1.0.0 / April 1, 2014
(3.9/5) (273)

Description

เกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายในเกมประกอบไปด้วยเกมที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียนทั้ง10 ประเทศ เช่น เกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ เกมระบายสีธงชาติ เกมจิ๊กซอว์เกมหาคำศัพท์ และเกมทายส่วนประกอบของอาหารประจำชาติ เป็นต้นอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งประเทศสมาชิกประประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชา

ผู้พัฒนา
นางสาวณัฎฐณิชา โพธิวัฒน์
นางสาวชิดชนก กลีบกลาง

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Soccer for the ASEANGrade.

Soccer for the ASEAN Grade. The game includes the game to give anintroduction to all 10 ASEAN member countries, within countriessuch as matching games with vocabulary. Flag coloring games, jigsawgames, word games and competitions for the national component ofthe event. The member countries include the Philippines, Malaysia,Singapore, Indonesia, Thailand, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos andCambodia.

Developer
Ms.Nattakitta Eve Nicha Phot TG.
Miss Chidchanok middle lobe

Computer Science
Faculty of Science and Arts
Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

App Information เกมตะลุยแดนอาเซียน

 • App Name
  เกมตะลุยแดนอาเซียน
 • Package Name
  air.ASEANADVENTURE
 • Updated
  April 1, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ICT.RMUTI
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email developer@sci.rmuti.ac.th Privacy Policy
  744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
 • Google Play Link

ICT.RMUTI Show More...

เกมตะลุยแดนอาเซียน 1.0.0 APK
ICT.RMUTI
เกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายในเกมประกอบไปด้วยเกมที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียนทั้ง10 ประเทศ เช่น เกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ เกมระบายสีธงชาติ เกมจิ๊กซอว์เกมหาคำศัพท์ และเกมทายส่วนประกอบของอาหารประจำชาติ เป็นต้นอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งประเทศสมาชิกประประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชาผู้พัฒนานางสาวณัฎฐณิชา โพธิวัฒน์นางสาวชิดชนก กลีบกลางสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาSoccer for the ASEANGrade.Soccer for the ASEAN Grade. The game includes the game to give anintroduction to all 10 ASEAN member countries, within countriessuch as matching games with vocabulary. Flag coloring games, jigsawgames, word games and competitions for the national component ofthe event. The member countries include the Philippines, Malaysia,Singapore, Indonesia, Thailand, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos andCambodia.DeveloperMs.Nattakitta Eve Nicha Phot TG.Miss Chidchanok middle lobeComputer ScienceFaculty of Science and ArtsRajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
เพราะเคมีเราตรงกัน 1.0 APK
ICT.RMUTI
เป็น App Dictionaryในด้านทางการศึกษาวิชาเคมีเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิชาเคมีโดยหน้าหลักจะสามารถค้นหาชื่อเรื่องต่างๆพิมพ์ค้นหาเรื่องตามต้องการซึ่งมีข้อมูลมากกว่า 200 เรื่องApp Dictionaryareeducational in chemistry. Ideal for students or those interestedinstudying chemistry. On the main page you can find varioustitles.Print on demand Search Which contains information about morethan200
Dietary 1.0 APK
ICT.RMUTI
แอพพลิเคชันควบคุมอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผู้พัฒนา1. นางสาวภัทรนันท์ เข็มชู2. นางสาวสุรีรัตน์ มีภู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พนิดา หล่อวงศ์ตระกูลแอพพลิเคชันควบคุมอาหาร มีฟังก์ชันการทำงานดังนี้1 บันทึกรายการอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ณ เวลานั้นๆหรือบันทึกย้อนหลังได้2บันทึกรายการอาหารที่ปรุงรับประทานเองพร้อมทั้งระบุวัตถุดิบและวิธีการปรุง3คำนวณแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อและแสดงจำนวนแคลอรี่ที่รับประทานในแต่ละวัน4 รายงานสรุปผลแคลอรี่ที่รับประทานในแต่ละสัปดาห์5แนะนำการออกกำลังกายเพื่อการเผาผลาญปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานในแต่ละวัน6 เลือกรับประทานอาหารตามที่แอพพลิเคชันกำหนดให้Application Control Ontheoperating system Android.Developer1. Ms. Pat Noonan holds the needle out.2. Ms. Marie Hughes Phu.Advisor Professor Young handsome lineage.Application Control Has the following functionality1 record food eaten at each meal time or recorded history.2 Record your own food. The specific ingredients andcookingmethods.3 calculate calories from foods in each meal. And displaysthenumber of calories you eat each day.4 Report of calories you eat each week.5 Exercise Advice To burn the amount of calories you eateachday.6 dining options as the application requires.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value