2.0 / October 15, 2017
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

-ការចំណាយខ្ពស់នៃគ្រឿងផ្សំចំណីអាហារការប្រើប្រភពមិនអាចកកើតឡើងវិញនៃផូស្វ័រនិងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃបន្ទុកបរិស្ថានដែលបានមកពីការប្រើដីច្រើនលើសលាមកគឺជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសត្វចិញ្ចឹម។ការចិញ្ចឹមមានភាពទៀងទាត់ត្រូវបានគេស្នើឡើងជាវិធីសាស្រ្តសំខាន់មួយដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់អាសូត,ផូស្វ័រនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើចំណីអាហារនិងការបញ្ចេញសារធាតុចិញ្ចឹម។ការផ្តល់ចំណីត្រឹមត្រូវត្រូវការចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភនៃចំណីអាហារនិងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់សត្វចិញ្ចឹមការបង្កើតចំណីអាហារដោយអនុលោមទៅតាមការគាបសង្កត់នៃបរិស្ថាននិងការលៃតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីឱ្យសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់សត្វ។បន្ទាប់ពីសក្តានុពលអាហារូបត្ថម្ភនៃគ្រឿងផ្សំចំណីអាហារត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងត្រូវបានកែលម្អដោយការបន្ថែមអង់ស៊ីម(ដូចជា phytases)ឬការព្យាបាលចំណីអាហារការបន្ថែមគោលដៅនៃបរិស្ថានទៅនឹងក្បួនដោះស្រាយចំណីអាហារតាមបែបប្រពៃណីអាចលើកកម្ពស់និរន្តរភាពនៃឧស្សាហកម្មជ្រូកដោយកាត់បន្ថយសារធាតុចិញ្ចឹមកើនឡើងតិចតួចក្នុងការចំណាយលើចំណីអាហារ។ការបង្កើនចំនួនជំហាននៃការផ្តល់អាហារក៏អាចរួមចំណែកដល់ការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នូវការបញ្ចេញសារធាតុចិញ្ចឹមនិងការចំណាយលើចំណីអាហារ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើបច្ចេកទេសបំប៉នជាក់លាក់ដែលជ្រូកត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដែលសត្វជ្រូកប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមរបបអាហារ។ការផ្តល់ចំណីពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដែលអនុញ្ញាតឱ្យការផ្តល់បរិមាណនៃចំណីត្រឹមត្រូវជាមួយសមាសធាតុត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រូវទៅជ្រូកនីមួយៗនៅក្នុងហ្វូង។ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាការចំណាយលើចំណីអាហារអាចកាត់បន្ថយបានជាង4,6% ហើយការបញ្ចេញជាតិអាសូតនិងសារធាតុ phosphorus អាចកាត់បន្ថយបានជាង38% ។លើសពីនេះទៅទៀតការបញ្ចូលបច្ចេកទេសបំប៉នភាពជាក់លាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតកម្មតាមក្រុមធំៗអាចផ្តល់នូវការឃ្លាំមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនិងយុទ្ធសាស្ត្រផលិតកម្មទាន់ពេលវេលាដើម្បីបង្កើនការចិញ្ជឹមបរិស្ថាននៃផលិតកម្មសាច់ជ្រូកសុខុមាលភាពសត្វនិងសាច់និងគុណភាពផលិតផល។-ខាងលើនេៈគឺជាសៀវភៅបញ្ចេកទេស(បច្ចេកទេសផលិតចំណីជ្រូក)ដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីឯកសាររបស់(ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ)ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ជាឯកសារដើម្បីអោយជីវភាពប្រជាពលរដ្ធខ្មែរកាន់់តែប្រសើរឡើងដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយកាត់បន្ថយយភាពក្រីក្ររបស់ប្រមុខរាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា។-The high cost of food ingredients, the use of not renewable sourcesof phosphorus, and a massive increase of environmental burdens fromthe ground more feces is the main challenge for the livestockindustry. Raising a regular basis has been proposed as a method toincrease the use of nitrogen, phosphorus and other nutrients toreduce spending on food and nutrition. The proper feeding requiresaccurate knowledge about the nutritional value of food andnutritional requirements of the pet food, in accordance with thepressures of the environment and to adjust the supply of nutrientsgradually to fit the needs of the animals. After the potential ofnutritional food ingredients have been identified and have beenimproved by the addition of enzymes (eg phytases) or foodsupplement targeted treatment of the environment to the traditionalfood algorithm can enhance the sustainability of the pig industryto reduce nutrient small increase in the cost of food. Increasingthe number of steps of feeding may also contribute to thesignificant decrease of nutrient emissions and the cost of food.However, use of specific technical training that pigs are feedingthemselves with the daily diet can optimize the pigs consume junkfood. The actual feed involving the use of technical support thatallows the correct amount of feed with the correct components toeach pig in a herd. The use of this method has been estimated thatthe cost of food can be reduced more than 4.6%, and emissions ofnitrogen and phosphorus compounds can be reduced more than 38%.Moreover, the technical precision to supplement large productionsystem can provide monitoring farms and timely manufacturingstrategies to enhance environmental husbandry production of porkmeat and animal welfare and product quality.Top - ne is theunderlying technology (pig feed)We quote from the document(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) in order topromote and provide documents to their citizens State to put betterpolicy in line with reduced poverty, the head of the RoyalGovernment of Cambodia.

App Information បច្ចេកទេសផលិតចំណីជ្រូក

 • App Name
  បច្ចេកទេសផលិតចំណីជ្រូក
 • Package Name
  com.feedpig4356
 • Updated
  October 15, 2017
 • File Size
  55M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Kingdom App 1988
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  #5, Moung Russey , Battambang, KH
 • Google Play Link

Kingdom App 1988 Show More...

ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ 1.0 APK
. មានគោល ដៅដាក់បទបញ្ជា និងការពារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹងជីវភាពគ្រួសារ ធានាសមភាពរវាងសហព័ទ្ធក្នុង អាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្នុងគ្រួសារ ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អូវពុកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូន និង ជុំរុញការបណ្ដុះប ណ្ដាលសីលធម៌ និងការអប់រំកូនដើម្បីអោយទៅជាពលរដ្ឋល្អ មានមនសិការស្នេហាជាតិស្រលាញ់ការងារមាន សម្បជញ្ញៈទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ។.ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគូស្រករនៅក្មេងពេក អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលបង្ខិតបង្ខំអំពើដែលមាន ឧបស័គ្គដល់សេរីភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។. Aims to regulate, andprotect marriage and family life guaranteed equality betweenspouses in marriage and family, strengthening the responsibility ofparents to take care of their children and encourage ethicalBilateral training and educating children to become good citizens,gay patriotic conscience conscientiously fulfill socialresponsibility.. Absolutely prohibited married couples forcedmarriage is too young an obstacle to the freedom of marriage.
ពុទ្ធប្រវត្តិ សង្ខេប 1.0 APK
ព្រះគោតម​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​គឺ​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ​អង្គ​ទី​៤​នៅ​ក្នុង​ភទ្ទកប្ប​នេះ។បាន​ជា​កប្ប​នេះ​ឈ្មោះ​ភទ្ទកប្ប​ព្រោះ​អត្ថ​ថា ជា​កប្ប​ដ៏​ចម្រើនដែល​មាន​ព្រះ​ពុទ្ធ​៥​ព្រះ​អង្គ​ត្រាស់​ដឹងតួ​យ៉ាង​ដូច​ជា​កប្ប​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ មាន​ព្រះ​សព្វញ្ញូពុទ្ធ​ ៥​ព្រះ​អង្គ ​គឺ ​កុកសន្ធោ ​កោនាគមនោ ​កស្សបោ ​គោតម និង​​អរិយមេតេ្តយ្យ ​ដែល​នឹង​​ត្រាស់​ដឹង​​នា​អនាគត​កាល ។Gautama Buddhameditation sampout is 4th in phottokab. The character namesphottokab advantage that the emerging character of Buddhism 5 hecalled known as stereotypical behavior Today we have the omniscientBuddha 5. He was Kok lonely dragon carbon mono bishop Gautamakindergarten and civilization that enlightened future.
សុភាសិត​ខ្មែរភាគ២ 1.0 APK
សុភាសិត​ខ្មែរ ជា​ឃ្លា​​​ខ្លី​ៗ តែ​មាន​អត្ថន័យ​​ជ្រៅ​ជ្រះ​​​ជា​​ឱវាទ​ល្អៗ​​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​គួរ​រៀន​គួរ​ស្តាប់។​ទំព័រ​នេះគឺ​ជា​កម្រង​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុភាសិត​ខ្មែរដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវ​ភៅប្រមូល​ភាសិត​ខ្មែរ​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​សមាគម​សម្តេច​ ជួន ណាត​។Proverbs are short phrases meanas much useful advice which should learn to listen. This is aseries of rallies Proverbs excerpts from books collected maxim fromthe Association pope NAT.
សៀវភៅ របៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរ (បែបមូល) 1.0 APK
-សៀវភៅ របៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរ(បែបមូល)-សៀវភៅ​របៀប​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​បែប​មូល ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបរៀងនិង​រចនា​ឡើង​ដោយ​ភិក្ខុ ថេរានុរក្ខិតោ ថាច់សើងដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ឆ្លាក់​ព្យញ្ជនៈ ជើងព្យញ្ជនៈទាំង៣៣តួស្រៈ​ពេញ​តួ ស្រៈ​និស្ស័យ លេខ និង​វណ្ណយុត្តឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។--យើងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេៈឡើងក្នុងគោលបំណងទុកជាឯកសារសំរាប់ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរទូទៅដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់។-ជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដែលលោកអក្នងាយស្រូលDownload-ងាយស្រួលអាន-ងាយយល់-ងាយស្រួលប្រើទោៈបីមិនបើកinternetក៏ដោយ-រូបភាពច្បាស់ល្អ-ទាញយកឯកសារជា:AndroindApplication ផ្សេងៗទៀតមាននៅ៖https://kingdomapp1988.blogspot.com-ItFree .Not for sale.- how to carve the entire script ()- how tocarve letters that have been created and designed by the Caribbeanmonk Taylor Lions trademark touch better than to show how literallycarved cheungopyonhchon 33 figures unrounded vowel nature, numbersand punctuation are correct.- We create ne aimed Archived for thecommon citizen to study and learn.- an electronic book that he wasin easy Download- Easy to read- easy to understand- Easy to useinternet- The image quality- Download: Androind other applicationsare:https://kingdomapp1988.blogspot.com-It Free .Not for sale.
វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ 2.0 APK
ក្នុង​ទំព័រ​នេះ​បាន​ដក​ស្រង់​​ទាំង​ស្រុង​ចេញ​ពី​​វចនានុក្រមខ្មែរ​អេឡិចត្រូនិក​កំណែ​ទី២ ​នៃ​ វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត្យ​។​អត្ថបទ​វេយ្យាករណ៍​នេះ​ត្រូវបាន​រៀប​រៀង​ចង​ក្រង​ដោយ​​ លោក ​មៀចប៉ុណ្ណ​ ដែល​​បង្ហាញ​ត្រួសៗ​នូវ​ចំណុច​ចាំ​បាច់​ខ្លះ​​មានក្នុង​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ។បន្តវិគីភីឌា ដោយ ចន្ទតារាThis page hasbeen completely extracted from the electronic dictionary version 2of the Institute of Buddhist text. Grammar is being organized Eachcompiled by Meach Pon, who outlined some necessary points ofgrammar. Wikipedia by Monday
សុភាសិត​ខ្មែរភាគ១ 1.0 APK
សុភាសិត​ខ្មែរ ជា​ឃ្លា​​​ខ្លី​ៗ តែ​មាន​អត្ថន័យ​​ជ្រៅ​ជ្រះ​​​ជា​​ឱវាទ​ល្អៗ​​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​គួរ​រៀន​គួរ​ស្តាប់។​ទំព័រ​នេះគឺ​ជា​កម្រង​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុភាសិត​ខ្មែរដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវ​ភៅប្រមូល​ភាសិត​ខ្មែរ​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​សមាគម​សម្តេច​ ជួន ណាត​។Proverbs are short phrases meanas much useful advice which should learn to listen. This is aseries of rallies Proverbs excerpts from books collected maxim fromthe Association pope NAT.
ដែនដីកម្ពុជាក្រោម 1.1 APK
កម្ពុជា​ក្រោម 下柬埔寨 ជា​ដែនដី​មួយ​ភាគ​ស្ថិត​នៅ​ប៉ែក​ខាងកើតប្រទេស​កម្ពុជា​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន  ។​​កាលពី​សម័យ​ដើម​ដែនដី​នេះ ​មានឈ្មោះ​ហៅ​ថា ​កម្ពុជា​ទឹក​លិច 水真腊 ។ តាម​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​ឲ្យដឹង​ថា ​កាល​សម័យ​នោះ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​​មាន​វិសាលភាព​ធំធេង​ណាស់​,អ្នក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​សន្មត​ហៅថាចក្រភព​ខ្មែរ(高棉帝国)  ។Krom down 柬埔寨 territory located inthe eastern part of present-day Cambodia. The early land is calledthe Water west 水 真 腊. Historical documents show that period, thecountry has a huge historical, presumably called the Khmer Empire(高棉 帝国).
សៀវភៅសិក្សាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបង្រៀន និងការរៀន 1.0 APK
សៀវភៅ​សិក្សា​​កម្មវិធី​​កុំព្យូទ័រ​ភាសាខ្មែរ​​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​បាន​ចង​ក្រង​ឡើង​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ស្តង់ដារ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បង្រៀននិង​រៀន​ប្រើនិង​​ការ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​​ជា​ភាសាខ្មែរ​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។នេះ​ជា​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ដ៏​សំខាន់​មួយ​​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​គោល​​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាននិង​សារ​គមនាគមន៍​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​២០០៩-២០១៣និង​ជា​ការ​​បើក​ផ្លូវ​ទៅ​បញ្ចូល​បច្ចេកវិទ្យា​​ព័ត៌មាន​និង​សារ​គមនាគមន៍​​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​​មធ្យមសិក្សា​​សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ក៏​ដូច​ជា​​ការ​បើក​ផ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​​រក​​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​​​គរុសិស្ស​គរុ​និស្សិត​ដែល​ត្រៀម​នឹង​ចេញ​ទៅ​បង្រៀន​។-ជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដែលលោកអក្នងាយស្រូលDownload-ងាយស្រួលអាន-ងាយយល់-ងាយស្រួលប្រើទោៈបីមិនបើកinternetក៏ដោយ-រូបភាពច្បាស់ល្អ-យើងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេៈឡើងក្នុងគោលបំណងទុកជាឯកសារសំរាប់ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរទូទៅដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់។-លោកអក្នអាចទាញយកឯកសារជា:Androind Application ផ្សេងៗទៀតមាននៅ៖https://kingdomapp1988.blogspot.com-It Free .Not for sale.-រក្សារសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖http://www.krou.moeys.gov.khEnglishtextbooks,computer programs for teaching and learning was compiledtowardsthe standard the process of teaching and learning and theuse ofcomputer in the Administration in the Khmer in Cambodia. Thisis animportant contribution to the plan by the InformationTechnologyand Communication in Education 2009-2013 opening the wayto enterthe information and communication technology in thecurriculum forsecondary students, as well as opening Street towardsthe trainingof trainees Russian students who are ready to go andteach.- an electronic book that he was in easy Download- Easy to read- easy to understand- Easy to use internet- The image quality- We create ne aimed Archived for the common citizen to studyandlearn.- mercury can download an application: Androind other:https://kingdomapp1988.blogspot.com-It Free .Not for sale.- All Rights Reserved by: http: //www.krou.moeys.gov.kh
Loading...