/ January 10, 2016
(4.7/5) (3)

Description

เกมส์จับคู่ภาพสัตว์ทะเลน่ารัก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน ซึ่งเกมส์จับคู่ภาพสัตว์จะช่วยให้เด็กๆได้เสริมสร้างพัฒนะการ ฝึกทักษะในหลายๆด้านทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ในทะเล
เกมส์น่ารัก สดใส เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย
Games cute sea animals.Suitable for children aged 3-6 years old, the age that learningneeds. And have fun together The game matched pictures of animalsto help children. To strengthen the Padhana Skills in many ways Healso learned about the various animals in the sea.
Game Cute benefit children. It has been fun, too.

App Information เกมส์จับคู่สัตว์ทะเลสำหรับเด็ก

 • App Name
  เกมส์จับคู่สัตว์ทะเลสำหรับเด็ก
 • Package Name
  com.prettytoys1992.seaanimalwhoiam
 • Updated
  January 10, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
 • Developer
  PrettyToys1992
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Visit website Email banthita.waan@gmail.com
  Netprasomplace 36/1 Soi Ladprao18 Jomphol Jatuchak Bangkok 10900
 • Google Play Link

PrettyToys1992 Show More...

Basket fruit APK
To slide a basket for keep the falling fruitthat hidden by leaf then collect them by double tap the basket forup your score
จับคู่ รูปสัตว์ครึ่งตัว 1.0.0 APK
เกมส์จับคู่รูปสัตว์ครึ่งตัวเป็นเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เกิดการเรียนรู้ การช่างสังเกตุ และเกิดจินตนาการGames Animal half.Gamesfoster childTo learning The technician noticed And imagination
ลากเส้นเพื่อจับคู่สิ่งของ 1.0.0 APK
เกมส์ลากเส้นเพื่อจับคู่สิ่งของเสร้มสร้างให้เด็กเกิดพัฒนาการช่วยให้บุตรหลานของท่านเป็นคนช่างสังเกตุและได้ฝึกการลากเส้นการเคลื่อนไหวเกมส์เล่นไม่ยาก เหมาะสับหรับเด็กGames draw toMatchingitems The creation of the Saray born childdevelopment.Help your child be the technician noticed. The trainlineMotionPlay hard Suitable for children chopped
The Roller Pig APK
Roller pig jump over barrier and eat burgerforincrease his power, but if he eat more than power limit he willbeoverload and he can jump a little.
จับคู่ ครึ่งสัตว์ทะเล 1.0.0 APK
จับคู่ อีกครึ่งของสัตว์ทะเลฝึกการสังเกตุและจินตนาการของบุตรหลานเกมส์จะสุ่มเลือกครึ่งตัวของสัตว์ทะเลขึ้นมาผู้เล่นจะต้องจับคู่อีกครึ่งนึงของสัตว์ทะเลให้ได้มีสัตว์ทะเลทั้งหมด 29ภาพให้บุตรหลานของท่านเพลิดเพิลนไปกับการจินตนาการและการสังเกตุ และเสริมสร้างพัฒนาการMatch the other halfofthe sea creatures. Practice Notice And imagination of childrenThe game will randomly select half of the marine mammals.Players must match the other half of the sea.A total of 29 sea creatures image for your child to enjoy theTempleof fantasy.And empirically And enhance development
Jumping fish collection APK
enjoyed to collect each type of fish by tap ajumping fish. 36 type of fish are waiting you to tap now.
เกมส์จับคู่สัตว์ทะเลสำหรับเด็ก APK
เกมส์จับคู่ภาพสัตว์ทะเลน่ารัก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน ซึ่งเกมส์จับคู่ภาพสัตว์จะช่วยให้เด็กๆได้เสริมสร้างพัฒนะการ ฝึกทักษะในหลายๆด้านทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ในทะเลเกมส์น่ารัก สดใส เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วยGames cute sea animals.Suitable for children aged 3-6 years old, the age that learningneeds. And have fun together The game matched pictures of animalsto help children. To strengthen the Padhana Skills in many ways Healso learned about the various animals in the sea.Game Cute benefit children. It has been fun, too.
Pretty zoo for kids 1.0.0 APK
Game is design for kids to teach themknowabout animal vocabulary and fun with lovely animal.Your kids can select the animal that he/she want to know orgoto..In an animal screen- Your kids can drag a brush to wash the animal- Your kids can drag a food to feed the animal- some animal sound button is in the left of screen- etc ...let fun with Pretty zoo

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value