1.0.0 / June 2, 2015
(3.5/5) (64)

Description

เกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่น

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่นสามารถโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน เล่นง่ายกราฟฟิกสวยไวด้วยหรือผู้ที่จะฝึกทำน้ำผลไม้ปั่นเปิดร้านขายทำน้ำผลไม้ปั่นแอปนี้จะสอนให้ท่านทำน้ำปั่นผลไม้ได้อย่างถูกวิธี และอร่อย

ถ้าแอปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดให้คะแนนเยอะ ๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้พัฒนาแอปค่ะหรือต้องการให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยจ้า...!!!

Games Fruit

For those who love to play games made juices. Load the apptoplay. Definitely not disappoint Easy to play, beautifulgraphicswith sensitive or who practice juices. Open Shop madejuices. Thisapp will teach you to make a fruit smoothie. Correctlyandtasty

If this app useful Do not forget to give me a lot to supportthedevelopment of this app. Or need to update? I can show it here...!!!

App Information เกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่น

 • App Name
  เกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่น
 • Package Name
  com.up2meapps.freshjuiceshop
 • Updated
  June 2, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Novel Books
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Novel Books Show More...

ลายเพ้นท์เล็บสวย ๆ ล่าสุด 1.0.0 APK
Novel Books
ลายเพ้นท์เล็บสวย ๆ ล่าสุด 2015สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพ้นท์เล็บ สวย ๆ ดูดี น่ารัก ๆหรือจะเป็นแม่ค้า พ่อค้า ที่มีร้านสำหรับทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บสามารถโหลดแอปนี้ เพื่อเอาไปเป็นแบบหรือตัวอย่างได้ หรือสาว ๆที่ชื่นชอบการแต่งเล็บ ทาเล็บ เพ้นท์เล็บแอปนี้รวบรวมลายเพ้นท์เล็บสวย ๆ ไว้ให้มากมายโหลดเลยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าแอปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดให้คะแนนเยอะ ๆ นะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้พัฒนาแอปค่ะ หรือต้องการให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยจ้า...!!!Nail pretty recent in2015.For those who like to nail pretty good look cute or a femalemerchants who shop for a manicure Manicure & Pedicure load thisapp. To take a sample, or girls who like to nail manicure nailpolish collection Nail app is pretty much loaded, so do not bedisappointed.If this app useful Do not forget to give me a lot to support thedevelopment of this app. Or need to update? I can show it here ...!!!
Middlemarch Book V 1.0.0 APK
Novel Books
Mary Ann Evans (22 November 1819 – 22 December1880; alternatively "Mary Anne" or "Marian"), known by her pen nameGeorge Eliot, was an English novelist, journalist, translator andone of the leading writers of the Victorian era. She is the authorof seven novels, including Adam Bede (1859), The Mill on the Floss(1860), Silas Marner (1861), Middlemarch (1871–72), and DanielDeronda (1876), most of them set in provincial England and knownfor their realism and psychological insight.She used a male pen name, she said, to ensure her works would betaken seriously. Female authors were published under their ownnames during Eliot's life, but she wanted to escape the stereotypeof women only writing lighthearted romances. She also wished tohave her fiction judged separately from her already extensive andwidely known work as an editor and critic. An additional factor inher use of a pen name may have been a desire to shield her privatelife from public scrutiny and to prevent scandals attending herrelationship with the married George Henry Lewes, with whom shelived for over 20 years.Her 1872 work Middlemarch has been described by Martin Amis andJulian Barnes as the greatest novel in the English language.Read full story in this app for free.- Middlemarch Book I : http://www.bit.ly/1jBzgUW- Middlemarch Book II : http://bit.ly/1ON1p8u
Middlemarch Book II 1.0.0 APK
Novel Books
Mary Ann Evans (22 November 1819 – 22December1880; alternatively "Mary Anne" or "Marian"), known by herpen nameGeorge Eliot, was an English novelist, journalist,translator andone of the leading writers of the Victorian era. Sheis the authorof seven novels, including Adam Bede (1859), The Millon the Floss(1860), Silas Marner (1861), Middlemarch (1871–72), andDanielDeronda (1876), most of them set in provincial England andknownfor their realism and psychological insight.She used a male pen name, she said, to ensure her works wouldbetaken seriously. Female authors were published under theirownnames during Eliot's life, but she wanted to escape thestereotypeof women only writing lighthearted romances. She alsowished tohave her fiction judged separately from her alreadyextensive andwidely known work as an editor and critic. Anadditional factor inher use of a pen name may have been a desire toshield her privatelife from public scrutiny and to prevent scandalsattending herrelationship with the married George Henry Lewes, withwhom shelived for over 20 years.Her 1872 work Middlemarch has been described by Martin AmisandJulian Barnes as the greatest novel in the English language.Read full story in this app for free.- Middlemarch Book I : http://www.bit.ly/1jBzgUW
TREASURE ISLAND 1.0.0 APK
Novel Books
TREASURE ISLAND by Robert Louis StevensonTreasure Island is an epic adventure: a tale of pirates,treasure, and exploration of an unknown and mysterious island.Throughout the course of the book, many lessons are learned thatgive the reader advice so he/she can better survive in the realworld. The literal Treasure Island itself represents the world inwhich we live, a world with many hazards and scattered rewards tobe found.The bookís most important lesson to be learned though, is that asolid command of the language and knowing when to use it can makelife much easier for a person. Although this story takes placecenturies before our time now, this useful lesson found in it canstill be applied to our lives today.Read full story in this app for free.Enjoy !!!
Robin Hood 1.0.0 APK
Novel Books
Robin Hood becomes an outlaw after aconflictwith foresters and through his many adventures and run-inswith thelaw. Each chapter tells a different tale of Robin as herecruitsMerry Men, resists the authorities, and aids his fellowman. Thepopular stories of Little John defeating Robin in a fightwithstaffs, of Robin's besting at the hands of Friar Tuck, and ofhiscollusion with Allan-a-Dale all appear. In the end, Robin andhismen are pardoned by King Richard the Lionheart and his bandareincorporated into the king's retinue, much to the dismay oftheSheriff of Nottingham.Read full story in this app for free.
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER 1.0.0 APK
Novel Books
The Adventures of Tom Sawyer centers on theyouthful adventures of the young protagonist, Thomas Sawyer, who isbored with the monotonous school life and is always getting intomischief. He has a strong craving for adventure and also has a giftfor active imagination. Therefore, many interesting, mysterious andunexpected experiences happen to him and his good friend,Huckleberry Finn.The Adventures of Tom Sawyer is considered one of the greatestworks of American literature not only because Mark Twain canportray the "idylls of childhood" in such a vivid and impressiveway, but also because it reflects so perfectly the culture ofmid-1800s America. In other words, these young children present anepitome of those American youth during the frontier period thatcame before Industrialization.Read full story in this app for free.
Pride and Prejudice 1.0.0 APK
Novel Books
Pride and Prejudice by Jane AustenPride and Prejudice is the story of Mr. and Mrs. Bennet andtheirfive unmarried daughters. They live in the estate ofLongbourn inHertfordshire, a rural district about thirty milesfrom London. Thefamily is not rich. Their property is ‘entailed’to pass to thenearest male heir in the family, in this case to Mr.Collins.The main concern of Mrs. Bennet’s life is to see that allherdaughters are married, preferably to men with large fortunes.Shesees an opportunity for her eldest daughter Jane when Mr.CharlesBingley, a wealthy gentlemen from the city, occupies thenearbyestate of Netherfield Park.In her excitement, she urges her husband to visit Mr. Bingleyonthe very first day of his arrival, before any of theotherneighbors. Mr. Bennet complies to his wife’s request andvisits Mr.Bingley, but withholds information about his visit fromthefamily.Read full story in this app for free.
เกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่น 1.0.0 APK
Novel Books
เกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมส์ทำน้ำผลไม้ปั่นสามารถโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน เล่นง่ายกราฟฟิกสวยไวด้วยหรือผู้ที่จะฝึกทำน้ำผลไม้ปั่นเปิดร้านขายทำน้ำผลไม้ปั่นแอปนี้จะสอนให้ท่านทำน้ำปั่นผลไม้ได้อย่างถูกวิธี และอร่อยถ้าแอปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดให้คะแนนเยอะ ๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้พัฒนาแอปค่ะหรือต้องการให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยจ้า...!!!Games FruitFor those who love to play games made juices. Load the apptoplay. Definitely not disappoint Easy to play, beautifulgraphicswith sensitive or who practice juices. Open Shop madejuices. Thisapp will teach you to make a fruit smoothie. CorrectlyandtastyIf this app useful Do not forget to give me a lot to supportthedevelopment of this app. Or need to update? I can show it here...!!!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.