1.0.0 / March 27, 2018
(4.6/5) (9)
Loading...

Description

เกมทายคำถาม ความรู้รอบตัว เกมนี้เป็นเกมทายคำถามที่สนุกมีสาระทำให้เราฉลาดขึ้น เพราะคำถามจะเกี่ยวกับ ความรู้รอบตัวทั่วโลกที่เราอาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจากเพื่อนๆหรือคนรู้จักอาจจะมาถามเรา แล้วเราไม่รู้ก็ได้หากได้เล่นเกมทายคำถามนี้แล้วจะทำให้เรา เก่งขึ้นมีความรู้รอบตัวมากขึ้นอีกทั้งสนุกสามารถเล่นได้กับเพื่อนๆเล่นแล้วช่วยโหวต 5 ดาวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมพัฒนา นอกจาก เกมทายคำถาม ความรู้รอบตัวเรายังมีเกมทายใช่หรือไม่ เกมเศรษฐีและทางเรามีแอพคำถามการศึกษาอีกด้วยลองโหลดไปใช้งานกันได้เลยKnowledgequestions guessing game around.This game is fun, challengingquestions with anecdotes make ussmarter. The question is aboutKnowledge around the world that wemight face in everyday life.Fromfriends or acquaintances may beasking questions. We do not know Ifyou have played the game,question this will make us smarter, moreknowledgeable, and allaround fun to play with friends.Played vote 5stars too areencouraged to develop the knowledge questions guessinggame around,we are not guessing game or a game of millionaires andwe may studyquestions as well. Try to use them.

App Information เกมทายคำถาม ความรู้รอบตัว

 • App Name
  เกมทายคำถาม ความรู้รอบตัว
 • Package Name
  com.infinitydev.knowledge
 • Updated
  March 27, 2018
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Infinity App
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  99/2 Nantawan Nongjom Sansai Chiangmai 50290
 • Google Play Link

Infinity App Show More...

เกมทาย ราชาศัพท์ 2.4.1 APK
Infinity App
ภายในแอปจะมีคำราชาศัพท์ โดยจะแบ่งเป็นหมวดต่างๆมีคำสามัญและคำราชาศัพท์ พร้อมความหมาย สามารถใช้แอปคำราชาศัพท์ประกอบการเรียนการสอน หรือจะโหลดไว้ เพื่อเป็นความรู้รอบตัวนอกจากนี้ยังมีเกมทาย เป็นคำราชาศัพท์ต่างๆ ให้ได้เล่นกันอีกด้วยWithin theapp, there is a reverence. It is divided into categories There is acommon term and reverence With meaning You can use apps royal wordAssembly instruction The preloaded To know aroundThere is also aguessing game in terms of reverence. To be playing again
สูตรคูณ + เกม 2.3.2 APK
Infinity App
แอปท่องสูตรคูณ ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้จดจำแม่สูตรคูณ ได้ครบ ตั้งแต่แม่ 2 - แม่ 12 และยังมีเกมสูตรคูณให้ได้ทดสอบความรู้การคูณตัวเลขอีกด้วย พวกเราหวังว่าแอปสูตรคูณจะสามารถช่วยเป็นสื่อการสอนวิชาเลขคณิตได้ไม่มากก็น้อยApple memorizedthe multiplication To help children I have memorized themultiplication has matured since the two - a mother of 12 and has amultiplication game. Test your knowledge to multiply numbers, too.We hope that Apple multiplication. It can help as a medium ofinstruction in arithmetic, more or less.
คณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 2.5.4 APK
Infinity App
คณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 มาเล่นเกมคณิตคิดเร็วกันดีกว่า รวมโจทย์คณิตแบบทดสอบวิชาเลข ข้อสอบเลข แบ่งตามระดับชั้นประถม มากกว่า 1000 ข้อที่น้องๆ สามารถ ใช้ฝึกฝนให้เก่ง เลขคณิตหรือวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างแน่นอนThe earliest mathematical ideas. 1year. 6 games played better think fast math problem math testincludes math exam numbers by grade level in 1000 than they can betrained to do things arithmetic or mathematics course.
แบบทดสอบ ป.1 2.4.0 APK
Infinity App
มาทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กันดีกว่า พร้อมเฉลยโดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา แบบฝึกหัดทั้งหมดรวมมากกว่า 200ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีและทางทีมงานจะคอยอัพเดท คำถามให้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบนี้จะ ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับรายละเอียดวิชา-คณิตศาสตร์-อังกฤษ-วิทยาศาสตร์-ภาษาไทย-สังคม-พุทธศาสนา-การงานพื้นฐานอาชีพ(ก.พ.อ.)-ศิลปะ-สุขศึกษา-พละศึกษาThe test exercises Grade 1 goodwith solutions will have all 20 joints, first of all exercisesincluding more than 200 children to test an unlimited number oftimes for free, and the team constantly updated. Question more andmore frequently, we hope. This quiz app to help children learn topractice and enjoy their knowledge to me. Do not forget to vote areencouraged to team with.Info Department- Math- England- Science-Language Thailand- Social- Buddhism- The basic vocational (OCSC).-Arts- Health- Physical Education
แบบทดสอบ ป.3 2.4.0 APK
Infinity App
มาทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กันดีกว่า พร้อมเฉลยโดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา แบบฝึกหัดทั้งหมดรวมมากกว่า 200ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีและทางทีมงานจะคอยอัพเดท คำถามให้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบนี้จะ ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับรายละเอียดวิชา-คณิตศาสตร์-อังกฤษ-วิทยาศาสตร์-ภาษาไทย-สังคม-พุทธศาสนา-การงานพื้นฐานอาชีพ(ก.พ.อ.)-ศิลปะ-สุขศึกษา-พละศึกษาThe test exercises Grade 3 betterwith solutions will have all 20 joints, first of all exercisesincluding more than 200 children to test an unlimited number oftimes for free, and the team constantly updated. Question more andmore frequently, we hope. This quiz app to help children learn topractice and enjoy their knowledge to me. Do not forget to vote areencouraged to team with.Info Department- Math- England- Science-Language Thailand- Social- Buddhism- The basic vocational (OCSC).-Arts- Health- Physical Education
แบบทดสอบ ป.5 2.4.0 APK
Infinity App
มาทำแบบทดสอบ ข้อสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กันดีกว่าพร้อมเฉลย โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา ทั้งหมดรวมมากกว่า200 ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีและทางทีมงานจะคอยอัพเดท คำถามให้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ป.5 นี้จะ ช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนการเรียนรู้ ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไปนะครับวิชามีดังนี้ครับ คณิตศาสตร์, อังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม,พุทธศาสนา, การงานพื้นฐานอาชีพ (ก.พ.อ.), ศิลปะ, สุขศึกษา และพละศึกษา อย่าลืมช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับThe quiz willtest exercises, grade 5, as well with solutions will have all 20joints, first of all, including more than 200 children to test anunlimited number of times for free, and the team constantlyupdated. Question more and more frequently, we hope that Appleexercises to test. 5, this will allow students to practice thelearned knowledge to enjoy it. Topics include the following:mathematics, English, science, language, Thailand, social,religious, and basic vocational (OCSC), the arts, health andphysical education, do not forget to vote are encouraged to teamwith.
แบบทดสอบ ป.2 2.4.0 APK
Infinity App
มาทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กันดีกว่าพร้อมเฉลย โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา ทั้งหมดรวมมากกว่า200 ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีและทางทีมงานจะคอยอัพเดท คำถามให้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบ ป.2 นี้จะ ช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนการเรียนรู้แบบฝึกหัด ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไปนะครับวิชามีดังนี้ครับ คณิตศาสตร์, อังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม,พุทธศาสนา, การงานพื้นฐานอาชีพ (ก.พ.อ.), ศิลปะ, สุขศึกษา และพละศึกษาอย่าลืมช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับThe testexercises, tests Grade 2 good with solutions will have all 20joints, first of all, including more than 200 children to test anunlimited number of times for free, and the team constantlyupdated. Question more and more frequently, we hope quiz app. 2This will allow students to practice learning exercise and enjoytheir knowledge to me. Topics include the following: mathematics,English, science, language, Thailand, social, religious, and basicvocational (OCSC), the arts, health and physical education.Do notforget to vote are encouraged to team with.
แบบทดสอบ ป.4 2.4.0 APK
Infinity App
ขอเชิญชวนน้องๆ มาทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กันดีกว่า พร้อมเฉลย โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชาทั้งหมดรวมมากกว่า 200 ข้อ น้องๆสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี และทางทีมงานจะคอยอัพเดทคำถามให้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำ ทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบแบบฝึกหัด นี้จะ ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ ได้สนุกได้ความรู้กันต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับรายละเอียดวิชาแบบฝึกหัด ข้อสอบป.4-คณิตศาสตร์-อังกฤษ-วิทยาศาสตร์-ภาษาไทย-สังคม-พุทธศาสนา-การงานพื้นฐานอาชีพ(ก.พ.อ.)-ศิลปะ-สุขศึกษา-พละศึกษาInvite children to do the testexercises, grade 4 as well with solutions will have all 20 joints,first of all, including more than 200 children to test an unlimitednumber of times for free, and the team. will be updated Questionmore and more frequently, we hope that this exercise will test theapp allows students to practice the learned knowledge to enjoy it.Do not forget to vote are encouraged to team with.Details of thetest exercises. 4.- Math- England- Science- Language Thailand-Social- Buddhism- The basic vocational (OCSC).- Arts- Health-Physical Education
Loading...