1.2 / July 19, 2018
(2.5/5) (8)
Loading...

Description

กรอกฟอร์มภายในแอพแล้วสร้างเป็นpdfส่งไปทางจดหมายเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือพิมพ์ออกมาเซ็นเก็บไว้ได้มีความสามารถพิเศษดังนี้- แจ้งเตือนเมื่อสัญญาใกล้สิ้นสุด-เลือกเก็บข้อมูลบางช่องเพื่อเก็บไว้ในการสร้างสัญญาครั้งต่อไปโดยไม่ต้องกรอกใหม่เช่นข้อมูลชื่อเจ้าของ สถานที่ เป็นต้น-มีคำแนะนำในการกรอกแต่ละช่องในกรณีลืมหรือไม่เข้าใจว่าช่องที่ต้องกรอกนี้ต้องใส่ในรูปแบบไหน-สามารถเซ็นเอกสารบนหน้าจอและนำไปใส่ใน pdf ได้อัตโนมัติ-สามารถแนบเอกสารเช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเป็นรูปแนบไว้กับเอกสารได้

App Information แบบฟอร์มสัญญา

Sbay IT App Show More...

zippon 0.0.1 APK
Sbay IT App
coupon app with membership for sell product and give member point
แบบฟอร์มสัญญา 1.2 APK
Sbay IT App
กรอกฟอร์มภายในแอพแล้วสร้างเป็นpdfส่งไปทางจดหมายเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือพิมพ์ออกมาเซ็นเก็บไว้ได้มีความสามารถพิเศษดังนี้- แจ้งเตือนเมื่อสัญญาใกล้สิ้นสุด-เลือกเก็บข้อมูลบางช่องเพื่อเก็บไว้ในการสร้างสัญญาครั้งต่อไปโดยไม่ต้องกรอกใหม่เช่นข้อมูลชื่อเจ้าของ สถานที่ เป็นต้น-มีคำแนะนำในการกรอกแต่ละช่องในกรณีลืมหรือไม่เข้าใจว่าช่องที่ต้องกรอกนี้ต้องใส่ในรูปแบบไหน-สามารถเซ็นเอกสารบนหน้าจอและนำไปใส่ใน pdf ได้อัตโนมัติ-สามารถแนบเอกสารเช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเป็นรูปแนบไว้กับเอกสารได้
Maenphat 0.0.3 APK
Sbay IT App
คุณรู้หรือไม่??? แผ่นฉนวนที่ดีต้อง Lock แน่นและสามารถยืดหยุ่นได้โดยไม่หลุดออกจากกัน เนื่องจากทุกๆครั้งที่มีการลดอุณหภูมิห้องเย็นและ ละลายน้ำแข็ง ห้องเย็นจะเกิดการขยับตัวของแผ่นด้วยการ ออกแบบห้องเย็นของเอส พาเนล แบบ S Lockจึงทำให้ห้องเย็นมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยับตัวของแผ่นทำให้แผ่นฉนวนไม่หลุดออกจากกันความเย็นไม่รั่วออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห้องเย็นเพื่อทำให้สินค้าที่อยู่ภายในห้องเย็นมีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลาแผ่นฉนวนกันความร้อนเอสพาเนลจึงได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ทุกประเภทการใช้งานที่ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน
King Restaurant APK
Sbay IT App
King Restaurant we delivery seafood at phuket.
Red Car: Take Photos 1.3.0 APK
Sbay IT App
Red Car Take Photos ยินดีตอนรับเข้าสู่โปรแกรมสำหรับถ่ายรูปมีคุณสมบัติ ความสามารถดังนี้1.ใช้สำหรับถ่ายรูปจากมือถือได้ทุกรุ่นทุกยี้ห้อ2.ถ่ายรูปจากมือถือสามารถเชื่อมต่อเก็บรูปภาพได้ที่ เครื่องพิวเตอร์ภายในองค์กร3.ถ่ายรูปจากมือถือสามารถเชื่อมต่อ Internetต้องการนำไปเก็บที่WebSite ยกตัวอย่างเช่น www.pktsoft.com4.สามารถเลือกขนาดความละเอียดได้ เหมาะสำหรับ1.อู่ซ่อมรถยนต์ประกันภัยต้องการถ่ายรูประหว่างซ่อม เช่นกำลังเคาะโป๊ว ประกอบ เป็นต้น2.ประกันภัย ในระหว่างออกทำการเครม กรณีที่รถชนสามารถเก็บเข้าWebSite เพื่อป้องกันรูปหาย หรือกล้องหายกล้องชำรุด3.ธุรกิจที่ต้องถ่ายรูป และเก็บรูปเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันรูปหายสนใจติดต่อได้ที่ Email : pktsoft@hotmail.comPhone : 081-939-9236(พิทักษ์)
Loading...