, 2016
(5.0/5) (2)

Description

หมากขาวดำ - คิง Reversi .Reversiเป็นเกมกระดานที่ท้าทายมากสำหรับปริศนาทั้งหมด,Flipวิธีการของคุณไปสู่ความสำเร็จในเกมคลาสสิกนี้

ท้าทายทักษะเชิงกลยุทธ์ของคุณกับคิง Reversi

-คุณลักษณะเด่น-
เล่น VS ไอ
เล่น VS ผู้เล่น

Mak W - KingReversi.Reversi is a challenging board game for all puzzle, Flipyour wayto success in this classic game.

Challenge your strategic skills with king Reversi.

- Features -
Play VS AI
Player VS Player

App Information หมากขาวดำ

 • App Name
  หมากขาวดำ
 • Package Name
  com.mooteam.kingreversi
 • Updated
  August 6, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  MooTeam
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

MooTeam Show More...

bi3gumb 1000+ 5.1.0 APK
MooTeam
bi3gumb 1000+ words Verde game easy and not difficult to generalknowledge questions. Asked what the puzzle is that far from theplayer. And the question still is Thailand All characters 44 andincludes a comparison with other colorful game design. With asmiley with a hint 3. Highlighted in blue, red eyes Who can be agame, it's another question. With any questions Make periodicstress Play any time at any time, whether on the train, in the carand food.# Questions come from?- The question of GPRS nouns, place names Attractions otherdiseases.# Wizard in the game- Answer one character / letter, you can cut out / to next level /Share it via social facebook text HELP mail.# There are a few quick questionsThe question will be not less than 1000 items can be updated sohere.
bikum Word 2015 15.0.2 APK
MooTeam
Icon Dumb Word game is a simple game and arealso perfect for group games played by all ages. A problem to solvepuzzle game using the image. The picture is displayed together with1-4 pictures. Letters to the player in a match the meaning ofit.helpOpen sign 30Gold 1 labelCut letters left 200GoldThe question 500GoldShare Social 0Gold
camera pinkpink 27.0 APK
MooTeam
Shaped the face of African rainbow stickerface makeup sorted. Beautiful smooth make-up makeup makeupapplication to app.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.Sticker, no less than 100 models to choose from cut to cut varioussizes framed decorative text author's pretty hard to stick withKickers many turnovers and lost a heart of love and cute. Ready foryou to come up onto your photo. Whether taking cover behind thecamera, it's easy for you Selfie. Drink the Rainbow's too simplefor this application.The ability to expand the visitors. You can share photos throughthe app's effects. Beautiful shaped frame. Cute stickers tocustomize many options, whether head south and then literally cut acake can be cut in different sizes. Or a ratio of 1: 1, 2: 2, andso on.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.- Drawing with the brush size converter with various shades tochoose from.- Write text messages stand Quotes aphorism that you enter into thepicture.- The temperature of the image, it can be customized as well.- Blur and sharpness of the image. This point can be set byhand.- Adjust the brightness is black. White brown tone I made it anyeasier- As red can be easily solved as well.- White white face makeup, remove wrinkles, acne removeblack.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.
Pig Dump tata 1000 + 11.0.2 APK
MooTeam
Pig Dump tata 1000 +Game puzzle hint relaxation , each side will have to collectKarma player's undertakings with Choice as an aid in answering thepuzzle , each item is a hint in Thailand can hit a dip in the freshbookmark . Offline your friend via the piecewise plate is a puzzle. Puzzle hint hint 3 words and must be decoded into a solution ,which can be viewed from the key solution to all 28 letters puzzletogether.Cap now LV460.Help with all four solutions such as 1 character / lead characteris a / the question / share.When the game first Will have to fill in your name , which canbe filled only once I want to rename it. Delete the app andreinstall it. Enter the name you want to change and enter into theoriginal email and I will remove lv score ever play it allhere.When play ended Do not remove the game I You can update thefollowing version of the page . Score this slideshow Add it tolvl
ต่อฃื่อเพลง 1.0.0 APK
MooTeam
เกมต่อฃื่อเพลง เกมความยาก 5 ดาว ดูคำใบ้ทั้ง 2พร้อมกับหาคำตอบเป็นตัวอักษร ชื่อเพลงที่ผู้เล่นต้องตอบ แอพแนวลับสมองพร้มกับตัวช่วย 3 ตัวด้วยกันBuying atough game music game 5 stars See all 2 along with a hint foranswers as a character. Song, the player must answer. The Sims AppsHer help with the three characters together.
Millionaire 10 million 17.1.1 APK
MooTeam
Millionaire 10 million in prize money quizgame simulation. Remember, the game is a quiz with the prize moneyto help even more fun. With plenty of questions to answer eachquestion to 17 levels and also enables players. When a problem canbe easily played in trouble. Reply to this and it will helpyou.Forgot designed To have 3 different response options, read thequestion and select an answer, then confirm it will answer you. Andif wrong, to show the prize money and the answers are correct. Topprize is ten million baht.# Wizards- Cut out the wrong answer.- Answer 2 times- Change QuestionThere was a problem playing can vote to tell the stars here.
Calabash Crab Fish 1.0 APK
MooTeam
Calabash Crab FishApple gourds or Register. Fun with family Sale for the time. MPCand play the family fun .Encouraged to play for fun .General water fish made ​​to play the old-fashioned way fromscratch. Allow everyone to have fun with the turtle , crabs, fish ,shrimp , chicken .The player can press a button and shaking is not difficult tounderstand in this application .Ideas for Play Thailand in Thailand .
Quotes creator 1.0.0 APK
MooTeam
Quotes create applications with a simplevisualization Quotes yourself. A popular app on the app in creatingquotes. Yourself which method to use. It is not hard Press thebuttons to select letters for customize. As the user must respondto every problem in the design of your quotes with listening lengthSharing. Within the app is now.   ability- Please select a different font.- Adjust font color- You can move text- Fixed a small font size.- Add borders comparison shadow letter in oblique angle.- Increase in the background- Adjustable tilt angle character left or right as needed.- You can share to mail facebook line messege.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered